PUTUJTE S HLASMI DO SVÄTEJ ZEME

Milí čitatelia. Po krásnych a vydarených púťach s čitateľmi Hlasov vo Svätej zemi v minulých rokoch organizujeme aj v pôste 2023 púť do Svätej zeme. Zažite jedinečné duchovné momenty. Počas Kvetnej nedele sa zúčastníme neopakovateľnej atmosféry v sprievode mestom Jeruzalem. Tešia sa na vás P. Martin Štefanec SVD, šéfredaktor Hlasov a otec Michal Pitoniak, sprievodca vo Svätej zemi. ...

čítaj viac

Laickí misionári SVD

Misijné kalendáre 2023

Prinášame Vám ponuku na Knižný misijný kalendár 2023 a Nástenný misijný kalendár 2023.

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

Jubileum 1923 - 2023

MYŠLIENKA Dňa

„Je veľmi ťažké budovať Božie diela: je to tým ťažšie, čím väčšie požehnanie to má priniesť.“

Sv. Arnold Janssen

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes, v posledný deň /obdobia cez rok/ cirkevného roka/, nás Ježiš upozorňuje na
skutočnosť, že náš život sa pomíňa.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Ježiš pozýva pozrieť sa, ako klíči figovník, symbol našej Cirkvi, ktorá sa pravidelne obnovuje vďaka tej vnútornej sile, ktorú do nej vkladá Boh (spomeňme si na podobenstvo o viniči a ratolestiach, porov. Jn 15)

čítaj viac

SLOVENSKÍ VERBISTI V PURI

SLOVENSKÍ VERBISTI V PURI

Dvaja slovenskí verbisti mali možnosť zhliadnuť ovocie diela poľského verbistu, P. Mariana Żelazeka SVD (1918-2006), vo východoindickom Puri. P. Marek Vaňuš sa nachádzal vo východnej časti Indie od začiatku novembra ako vizitátor Východnej indickej provincie verbistov, kým P. Peter Dikoš prišiel do Indie navštíviť verbistické formačné domy v rámci svojej úlohy prokurátora v druhej polovici novembra. Pri spoločnom presune do Mumbai sa vyskytla príležitosť krátko zájsť do mesta Puri, kde vyše tridsať rokov pôsobil P. Żelazek medzi malomocnými a ich rodinami. …

čítaj viac

ADVENTNÝ VENIEC A JEHO VÝZNAM

ADVENTNÝ VENIEC A JEHO VÝZNAM

Boh je prítomný v živote každého človeka. A v každom prípade nám dáva pocítiť svoju lásku a túžbu zachrániť nás.
Pred kresťanskou érou slávili pohania v Ríme sviatok nepremožiteľného boha slnka (Dies solis invicti) na zimný slnovrat, 25. decembra. Cirkev múdro začala v tento deň sláviť Ježišove Vianoce, aby ukázala, že Kristus je pravý Boh, pravé Slnko, ktoré vo svojich lúčoch prináša spásu. Je to sviatok svetla, ktorým je Kristus: „Ja som Svetlo sveta“ (Jn 12, 8). Na Vianoce k nám prišlo pravé Svetlo, „ktoré osvetľuje každého človeka, ktorý prichádza na tento svet“ (Jn 1, 9).

čítaj viac

PÚTNICKÝ VÝLET DO BUDAPEŠTI

PÚTNICKÝ VÝLET DO BUDAPEŠTI

V sobotu 19. novembra 2022 sa veriaci z Kostola Arnolda Janssena na Krupinskej ulici vybrali na púťdo Budapešti. K farníkom z kostola sa pridali sestričky SSpS, sr. Vianea aj P. Joji – Ind, s ktorým páter Johny chodil do základnej školy v rodnej dedine.

čítaj viac

SVÄTÁ OMŠA V KAPLNKE NITRIANSKEJ NEMOCNICE

SVÄTÁ OMŠA V KAPLNKE NITRIANSKEJ NEMOCNICE

Na sviatok sv. Alžbety Uhorskej (17. novembra 2022) sa konala slávnostná svätá omša v kaplnke nitrianskej nemocnice, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Počas svätej omše biskup Beňo požehnal obnovené priestory sakristie, chorým vyslúžil sviatosť pomazania chorých a požehnal všetkých veriacich s relikviami sv. Alžbety Uhorskej. …

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: PROROCKÝ DIALÓG

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>PROROCKÝ DIALÓG</a>

„My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,2

čítaj viac

JUBILEA V GENERÁLNOM DOME V RÍME

JUBILEA V GENERÁLNOM DOME V RÍME

Posledný deň liturgického roku, na sviatok Krista Kráľa, je v našom generálnom dome v Ríme pekná tradícia oslavovať jubileá kňazskej vysviacky a rehoľných sľubov našich spolubratov. Tento rok sa medzi jubilantmi nachádzal taktiež náš spolubrat zo slovenska, brat Ján Mojš, ktorý oslávil 25 rokov od prvých sľubov (8.9.1997). …

čítaj viac

Pozvánka: DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MLADÝCH MUŽOV

Pozvánka: DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MLADÝCH MUŽOV

Cez víkend 2. – 4. december 2022 pozývame mladých mužov od 18 do 30 rokov do nášho formačného domu v Bratislave na duchovnú obnovu s názvom „Stvorený pre VIAC“. Duchovnú obnovu bude viesť P. Igor Kráľ SVD. Viac informácii nájdete na plagáte.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: HUMOR

Spiritualita Arnolda Janssena: HUMOR

„Veselosť srdca – to je život pre človeka, a svätosť je nevyčerpateľný poklad: jasavá radosť dodáva mužovi na veku“ (Sir 30,23).

čítaj viac

SPOMIENKA NA MISIONÁROV Z DOLIAN

SPOMIENKA NA MISIONÁROV Z DOLIAN

Vo farnosti v Doľanoch sa uskutočnila 3. novembra2 2022 slávnosť, pri ktorej si miestni veriaci ako aj verbisti pripomenuli 100 rokov od narodenia P. Lechoviča SVD (misionár pôsobiaci v Indonézii) a 30 . rokov od úmrtia P. Zlocha SVD (misionár pôsobiaci v Číne). Slávnosti predsedal provinciál Spoločnosti Božieho Slova P. Pavol Kruták SVD. Pozvanie prijali aj misionári SVD z Indonézie pôsobiaci v Slovenskej provincii: P. Tomas Tulung SVD a P. Karol Tefa SVD. Ďakujeme miestnemu pánovi farárovi za milé prijatie.

čítaj viac

SVÄTÝ OTEC UDELIL OCENENIE PRO ECCLESIA ET PONTIFICE P. PAVLOVI KRUTÁKOVI SVD

SVÄTÝ OTEC UDELIL OCENENIE PRO ECCLESIA ET PONTIFICE P. PAVLOVI KRUTÁKOVI SVD

Svätý Otec František udelil pápežské vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice niekoľkým rehoľníkom pôsobiacim v Nitrianskej diecéze, medzi ktorými bol i provinciál Spoločnosti Božie Slova P. Pavol Kruták SVD. Vyznamenanie od Svätého Otca odovzdal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: KOREŠPONDENCIA

Spiritualita Arnolda Janssena: KOREŠPONDENCIA

„A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi…“ (2Kor 11,28).

čítaj viac

Misijný kalendár 2023- stolný

Misijný kalendár 2023- stolný

Prinášame Vám ponuku misijného kalendára na stôl na rok 2023. …

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie