Aký je formačný program?

Formácia je cestou spoznávania a rozvoja, ktorá ti pomáha rásť tak duchovne, ako aj osobnostne. Formácia ti pomáha pripraviť sa na záväzok slúžiť Božiemu ľudu a umožňuje ti uistiť sa, že Boh ťa volá stať sa misionárom Spoločnosti Božieho Slova.

Formačný program Spoločnosti Božieho Slova zahŕňa päť hlavných oblastí: ľudský, duchovný, intelektuálny, medzikultúrny a akademický program. Začína sa prípravou v postuláte, ktorý spravidla trvá jeden rok. Postulát má pomôcť uľahčiť prechod zo svetského prostredia do rehoľného. Postulant žije v komunite, študuje, spoznáva bratský život, život služby a modlitby. Po ňom nasleduje prijatie do noviciátu, ktorý trvá taktiež jeden rok. Ide o prvý oficiálny rok rehoľného života a pri jeho ukončení môže novic požiadať o zloženie prvých rehoľných sľubov. Potom dáva opakovane žiadosť na skladanie 2.-6.tich rehoľných sľubov na jeden rok počas formácie, 7.me sľuby sú tzv. Doživotné sľuby.  Popri štúdiu (6 rokov) sa študenti zúčastňujú duchovných obnov, aktivít v rámci kostolného spoločenstva, liturgie a sú duchovne sprevádzaní. Počas štúdia je súčasťou formačného programu istá pastoračná skúsenosť, kedy má seminarista na jeden rok prerušené štúdium a získava praktické skúsenosti zo života vo farnosti. Teda naša formácia k doživotným sľubom trvá približne 8 rokov, no správny rehoľník sa formuje celý život. 

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie