Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

MIMORIADNE ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE

Prinášame Vám dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Dnes už je druhá pôstna nedeľa. Evanjelium, ktoré ste si práve prečítali, nám na začiatku hovorí, že Pán Ježiš vzal svojich troch učeníkov: Petra, Jakuba a Jána na miesto, kde mohli byť sami. Pozrime sa spoločne na to, čo sa tam odohralo. Viac v dnešnej video katechéze.

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

ROK SV. JOZEFA: ŠŤASTIE SV. JOZEFA SPOČÍVA „V SEBADAROVANÍ“

Svätý Otec František vyhlásil 8. decembra 2020 osobitný Rok sv. Jozefa. Jeho vyhlásenie prebehlo vydaním apoštolského listu Patris corde (S otcovským srdcom). Viac informácií sa dozviete v článku.

čítaj viac

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí priatelia misií. chcem sa Vám čo najúprimnejšie poďakovať za Vaše určenie 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu, pre Spoločnosť Božieho Slova. Viacerí sa uchádzajú o Vašu priazeň a Vy ste sa rozhodli ich určiť pre naše aktivity, pre našu činnosť na Slovensku i vo svete. V mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, Vám veľmi ďakujem. Za rok 2020 to bolo celkovo 8 207,34 EUR.

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Toto je chudoba: keď dieťa musí zomrieť, aby si ty mohol žiť, ako chceš.“

Sv. Matka Tereza

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

„Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. A príďte, budeme sa pravotiť,“ hovorí Pán.

čítaj viac

50 ROKOV PÔSOBENIA VERBISTOV V SLOVENSKEJ KOMUNITE V SYDNEY

50 ROKOV PÔSOBENIA VERBISTOV V SLOVENSKEJ KOMUNITE V SYDNEY

Verbisti v austrálskej provincii oslávili 50 rokov svojho pôsobenia medzi slovensky hovoriacimi veriacimi v Sydney. Na ďakovnej svätej omši sa zúčastnilo viac ako 550 veriacich.

čítaj viac

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (1.DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (1.DEŇ)

Pozývame Vás modliť sa s nami marcovú pobožnosť k svätému Jozefovi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Aké je v dnešnej dobe správanie kresťana k svojim bratom a sestrám? Je prejavom rovnakého súcitu a láskavosti, akej sa mu preukazuje od nebeský Otca: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“? (Lk 6, 36).

čítaj viac

“NEBOLO PRE NICH MIESTA…” – P. JOZEF STREČKA SVD

“NEBOLO PRE NICH MIESTA…” – P. JOZEF STREČKA SVD

Vypočujte si katechézu k Druhej pôstnej nedeli v roku 2021 na tému “Nebolo pre nich miesta…”
Katechéza je inšpirovaná Apoštolským listom pápeža Františka “PATRIS CORDE” v rámci Mimoriadneho roku Sv. Jozefa.

čítaj viac

TRI STĹPY PÔSTU: MODLITBA

TRI STĹPY PÔSTU: MODLITBA

Pôstne obdobie môže byť často preplnené rozličnými vecami a môžeme prežívať zmätok, pretože zápasíme s tým, čoho sa máme vzdať a zároveň akým spôsobom máme nastúpiť na správnu cestu. Všetky tieto veci nás majú priviesť k jadru pôstneho obdobia a tým je naše prehĺbenie vzťahu s Pánom.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Dnes už je druhá pôstna nedeľa. Evanjelium, ktoré ste si práve prečítali, nám na začiatku hovorí, že Pán Ježiš vzal svojich troch učeníkov: Petra, Jakuba a Jána na miesto, kde mohli byť sami. Pozrime sa spoločne na to, čo sa tam odohralo. Viac v dnešnej video katechéze.

čítaj viac

ODPUSTKY V PÔSTNOM OBDOBÍ

ODPUSTKY V PÔSTNOM OBDOBÍ

Akým spôsobom môžeme získať odpustky v pôstnom období? Viac sa dozviete v článku.

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: DOSPIEVANIE

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: DOSPIEVANIE

„Kto sa bojí Boha, bude mať ozaj pravé priateľstvo, lebo kto aký je, takého bude mať aj priateľa“ (Sir 6,17).

čítaj viac

DUCHOVNÁ OBNOVA: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

DUCHOVNÁ OBNOVA: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

V rámci prípravy na slávenie Veľkej noci Vás pozývame sa zastaviť a vykonať si Duchovnú obnovu. Tento týždeň sme pre vás pripravili zamyslenie sa nad čítaniami z druhej pôstnej nedele.

čítaj viac

MODLITBA ZA ZMENU ZMÝŠĽANIA

MODLITBA ZA ZMENU ZMÝŠĽANIA

V období pôstu v nás hlbšie rezonuje výzva, ktorú sv. Pavol apoštol adresoval kresťanom v Ríme: „Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12,2)

čítaj viac

KATECHÉZA NA 1. PÔSTNU NEDEĽU 2021 – “NEBOJ SA…” – P. JÁN ŠTEFANEC SVD

KATECHÉZA NA 1. PÔSTNU NEDEĽU 2021 – “NEBOJ SA…” – P. JÁN ŠTEFANEC SVD

Vypočujte si katechézu k Prvej pôstnej nedeli v roku 2021 na tému “Neboj sa…” Katechéza je inšpirovaná Apoštolským listom pápeža Františka “PATRIS CORDE” v rámci Mimoriadneho roku Sv. Jozefa.
Katechézu pripravil P. Ján Štefanec SVD.

čítaj viac

ROK SV. JOZEFA: ŠŤASTIE SV. JOZEFA SPOČÍVA „V SEBADAROVANÍ“

ROK SV. JOZEFA: ŠŤASTIE SV. JOZEFA SPOČÍVA „V SEBADAROVANÍ“

Svätý Otec František vyhlásil 8. decembra 2020 osobitný Rok sv. Jozefa. Jeho vyhlásenie prebehlo vydaním apoštolského listu Patris corde (S otcovským srdcom). Viac informácií sa dozviete v článku.

čítaj viac

MIMORIADNE ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE

MIMORIADNE ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE

Prinášame Vám dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie.

čítaj viac

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.