Zamyslenie na 4. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

4. október 2019, spomienka na sv. Františka z Assisi