2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí podporovatelia misií, už niekoľko rokov podporujete našu činnosť rozličným spôsobom. Jedným z nich je aj finančná podpora venovaním 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu. Minulý rok sme takto od Vás dostali sumu vo výške 11 103,20 Eur. Využívam túto príležitosť a chcem sa Vám za túto podporu v mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, úprimne poďakovať. ...

čítaj viac

Laickí misionári SVD

STAŇTE SA ODBERATEĽMI NÁŠHO YOUTUBE KANÁLU

Drahí misijný priatelia. Svätý Otec František raz povedal: „Moderné komunikačné prostriedky sú Božím darom.“ Pomôžte nám šíriť dobrý správy a informácie cez náš YouTube kanál. Ak budeme mať 1000 odberateľov správy a priame prenosy počas nášho jubilejného roku sa nám budú prenášať ľahšie. Staňte sa našimi odberateľmi. Ďakujeme

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

PROJEKT NA PODPORU VZDELÁVANIA DETÍ V INDII

Spoločnosť Božieho Slova si v tomto roku pripomína sto rokov prítomnosti na Slovensku a v Čechám. Pri tejto príležitosti sme uvažovali, ako sa podeliť s aj s tým, ktorí majú menej materiálnych dobier ako my. Výsledkom našich úvah a diskusií je projekt na podporu vzdelávania detí v Indii v meste Palda.

čítaj viac

Jubileum 1923 - 2023

MYŠLIENKA Dňa

„Často sa stáva, že to, čo považujeme za prekážku, nám v skutočnosti pomáha dokonalejšie realizovať Božie plány.“

Sv. Arnold Janssen

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Prijmem Ježiša?“

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Prijmem Ježiša?“

V rámci série pôstnych úvah sa chceme spolu s Vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, ako sa podieľať na jeho povolaní a akým spôsobom môžeme prinášať evanjelium celému svetu. V úvahe od P. Felipa Edgardo Hermosilla Espinoza SVD, sa zamýšľame nad veľkosťou Ježišovej osoby a jeho obety.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Boh premieňa zlomyseľný výrok na dielo spásonosnej lásky

čítaj viac

MODLITBA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA

MODLITBA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti postavil si na čelo apoštolov svätého Petra a na ňom si vybudoval svoju Cirkev; ochraňuj nášho pápeža Františka, ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu, a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

čítaj viac

STRETNUTIE LAICKÝCH MISIONÁROV – MaZ

STRETNUTIE LAICKÝCH MISIONÁROV – MaZ

V dňoch 24.-26. marca 2023 sa v Ivanke pri Nitre v kláštore sestier Služobníc Ducha Svätého konalo stretnutie MaZ (z nemeckého „misionár na čas“)- laických misionárov, ktorí sa pripravujú na misie, zvyčajne to býva na jeden rok. …

čítaj viac

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Solidarita a súcit: kľúč k ochrane nášho života.“

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Solidarita a súcit: kľúč k ochrane nášho života.“

V rámci série pôstnych úvah sa chceme spolu s Vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, ako sa podieľať na jeho povolaní a akým spôsobom môžeme prinášať evanjelium celému svetu. V úvahe od arcibiskupa Isao Kikuchi SVD, sa zamýšľame nad solidaritou a súcitom, ktoré sa majú stať kľúčom k ochrane nášho života.

čítaj viac

PROJEKT NA PODPORU VZDELÁVANIA DETÍ V INDII

PROJEKT NA PODPORU VZDELÁVANIA DETÍ V INDII

Spoločnosť Božieho Slova si v tomto roku pripomína sto rokov prítomnosti na Slovensku a v Čechám. Pri tejto príležitosti sme uvažovali, ako sa podeliť s aj s tým, ktorí majú menej materiálnych dobier ako my. Výsledkom našich úvah a diskusií je projekt na podporu vzdelávania detí v Indii v meste Palda.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SMRŤ

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>SMRŤ</a>

„Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval“ (2Tim 4,7).

čítaj viac

AKOLYTÁT 2023

AKOLYTÁT 2023

V pondelok 20. marca 2023 provinciál Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, P. Pavol Kruták SVD, udelil rád akolytátu nášmu spolubratovi frt. Jakubovi Doktorovi SVD. Udelenie ministéria sa uskutočnilo počas svätej omše v deň liturgickej slávnosti sv. Jozefa. Počas slávnosti zároveň P. Kruták SVD privítal v bratislavskej komunite štyroch nových spolubratov-študentov z Afriky.

čítaj viac

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí podporovatelia misií, už niekoľko rokov podporujete našu činnosť rozličným spôsobom. Jedným z nich je aj finančná podpora venovaním 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu. Minulý rok sme takto od Vás dostali sumu vo výške 11 103,20 Eur. Využívam túto príležitosť a chcem sa Vám za túto podporu v mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, úprimne poďakovať. …

čítaj viac

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Ako som na tom ja?“

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Ako som na tom ja?“

V rámci série pôstnych úvah sa chceme spolu s Vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, ako sa podieľať na jeho povolaní a akým spôsobom môžeme prinášať evanjelium celému svetu. V úvahe od P. Godwina Fiawoyi SVD sa zamýšľame nad uzdravením slepca a jeho situáciu staviame do kontrastu s naším životom.

čítaj viac

OBNOVA KALVÁRIE POKRAČUJE

OBNOVA KALVÁRIE POKRAČUJE

Drahí priatelia a dobrodinci nitrianskej Kalvárie! Každý rok si údržba a obnova pútnického komplexu vyžaduje zaangažovanosť, podporu a starostlivosť nás všetkých. Úprimne Vám za to ďakujeme! Veríme, že spoločnými silami zveľaďujeme miesto, kde mnohí zakúšajú blízkosť Božiu a starostlivosť Panny Márie. Dovoľte mi, aby som Vás informoval o tom, ako v zámere komplexnej obnovy Kalvárie napredujeme. …

čítaj viac

KRÍŽOVÁ CESTA S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI

KRÍŽOVÁ CESTA S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI

Prinášame Vám modlitbu krížovej cesty určenú predovšetkým pre rodiny s deťmi.

čítaj viac

DOKUMENTÁRNY FILM: 100 rokov misionárov verbistov na Slovensku a v Česku

DOKUMENTÁRNY FILM: 100 rokov misionárov verbistov na Slovensku a v Česku

Misionári verbisti sú na Slovensku prítomní už 100 rokov. Za ten čas urobili kus práce v misiách pri Evanjelizácii i pomoci ľuďom v misijných krajinách. O ich histórii, ale i súčasných aktivitách sa dozviete v dokumente natočenom pri príležitosti storočnice pôsobenia na Slovensku i v Česku.

čítaj viac

ARNOLDOVA SPIRITUALITA V ČASE ZMIEN

ARNOLDOVA SPIRITUALITA V ČASE ZMIEN

V misijnom dome sv. Michala v Steyli sa nedávno konala anketa, v ktorej sa niektorí misionári vyjadrovali k téme duchovného dedičstva svätého Arnolda Janssena. Prinášame svedectvá niektorých z nich.  

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie