Aký je formačný program?

Formácia je cestou spoznávania a rozvoja, ktorá ti pomáha rásť tak duchovne, ako aj osobnostne. Formácia ti pomáha pripraviť sa na záväzok slúžiť Božiemu ľudu a umožňuje ti uistiť sa, že Boh ťa volá stať sa misionárom Spoločnosti Božieho Slova.