Zamyslenie na 6. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

27. nedeľa v cezročnom období