Zamyslenie na 25. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Piatok 29. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Maura, biskupa