Myšlienka

čítaj viac

Misijný omšový spolok

Misijný omšový spolok na česť Najsvätejšej Trojice bol založený v roku 1910. Patrí medzi dobročinné spolky, ktorých cieľom je trvalá podpora misijných aktivít Cirkvi. Spolok obetou svätej omše napomáha jeho členom a vyprosuje im duchovné dobrá.

čítaj viac

Duchovná obnova: Moc vzťahov a sila bratstva.

Pozývame mladých mužov, vo veku od 18 do 30 rokov, na biblickú duchovnú obnovu. Chceš rásť v identite Božieho muža? Tak potom jedine v sile bratstva a v budovaní mocných vzťahov, ktoré stoja na pevnej skale Kristovho Slova a v upevňovaní vzťahu s ním.

čítaj viac

Misijné oddelenie

Ľudové misie

Misie vo farnosti, to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“

čítaj viac

Biblický ruženec

MYŠLIENKA Dňa

„Boží muž, je schopní vidieť v klíčiacom semiačku budúci les a v kvapke rannej rosy tajomstvo oblohy a morských diaľav.“

Sv. Arnold Janssen

Duchovná obnova: Moc vzťahov a sila bratstva.

Duchovná obnova: Moc     vzťahov a sila bratstva.

Pozývame mladých mužov, vo veku od 18 do 30 rokov, na biblickú duchovnú obnovu. Chceš rásť v identite Božieho muža? Tak potom jedine v sile bratstva a v budovaní mocných vzťahov, ktoré stoja na pevnej skale Kristovho Slova a v upevňovaní vzťahu s ním.

čítaj viac

Sv. Jozef Freinademetz – misionár v Číne

Sv. Jozef Freinademetz – misionár v Číne

„Ten, kto si dobre plní povinnosti, je cennejší ako tisíc neužitočných.“

čítaj viac

Zamyslenie na spomienku sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Zamyslenie na spomienku sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

„Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“
On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“
Mk 3, 31-35

Keď je v našom živote všetko v poriadku, cítiť Božiu prítomnosť a lásku je ľahké. V ťažkých a bolestivých časoch sme však v pokušení viniť Boha za to, že …

čítaj viac

Spomienka na P. Alojza Dubravického SVD

Spomienka na P. Alojza Dubravického SVD

Pri príležitosti 30-teho výročia odchodu do domu Otca pátra Alojza Dubravického SVD sa v Močenku konalo spomienkové stretnutie na tohto močenského kaplána, neskôr správcu farnosti a farára, i čestného dekana.

čítaj viac

Nedeľa Božieho Slova

Nedeľa Božieho Slova

Sviatok sv. Hieronyma, 30. september 2019, si vybral pápež František ako symbolický dátum na zverejnenie svojho apoštolského listu „Aperuit illis“. V roku 2020 si totiž pripomíname 1600 rokov od smrti tohto exegétu staroveku. Latinský názov pápežovho listu odkazuje na udalosť zjavenia vzkrieseného Pána uprostred apoštolov, keď „im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24,45). Prostredníctvom listu ustanovuje pre celú Cirkev slávenie Nedele Božieho Slova na Tretiu nedeľu v období cez rok. Teda 26. januára tohto roku budeme túto nedeľu sláviť po prvý raz.

čítaj viac

Stretnutie verbistov na Morave

Stretnutie verbistov na Morave

V dňoch od 12.1 do 14.1 2020 sa vo Veľkých Karloviciach na Morave konalo stretnutie Slovenskej provincie spolubratov Spoločnosti Božieho Slova. Stretnutie tohto typu sa uskutočnilo aj z dôvodu permanentnej formácie členov našej spoločnosti a zúčastnilo sa ho 24 spolubratov.

čítaj viac

VIDEO: Pozdrav Generálneho superiora

VIDEO: Pozdrav Generálneho superiora

Pri príležitosti sviatku Sv. Arnolda Janssena posiela svoje posolstvo prostredníctvom videa aj Generálny predstavený rehole verbistov P. Budi Kleden.

čítaj viac

P. Arnold Janssen – vodca

P. Arnold Janssen – vodca

„Každý iný na jeho mieste by bol vykonal to isté, čo aj on, ba možno by to bol vykonal aj lepšie.“ Toto sú slová muža, ktorý patril medzi najväčších svätcov svojej doby, ktorý viditeľným spôsobom spravili tak veľa pre Boha a jeho misiu vo svete. Po založení misijného domu v Steyl, v Holandsku, sa rozhodol otvoriť ďalší v Rakúsku. Arnold Janssen veľmi rýchlo pochopil, že vybavovanie súhlasu pre založenie misijného domu v Rakúsku nevedie cez dvere malých úradníkov. Preto požiadal o audienciu u cisára Rakúsko–Uhorska, Františka Jozefa. Zázrakom, ktorý možno pripísať iba Božiemu účinkovaniu sa v priebehu krátkej doby dostal pred cisára hneď niekoľkokrát. Kým pri prvej audiencii Arnold mohol prehovoriť iba jednu vetu, pri štvrtej už získal povolenie založiť misijný dom. Pri poslednej návšteve Arnold dokonca povzbudzuje rakúsko-uhorského monarchu, aby jeho rozhodnutia boli múdre a pokorné, a aby pri vedení rakúskeho ľudu, nezabúdal na konečný cieľ a to službu Trojjedinému Bohu. Arnold musel cisára okúzliť, pretože sám cisár neskôr osobne prišiel pozrieť dielo, ktoré sa s Božím požehnaním rozrastalo v Mödlingu pri Viedni. V nasledujúcich riadkoch sa pozrime, ako sa vlastnosti, ktoré sv. Arnold prízvukoval hlave rakúsko-uhorského cisárstva, prejavovali v jeho službe vodcu svojich duchovných synov a dcér.

čítaj viac

Duchovná obnova pre mladých

Duchovná obnova pre mladých

Túžby v živote mladého človeka a ich miesto v duchovnom napredovaní.

čítaj viac

Kurz víno v Biblii

Kurz víno v Biblii

Kurz víno v Biblii je pokračovaním prvej časti pod názvom Voda života.

čítaj viac

ZJAVENIE PÁNA-MISIJNÉ VIANOCE

ZJAVENIE PÁNA-MISIJNÉ VIANOCE

Slávnosť Zjavenia Pána pozýva sláviť Misijné Vianoce.

čítaj viac

Cesta troch kráľov

Cesta troch kráľov

Sviatok Zjavenia Pána je veľmi sympatický. Predstavuje nám troch mudrcov, ktorí prišli do Betlehema, aby sa poklonili novonarodenému Mesiášovi. Posolstvo a myšlienka tohto sviatku je veľmi hlboká. Mieri na námahu a cieľavedomosť, ktorú musí každý z nás podstúpiť, ak chce nájsť nielen Boha, ale i seba.

čítaj viac

Ako sa slávia Vianoce vo svete?

Ako sa slávia Vianoce vo svete?

Ozdobený vianočný stromček, oplátky, kapustnica, ryba, koledy a darčeky, ktoré sa nám od útleho detstva spájajú s atmosférou sviatkov Narodenia Pána, sú v mnohých krajinách sveta úplne neznámymi pojmami. Napriek tomu nás s týmito ľuďmi na miestach rozličných kontinentov spája viera v Ježiša Krista a radosť z jeho narodenia. Chceme vám krátko priblížiť, ako slávia Vianoce kresťania v krajinách, ktoré väčšina z nás pozná iba z hodín zemepisu…

čítaj viac

Vyrovnajte mu chodníky!

Vyrovnajte mu chodníky!

Ponúkame zamyslenie s názvom „Vyrovnajte mu chodníky“ od P. Milana Bubáka SVD, ktoré môže poslúžiť aj ako pomôcka pri príprave sa na Vianočnú sviatosť zmierenia.

čítaj viac

Nové sochy sv. Arnola Janssena a sv. Jozefa Freinademetza

Nové sochy sv. Arnola Janssena a sv. Jozefa Freinademetza

Dňa 15. decembra 2019, na Tretiu adventnú nedeľu, boli v Nitre na Kalvárii pred Misijným domom Matky Božej požehnané nové sochy sv. Arnola Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova a sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára v Číne.

čítaj viac

Ponuka kníh z Vydavateľstva Verbum

Ponuka kníh z Vydavateľstva Verbum čítaj viac

Advent je aj časom bdelosti

Advent je aj časom bdelosti

Zdalo sa, že doba diaľnic vyrieši všetky problémy s dopravou. Je pravda, veľa ich vyriešila. Ale nie všetky. Pribudli nové. Často počujeme o diaľničných haváriách na miestach, kde by sme to najmenej očakávali. Príčina: SPÁNOK. Monotónna jazda unavuje, vyčerpáva a uspáva. Tak prichádza k čomusi zvláštnemu – telo je v činnosti, noha tlačí na plyn, no vedomie je mimo. A keď máte k tomu vozidlo, čo je vybavené zariadením, ktoré sa nazýva „cruise control“, ste úplne zraniteľní. Preto rada odborníkov je jednoznačná: „Za každú cenu sa udržať v bdelosti a v pozornosti.“ Ak sa predsa drieme, tak prerušiť jazdu, vyjsť von, zacvičiť si… Keď ani to nepomôže, jazdu úplne prerušiť a pospať si, a tak znova získať pozornosť a bdelosť.
Bdelosť ako varovanie pred nešťastím zaznelo aj v Evanjeliu na prvú adventnú nedeľu. Hovoril o nej najlepší odborník všetkých čias, pretože až príliš dobre pozná nešťastia ľudí, ktorí ju nezachovali.

čítaj viac

Päť predpokladov kňazského a rehoľného povolania

Päť predpokladov kňazského a rehoľného povolania

Andreas Tapken spísal päť predpokladov, ktoré možno považovať za akési základné kompetencie, ktoré by mali byť vlastné kandidátovi na kňazský či zasvätený život. Tvoria určitý základ, ktorý človeku umožňuje s náležitou flexibilitou zvládať zmeny, ktorými človek prechádza v oblasti zasväteného života, a to tak, aby bol schopný na tieto premeny reagovať ľudsky a duchovne tvorivým a zdravým spôsobom.

čítaj viac

Akolytát 2019

Akolytát 2019

V Misijnom Dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave počas svätej omši 20.11. 2019 P. provinciál Pavol Kruták, SVD uviedol do služby akolytu frt. Dávida Kanciana SVD.

čítaj viac

NOVINKA! Nástenný a knižný Misijný kalendár

NOVINKA!                   Nástenný a knižný Misijný kalendár čítaj viac

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie