STAŇ SA VIRTUÁLNYM PÚTNIKOM

Pozvanie na púť do online kaplnky svätého Arnolda Janssena v Steyli (Holandsko).

čítaj viac

INTRONIZÁCIA SV. PÍSMA V DOMÁCNOSTI

V našej katolíckej tradícii ja kniha Svätého písma uctievaným symbolom živého Božieho slova prítomného medzi nami. Procesie, úklony, sviečky a kadidlo vyjadrujú úctu našej Cirkvi voči inšpirovanému slovu, keď je intronizované, otvorené a ohlasované počas katolíckej bohoslužby. Táto pobožnosť nadväzuje na staroveký zvyk intronizácie Svätého písma v domoch katolíkov, ...

čítaj viac

Predplatné časopisu HLASY Z DOMOVA A MISIÍ na rok 2022

Milí dobrodinci a priatelia misií, dávame Vám do pozornosti náš časopis Hlasy z domova a misií, kde si môžete prečítať aktuálne udalosti v Cirkvi na Slovensku i vo svete, pútavé príbehy a zážitky našich misionárov a taktiež duchovné zamyslenia. V časopise nájdete aj ponuku kníh, ktoré si môžete objednať v našej predajni Verbum.

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

ONLINE MODLITEBNÁ KRABIČKA

Modlitebný tím z Univerzitného pastoračného centra v Bratislave (https://www.upc.uniba.sk/), ktorý spravujú verbisti (www.verbisti.sk) si počas tohtoročného lockdownu pripravil „online modlitebnú krabičku“, do ktorej je možné zaslať svoje prosby a úmysly modlitieb.

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Boží muž, je schopní vidieť v klíčiacom semiačku budúci les a v kvapke rannej rosy tajomstvo oblohy a morských diaľav.“

Sv. Arnold Janssen

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (9. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (9. DEŇ NOVÉNY)

Pozývame Vás modliť sa 9. deň novény k sv. Jozefovi Freinademetzovi. Novénu sa možno modliť súkromne alebo v spoločenstve s úmyslom vyprosiť si konkrétnu milosť na jeho príhovor.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pretože kto ako žije, tak pripravuje cestu Bohu.

čítaj viac

MLADÝ MISIONÁR ZIMA 2021

MLADÝ MISIONÁR ZIMA 2021

V poslednom čísle Mladého misionára sme opäť oslovili laického misionára, tentokrát misionárku Lenku. Dotkli sme sa pritom aj slávenia Vianoc v Peru, kde Lenka prežila rok svojho života. V Južnej Amerike sme sa potom ešte zdržali, keď nám P. Pavol Baláž priblížil svoje pôsobenie v Amazónii v Brazílii.
Okrem správ zo zahraničia sme sa zaujímali o prvé mesiace života našich novicov vo Vidinej, pastoračnú prax spolubrata v Česku, či rekapitulácii udalostí za posledný čas. Udialo sa toho dosť, pozvývame Vás nahliadnuť do nášho sveta, sveta seminaristov verbistov.

čítaj viac

KTO JE SV. JOZEF FREINADEMETZ?

KTO JE SV. JOZEF FREINADEMETZ?

Rober Schuller povedal: „Ťažké časy netrvajú večne, vytrvalý človek ich prekoná“. Tieto slová sú trefným citátom o Jozefovi Freinademetzovi.

čítaj viac

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (8. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (8. DEŇ NOVÉNY)

Pozývame Vás modliť sa 8. deň novény k sv. Jozefovi Freinademetzovi. Novénu sa možno modliť súkromne alebo v spoločenstve s úmyslom vyprosiť si konkrétnu milosť na jeho príhovor.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Možno si predstaviť niečo tak hlúpe, ako odložiť zapálenú sviečku pod posteľ? Toto sa deje, keď nedávame všetku svoju lásku a všetko svoje poznanie do služieb viery…

čítaj viac

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Prinášame Vám MYŠLIENKY P. ARNOLDA JANSSENA, zakladateľa troch misijno-rehoľných kongregácii, predstavené v obrázkovej podobe.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: BOL TO PÁN

Spiritualita Arnolda Janssena: BOL TO PÁN

„Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast“ (1Kor 3,6-7).

čítaj viac

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Pápež František apoštolským listom „Aperuit illis“ z roku 2020 ustanovil pre celú Cirkev, že Tretia nedeľa v období cez rok bude slávená ako Nedeľa Božieho Slova. …

čítaj viac

INTRONIZÁCIA SV. PÍSMA V DOMÁCNOSTI

INTRONIZÁCIA SV. PÍSMA V DOMÁCNOSTI

V našej katolíckej tradícii ja kniha Svätého písma uctievaným symbolom živého Božieho slova prítomného medzi nami. Procesie, úklony, sviečky a kadidlo vyjadrujú úctu našej Cirkvi voči inšpirovanému slovu, keď je intronizované, otvorené a ohlasované počas katolíckej bohoslužby. Táto pobožnosť nadväzuje na staroveký zvyk intronizácie Svätého písma v domoch katolíkov, …

čítaj viac

HODY V KOSTOLE SV. ARNOLDA JANSSENA

HODY V KOSTOLE SV. ARNOLDA JANSSENA

V nedeľu 16.1.2022 sa slávili hody v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena, ku ktorému patrí kostolík zasvätený tomuto svätcovi (v liturgickom kalendári sa slávi 15. januára). Vďaka uvoľneniu opatrení v poslednom týždni bolo možné zúčastniť sa sto ľudom na každej sv. omši, pričom sa slávili štyri (tri dopoludnia a jedna večer).

čítaj viac

5 FAKTOV O SV. ARNOLDOVI, KTORÉ PRAVDEPODOBNE NEPOZNÁTE

5 FAKTOV O SV. ARNOLDOVI, KTORÉ PRAVDEPODOBNE NEPOZNÁTE

Autor, ktorý chce dosiahnuť, aby si internetový čitateľ na jeho článok klikol, musí zvoliť taký názov, ktorý bude neodolateľný. Naposledy som sa nechal zvábiť na článok, ktorý hovoril o faktoch kultového filmu Pelíšky, ktoré zaručene nepoznáme. Tento názov sa stal pre mňa (píše P. Igor Kráľ SVD) inšpiráciou a priviedol ma k tomu, že som sa pokúsil spísať päť skutočností o Arnoldovi Janssenovi, ktoré pravdepodobne nepoznáte.

čítaj viac

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (9. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (9. deň)

Pozývame Vás modliť sa posledný deň novény k sv. Arnoldovi Janssenovi. Novénu sa možno modliť súkromne alebo v spoločenstve s úmyslom vyprosiť si konkrétnu milosť na jeho príhovor. Na záver každého dňa novény sa podľa potreby môžu pripojiť Litánie k svätému Arnoldovi a Jozefovi.

čítaj viac

JEHO HROB HOVORÍ ZA VŠETKO: Pripomíname si duchovné dedičstvo sv. Arnolda Janssena

JEHO HROB HOVORÍ ZA VŠETKO: Pripomíname si duchovné dedičstvo sv. Arnolda Janssena

Návšteva hrobu nášho drahého zosnulého najmä pri výročí jeho smrti je nostalgickou chvíľou návratu späť, aby sme si vychutnali dedičstvo zosnulého, nechali sa uchvátiť inšpiráciami, ktoré nám zanechal, a tešili sa, že budeme s Božou pomocou schopní vyžarovať to isté dedičstvo novým a tvorivým spôsobom. ….

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie