Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

MIMORIADNE ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE

Prinášame Vám dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Dnes už je druhá pôstna nedeľa. Evanjelium, ktoré ste si práve prečítali, nám na začiatku hovorí, že Pán Ježiš vzal svojich troch učeníkov: Petra, Jakuba a Jána na miesto, kde mohli byť sami. Pozrime sa spoločne na to, čo sa tam odohralo. Viac v dnešnej video katechéze.

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

ROK SV. JOZEFA: ŠŤASTIE SV. JOZEFA SPOČÍVA „V SEBADAROVANÍ“

Svätý Otec František vyhlásil 8. decembra 2020 osobitný Rok sv. Jozefa. Jeho vyhlásenie prebehlo vydaním apoštolského listu Patris corde (S otcovským srdcom). Viac informácií sa dozviete v článku.

čítaj viac

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí priatelia misií. chcem sa Vám čo najúprimnejšie poďakovať za Vaše určenie 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu, pre Spoločnosť Božieho Slova. Viacerí sa uchádzajú o Vašu priazeň a Vy ste sa rozhodli ich určiť pre naše aktivity, pre našu činnosť na Slovensku i vo svete. V mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, Vám veľmi ďakujem. Za rok 2020 to bolo celkovo 8 207,34 EUR.

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Kto je naplnený Duchom Svätým a Ním oživený, ten je Kristov brat a dieťa Jeho Nebeského Otca.“

Sv. Arnold Janssen

KATECHÉZA PRE DETI NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Dnes už je druhá pôstna nedeľa. Evanjelium, ktoré ste si práve prečítali, nám na začiatku hovorí, že Pán Ježiš vzal svojich troch učeníkov: Petra, Jakuba a Jána na miesto, kde mohli byť sami. Pozrime sa spoločne na to, čo sa tam odohralo. Viac v dnešnej video katechéze.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nás nabáda k tej najdokonalejšej láske. Láska chce robiť dobre druhým a tu leží naše osobné naplnenie. Nemilujeme kvôli sebe, ale kvôli tomu, aby sme robili dobro svojim blížnym a tiež aby sme sa tým zlepšovali ako ľudia.

čítaj viac

ODPUSTKY V PÔSTNOM OBDOBÍ

ODPUSTKY V PÔSTNOM OBDOBÍ

Akým spôsobom môžeme získať odpustky v pôstnom období? Viac sa dozviete v článku.

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: DOSPIEVANIE

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: DOSPIEVANIE

„Kto sa bojí Boha, bude mať ozaj pravé priateľstvo, lebo kto aký je, takého bude mať aj priateľa“ (Sir 6,17).

čítaj viac

DUCHOVNÁ OBNOVA: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

DUCHOVNÁ OBNOVA: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

V rámci prípravy na slávenie Veľkej noci Vás pozývame sa zastaviť a vykonať si Duchovnú obnovu. Tento týždeň sme pre vás pripravili zamyslenie sa nad čítaniami z druhej pôstnej nedele.

čítaj viac

MODLITBA ZA ZMENU ZMÝŠĽANIA

MODLITBA ZA ZMENU ZMÝŠĽANIA

V období pôstu v nás hlbšie rezonuje výzva, ktorú sv. Pavol apoštol adresoval kresťanom v Ríme: „Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12,2)

čítaj viac

KATECHÉZA NA 1. PÔSTNU NEDEĽU 2021 – “NEBOJ SA…” – P. JÁN ŠTEFANEC SVD

KATECHÉZA NA 1. PÔSTNU NEDEĽU 2021 – “NEBOJ SA…” – P. JÁN ŠTEFANEC SVD

Vypočujte si katechézu k Prvej pôstnej nedeli v roku 2021 na tému “Neboj sa…” Katechéza je inšpirovaná Apoštolským listom pápeža Františka “PATRIS CORDE” v rámci Mimoriadneho roku Sv. Jozefa.
Katechézu pripravil P. Ján Štefanec SVD.

čítaj viac

ROK SV. JOZEFA: ŠŤASTIE SV. JOZEFA SPOČÍVA „V SEBADAROVANÍ“

ROK SV. JOZEFA: ŠŤASTIE SV. JOZEFA SPOČÍVA „V SEBADAROVANÍ“

Svätý Otec František vyhlásil 8. decembra 2020 osobitný Rok sv. Jozefa. Jeho vyhlásenie prebehlo vydaním apoštolského listu Patris corde (S otcovským srdcom). Viac informácií sa dozviete v článku.

čítaj viac

MIMORIADNE ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE

MIMORIADNE ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE

Prinášame Vám dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie.

čítaj viac

ZAČÍNA(M) PÔST – P. PAVOL HUDÁK SVD

ZAČÍNA(M) PÔST – P. PAVOL HUDÁK SVD

Traja verbisti sa na začiatku Pôstneho obdobia s vami delia o spôsob, ako využiť tento čas.
Dnes sa vám prihovorí Páter Pavol Hudák SVD, ktorý pôsobí v Terchovej.

čítaj viac

KNIŽNÁ NOVINKA: ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA III

KNIŽNÁ NOVINKA: ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA III

Prinášame Vám knižnú novinku od P. Aladára Janegu SVD s názvom ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA III. V publikácii sa nachádzajú podnety k meditácii na Veľkonočné obdobie.

čítaj viac

ZAČÍNA(M) PÔST – P. JÁN ŠTEFANEC SVD

ZAČÍNA(M) PÔST – P. JÁN ŠTEFANEC SVD

Traja verbisti sa na začiatku Pôstneho obdobia s vami delia o spôsob, ako využiť tento čas.
Dnes sa vám prihovorí Páter Ján Štefanec SVD, ktorý pôsobí v Nitre na Kalvárii, v Misijnom dome Matky Božej.

čítaj viac

KNIŽNÁ NOVINKA: ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA II

KNIŽNÁ NOVINKA: ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA II

Prinášame Vám knižnú novinku od P. Aladára Janegu SVD s názvom ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA II. V publikácii sa nachádzajú podnety k meditácii na pôstne obdobie.

čítaj viac

ZAČÍNA(M) PÔST – P. TOMÁŠ GERBOC SVD

ZAČÍNA(M) PÔST – P. TOMÁŠ GERBOC SVD

Traja verbisti sa na začiatku Pôstneho obdobia s vami delia o spôsob, ako využiť tento čas.
Dnes sa vám prihovorí Páter Tomáš Gerboc SVD, ktorí pôsobí v Nitre na Kalvárii, v Misijnom dome Matky Božej.

čítaj viac

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.