Zamyslenie na 9. októbra počas mimoriadneho misijného mesiaca

Streda 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov