Pastorácia povolaní

 Pastorácia povolaní je starostlivosť o mladých ľudí hľadajúcich svoju životnú cestu. Niektoré diecézy a inštitúty zasväteného života poskytujú túto starostlivosť. My, misionári verbisti, takto pomáhame mladým na stretnutiach a duchovných obnovách zameraných na skúmanie Božej vôle o ich živote. Viac o pastorácii povolaní sa dozviete na stránkach povolania.kbs.sk, ktorú sme pomáhali zakladať…

Ako rozpoznať svoje povolanie?

V prvom rade potrebujeme skúsenosť s Bohom prežívanú v modlitbe. V modlitbe sa mu totiž dávame k dispozícii, chceme sa stať jeho nástrojom. Nechceme iba robiť niečo pre Krista, ale chceme robiť to, čo chce Kristus. Hľadáme a rozpoznávame Boží plán a to, akú úlohu v ňom máme zohrať. Boh k nám hovorí aj cez potreby čias, a tak majme oči otvorené, aby sme videli, čo dnes svet potrebuje. Boh sa chce predsa starať o tento svet aj cez nás. Ak po zrelom uvažovaní, načúvaní a rozlišovaní v spolupráci s dobrým duchovným vedením pocítime volanie ku konkrétnejšej životnej ceste, Boh od nás chce rozhodnutie, ktoré má byť slobodné a radostné.

Rehoľno-misionárske povolanie Boh si povoláva niektorých ľudí k hlbšiemu vzťahu a k odlúčeniu od sveta, aby ich potom poslal ohlasovať jeho lásku iným, odlišným ľuďom do celého sveta. Povolaný k takémuto vznešenému dielu vníma túžbu úplne sa zasvätiť Bohu a žiť podľa evanjeliových rád v spoločenstve rovnako povolaných a zároveň túžbu byť poslaný a odísť, prejsť kus cesty do neznáma, kvôli spáse tých, čo tam žijú. Hoci dnes by Boh isto na túto úlohu ohlasovania väčšinou mohol vzbudiť rehoľné povolania aj z kultúrneho prostredia tých, ktorým má byť evanjelium ohlasované, predsa v jeho pláne spásy počíta s misionármi ad gentes – s misionármi hnanými prekročiť hranice svojho sveta a vydať sa ohlasovať lásku cudzincom. Muži povolaní k takémuto poslaniu musia ešte pri objavovaní daru svojho povolania rozlíšiť konkrétnejší stav, v akom ich chce Boh mať v službe. Ako rehoľní bratia majú možnosť vďaka svojej podobnosti s laikmi celkom sa k nim priblížiť v každodenných situáciách. Ako rehoľní kňazi zasa môžu prinášať ľuďom sviatostný pokrm Eucharistie a sprostredkovať Božie odpustenie hriechov. Obidva stavy sú v Božích očiach rovnako hodnotné a oba nesmierne významné v misionárskej službe. V prvých rokoch zasväteného života rehoľníci prechádzajú formáciou, teda prípravou na život v komunitách svojho inštitútu a na službu Cirkvi podľa jeho charizmy. V rozlišovaní Ti môže pomôcť aj článok Znaky povolania s krátkym testíkom… Podmienkou k prijatiu do Spoločnosti Božieho Slova je úprimná túžba nasledovať Krista v službe bratom a sestrám, fyzické a psychické zdravie, maturita a život viery.

Ak túžiš zasvätiť svoj život Bohu a misiám ako misionár verbista – kňaz alebo brat, ozvi sa koordinátorom pastorácie povolaní. Kontak ako aj odpovede na dalšie tvoje otázky nájdes nahttps://www.verbisti.sk/chces-byt-misionarom/

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie