Zamyslenie na 5. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Sobota 26. týždňa v Cezročnom období