ZOSNULÍ ČLENOVIA SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

ZOSNULÍ ČLENOVIA SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

Drahí priatelia a príbuzní našich spolubratov, ktorí už odišli k Pánovi, a ako veríme, hľadia mu z tváre do tváre.
Každoročne sme sa v týchto dňoch mohli stretnúť pri hroboch našich spolubratov na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre.
Tento rok je iný, a chceme Vás i takto poprosiť, ostaňme doma.

Nie kvetina, či sviečka, ale naša modlitba osoží. Nie čistý hrob, ale čistá úprimná modlitba za zosnulých je tým skutočným darom a pomocou duši, ktorá očakáva Pána.Prinášame Vám však odkaz na video prehliadku cintorína, kde odpočívajú tela našich spolubratov, aby sme možno i touto formou mohli preniesť do Nitry a spoločne sa modliť: Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie