NOVÝ PROVINCIÁL SVD NA SLOVENSKU

Generálny predstavený Spoločnosti Božieho Slova Paulus Budi Kleden menoval nového provinciála na Slovensku P. Marka Vaňuša SVD. Túto službu prevezme 1. mája 2023. Jeho zástupcom sa je P. Pavol Hudák. ...

čítaj viac

Laickí misionári SVD

STAŇTE SA ODBERATEĽMI NÁŠHO YOUTUBE KANÁLU

Drahí misijný priatelia. Svätý Otec František raz povedal: „Moderné komunikačné prostriedky sú Božím darom.“ Pomôžte nám šíriť dobrý správy a informácie cez náš YouTube kanál. Ak budeme mať 1000 odberateľov správy a priame prenosy počas nášho jubilejného roku sa nám budú prenášať ľahšie. Staňte sa našimi odberateľmi. Ďakujeme

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

Jubileum 1923 - 2023

MYŠLIENKA Dňa

„Aj po dokonalom premýšľaní sa môžu objaviť chyby. Keď však nepremýšľame vôbec, chýb tam bude určite viac.“

Sv. Arnold Janssen

Dejiny (02): VERBISTI V MADUNICIACH A MOČENKU

Dejiny (02): VERBISTI V MADUNICIACH A MOČENKU

Príchodom pátrov Alberta Floriána a Jána Česlu i rehoľných bratov Ignáca Pacáka a Modesta Grűβa do Maduníc začala nová etapa v dejinách pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Spoločnosť ešte neuvádzala svoje pastoračné pôsobenie v Maduniciach na Slovensku ako oficiálnu misiu, stalo sa tak až príchodom do Močenku, avšak i napriek tomu bol základom ďalšieho rozvoja úspešný začiatok práve na fare neskoršieho biskupa Michala Bubniča. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium ukazuje Ježiša, ako ide do synagógy v Nazarete, kde vyrastal. Sobota je deň
zasvätený nášmu Pánovi, keď sa Židia schádzajú, aby počúvali Božie slovo. Každú sobotu Ježiš chodil
do synagógy učiť, nie ako zákonníci a farizeji, ale ako ten, kto má autoritu (porov. Mk 1, 22).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: BYŤ NA CESTÁCH

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>BYŤ NA CESTÁCH</a>

„Sám budem pásť svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí Pán, Boh. Stratené vyhľadám, odohnané zavrátim, poranené obviažem, nemocné posilním, vykŕmené a nemocné ochránim a budem ich pásť svedomito“ (Ez 34,15-16).

čítaj viac

JUBILEUM na univerzitnej pôde

JUBILEUM na univerzitnej pôde

Už dvadsaťpäť rokov slúži Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline univerzitným študentom a nielen im. Za toto dielo prišli poďakovať slávnostnou svätou omšou, ktorej predsedal Mons. Stanislav Zvolenský spolu s ďalšími troma biskupmi a viacerými kňazmi študenti, absolventi a mnohí podporovatelia tohto dobrého diela v nedeľu 29.1.2023 na sviatok patróna centra sv. Jozefa Freinademetza. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA BOSCA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA BOSCA

Dnes slávime spomienku svätého Jána Bosca (1815-1888), kňaza a zakladateľa Saleziánskej spoločnosti (Saleziáni dona Bosca).

čítaj viac

svätý JOZEF FREINADEMETZ (1852 – 1908)

svätý JOZEF FREINADEMETZ (1852 – 1908)

Jozef Freinademetz sa narodil 15. apríla 1852 v Oies, v malej osade krajiny Dolomitov v južnom Tirolskú – ktoré vtedy patrilo Rakúsku, dnes Taliansku. V deň svojho narodenia bol aj pokrstený. V rodine získal jednoduchú, ale pevnú vieru a veľkú usilovnosť.

čítaj viac

Pozvánka: DUCHOVNÉ CVIČENIA: POSVÄTNÝ OHEŇ I.

Pozvánka: DUCHOVNÉ CVIČENIA: POSVÄTNÝ OHEŇ I.

Hľadáte príležitosť absolvovať duchovné cvičenia? Máte jedinečnú príležitosť v dňoch 9.-12.2. v Nitre na Kalvárii. 

čítaj viac

MISIONÁR JÁN

MISIONÁR JÁN<br>

Po páde totalitnej moci mohol Ján Hudec konečne stráviť celú dovolenku na Slovensku. Využil ju hlavne na to, aby precestoval Slovensko krížom krážom a poďakoval všetkým, ktorí mu počas jeho pôsobenia na misiách pomáhali. …

čítaj viac

OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA VO FARNOSTI POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V BRATISLAVE

OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA VO FARNOSTI POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V BRATISLAVE

V nedeľu 22. januára 2023, vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Bratislave – Petržalke, slávil slávnostnú sv. omšu Páter Pavol Kruták, provinciál SVD na Slovensku, čím otvoril slávenie Jubilejného roka (1923-2023) v tejto farnosti.

čítaj viac

Dejiny (01): PRÍCHOD SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA DO ČESKOSLOVENSKA

Dejiny (01): PRÍCHOD SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA DO ČESKOSLOVENSKA

Milí priatelia, my, misionári verbisti slávime v roku 2023 úžasné jubileum – sté výročie príchodu prvých verbistov na Slovensko, resp. do Československa. V rámci tohto jubilejného roku vám prinášame i tento pohľad na dejiny rehole. Prečítať a vypočuť si ho môžete na našej webovej stránke a taktiež i na podcastových kanáloch a v aplikáciách, ktoré denne používate. Veríme, že vás poznanie našich dejín zaujme a povzbudí. Dejiny predsa neslúžia len poznaniu minulosti, ale majú byť i pomocou pri reflektovaní toho, čo práve žijeme. „Nech [teda] žije Svätý Trojjediný Boh v našich srdciach i v srdciach všetkých ľudí.“ – ako v minulosti, tak i dnes.

čítaj viac

STRETNUTIE MAZ – MISIONÁR NA ČAS

STRETNUTIE MAZ – MISIONÁR NA ČAS

V dňoch 20. – 22.1.2023 sa v Ivanke pri Nitre v kláštore misijných sestier SSpS konalo stretnutie mladých ľudí, ktorí majú záujem o misie. Ústrednou témou bola myšlienka Sv. Otca Františka: „ Radosť z ohlasovania evanjelia žiari vždy na pozadí vďačnosti. Je to milosť, ktorú si potrebujeme stále vyprosovať. Protagonistom misie je Duch Svätý.“

čítaj viac

STAŇTE SA ODBERATEĽMI NÁŠHO YOUTUBE KANÁLU

STAŇTE SA ODBERATEĽMI NÁŠHO YOUTUBE KANÁLU

Drahí misijný priatelia. Svätý Otec František raz povedal: „Moderné komunikačné prostriedky sú Božím darom.“ Pomôžte nám šíriť dobrý správy a informácie cez náš YouTube kanál. Ak budeme mať 1000 odberateľov správy a priame prenosy počas nášho jubilejného roku sa nám budú prenášať ľahšie. Staňte sa našimi odberateľmi. Ďakujeme

čítaj viac

NOVÝ PROVINCIÁL SVD NA SLOVENSKU

NOVÝ PROVINCIÁL SVD NA SLOVENSKU

Generálny predstavený Spoločnosti Božieho Slova Paulus Budi Kleden menoval nového provinciála na Slovensku P. Marka Vaňuša SVD. Túto službu prevezme 1. mája 2023. Jeho zástupcom sa je P. Pavol Hudák. …

čítaj viac

KRESŤANIA SA MODLIA ZA JEDNOTU

KRESŤANIA SA MODLIA ZA JEDNOTU

Už tradične sa v dňoch od 18. do 25. januára kresťania z rôznych cirkví a denominácií modlia za vzájomnú jednotu. Pozívame vás nazrieť, čo je dôvodom takej iniciatívy.

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie