VEĽKONOČNÝ POZDRAV P. PAVLA KRUTÁKA SVD

Milí misijní priatelia, dobrodinci a príbuzní, srdečne Vás všetkých pozdravujem v tomto končiacom sa pôstnom období. Blížime sa k Veľkej noci. Situácia, v ktorej sme sa ocitli pred viac ako rokom, nás všetkých uzavrela do „priestoru“ a spôsobu života, ...

čítaj viac

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí priatelia misií. chcem sa Vám čo najúprimnejšie poďakovať za Vaše určenie 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu, pre Spoločnosť Božieho Slova. Viacerí sa uchádzajú o Vašu priazeň a Vy ste sa rozhodli ich určiť pre naše aktivity, pre našu činnosť na Slovensku i vo svete. V mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, Vám veľmi ďakujem. Za rok 2020 to bolo celkovo 8 207,34 EUR.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 2. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

MIMORIADNE ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE

Prinášame Vám dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie.

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Toto je chudoba: keď dieťa musí zomrieť, aby si ty mohol žiť, ako chceš.“

Sv. Matka Tereza

ZAMYSLENIE NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Viete, milí priatelia, čo bolo prvým darom vzkrieseného Krista? Bola to sviatosť zmierenia. Aj keď viem, že mnohí biblisti by túto vetu celkom nepodpísali, ona je predsa pravdivá. Totiž sviatosť zmierenia, … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 2. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

BOLA ZA TÝM LEN FOTOGRAFIA?

BOLA ZA TÝM LEN FOTOGRAFIA?

Hľadáme príčiny toho, čo sa deje okolo nás. Prečo je počasie také, aké je, prečo sa nejaký človek správa tak, ako sa správa a podobne. Katolíci sa pýtajú, prečo je kňazov menej? Čo je príčinou? …

čítaj viac

ROK SV. JOZEFA S DEŤMI Z ORAVY

ROK SV. JOZEFA S DEŤMI Z ORAVY

Prinášame Vám správu, ako na Orave prežívajú mimoriadny rok svätého Jozefa.

čítaj viac

NOVÉ ČÍSLO „MLADÉHO MISIONÁRA“

NOVÉ ČÍSLO „MLADÉHO MISIONÁRA“

Milí čitatelia, k Veľkej noci sme si pre Vás pripravili nové číslo časopisu seminaristov Spoločnosti Božieho Slova s názvom “Mladý misionár”.

čítaj viac

MODLITBA K SVÄTÉMU JOZEFOVI ZA SPOLOČENSTVO

MODLITBA K SVÄTÉMU JOZEFOVI ZA SPOLOČENSTVO

Svätý Jozef, verný Máriin ženích. Prichádzame k tebe s dôverou a pod tvoju ochranu zverujeme duchovný život nášho spoločenstva. Ty si počas svojho pozemského života …

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: MALÝ POSOL BOŽSKÉHO SRDCA

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: MALÝ POSOL BOŽSKÉHO SRDCA

„Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje“ (Iz 52,7).

čítaj viac

ZOOM STRETNUTIE MISIJNÝCH SEKRETÁROV EURÓPSKEJ ZÓNY

ZOOM STRETNUTIE MISIJNÝCH SEKRETÁROV EURÓPSKEJ ZÓNY

Dňa 26.3.2021 sa uskutočnilo stretnutie misijných sekretárov zóny Európa cez aplikáciu ZOOM. Na stretnutí sa zúčastnili všetci sekretári spolu s európskym koordinátorom MS z Poľska P. Andrzejom Danilewiczom.

čítaj viac

VEĽKONOČNÝ POZDRAV P. PAVLA KRUTÁKA SVD

VEĽKONOČNÝ POZDRAV P. PAVLA KRUTÁKA SVD

Milí misijní priatelia, dobrodinci a príbuzní,
srdečne Vás všetkých pozdravujem v tomto končiacom sa pôstnom období. Blížime sa k Veľkej noci. Situácia, v ktorej sme sa ocitli pred viac ako rokom, nás všetkých uzavrela do „priestoru“ a spôsobu života, …

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: NOVÝ APOŠTOLÁT

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: NOVÝ APOŠTOLÁT

„Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1Kor 9,16).

čítaj viac

“ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIVOT DRUHÉHO…” – P. PAVOL KRUTÁK SVD

“ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIVOT DRUHÉHO…” – P. PAVOL KRUTÁK SVD

Vypočujte si katechézu na tému “Zodpovednosť za život druhého…”
Katechéza je inšpirovaná Apoštolským listom pápeža Františka “PATRIS CORDE” v rámci Mimoriadneho roku Sv. Jozefa.

čítaj viac

USTANOVENIE ZA LEKTORA – PETER NGUYEN VAN LUONG SVD

USTANOVENIE ZA LEKTORA – PETER NGUYEN VAN LUONG SVD

Dňa 25. marca 2021, na sviatok Zvestovania Pána, prijal náš spolubrat Peter, študent 2. ročníka Teologickej fakulty, posvätný rád lektorátu z rúk provinciála P. Pavla Krutáka SVD.

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: APOŠTOLÁT MODLITBY

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: APOŠTOLÁT MODLITBY

„A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale“ (Mt 7,24).

čítaj viac

“S BOLESŤOU SME ŤA HĽADALI …” – P. WALDEMAR GRIEGER SVD

“S BOLESŤOU SME ŤA HĽADALI …” – P. WALDEMAR GRIEGER SVD

Vypočujte si katechézu k Piatej pôstnej nedeli v roku 2021 na tému “S bolesťou sme ťa hľadali …”
Katechéza je inšpirovaná Apoštolským listom pápeža Františka “PATRIS CORDE” v rámci Mimoriadneho roku Sv. Jozefa.

čítaj viac

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)