PODPORTE MISIJNÝ PROJEKT: „ÚTULOK PRE INVALIDOV BEZ DOMOVA“

Volám sa Michal Marhefka, pochádzam z Ľubice pri Kežmarku a pracujem ako misionár SVD v Rusku už dvanásť rokov, momentálne deväť rokov vo farnosti Navštívenia Panny Márie v Petrohrade. ...

čítaj viac

DUCHOVNÁ OBNOVA: Tretia adventná nedeľa v roku C

Prinášame Vám podklady pre duchovnu obnovu, doma alebo v spoločenstvách, na obdobie Adventu 2021, ktoré pripravil P. Emil Králik SVD.

čítaj viac

Predplatné časopisu HLASY Z DOMOVA A MISIÍ na rok 2022

Milí dobrodinci a priatelia misií, dávame Vám do pozornosti náš časopis Hlasy z domova a misií, kde si môžete prečítať aktuálne udalosti v Cirkvi na Slovensku i vo svete, pútavé príbehy a zážitky našich misionárov a taktiež duchovné zamyslenia. V časopise nájdete aj ponuku kníh, ktoré si môžete objednať v našej predajni Verbum.

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

MISIJNÉ KALENDÁRE 2022

Drahí priatelia, predstavujeme vám knižný kalendár, ktorý je tento rok zameraný na pôsobenie misionárov v Austrálii a Oceánii. Pri čítaní týchto misijných skúsenosti vám vyprosujem zápal za ohlasovanie Kristovej radostnej zvesti akýmkoľvek spôsobom. „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ ...

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“

Sv. Ján Pavol ll.

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

Plán. Mária, mladá žena “zasnúbená s mužom menom Jozef z Dávidovho rodu”. Mária má plán. Zrejme ľudského rozmeru. Napriek tomu Boh vstupuje do jej života, aby jej daroval ďalší projekt… božských rozmerov. Dnes chce vstúpiť aj do našich životov, aby našim každodenným ľudským úlohám dal božské rozmery.

čítaj viac

NOVÉNA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU – 9. deň

NOVÉNA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU – 9. deň

Prinášame Vám novénu pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie.

čítaj viac

ONLINE MODLITEBNÁ KRABIČKA

ONLINE MODLITEBNÁ KRABIČKA

Modlitebný tím z Univerzitného pastoračného centra v Bratislave (https://www.upc.uniba.sk/), ktorý spravujú verbisti (www.verbisti.sk) si počas tohtoročného lockdownu pripravil „online modlitebnú krabičku“, do ktorej je možné zaslať svoje prosby a úmysly modlitieb.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO AMBRÓZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO AMBRÓZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Aké milosrdenstvo praktizujete? Možno by sme my, „praktizujúci katolíci“, ktorí sme hojne pili Božie milosrdenstvo vo sviatostiach, mohli dospieť k tomu, že by sme si mysleli, že sme už v Božích očiach ospravedlnení. Hrozí nám nebezpečenstvo, že sa nevedomky staneme farizejom, ktorý pohŕda mýtnikom.

čítaj viac

PODPORTE MISIJNÝ PROJEKT: „ÚTULOK PRE INVALIDOV BEZ DOMOVA“

PODPORTE MISIJNÝ PROJEKT: „ÚTULOK PRE INVALIDOV BEZ DOMOVA“

Volám sa Michal Marhefka, pochádzam z Ľubice pri Kežmarku a pracujem ako misionár SVD v Rusku už dvanásť rokov, momentálne deväť rokov vo farnosti Navštívenia Panny Márie v Petrohrade. …

čítaj viac

DUCHOVNÁ OBNOVA: Tretia adventná nedeľa v roku C

DUCHOVNÁ OBNOVA: Tretia adventná nedeľa v roku C

Prinášame Vám podklady pre duchovnu obnovu, doma alebo v spoločenstvách, na obdobie Adventu 2021, ktoré pripravil P. Emil Králik SVD.

čítaj viac

SPIRITUALITA ADVENTU – II. časť

SPIRITUALITA ADVENTU – II. časť

Skôr než sa budeme venovať spiritualite adventného obdobia, je vhodné pozrieť sa na základnú teológiu liturgie týchto týždňov, z ktorej spiritualita vychádza. V tejto teológii môžeme vyzdvihnúť prítomnosť Ježiša Krista a Ducha Svätého a okrem toho aj naplnenie prisľúbení.

čítaj viac

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Prinášame Vám MYŠLIENKY P. ARNOLDA JANSSENA, zakladateľa troch misijno-rehoľných kongregácii, predstavené v obrázkovej podobe.

čítaj viac

ODIŠIEL ZO SLUŽBY AMERICKÝCH VZDUŠNÝCH SÍL A VSTÚPIL DO SEMINÁRA

ODIŠIEL ZO SLUŽBY AMERICKÝCH VZDUŠNÝCH SÍL  A VSTÚPIL DO SEMINÁRA

Prinášame vám pozoruhodný životný príbeh 35. ročného duchovného otca Nicholasa Radloffa, ktorý bol vysvätený za kňaza 23. mája 2020 pre arcidiecézu Debuque v štáte Iowa, USA.

čítaj viac

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Božské srdce Ježišovo, daruj pokoj našim rodinám, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo. …

čítaj viac

DUCHOVÁ OBNOVA: Druhá adventná nedeľa v roku C

DUCHOVÁ OBNOVA: Druhá adventná nedeľa v roku C

Prinášame Vám podklady pre duchovnu obnovu, doma alebo v spoločenstvách, na obdobie Adventu 2021, ktoré pripravil P. Emil Králik SVD.

čítaj viac

ADVENTNÝ VENIEC A JEHO VÝZNAM

ADVENTNÝ VENIEC A JEHO VÝZNAM

Boh je prítomný v živote každého človeka. A v každom prípade nám dáva pocítiť svoju lásku a túžbu zachrániť nás.
Pred kresťanskou érou slávili pohania v Ríme sviatok nepremožiteľného boha slnka (Dies solis invicti) na zimný slnovrat, 25. decembra. Cirkev múdro začala v tento deň sláviť Ježišove Vianoce, aby ukázala, že Kristus je pravý Boh, pravé Slnko, ktoré vo svojich lúčoch prináša spásu. Je to sviatok svetla, ktorým je Kristus: „Ja som Svetlo sveta“ (Jn 12, 8). Na Vianoce k nám prišlo pravé Svetlo, „ktoré osvetľuje každého človeka, ktorý prichádza na tento svet“ (Jn 1, 9).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: TROJICA

Spiritualita Arnolda Janssena: TROJICA

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých“ (Ef 4,4-6).

čítaj viac

SPIRITUALITA ADVENTU – I. časť

SPIRITUALITA ADVENTU – I. časť

Ak chceme uvažovať o spiritualite Adventného obdobia, mali by sme sa pýtať, kde sa najlepšie v adventnej liturgii prejavuje prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého. Ak sa teda celá liturgia odohráva „v sile Ducha Svätého“ (SC 6), tak potom veríme, že Duch Svätý bol a je neustále prítomný už od prvotnej Cirkvi. …

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie