CHCEŠ SA STAŤ MISIONÁROM?

Sme rodinou svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou po záchrane ľudí všetkých národov. Sme rodinou s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša Krista. Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela. ...

čítaj viac

Laickí misionári SVD

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU MLADÝ MISIONÁR

Misijní priatelia, momentálne patrí synodalita medzi hlavné témy, ktoré v Cirkvi rezonujú vzhľadom na Synodu o synodalite naplánovanú na budúci rok. Preto v najnovšom čísle nášho časopisu poskytujeme pohľady ľudí zapojených v našom spoločenstve do jej prvej prípravnej fázy. ...

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

Jubileum 1923 - 2023

MYŠLIENKA Dňa

„Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme veľmi milovali.“

Sv. Ján Pavol ll.

Reflexia: O AKEJ LÁSKE HOVORÍ KRISTUS?

Reflexia: O AKEJ LÁSKE HOVORÍ KRISTUS?

Láska je slovo, ktoré počujeme neustále. Vždy, keď počujeme slovo “láska”, rozžiaria sa nám oči a naše srdce sa rozbúši o niečo rýchlejšie. Slovo láska, hovorí P. Elmer Ibarra SVD, je však podľa môjho názoru jedno z najnepochopenejších a najzneužívanejších slov.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Duch robí všetko novým, demaskuje naše obavy, mení náš život, umožňuje nám vyjsť z toho, čo je pre nás ťažkopádne, pomáha nám milovať tých, ktorých ťažko milujeme…

čítaj viac

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Prinášame Vám MYŠLIENKY P. ARNOLDA JANSSENA, zakladateľa troch misijno-rehoľných kongregácii, predstavené v obrázkovej podobe.

čítaj viac

BLAHOREČENIE PAULÍNY JARICOT

BLAHOREČENIE PAULÍNY JARICOT

Zakladateľka Pápežskej misijnej spoločnosti pre šírenie viery Paulína Marie Jaricotová bola blahorečená v nedeľu 22. mája 2022 počas slávnostnej eucharistickej slávnosti, ktorá sa konala vo francúzskom Lyone.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: VĎAČNOSŤ ZA BOŽIE DOBRODENIA

Spiritualita Arnolda Janssena: VĎAČNOSŤ ZA BOŽIE DOBRODENIA

„Buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva“ (Kol 3,15-16).

čítaj viac

PUMIN 2022

PUMIN 2022

Tohtoročný PUMIN – púť miništrantov Slovenska v (a pri) Národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sa konal v sobotu 14. mája. Témou púte bola osobnosť zaujímavého mexického chlapca, mučeníka, mladého hrdinu, ktorý sa volá José Luis Sánches del Rio. …

čítaj viac

MISIJNÁ PÚŤ DETÍ V RAJECKEJ LESNEJ

MISIJNÁ PÚŤ DETÍ V RAJECKEJ LESNEJ

V sobotu 14.5.2022 sa páter Matej Reiner SVD spolu s deťmi a ich rodičmi z farnosti Nitra – Kalvária zúčastnili Misijnej púti detí v Rajeckej Lesnej. Stretli sa aj s pátrom Thomasom Tulongom SVD, ktorý tam bol pozvaný ako hosť a mal pre deti prichystaný program. Ďakujeme všetkým našim priateľom za pomoc a tešíme sa na budúci rok.

čítaj viac

Misijný magazín verbisti #12 Novici SVD

Misijný magazín verbisti #12 Novici SVD

Prinášame Vám nový Misijný magín, kterého témou sú novici Spoločnosti Božieho Slova vo Vidinej, ktorí sa pripravujú ma zloženie prvých rehoľných sľubov.

čítaj viac

MODLITBA ANJELA ZJAVENÁ DEŤOM VO FATIME

MODLITBA ANJELA ZJAVENÁ DEŤOM VO FATIME

Prinášame Vám modlitbu, ktorú fatimským deťom odovzdal anjel, pričom i povedal, aby si pokľakli a modlili sa túto modlitbu, zatiaľ čo sa vo vzduchu vznášala najsvätejšia hostia a kalich.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ČÍNA

Spiritualita Arnolda Janssena: ČÍNA

„Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami, radosťou napĺňaš končiny východu i západu“ (Ž 65,9).

čítaj viac

POSELSTVÍ K 59. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB ZA POVOLÁNÍ

POSELSTVÍ K 59. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB ZA POVOLÁNÍ

8. května 2022, na čtvrtou neděli velikonoční, slavíme 59. světový den modliteb za povolání. Letos má téma „Povoláni k vytváření lidské rodiny“. Uveřejňujeme poselství, které Svatý otec František zasílá k této příležitosti biskupům, kněžím, zasvěceným mužům a ženám a věřícím na celém světě.

čítaj viac

GENERÁLNA VIZITÁCIA SVD PROVINCIE CHICAGO V USA (P. Peter Dušička SVD, 6. marec 2022)

GENERÁLNA VIZITÁCIA SVD PROVINCIE CHICAGO V USA (P. Peter Dušička SVD, 6. marec 2022)

Generálne vizitácie, ktoré sa v Spoločnosti Božieho Slova konajú každých šesť rokov, majú pomôcť Generalátu (ústrednému vedeniu SVD v Ríme) lepšie spoznať život a činnosť spolubratov a získať skutočný obraz o stave a potrebách jednotlivých miest pôsobenia misionárov. Na druhej strane má zas vizitácia v misionároch posilniť vedomie, že Spoločnosť sa zaujíma a stará o každého jej člena. …

čítaj viac

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Siedmy deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Siedmy deň

Chcem vás vrelo povzbudiť k dôvernému priateľstvu s Pánom najmä preto, aby ste zhora vyprosili nové povolania ku kňazstvu a zasvätenému životu. Boží ľud potrebuje, aby ho viedli pastieri, ktorí svoj život zasvätili službe evanjeliu. …

čítaj viac

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Šiesty deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Šiesty deň

Božie povolanie je sprostredkované spoločenstvom. Boh nás povoláva, aby sme sa stali súčasťou Cirkvi, a keď v nej istým spôsobom dozrieme, dá nám špecifické povolanie. Na ceste k povolaniu kráčame spolu s bratmi a sestrami, ktorých nám Pán dáva: ide o spolu-povolanie. Cirkevná dynamika povolania pôsobí proti ľahostajnosti a individualizmu. Nastoľuje také spoločenstvo, v ktorom je ľahostajnosť porazená láskou, lebo vyžaduje, aby sme vyšli zo seba samých a svoj život dali do služby Božiemu plánu, osvojac si tak dejinné postavenie jeho svätého ľudu. …

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie