Zamyslenie na 7. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Spomienka Ružencovej Panny Márie