Exercičný dom misionárov Verbistov Nitra – Kalvária

Exercičný dom misionárov Verbistov Nitra – Kalvária

Pre tých, ktorí hľadajú miesto na stíšenie sa, chcú vyvinúť vážne úsilie pre rozvoj svojho duchovného života, alebo chcú rozšíriť svoje poznanie ako pracovať na sebe je toto miesto jedinečným.

Práca na seba zahŕňa dobré sebapoznanie a otvorenosť voči tomu, čo nám Pán dá cez rozličné kanály spoznať ako Božiu vôľu.

Program exercícií a kurzov: http://program.verbisti.sk/

Poslaním Exercičného domu je napomáhať integrálny rozvoj osobnosti s dôrazom na jej duchovný rozmer. Účastníkom našich programov sa snažíme poskytnúť priestor ticha a uzobranosti, inšpiratívne podnety, a individuálne konzultácie na ich ceste ľudského dozrievania a nachádzania životných hodnôt. Rovnako napomáhame možnosť sa zorientovať v konkrétnych životných situáciách, ktoré si vyžadujú pokojné a zodpovedné rozhodnutia.

Exercičný dom sa nachádza na mieste bývalého kláštora Nazarénov (1766) na mariánskom pútnickom mieste nitrianskej diecézy v starobylej Nitre. Dávame k dispozícii dom s pomerne bohatou duchovnou históriou, internou záhradou, okolitým parkom na úpätí sugestívneho kopca pod názvom Kalvária. Pracujeme na získaní skúsených lektorov a kompetentných duchovných sprievodcov.

Okrem misijného domu Matky Božej, centrálneho domu Provincie Verbistov a kostola Matky Božej na Kalvárii sa tu nachádza novo zrekonštruovaná Krížová cesta, Misijné múzeum, kníhkupectvo Verbum, Lurdská jaskyňa a v areáli parku nádherné súsošie Juana Diega s Guadalupskou Pannou Máriou.

Duchovné cvičenia, duchovné obnovy sú dni strávené v tichu a v ústraní, kedy sa usilujeme o hlbšie sebapoznanie, prehĺbenie svojej duchovnej praxe a usporiadanie vlastného života.  Medzi osvedčené prvky duchovných cvičení patria modlitba, meditácia, pozorná interakcia s prírodou, Božie Slovo a duchovný doprovod.

O nás

V našom tíme sú títo sprevádzajúci:

P. Ján Štefanec, verbista. Vyštudoval teologickú fakultu CMBF v Bratislave a špecializoval sa v odbore Spiritualita na univerzite sv. Gregora v Ríme. V odbore pastorálna teológia so zameraním na Novú Evanjelizáciu získal špecializáciu na UK v Bratislave.

P. Ján Kušnír, verbista. Vyštudoval teologickú fakultu CMBF v Bratislave a pôsobil ako misionár v Mexiku. Je dlhoročným exercitátorom rehoľných sestier

P. Waldemar Grieger, verbista. Vyštudoval teologickú fakultu v Pienežne, pokračoval v Lubline. Pôsobil v Poľsku a  na Morave. V súčasnosti pracuje v Nitre.

P. Igor Král, verbista. Vyštudoval teologickú fakultu trnavskej univerzity na Alojziane u jezuitov v Bratislave. V Ríme na univerzite  Tereziane študoval spiritálnu teológiu. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a venuje sa pastorácii.

P. Tomáš Gerboc, verbista. Vyštudoval teologickú fakultu trnavskej univerzity na Alojziane u jezuitov v Bratislave. Na UK v Bratislave sa špecializoval v odbore História. Pôsobí ako animátor mládeže a v pastorácii.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie