spoločnosť božieho slova

Pastorácia povolaní

 Pastorácia povolaní je starostlivosť o mladých ľudí hľadajúcich svoju životnú cestu. Niektoré diecézy a inštitúty zasväteného života poskytujú túto starostlivosť. My, misionári verbisti, takto pomáhame mladým na stretnutiach a duchovných obnovách zameraných na skúmanie Božej vôle o ich živote. Viac o pastorácii povolaní sa dozviete na stránkach povolania.kbs.sk, ktorú sme pomáhali zakladať…

Ako rozpoznať svoje povolanie?

V prvom rade potrebujeme skúsenosť s Bohom prežívanú v modlitbe. V modlitbe sa mu totiž dávame k dispozícii, chceme sa stať jeho nástrojom. Nechceme iba robiť niečo pre Krista, ale chceme robiť to, čo chce Kristus. Hľadáme a rozpoznávame Boží plán a to, akú úlohu v ňom máme zohrať. Boh k nám hovorí aj cez potreby čias, a tak majme oči otvorené, aby sme videli, čo dnes svet potrebuje. Boh sa chce predsa starať o tento svet aj cez nás. Ak po zrelom uvažovaní, načúvaní a rozlišovaní v spolupráci s dobrým duchovným vedením pocítime volanie ku konkrétnejšej životnej ceste, Boh od nás chce rozhodnutie, ktoré má byť slobodné a radostné.

Rehoľno-misionárske povolanie Boh si povoláva niektorých ľudí k hlbšiemu vzťahu a k odlúčeniu od sveta, aby ich potom poslal ohlasovať jeho lásku iným, odlišným ľuďom do celého sveta. Povolaný k takémuto vznešenému dielu vníma túžbu úplne sa zasvätiť Bohu a žiť podľa evanjeliových rád v spoločenstve rovnako povolaných a zároveň túžbu byť poslaný a odísť, prejsť kus cesty do neznáma, kvôli spáse tých, čo tam žijú. Hoci dnes by Boh isto na túto úlohu ohlasovania väčšinou mohol vzbudiť rehoľné povolania aj z kultúrneho prostredia tých, ktorým má byť evanjelium ohlasované, predsa v jeho pláne spásy počíta s misionármi ad gentes – s misionármi hnanými prekročiť hranice svojho sveta a vydať sa ohlasovať lásku cudzincom. Muži povolaní k takémuto poslaniu musia ešte pri objavovaní daru svojho povolania rozlíšiť konkrétnejší stav, v akom ich chce Boh mať v službe. Ako rehoľní bratia majú možnosť vďaka svojej podobnosti s laikmi celkom sa k nim priblížiť v každodenných situáciách. Ako rehoľní kňazi zasa môžu prinášať ľuďom sviatostný pokrm Eucharistie a sprostredkovať Božie odpustenie hriechov. Obidva stavy sú v Božích očiach rovnako hodnotné a oba nesmierne významné v misionárskej službe. V prvých rokoch zasväteného života rehoľníci prechádzajú formáciou, teda prípravou na život v komunitách svojho inštitútu a na službu Cirkvi podľa jeho charizmy. V rozlišovaní Ti môže pomôcť aj článok Znaky povolania s krátkym testíkom… Podmienkou k prijatiu do Spoločnosti Božieho Slova je úprimná túžba nasledovať Krista v službe bratom a sestrám, fyzické a psychické zdravie, maturita a život viery.

Ak túžiš zasvätiť svoj život Bohu a misiám ako misionár verbista – kňaz alebo brat, ozvi sa koordinátorom pastorácie povolaní. Kontak ako aj odpovede na dalšie tvoje otázky nájdes nahttps://www.verbisti.sk/chces-byt-misionarom/