TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2021

V rámci Týždňa modlitieb za duchovné povolania (19.4. – 25.4.2021) Vám prinášame: modlitbu za nové duchovné povolania, modlitbu odovzdanosti a spracované myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Sv. Otca Františka, ktoré pri tejto príležitosti napísal.

čítaj viac

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí priatelia misií. chcem sa Vám čo najúprimnejšie poďakovať za Vaše určenie 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu, pre Spoločnosť Božieho Slova. Viacerí sa uchádzajú o Vašu priazeň a Vy ste sa rozhodli ich určiť pre naše aktivity, pre našu činnosť na Slovensku i vo svete. V mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, Vám veľmi ďakujem. Za rok 2020 to bolo celkovo 8 207,34 EUR.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 3. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

MIMORIADNE ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE

Prinášame Vám dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie.

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Často sa stáva, že to, čo považujeme za prekážku, nám v skutočnosti pomáha dokonalejšie realizovať Božie plány.“

Sv. Arnold Janssen

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes vidíme, ako veľmi sa náš hlad a smäd dotýka Boha! Hoci sa niekomu môže zdať, že Bohu je náš život ľahostajný, nie je to tak. Je to skôr naša slabá viera, ktorá má ťažkosti uveriť v jeho nežnú lásku, ktorú má voči každému jednému z nás.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIONÁR

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIONÁR

„Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal […], ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky“ (Tob 12,6).

čítaj viac

ŽIADNY BISKUP ANI KŇAZ SA NESTANE SVÄTÝM BEZ BOŽIEHO ĽUDU

ŽIADNY BISKUP ANI KŇAZ SA NESTANE SVÄTÝM BEZ BOŽIEHO ĽUDU

„Žiadny biskup ani kňaz sa nestane svätým bez Božieho ľudu“ sú slová filipínskeho biskupa Mons. Raul Dael. Prinášame Vám úryvok z kázne, ktorú predniesol na Zelený štvrtok 2021 v svätej omši svätenia olejov (Missa chrismatis).

čítaj viac

VIRTUÁLNA MISIONÁRSKA SLUŽBA….

VIRTUÁLNA MISIONÁRSKA SLUŽBA….

Páter Ján Štefanec SVD, ktorý vedie exercičný dom v Nitre na Kalvárii, okrem duchovných cvičení a duchovných obnov slúži aj mladým ľuďom, ktorí uvažujú o manželstve. Ak sa chcete dozvedieť akým originálnym spôsobom to robí, odporúčame do vašej pozornosti nasledujúci rozhovor, ktorý uverejnil Postoj.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 3. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2021

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2021

V rámci Týždňa modlitieb za duchovné povolania (19.4. – 25.4.2021) Vám prinášame: modlitbu za nové duchovné povolania, modlitbu odovzdanosti a spracované myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Sv. Otca Františka, ktoré pri tejto príležitosti napísal.

čítaj viac

Recenzia knihy: ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA III.

Recenzia knihy: ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA III.

Prinášame Vám recenziu knižnej noviny od P. ALADÁRA JANEGU SVD s názvom: ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA (príhovory na Veľkú noc).

čítaj viac

BOLA ZA TÝM LEN FOTOGRAFIA?

BOLA ZA TÝM LEN FOTOGRAFIA?

Hľadáme príčiny toho, čo sa deje okolo nás. Prečo je počasie také, aké je, prečo sa nejaký človek správa tak, ako sa správa a podobne. Katolíci sa pýtajú, prečo je kňazov menej? Čo je príčinou? …

čítaj viac

MODLITBA K SV. JOZEFOVI ZA SVEDOMITÉ VYKONÁVANIE POVINNOSTÍ

MODLITBA K SV. JOZEFOVI ZA SVEDOMITÉ VYKONÁVANIE POVINNOSTÍ

Prinášame Vám modlitbu k svätému Jozefovi, ktorý nám je vzorom pre vykonávanie našich povinností.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: NOVÉ PERSPEKTÍVY

Spiritualita Arnolda Janssena: NOVÉ PERSPEKTÍVY

„Nehovor svojmu blížnemu: ´Choď preč a (inokedy) príď!´ a ´Zajtra ti dám,´ keď máš naporúdzi (hneď)“ (Prís 3,28).

čítaj viac

NOVÉNA K SVÄTÉMU JOZEFOVI FREINADEMETZOVI

NOVÉNA K SVÄTÉMU JOZEFOVI FREINADEMETZOVI

Novéna je forma deväťdňovej modlitby, ktorá pozostáva z: čítanie (buď úryvok z Biblie, alebo iný text, ktorý napríklad predstavuje život konkrétneho svätca), rozjímanie a prosba (kde je možnosť prihovoriť sa konkrétne za nejaký úmysel). Prinášame Vám novénu k svätcovi Spoločnosti Božieho Slova – k svätému Jozefovi Freinademetzovi.

čítaj viac

ROK SV. JOZEFA S DEŤMI Z ORAVY

ROK SV. JOZEFA S DEŤMI Z ORAVY

Prinášame Vám správu, ako na Orave prežívajú mimoriadny rok svätého Jozefa.

čítaj viac

NOVÉ ČÍSLO „MLADÉHO MISIONÁRA“

NOVÉ ČÍSLO „MLADÉHO MISIONÁRA“

Milí čitatelia, k Veľkej noci sme si pre Vás pripravili nové číslo časopisu seminaristov Spoločnosti Božieho Slova s názvom “Mladý misionár”.

čítaj viac

MODLITBA K SVÄTÉMU JOZEFOVI ZA SPOLOČENSTVO

MODLITBA K SVÄTÉMU JOZEFOVI ZA SPOLOČENSTVO

Svätý Jozef, verný Máriin ženích. Prichádzame k tebe s dôverou a pod tvoju ochranu zverujeme duchovný život nášho spoločenstva. Ty si počas svojho pozemského života …

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)