Zamyslenie na 3. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Štvrtok 26. týždňa v Cezročnom období