Zamyslenie na 23. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Streda 29. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza