Zamyslenie na 8. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Utorok 27. týždňa v Cezročnom období