ŠTYRIA VERBISTI NA SLOVENSKU OBNOVILI REHOĽNÉ SĽUBY / 8.9.2021

8. septembra 2021, v deň sviatku Narodenia Panny Márie, štyria mladý verbisti počas svätej omše v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Nitrianskej kalvárii obnovili na svoje rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

čítaj viac

ONLINE PRIESTOR- NOVODOBÝ AREOPÁG

Online svet - pre niekoho strašiak, z ktorého má strach, pre niekoho priestor, v ktorom sa pohybuje každý deň. Vždy je tento svet tým, čo z neho urobíme, alebo necháme urobiť. ...

čítaj viac

MODLITBA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti postavil si na čelo apoštolov svätého Petra a na ňom si vybudoval svoju Cirkev; ochraňuj nášho pápeža Františka, ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu, a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

POZDRAV Z VERUELY!

Prinášame Vám pozdrav P. Petra Filla SVD, ktorý pôsobí na Filipínach.

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“

Sv. Ján Pavol ll.

ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nedávno mi jeden známy hovoril o jednom spoločenstve, kde jeho členovia žili hlboké kresťanstvo. Slová ako láska, vzájomné pomáhanie si, Božia vôľa, odpúšťanie, svedectvo, modlitba tu boli na dennom poriadku. Veľmi sa mu to páčilo a hlboko ho to zasahovalo. Po čase však začal cítiť, že čosi tam nie je v poriadku. Členovia tohto spoločenstva občas trúsili poznámky na adresu jednotlivých spolučlenov, avšak mimo svojho spoločenstva. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Milovaný, prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo: Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista, ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov. …

čítaj viac

Reflexia: ČO CHCEM V ŽIVOTE NAJVIAC? (Mk 9,30-37)

Reflexia: ČO CHCEM V ŽIVOTE NAJVIAC? (Mk 9,30-37)

Prinášame Vám reflexiu – úvahu nad tím, podnietení evanjeliovým úryvkom z 25. nedele v Cezročnom období, „Čo vlastne v živote chceme najviac?“. Ak máte záujem s nami uvažovať viac nad touto tematikou, neváhajte si otvoriť článok.

čítaj viac

KRÁČAJÚC V MODLITBE, SO SVÄTÝM OTCOM FRANTIŠKOM

KRÁČAJÚC V MODLITBE, SO SVÄTÝM OTCOM FRANTIŠKOM

15. septembra 2021, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sme sa kráčajúc v modlitba vydali za Svätým Otcom Františkom na mariánské pútnické miesto do Šaštína. …

čítaj viac

PÁPEŽ FRANTIŠEK A ARNOLDOVA RODINA V KATEDRÁLE

PÁPEŽ FRANTIŠEK A ARNOLDOVA RODINA V KATEDRÁLE

V pondelok 13.9.2021 už od 8.00 hodiny sme s veľkou radosťou očakávali na stretnutie so Svätým Otcom. Náhle prerušenie modlitby sv. ruženca znamenalo, že pápež František je za rohom. …

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MUŽ MODLITBY

Spiritualita Arnolda Janssena: MUŽ MODLITBY

„Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom“ (Júd 1,20).

čítaj viac

V LIMBACHU SPOZNÁVALI BOLÍVIU

V LIMBACHU SPOZNÁVALI BOLÍVIU

Dňa 7. septembra 2021 zavítal do Limbachu misionár páter Ondrej Pešta SVD. V dopoludňajších hodinách mal viacero prednášok pre žiakov základnej školy. Prostredníctvom fotografií priblížil žiakom faunu, flóru i život ľudí v tejto juhoamerickej krajine. …

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: BOŽIA VÔĽA

Spiritualita Arnolda Janssena: BOŽIA VÔĽA

„Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34).

čítaj viac

ŠTYRIA VERBISTI NA SLOVENSKU OBNOVILI REHOĽNÉ SĽUBY / 8.9.2021

ŠTYRIA VERBISTI NA SLOVENSKU OBNOVILI REHOĽNÉ SĽUBY / 8.9.2021

8. septembra 2021, v deň sviatku Narodenia Panny Márie, štyria mladý verbisti počas svätej omše v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Nitrianskej kalvárii obnovili na svoje rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

čítaj viac

PRIJATIE DO NOVICIÁTU SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA 2021

PRIJATIE DO NOVICIÁTU SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA 2021

Dňa 8. septembra 2021 počas modlitby ranných chvál boli v kaplnke Misijného domu v Nitre na Kalvárii prijatí do noviciátu Spoločnosti Božieho Slova postulanti Jakub DOKTOR a Benedikt KOČAMBA. Slávnosti predsedal provinciál P. Pavol Kruták SVD.

čítaj viac

VEČER S MÁRIOU, KTORÁ ROZVÄZUJE UZLY

VEČER S MÁRIOU, KTORÁ ROZVÄZUJE UZLY

Bratia verbisti z Kalvárie vás pozývajú na Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Duchovný program sa bude konať vo Farskom Kostole na Kalvárií vždy 8. v mesiaci.

čítaj viac

PÁPEŽ FRANTIŠEK NA SLOVENSKU – program

PÁPEŽ FRANTIŠEK NA SLOVENSKU – program

Prinášame Vám program apoštolskej návštevy pápeža Františka na Slovensku.

čítaj viac

Časopis MLADÝ MISIONÁR / Leto 2021

Časopis MLADÝ MISIONÁR / Leto 2021

Milí priatelia, pozývame Vás zalistovať si v poslednom, letnom, čísle Mladého misionára. Tentokrát ponúkame články, reportáže, svedectvá a správy naozaj z celého sveta. Ocitneme sa na misii v Rusku, dovolenke v Indonézii, preskúmame históriu vo Vietname i súčasnosť v blízkom Česku. …

čítaj viac

Online prenos: OBNOVA REHOĽNÝCH SĽUBOV / 8. september 2021

Online prenos: OBNOVA REHOĽNÝCH SĽUBOV / 8. september 2021

8. septembra 2021 o 10.00 hod. počas svätej omše v kostole Nanebovzatia Panny Márie na nitrianskej Kalvárii obnovia rehoľné sľuby frt. Lukáš HANÚSEK SVD (obnoví 6. sľuby), frt. Peter NGUYEN VAN LUONG (obnoví 5. sľuby), frt. Dávid KANCIAN SVD a frt. Václav PLÁNKA SVD (obnovia 4. sľuby). Ak nemáte možnosť prísť osobne na slávnosť prinášame Vám online prenos svätej omše. Viac informácií v článku.

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie