Aký je formačný program?

Formácia je cestou spoznávania a rozvoja, ktorá ti pomáha rásť tak duchovne, ako aj osobnostne. Formácia ti pomáha pripraviť sa na záväzok slúžiť Božiemu ľudu a umožňuje ti uistiť sa, že Boh ťa volá stať sa misionárom Spoločnosti Božieho Slova.

Formačný program Spoločnosti Božieho Slova zahŕňa päť hlavných oblastí: ľudský, duchovný, intelektuálny, medzikultúrny a akademický program. Začína sa prípravou v postuláte, ktorý spravidla trvá jeden rok. Postulát má pomôcť uľahčiť prechod zo svetského prostredia do rehoľného. Postulant žije v komunite, študuje, spoznáva bratský život, život služby a modlitby. Po ňom nasleduje prijatie do noviciátu, ktorý trvá taktiež jeden rok. Ide o prvý oficiálny rok rehoľného života a pri jeho ukončení môže novic požiadať o zloženie prvých rehoľných sľubov. Potom dáva opakovane žiadosť na skladanie 2.-6.tich rehoľných sľubov na jeden rok počas formácie, 7.me sľuby sú tzv. Doživotné sľuby.  Popri štúdiu (6 rokov) sa študenti zúčastňujú duchovných obnov, aktivít v rámci kostolného spoločenstva, liturgie a sú duchovne sprevádzaní. Počas štúdia je súčasťou formačného programu istá pastoračná skúsenosť, kedy má seminarista na jeden rok prerušené štúdium a získava praktické skúsenosti zo života vo farnosti. Teda naša formácia k doživotným sľubom trvá približne 8 rokov, no správny rehoľník sa formuje celý život. 

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.