2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí podporovatelia misií, už niekoľko rokov podporujete našu činnosť rozličným spôsobom. Jedným z nich je aj finančná podpora venovaním 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu. Minulý rok sme takto od Vás dostali sumu vo výške 11 103,20 Eur. Využívam túto príležitosť a chcem sa Vám za túto podporu v mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, úprimne poďakovať. ...

čítaj viac

Laickí misionári SVD

STAŇTE SA ODBERATEĽMI NÁŠHO YOUTUBE KANÁLU

Drahí misijný priatelia. Svätý Otec František raz povedal: „Moderné komunikačné prostriedky sú Božím darom.“ Pomôžte nám šíriť dobrý správy a informácie cez náš YouTube kanál. Ak budeme mať 1000 odberateľov správy a priame prenosy počas nášho jubilejného roku sa nám budú prenášať ľahšie. Staňte sa našimi odberateľmi. Ďakujeme

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

PROJEKT NA PODPORU VZDELÁVANIA DETÍ V INDII

Spoločnosť Božieho Slova si v tomto roku pripomína sto rokov prítomnosti na Slovensku a v Čechám. Pri tejto príležitosti sme uvažovali, ako sa podeliť s aj s tým, ktorí majú menej materiálnych dobier ako my. Výsledkom našich úvah a diskusií je projekt na podporu vzdelávania detí v Indii v meste Palda.

čítaj viac

Jubileum 1923 - 2023

MYŠLIENKA Dňa

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“

Sv. Ján Pavol ll.

Spiritualita Arnolda Janssena: SMRŤ

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>SMRŤ</a>

„Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval“ (2Tim 4,7).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes nás evanjelium učí, ako Ježiš čelí nasledujúcej námietke: podľa knihy Deuteronómium: „Jeden svedok nebude nič platný pri nejakej vine alebo zločine, ktorého sa niekto dopustil; na výpovedi dvoch alebo troch svedkov bude závisieť rozhodnutie.“(Dt 19,15)

čítaj viac

AKOLYTÁT 2023

AKOLYTÁT 2023

V pondelok 20. marca 2023 provinciál Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, P. Pavol Kruták SVD, udelil rád akolytátu nášmu spolubratovi frt. Jakubovi Doktorovi SVD. Udelenie ministéria sa uskutočnilo počas svätej omše v deň liturgickej slávnosti sv. Jozefa. Počas slávnosti zároveň P. Kruták SVD privítal v bratislavskej komunite štyroch nových spolubratov-študentov z Afriky.

čítaj viac

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí podporovatelia misií, už niekoľko rokov podporujete našu činnosť rozličným spôsobom. Jedným z nich je aj finančná podpora venovaním 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu. Minulý rok sme takto od Vás dostali sumu vo výške 11 103,20 Eur. Využívam túto príležitosť a chcem sa Vám za túto podporu v mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, úprimne poďakovať. …

čítaj viac

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Ako som na tom ja?“

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Ako som na tom ja?“

V rámci série pôstnych úvah sa chceme spolu s Vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, ako sa podieľať na jeho povolaní a akým spôsobom môžeme prinášať evanjelium celému svetu. V úvahe od P. Godwina Fiawoyi SVD sa zamýšľame nad uzdravením slepca a jeho situáciu staviame do kontrastu s naším životom.

čítaj viac

OBNOVA KALVÁRIE POKRAČUJE

OBNOVA KALVÁRIE POKRAČUJE

Drahí priatelia a dobrodinci nitrianskej Kalvárie! Každý rok si údržba a obnova pútnického komplexu vyžaduje zaangažovanosť, podporu a starostlivosť nás všetkých. Úprimne Vám za to ďakujeme! Veríme, že spoločnými silami zveľaďujeme miesto, kde mnohí zakúšajú blízkosť Božiu a starostlivosť Panny Márie. Dovoľte mi, aby som Vás informoval o tom, ako v zámere komplexnej obnovy Kalvárie napredujeme. …

čítaj viac

KRÍŽOVÁ CESTA S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI

KRÍŽOVÁ CESTA S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI

Prinášame Vám modlitbu krížovej cesty určenú predovšetkým pre rodiny s deťmi.

čítaj viac

DOKUMENTÁRNY FILM: 100 rokov misionárov verbistov na Slovensku a v Česku

DOKUMENTÁRNY FILM: 100 rokov misionárov verbistov na Slovensku a v Česku

Misionári verbisti sú na Slovensku prítomní už 100 rokov. Za ten čas urobili kus práce v misiách pri Evanjelizácii i pomoci ľuďom v misijných krajinách. O ich histórii, ale i súčasných aktivitách sa dozviete v dokumente natočenom pri príležitosti storočnice pôsobenia na Slovensku i v Česku.

čítaj viac

ARNOLDOVA SPIRITUALITA V ČASE ZMIEN

ARNOLDOVA SPIRITUALITA V ČASE ZMIEN

V misijnom dome sv. Michala v Steyli sa nedávno konala anketa, v ktorej sa niektorí misionári vyjadrovali k téme duchovného dedičstva svätého Arnolda Janssena. Prinášame svedectvá niektorých z nich.  

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ŠTYRI KONVERZIE

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>ŠTYRI KONVERZIE</a>

„Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám“ (Zach 1,3).

čítaj viac

Pozvánka: DUCHOVNÁ OBNOVA: JONÁŠ – MÁRNOTRATNÝ PROROK

Pozvánka: DUCHOVNÁ OBNOVA: <em>JONÁŠ – MÁRNOTRATNÝ PROROK</em>

Pozývame mladých mužov do 30 rokov na duchovnú obnovu formou 3dňovej adorácie, ktorá sa bude konať v Upece v Bratislave od 31.3. do 2.4.2023. Téma obnovy je Jonáš – márnotratný prorok. Viac informácii na plagáte alebo na stránke www.upc.uniba.sk.

čítaj viac

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Sila svedectva“

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Sila svedectva“

V rámci série pôstnych úvah sa chceme spolu s vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, ako sa podieľať na jeho povolaní a akým spôsobom môžeme prinášať evanjelium celému svetu. V úvahe od P. Benigniho Beltrana SVD uvažujeme nad silou osobného svedectva a potrebe ekologického obrátenia.

čítaj viac

Dejiny (04): MISIJNÝ DOM BOŽSKÉHO SRDCA VO VIDINEJ

Dejiny (04): MISIJNÝ DOM BOŽSKÉHO SRDCA VO VIDINEJ

Prinášame Vám pokračovanie zaujímavého rozprávania s pera P. Tomáša Gerboca SVD na tému: MISIJNÝ DOM BOŽSKÉHO SRDCA VO VIDINEJ.
Dejiny založenia Misijného domu Božského Srdca vo Vidinej pri Lučenci sú spojené s pôsobením grófa Jánosa Asbótha a jeho manželky Hedvigy Asbóthovej, rodenej Spillmannovej, v tejto obci. Hedviga Asbóthová chcela po smrti svojho manžela prenechať dom a budovy, hospodárstvo i kostol, ktorý dali spolu s manželom postaviť …

čítaj viac

STRETNUTIE ČESKÉHO DIŠTRIKTU (marec 2023)

STRETNUTIE ČESKÉHO DIŠTRIKTU (marec 2023)

V dňoch 6.-7.marca 2023 sa spolubratia českého dištriktu stretli vo farnosti Nový Hrozenkov na Morave. Stretnutia sa zúčastnil i provinciál dokončujúci svoje funkčné obdobie P. Pavol Kruták SVD, ako aj novovymenovaný provinciál P. Marek Vaňuš SVD, ktorý do úradu nastúpi 1.mája 2023. …

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie