ŠTYRIA VERBISTI NA SLOVENSKU OBNOVILI REHOĽNÉ SĽUBY / 8.9.2021

8. septembra 2021, v deň sviatku Narodenia Panny Márie, štyria mladý verbisti počas svätej omše v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Nitrianskej kalvárii obnovili na svoje rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

čítaj viac

ONLINE PRIESTOR- NOVODOBÝ AREOPÁG

Online svet - pre niekoho strašiak, z ktorého má strach, pre niekoho priestor, v ktorom sa pohybuje každý deň. Vždy je tento svet tým, čo z neho urobíme, alebo necháme urobiť. ...

čítaj viac

MODLITBA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti postavil si na čelo apoštolov svätého Petra a na ňom si vybudoval svoju Cirkev; ochraňuj nášho pápeža Františka, ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu, a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

POZDRAV Z VERUELY!

Prinášame Vám pozdrav P. Petra Filla SVD, ktorý pôsobí na Filipínach.

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Plň si svoje povinnosti a tak budeš plniť Božiu vôľu.“

Sv. Arnold Janssen

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Neresť, na ktorú sa sústreďuje dnešné Božie slovo, sa nazýva žiarlivosť. Na žiarlivosť trpel Jozue v prvom čítaní. Trpel na ňu Ján a ostatní apoštoli v evanjeliu. A trpíme na ňu i my, ja i ty, a to bez toho, že by sme si to dokonca uvedomovali. Jozuemu vadilo, že dvaja muži menom Eldad a Medad mali Božieho Ducha a že prorokovali, hoci nevyšli ako ostatní von z tábora k stánku, kde boli povinní byť. Jánovi a ostatným apoštolom zasa vadilo, že nejaký človek v Ježišovom mene vyháňal zlých duchov, hoci nepatril medzi nich. A nám? Nám vadí… čo? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.“ (Lk 9,43b-45)

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: UČENÍCTVO

Spiritualita Arnolda Janssena: UČENÍCTVO

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9,23).

čítaj viac

FOTOKRONIKA: ZÁVER XII. PROVINCIÁLNEJ KAPITULY

FOTOKRONIKA: ZÁVER XII. PROVINCIÁLNEJ KAPITULY

Prinášame Vám fotodokumentáciu z ukončenia XII. Provinciálnej kapituly Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 23. septembra 2021 v Nitre na Kalvárii.

čítaj viac

PREKVAPENIE A VĎAKY. SLOVENSKÍ MISIONÁRI NA KUBE REAGUJÚ NA OHLÁSENIE ZBIERKY

PREKVAPENIE A VĎAKY. SLOVENSKÍ MISIONÁRI NA KUBE REAGUJÚ NA OHLÁSENIE ZBIERKY

Pred šiestimi rokmi navštívil Kubu Svätý Otec František. Výročie si dnes pripomenuli kňazi pôsobiaci v kubánskom meste Holguín, kam zavítal aj Petrov nástupca. Na liturgii nechýbal slovenský verbista P. Michal Vrták, SVD. „Ešte pred pár dňami sme odtiaľto so zatajeným dychom sledovali kroky pápeža Františka na Slovensku. A dnes sme si pripomenuli jeho stopy, ktoré tu zanechal pred pár rokmi. Je to symbolické, že obe krajiny spojí charitatívna zbierka, ktorú ohlásili biskupi Slovenska. Ďakujeme, že na nás myslíte,“ odkazuje P. Michal. …

čítaj viac

Misijný magazín #09 GENERÁLNY VIZITÁTOR Guy Mazola SVD

Misijný magazín #09 GENERÁLNY VIZITÁTOR Guy Mazola SVD

Na Slovensku sa v septembri konala Generálna vizitácia SVD. Vizitátorom bol brat Guy Mazola SVD z Konga, ktorý pôsobí v Generálnej rade SVD v Ríme. O tom, aký mal brat Guy Mazola dojem z vizitácie na Slovensku rozpráva v nasledujúcom rozhovore.

čítaj viac

XII. PROVINCIÁLNA KAPITULA SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

XII. PROVINCIÁLNA KAPITULA SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

V pondelok 20. septembra 2021, sa začala v Nitre, v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii, XII. Provinciálna kapitula Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova.
22 kapitulárov, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí z úradu alebo boli zvolení na domových kapitulách, bude v dňoch 20. – 22. septembra rokovať o stave, prítomnej službe i budúcnosti provincie, ktorá v sebe spája Slovenskú a Českú republiku.

čítaj viac

ZBIERKA PRE KUBU? JE TO ZÁZRAK, HOVORÍ P. MICHAL VRTÁK SVD

ZBIERKA PRE KUBU? JE TO ZÁZRAK, HOVORÍ P. MICHAL VRTÁK SVD

Vo všetkých slovenských kostoloch bude v nedeľu 26. septembra 2021 zbierka na pomoc pre núdznych na Kube. Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca Františka sa ju rozhodli vyhlásiť slovenskí biskupi. „Je to zázrak,“ zareagoval na rozhodnutie slovenských biskupov člen Spoločnosti Božieho Slova P. Michal Vrták, SVD, ktorý pôsobí na ostrove od novembra 2017.

čítaj viac

UKONČENIE GENERÁLNEJ VIZITÁCIE

UKONČENIE GENERÁLNEJ VIZITÁCIE

14. septembra 2021 sa v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave uskutočnilo provinciálne zhromaždenie. Dôvodom takéhoto zhromaždenia bolo ukončenie Generálne vizitácie Slovenskej provincie SVD. Br Guy Mazola SVD, generálny radca SVD, nám predstavil podnety a postrehy, ktoré mu vzišli pri návštevách našich komunít a rozhovoroch so spolubratmi.

čítaj viac

Reflexia: ČO CHCEM V ŽIVOTE NAJVIAC? (Mk 9,30-37)

Reflexia: ČO CHCEM V ŽIVOTE NAJVIAC? (Mk 9,30-37)

Prinášame Vám reflexiu – úvahu nad tím, podnietení evanjeliovým úryvkom z 25. nedele v Cezročnom období, „Čo vlastne v živote chceme najviac?“. Ak máte záujem s nami uvažovať viac nad touto tematikou, neváhajte si otvoriť článok.

čítaj viac

KRÁČAJÚC V MODLITBE, SO SVÄTÝM OTCOM FRANTIŠKOM

KRÁČAJÚC V MODLITBE, SO SVÄTÝM OTCOM FRANTIŠKOM

15. septembra 2021, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sme sa kráčajúc v modlitba vydali za Svätým Otcom Františkom na mariánské pútnické miesto do Šaštína. …

čítaj viac

PÁPEŽ FRANTIŠEK A ARNOLDOVA RODINA V KATEDRÁLE

PÁPEŽ FRANTIŠEK A ARNOLDOVA RODINA V KATEDRÁLE

V pondelok 13.9.2021 už od 8.00 hodiny sme s veľkou radosťou očakávali na stretnutie so Svätým Otcom. Náhle prerušenie modlitby sv. ruženca znamenalo, že pápež František je za rohom. …

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MUŽ MODLITBY

Spiritualita Arnolda Janssena: MUŽ MODLITBY

„Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom“ (Júd 1,20).

čítaj viac

V LIMBACHU SPOZNÁVALI BOLÍVIU

V LIMBACHU SPOZNÁVALI BOLÍVIU

Dňa 7. septembra 2021 zavítal do Limbachu misionár páter Ondrej Pešta SVD. V dopoludňajších hodinách mal viacero prednášok pre žiakov základnej školy. Prostredníctvom fotografií priblížil žiakom faunu, flóru i život ľudí v tejto juhoamerickej krajine. …

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie