Zamyslenie na 24. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa