Zamyslenie na 30. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Streda 30. týždňa v Cezročnom období