CHCEŠ SA STAŤ MISIONÁROM?

Sme rodinou svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou po záchrane ľudí všetkých národov. Sme rodinou s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša Krista. Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela. ...

čítaj viac

Laickí misionári SVD

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU MLADÝ MISIONÁR

Misijní priatelia, momentálne patrí synodalita medzi hlavné témy, ktoré v Cirkvi rezonujú vzhľadom na Synodu o synodalite naplánovanú na budúci rok. Preto v najnovšom čísle nášho časopisu poskytujeme pohľady ľudí zapojených v našom spoločenstve do jej prvej prípravnej fázy. ...

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

Jubileum 1923 - 2023

MYŠLIENKA Dňa

„Prosím Vás, aby ste sa odovzdali v trpezlivosti a dokonca aj s radosťou do náručia kríža i náručia Božieho, zanechali starosti Pánovi a bolestnej Matke, ktorá ich nesie za Vás.“

Sv. Jozef Freinedemetz

P. HALAMA SLAVIL ŽIVOTNÍ JUBILEA

P. HALAMA SLAVIL ŽIVOTNÍ JUBILEA

V den památky sv. Aloise Gonzagy, v úterý 21. června se v kostele sv. Bartoloměje, v Kolíně sešel nezvykle početný zástup věřících. Bylo to u příležitosti děkovné mše svaté za dvacet pět let kněžství a padesát let života P. Jána Halamy. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

Dnes je deň zasvätený mučeníckej smrti apoštolov Petra a Pavla! „Peter, náš vodca vo viere; Pavol, jej nebojácny hlásateľ, ktorý sa stal učiteľom sveta“ (Prefácia).

čítaj viac

PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV DO MISIJNEJ RODINY 

PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV DO MISIJNEJ RODINY 

V nedeľu 12. júna 2022 na Slávnosť Najsvätejšej Trojice bolo počas svätej omše v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre prijatých do Misijnej rodiny Spoločnosti Božieho Slova päť nových členov. Hlavným celebrantom bol rektor Misijného domu Matky Božej na Kalvárii v Nitre P. Ján Kušnír SVD, svätú omšu koncelebroval správca farnosti Nitra – Kalvária P. Igor Kráľ SVD. …

čítaj viac

STRETNUTIE ARNOLDOVEJ RODINY 2022

STRETNUTIE ARNOLDOVEJ RODINY 2022

18. jún 2022 bol pre Arnoldovu rodinu na Slovensku výnimočný. Stretli sa všetky tri rehoľné kongregácie, ktoré založil svätý Arnold Janssen: SVD – Spoločnosť Božieho Slova, SSpS – Služobnice Ducha Svätého a SSpS AP – Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dobrý človek je dobrý dovtedy, kým neprestane robiť dobré veci.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: CHOĎTE DO CELÉHO SVETA

Spiritualita Arnolda Janssena: CHOĎTE DO CELÉHO SVETA

„Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti“ (Sk 20,24).

čítaj viac

POZNÁME DVOCH Z NICH

POZNÁME DVOCH Z NICH

Denne sa stretávame s ľuďmi. Niektorí sú pre nás dôležití. Pretože sú to naši priatelia, alebo nejakým spôsobom sú nám blízki. Zastavíme sa pri nich, porozprávame, neraz ich i objímeme. Je mnoho spôsobov ako prejaviť náš vzťah. Niekedy sa niekto z tých, čo poznáme objaví na obrazovke, alebo sa o ňom píše. Ak je to niečo pozitívne, tešíme sa a povieme, že ich poznáme. …

čítaj viac

STRETNUTIE NOVICOV A MISIJNÝCH SESTIER SLUŽOBNÍC DUCHA SVÄTÉHO V REVÚCEJ

STRETNUTIE NOVICOV A MISIJNÝCH SESTIER SLUŽOBNÍC DUCHA SVÄTÉHO V REVÚCEJ

V sobotu 11.6.2022 sme my, novici Jakub a Benedikt, navštívili spolu s novicmajstrom P. Baráthom Misijné sestry Služobníc Ducha Svätého v Revúcej. V tomto meste je to prvá a zároveň jediná rehoľná komunita. Od Vidinej, kde trávime rok noviciátu, je to najbližšia misia Arnoldovej rodiny. Naša návšteva pripadla práve v týždni, kedy sme slávili dva najväčšie sviatky našich rehoľných kongregacií – Zoslanie Ducha Svätého a Najsvätejšiu Trojica.

čítaj viac

ZATIAHNI NA HLBINU – BIBLICKÉ STRETNUTIA FORMOU LECTIO DIVINA

ZATIAHNI NA HLBINU – BIBLICKÉ STRETNUTIA FORMOU LECTIO DIVINA

Rok viery inšpiroval Equipo Bíblico Verbo (Biblický tím Verbo) k zostaveniu novej knižnej série, ktorej prvým zámerom je umožniť všetkým kresťanom spoznať Sväté písmo ako Božie slovo. Príťažlivosť slova a bezprostredná skúsenosť evanjelia môžu oživiť našu Cirkev a vrátiť nám našu pravú identitu: identitu evanjelizátorov. …

čítaj viac

ĽUDOVÉ MISIE – Stráňavy 2022 (video)

ĽUDOVÉ MISIE – Stráňavy 2022 (video)

Prinášame Vám záznam svätej omše, ktorá sa uskutočnila počas Ľudových misií v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Stráňavách.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: FU ŠEN FU

Spiritualita Arnolda Janssena: FU ŠEN FU

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5,16).

čítaj viac

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Prinášame Vám MYŠLIENKY P. ARNOLDA JANSSENA, zakladateľa troch misijno-rehoľných kongregácii, predstavené v obrázkovej podobe.

čítaj viac

ĽUDOVÉ MISIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA V ROKU 2022

ĽUDOVÉ MISIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA V ROKU 2022

Prinášame Vám program ľudových misií, ktoré sa uskutočnia v roku 2022. Viete, čo sú to ľudové misie? Viac informácii sa dozviete v článku.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SV. JOZEF FREINADEMETZ

Spiritualita Arnolda Janssena: SV. JOZEF FREINADEMETZ

„Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel“ (1Kor 9,22-23).

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie