Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Chceš sa aktívne zapojiť do prípravy mimoriadneho misijného mesiaca?

čítaj viac

Myšlienka

čítaj viac

Pozrite si video k Mimoriadnemu misijnému mesiacu

čítaj viac

Misijný Omšový Spolok

Poznáte Misijný Omšový Spolok? Viete na čom všetkom majú jeho členovia účasť? Viete že do MOS môžete prihlásiť aj Vašich príbuzných, dokoca aj tých čo nás predišli do večnosti?

čítaj viac

SLOVENSKÍ MISIONÁRI VERBISTI VO SVETE

Viac ako tridsať mladých slovenských misionárov v súčasnosti pôsobí na takmer všetkých kontinentoch našej planéty. Spoznať ich život a službu môžete aj vy po rozbalení pdf brožúry pod názvom Misie v srdci kresťanskej viery.

čítaj viac

Október - mesiac misíi - príležitosť dozvedieť sa viac

Mesiac v ktorom celá cirkev venuje sústredenú pozornosť misiám. Misionári kážu vo farnostiach, navštevujú malé spoločenstvá, snažia sa prebudiť povedomie spolupatričnosti so všetkými, ktorí ohlasujú radostnú zvesť. Je to čas mobilizácie a konkrétnych činov.

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Jednu vec si držím v srdci, aby sme neboli, dokonca ani len malý kúsok, vzdialený od Božej svätej vôle.“

Sv. Jozef Freinedemetz

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Chceš sa aktívne zapojiť do prípravy mimoriadneho misijného mesiaca?

čítaj viac

Púť Nitra-Kalvária 2019

Púť Nitra-Kalvária 2019

V dňoch 17.-18. augusta sa uskutočnila v našej farnosti v Nitre na Kalvárií púť k Nanebovzatej Panne Márii.

čítaj viac

Donnie Sequeira vysvätený na kňaza

Donnie Sequeira vysvätený na kňaza

10. augusta bol v Indii vysvätený Donie Ronald Sequeira SVD na kňaza. V jeho rodnej farnosti v Taccode v Indii ho vysvätil biskup Leo Cornelio SVD, biskup diecézy Bhopal. Sv. omša sa slávila v miestnom jazyku congeny, ktorý je jazykom kresťanov tej oblasti. Slávnosti vysviacky sa zúčastnilo asi 700 ľudí, z toho bolo 13 zo Slovenska.

čítaj viac

Tretí rád karmelitánov na Kalvárii

Tretí rád karmelitánov na Kalvárii

Byť v duchovnom spojení, modliť sa za misionárov, pomáhať šíriť Božie kráľovstvo, prehlbovať život modlitby…

čítaj viac

Misijné kalendáre 2020

Misijné kalendáre 2020

Spoločnosť Božieho Slova vo svojom vydavateľstve pripravila na budúci rok 2020 nástenný aj knižný kalendár, ktoré už čakajú na svojich priaznivcov.

čítaj viac

V Nitre vysvätili troch novokňazov verbistov

V Nitre vysvätili troch novokňazov verbistov

22. júna prijali traja verbisti Juraj Begany, Matej Reiner a Patrik Páleník kňazské svätenie z rúk otca biskupa Viliama Judáka. Slávnosť sa konala o 10:00 v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Juraj a Matej študovali filozofiu a teológiu v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Patrik začal štúdiá v Bratislave a dokončil ich na Taiwane, kde bol ostatných šesť rokov.

čítaj viac

20 rokov kňazskej vysviacky

20 rokov kňazskej vysviacky

5. júna počas sv. omše v UPeCe Bratislava oslavovali 20 rokov kňazskej vysviacky verbisti Stanislav Krajňák, Martin Štefanec, Pavol Kobliha a František Kantár. Hlavným celebrantom a kazateom bol biskup Jozef Haľko.

čítaj viac

Púť mladých do Oies: VIDEO

Púť mladých do Oies: VIDEO

Koncom mája 22 mladých z UPeCe Bratislava navštívili Oies, rodisko sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára Spoločnosti Božieho Slova. Jozef Freinademetz sa narodil a vyrastal v Oies, čo je osada v kraji Alta Badia v Dolomitoch, severné Taliansko.

čítaj viac

Zápas s Bohom

Zápas s Bohom

Skutočná viera nie je sadou odpovedí; necháva nás skôr v tajomstve, v túžbe, avšak otvorených pre niečo väčšie.

čítaj viac

3 roky od tragickej smrti sr. Veroniky Ráckovej SSpS

3 roky od tragickej smrti sr. Veroniky Ráckovej SSpS

Misia Slovenskej misionárky sestry Veroniky predčasne skončila, no v našich srdciach žije jej zápal a nasadenie pre odkázaných a núdznych.

čítaj viac

Stretnutie zahraničných verbistov v Budapešti:VIDEO

Stretnutie zahraničných verbistov v Budapešti:VIDEO

12.-18. mája sa v Budapešti konalo medzinárodné stretnutie misionárov verbistov pracujúcich v Európe. Stretnutie organizoval P. Peter Dušička SVD a zúčastnilo sa ho 40 zahraničných misionárov z krajín Afriky a Ázie. Celkovo v Európe pôsobí 280 zahraničných misionárov. Cieľom stretnutia bola výmena vzájomných skúseností v jednotlivých európskych krajinách, ako aj diskusie o rôznych aspektoch pastoračného života a misionárskych výziev v Európe.

čítaj viac

Desať dospelých prijalo sviatosti v UPeCe Bratislava

Desať dospelých prijalo sviatosti v UPeCe Bratislava

12. máj bol pre Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave slávnostným dňom. Sviatosť birmovania a prvého svätého prijímania prijali desiati dospelí študenti, prípadne už pracujúci mladí ľudia, a sviatosť krstu jeden.
Katechézy spojené s prípravou na prijatie týchto sviatostí prebiehali intenzívne od septembra minulého roka. Napokon sa katechumeni rozhodli pre prijatie sviatostí, ktoré im vyslúžil otec biskup Jozef Haľko. Počas sv. omše boli všetci kandidáti predstavení a biskup potom v homílii reagoval na vyjadrenia katechumenov o tom, čo je príčinou ich rozhodnutia prijať sviatosti.

čítaj viac

Na Slovensku som si všimol, že ľudia sa často nezdravia

Na Slovensku som si všimol, že ľudia sa často nezdravia

Bruno Wensan´na Bawerima pochádza z Toga, je verbista a študent teológie. Na Slovensku mal možnosť prežiť dva roky a urobiť si pastoračnú prax. V rámci internacionality, ktorú rehoľa verbistov poskytuje, mal možnosť učiť sa slovenčinu v našej krajine a tiež pomáhať pri pastorácii v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Bruno sa narodil 13. apríla 1992 v meste Kara na severe republiky Togo. Pochádza z kmeňa

čítaj viac

Nové provinciálne vedenie rehole verbistov

Nové provinciálne vedenie rehole verbistov

1. mája sa v Nitre konalo provinciálne zhromaždenie rehole verbistov. Zúčastnili sa ho spolubratia verbisti pôsobiaci na Slovensku a v Čechách. Dôvodom stretnutia bolo uvedenie do úradu novej provinciálnej rady.

čítaj viac

Pozrite si video k Mimoriadnemu misijnému mesiacu

Pozrite si video k Mimoriadnemu misijnému mesiacu čítaj viac

Služba lektorátu u verbistov

Služba lektorátu u verbistov

27. marca pri večernej sv. omši v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave prijal službu lektorátu seminarista SVD Dávid Kancián. Dávid pochádza z Družstevnej nad Hornádom a je poslucháčom 2. ročníka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Prefekt seminaristov P. Igor Kráľ predstavil tohto kandidáta a po homílii mu provinciál P. Kruták udelil službu lektorátu.
Podľa Rímskeho pontifikálu je

čítaj viac

VIDEO: Dokument o pátrovi Kulhovi SVD

VIDEO: Dokument o pátrovi Kulhovi SVD

Dokument z roku 1996 zachytývajúci pôsobenie pátra Bernarda Kulhu SVD v Bolívii

čítaj viac

Ľudové misie v Trebišove

Ľudové misie v Trebišove

Farnosť Trebišov privítala misionárov Verbistov, ktorí vedú celý týždeň od 9.3. do 17.3.2019 ľudové misie vo farnosti

čítaj viac

„Nechať ísť“ a „Ukončiť“

„Nechať ísť“ a „Ukončiť“

V týchto časoch si môžeme klásť otázku, aký význam má obdobie pôstu a čo to znamená pre nás? Keď som bol mladší, znamenalo to pre mňa zriekanie sa čokolády, cukríkov a sladkostí.

čítaj viac

Kvetná nedeľa Jeruzalem

Kvetná nedeľa Jeruzalem

Video zachytávajúce jedinečnú atmosféru pútnikov z Betfage do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu. Jedinečná príležitosť prežiť tieto chvíle v Jeuzaleme je možná aj pre Vás.

čítaj viac

Jazyk a misia

Jazyk a misia

Byť misionárom v cudzej krajine znamená veľa výziev. Najpodstatnejšia je naučiť sa jazyk, v ktorom sa misionár môže prihovárať všetkým tým, ktorým chce adresovať radostnú zvesť Evanjelia…

čítaj viac

Chceš sa stať misionárom?

Chceš sa stať misionárom?

Aj Ty túžiš vydať svedectvo o svetle, ktoré zaplavilo Tvoje vnútro? Možno už dlho premýšľaš ako ďalej. Ako sa rozhodnúť.

čítaj viac

Rozhovor o SDM v Paname

Rozhovor o SDM v Paname

Po návrate z Panamy urobili študenti UPeCe v Bratislave rozhovor s pátrom Martinom Štefancom SVD. V rozhovore rozpráva o tom, aký dojem v ňom zanechali Svetové dni mládeže a Panama.

čítaj viac

Svedectvo pútnika v Paname

Svedectvo pútnika v Paname

Marek Ševčík rozpráva o verbistoch a o jeho prežívaní Svetových dní mládeže

čítaj viac

Boli sme s mladými v Paname

Boli sme s mladými v Paname

Od 14. do 27. 1. 2019 sa konali v Paname 34. Svetové dni mládeže, stretnutie mladých ľudí s pápežom Františkom. Na transatlantickú cestu sa vydalo viac ako 200 Slovákov na čele s biskupom Tomášom Galisom a riaditeľom sekcie pre mládež pri KBS otcom Ondrejom Chrvalom. Nechýbala ani skupina 12 vysokoškolákov – pútnikov z UPeCe Bratislava s P. Martinom Štefancom, kaplánom UPeCe.

čítaj viac

Permanentná formácia verbistov pokračuje

Permanentná formácia verbistov pokračuje

Žijeme ako spoločenstvo
Ohlasujeme slovom i skutkom
Podporujeme misijnú činnosť
Formujeme spolupracovníkov

čítaj viac

V Nitre začalo stretnutie Misijnej rodiny Verbistov

V Nitre začalo stretnutie Misijnej rodiny Verbistov

Je mnoho spôsobov, ako aj vy môžete spolupracovať na misijnom poslaní Cirkvi. Jedným z nich je stať sa členom laického spoločenstva pri Spoločnosti Božieho Slova  a mať tak účasť na práci a dobrách misionárov Verbistov.

čítaj viac

2. február – Deň zasväteného života

2. február – Deň zasväteného života

Na sviatok Obetovania Pána 2. februára bude sv. Otec František sláviť svätú omšu o 17.30 v Bazilike sv. Petra pri príležitosti Dňa zasväteného života. V slovenských diecézach sa v tento deň stretnú zasvätení s biskupmi diecéz, v ktorých pracujú.

čítaj viac

SDM v Paname – odkaz

SDM v Paname – odkaz

Pápež František povedal mladým v Paname: „Sme na ceste: pokračujte v napredovaní, pokračujte v prežívaní viery a v jej zdieľaní. Nezabudnite, že nie ste zajtrajšok, nie ste „len zatiaľ“, ale ste Božím teraz.“

čítaj viac

SDM v Paname vítajú pápeža Františka

SDM v Paname vítajú pápeža Františka

Svätý Otec František zanechal tesne pred odletom na Twitteri tento odkaz: „Odchádzam na Svetové dni mládeže v Paname. Prosím vás o modlitbu za toto podujatie, ktoré je veľmi pekné a užitočné na ceste Cirkvi.“

čítaj viac

Patróni Svetových dní mládeže v Paname

Patróni Svetových dní mládeže v Paname

Svetové dni mládeže, ktoré sa konajú v Paname od 21. do 28. januára 2019, majú svojich ôsmich patrónov a väčšina z nich sú z Latinskej Ameriky. Zoznámte sa prosím:

čítaj viac

Aktualizovaný program exercičného centra misionárov Verbistov

Aktualizovaný program exercičného centra misionárov Verbistov

Duchovné cvičenia, duchovné obnovy, workshopy v ponuke misionárov verbistov

čítaj viac

Podporte aj vy petíciu za presadzovanie náboženskej slobody vo svete

Podporte aj vy petíciu za presadzovanie náboženskej slobody vo svete

Misionárska služba má aj dnes svoje obete. Zlepšeniu podmienok pre ohlasovateľov Radostnej Zvesti môžeme aj my napomôcť podporou nasledovnej petície.

čítaj viac

Október 2019 bude mimoriadny misijný mesiac

Október 2019 bude mimoriadny misijný mesiac

Predstavili logo Mimoriadneho misijného mesiaca: „Pokrstení a poslaní“

čítaj viac

OCENENÁ MISIONÁRKA

OCENENÁ MISIONÁRKA

Pribinov kríž I. triedy in memoriam, za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti prevencie zdravia a misionárskej činnosti.

čítaj viac

Novoročné vinše našich misionárov

Novoročné vinše našich misionárov

Každý nový rok je v skutku novým začiatkom, a práve v tom prvom dni nového začiatku sa skrýva zvláštne čaro. Je to čaro nedotknutosti a novoty, je to príťažlivosť nepoznaného. Z príležitosti Nového roka posielajú niektorí naši misionári svoje pozdravy a vinše.

čítaj viac

Záujem o vysvetľovanie Božieho Slova v Bolívii

Záujem o vysvetľovanie Božieho Slova v Bolívii

Páter Ondrej Pešta SVD pochádza zo Slovenskej Vsi. Za kňaza bol vysvätený v roku 2003 a už o rok neskôr odcestoval na misie do Bolívie, kde aj stále pôsobí. Počas nedávnej dovolenky sa podelil o svoje nové skúsenosti a pre Hlasy poskytol nasledujúci rozhovor.

čítaj viac

Knižná novinka vydavateľstva SVD

Knižná novinka vydavateľstva SVD

Pod názvom Objavuj, obdivuj, ochraňuj vychádza ďalší zväzok kázní od známeho kazateľa P. Milana Bubáka SVD spolu s ich zvukovou stopou na CD nosiči.

čítaj viac

Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2018

Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2018

Spoločne s mladými ľuďmi prinášajme všetkým evanjelium

čítaj viac

Misijná nedeľa 2018

Misijná nedeľa 2018

Tretia nedeľa v mesiaci október bude misijnou nedeľou. Bude vyvrcholením prípravy počas mesiaca október, kedy si celá cirkev pripomína svoju základnú úlohu, a to byť misionárskou.

čítaj viac

Verbisti zložili rehoľné sľuby

Verbisti zložili rehoľné sľuby

8. septembra 2018 verbisti oslávili v Nitre na Kalvárii slávnosť Narodenia Panny Márie ako aj výročie založenia SVD sv. Arnoldom Janssenom (1875). Ako každý rok sa počas tejto slávnosti zložili a obnovili rehoľné sľuby. Noví misionári boli zverení do materinskej ochrany Panny Márie, ktorá je matkou Vteleného Božieho Slova.

čítaj viac

Živé vysielanie – rehoľné sľuby v Nitre

Živé vysielanie – rehoľné sľuby v Nitre

živé vysielanie 8. sept. o 10:00

čítaj viac

REHOĽNÉ SĽUBY – 8. september

REHOĽNÉ SĽUBY – 8. september

8. september je dňom obnovovania a skladania rehoľných sľubov misionárov vebistov.
Dvaja spolubratia verbisti zložia svoje doživotné sľuby.

čítaj viac

Misijný Omšový Spolok

Misijný Omšový Spolok

Poznáte Misijný Omšový Spolok? Viete na čom všetkom majú jeho členovia účasť? Viete že do MOS môžete prihlásiť aj Vašich príbuzných, dokoca aj tých čo nás predišli do večnosti?

čítaj viac

DEŇ VERBISTOV – 8. september

DEŇ VERBISTOV – 8. september

Spoločnosť Božieho Slova bola založená Arnoldom Janssenom 8. septembra 1875

čítaj viac

Inšpirácia na prázdniny

Inšpirácia na prázdniny

Čo to znamená „Žiť život v plnosti?“

čítaj viac

PREŠOV 2018

PREŠOV 2018

P18 v Prešove vyslalo Apel mladých:

čítaj viac

Generálne vedenie Spoločnosti Božieho Slova kompletné

Generálne vedenie Spoločnosti Božieho Slova kompletné

Na dnešnej dopoludňajšej schôdzi boli zvolení dvaja noví členovia generálneho vedenia Eryk Jan Koppa z Poľska a Ribeiro Anselmo Ricardo z Brazílie. Xavier Thirukudumbam z Indie sa stal admonitorom v novej generálnej rade.

čítaj viac

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK ÚČASTNÍKOM GENERÁLNEJ KAPITULY SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK ÚČASTNÍKOM GENERÁLNEJ KAPITULY SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

Klementínska sála 22. júna 2018

čítaj viac

Audiencia Verbistov u pápeža Františka

Audiencia Verbistov u pápeža Františka

Stretnutie členov generálnej kapituly verbistov so Svätým Otcom prinieslo povzbudenie a nové výzvy.

čítaj viac

Kňazská vysviacka a primície verbistu Tomáša Baleju

Kňazská vysviacka a primície verbistu Tomáša Baleju

15. júna prijal Tomáš Baleja SVD kňazskú vysviacku v rodnej obci Terchová. Vysvätený bol v kostole sv. Cyrila a Metoda. Svätiteľom bol žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Slávnosti sa zúčastnili rodáci i spolubratia z rehole verbistov. Na druhý deň Tomáš slávil prvý-krát ako kňaz sv. omšu práve vo svojom rodisku – v Terchovej. Kazateľom bol P. Igor Kráľ SVD. Na slávnosti nechýbalo

čítaj viac

Pápež František má veľký sen…

Pápež František má veľký sen…

– nájsť milión mladých ľudí, ktorí zanesú sociálne učenie Cirkvi do spoločnosti

čítaj viac

SLOVENSKÍ MISIONÁRI VERBISTI VO SVETE

SLOVENSKÍ MISIONÁRI VERBISTI VO SVETE

Viac ako tridsať mladých slovenských misionárov v súčasnosti pôsobí na takmer všetkých kontinentoch našej planéty. Spoznať ich život a službu môžete aj vy po rozbalení pdf brožúry pod názvom Misie v srdci kresťanskej viery.

čítaj viac

Myšlienka

Myšlienka čítaj viac