Kolín

Verbisti Slovenskej provincie pôsobia od júla 2016 aj vo farnosti v Kolíne (Kolín je malebné mesto asi trištvrte hodiny vlakom z Prahy). Pôsobiť tu začali v zložení farár P. Ján Halama SVD, P. Georges M. Mondo SVD s výpomocou diecézneho kňaza P. Martina Sklenářa. Po pár mesiacoch sa pridal verbista, ktorý dlhé roky pôsobil v Kongu, rodák z Poľska, P. Marian Brudny SVD. V zložení trojica P. Halama, P. Brudny a P. Mondo tu slúžili až do januára 2020. Od februára 2020 došlo k menšej zmene, a síce, že kaplán P. Marian Brudny SVD sa stal administrátorom vo farnosti, ktorú tiež verbisti spravujú ( v Prahe – Uhříněvsi pri kostole Všetkých svätých), a na jeho miesto farského vikára bol určený P. Jarosław Batóg SVD. Kolínska farnosť je súčasťou pražskej arcidiecézy a spravuje 16 kostolov, kde sa konajú bohoslužby. Do farnosti patria ešte ďalšie kostoly, kde ale sväté omše nebývajú. Obcí, ktoré patria do farnosti, je celkom tridsať.

Farským kostolom je chrám sv. Bartolomeja,
ktorého stavba bola začatá onedlho po povýšení  mesta Kolína na kráľovské mesto (Colonia Nova)
po r. 1253 kráľom Přemyslom Otakarom II. (synovcom sv. Anežky Českej). Za vlády
cisára Karla IV. bol chrám obnovený po požiari mesta architektom Petrom Parléřom.
Od roku 1995 je chrám sv. Bartolomeja národnou kultúrnou pamiatkou.

Po nákladnej rekonštrukcii sa v septembri 2020 podarilo otvoriť tzv. parkány pri chráme sv. Bartolomeja. V areáli sa otvorilo niekoľko expozícií – vo zvonici je možné vidieť lapidárium, chrámový poklad, históriu zvonárstva a samozrejme je možné vystúpiť na ochodzu a rozhliadnuť sa po krajine. V starej škole uvidíte históriu Kolína a Polabia a zoznámite sa s významnými osobnosťami Kolína. Súčasťou prehliadky chrámu je tiež nahliadnutie do kostnice. Všetko s výkladom sprievodcov. Sprievodcovské služby v celom areáli zabezpečuje Regionálne múzeum    v Kolíne. Ide o výsledok skutočne dobrej spolupráce medzi farnosťou a mestom. Pravdepodobne do roku 2023 dôjde po dlhých viac ako 100 rokoch k zásadnej rekonštrukcii organov a interiéru kostola.

Život kolínskej farnosti je bohatý. Okrem
svätých omší (v týždni dve každý všedný deň, v nedeľu deväť), vysluhovaných
sviatostí, starostlivosť o deti a ich vzdelávania v náboženstve, o mládež,
birmovancov, stretávanie manželov, aj prípravy na manželstvo, je tu pravidelne
publikovaný vestník Bartolomej, farský mesačník. Na území farnosti pôsobí tiež Dvojročná
katolícka stredná a materská škola, Farská charita je aktívna v pastorácii
rómskej komunity. Aktuálne sú aj webové stránky na adrese
http://www.farnostkolin.cz.

Kontakty

Korespondenční adresa: Brandlova 25, 28002
Kolín, CZ

e-mail: farnost-kolin@volny.cz

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie