Naše knihy

DUCHOVÁ OBNOVA: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

Prečítajme si úryvok zo žalmu 80 a uvažujme nad jeho slovami. Pastier Izraela, počúvaj! Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa! Vzbuď svoju moc a príď nás zachrániť. Bože zástupov, vráť sa, zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu. A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica, chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval. Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici, nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil. Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote a budeme vzývať tvoje meno.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“ Mk 13, 33-37

čítaj viac

MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC

Mladí lidé nejméně ze 136 zemí světa uposlechli výzvu papeže Františka a také pozvání všech dětí, aby se připojili k iniciativě „Milion dětí se modlí růženec“. Zúčastnili se této nejnovější každoroční akce, kterou zastřešuje mezinárodní katolická pastorační charita a pontifikální nadace Pomoc církvi v tísni (ACN International). Tato společná modlitba se konala 18. a 19. října tohoto roku. „Zapojení se do ní v tomto roce představuje historický rekord od zahájení této iniciativy v roce 2005,“ uvedl Otec Martin Barta, duchovní asistent ACN International.

čítaj viac

Zamyslenia na každý deň

Prvou adventnou nedeľou sa začal sláviť Rok Božieho Slova, počas ktorého vám chceme ponúknuť úryvok zo Svätého písma, krátke zamyslenie a otázky zamerané na aplikáciu v bežnom živote. Vykročte s nami každý deň s Božím slovom v srdci.

čítaj viac

OBNOVA NITRIANSKEJ KALVÁRIE

Nitrianska kalvária ako dominanta mesta Nitra Nitrianska kalvária je jedným zo siedmych nitrianskych vŕškov a patrí medi najnavštevovanejšie miesta Nitry. Jej krása je viditeľná zo všetkých smerov a jej genius loci je dôvodom, že je vyhľadávaným miestom oddychu, športu, turistiky, kultúry a pre nás veriacich je aj miestom stretnutia sa s Bohom. Ročne ju navštívia tisícky pútnikov, turistov, športovcov, rodín a návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia.

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Často sa stáva, že to, čo považujeme za prekážku, nám v skutočnosti pomáha dokonalejšie realizovať Božie plány.“

Sv. Arnold Janssen

KATECHÉZA PRE DETI NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.
Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

Mk 13, 33-37

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše: „Až uvidíte Jeruzalém obklíčený vojskem, pak vězte, že je blízko jeho zpustošení. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor; kdo budou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou; kdo budou na venkově, aťdo města nevcházejí, protože to jsou dny odplaty, kdy se naplní všechno, co je psáno. Běda ženám, které budou v těch dnech těhotné nebo budou kojit! Přijde totiž velká pohroma na tuto zemi a Boží trest na tento lid: padnou ostřím meče, budou odváděni jako zajatci mezi všechny národy; po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se čas pohanů nenaplní. Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“

Lk 21, 20 – 28

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Lk 21, 12-19

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: „To som ja“ a: „Ten čas je už blízko.“ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.

Lk 21,5-11

čítaj viac

DUCHOVÁ OBNOVA: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

DUCHOVÁ OBNOVA: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

Prečítajme si úryvok zo žalmu 80 a uvažujme nad jeho slovami.

Pastier Izraela, počúvaj!
Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa!
Vzbuď svoju moc
a príď nás zachrániť.
Bože zástupov, vráť sa,
zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.
A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica,
chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval.
Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici,
nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil.
Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote
a budeme vzývať tvoje meno.

čítaj viac

Knižná novinka: ROZMNOŽ NAŠU VIERU – BIBLICKÉ STRETNUTIA FORMOU LECTIO DIVINA

Knižná novinka: ROZMNOŽ NAŠU VIERU – BIBLICKÉ STRETNUTIA FORMOU LECTIO DIVINA

Rok viery inšpiroval Equipo Bíblico Verbo (Biblický tím Verbo) k zostaveniu novej knižnej série, ktorej prvým zámerom je umožniť všetkým kresťanom spoznať Sväté písmo ako Božie slovo. Príťažlivosť slova a bezprostredná skúsenosť evanjelia môžu oživiť našu Cirkev a vrátiť nám našu pravú identitu: identitu evanjelizátorov. Evanjelizátor je človek, ktorý sa osobne stretol s evanjeliom a vkladá ho do rúk ďalších ľudí, aby tak radostná zvesť, slovo živé a účinné (Hebr 4,12), pôsobilo svojou silou vyžarovania a „nákazlivosti“. Preto je najdôležitejšou charakteristickou črtou týchto materiálov, že nie sú samy o sebe cieľom. Sú skôr smerovkami, ktoré poukazujú na Sväté písmo. Možno sa dnes sformujú skupiny veriacich, ktorí s pomocou týchto materiálov budú čítať a počúvať Božie slovo a formovať podľa neho svoj život. Bezpochyby už potom nebudú potrebovať knihy: samotné slovo, čítané v spoločenstve Cirkvi, ich bude nabádať ksvedectvu a kživotu podľa evanjelia.

čítaj viac

MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC

MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC

Mladí lidé nejméně ze 136 zemí světa uposlechli výzvu papeže Františka a také pozvání všech dětí, aby se připojili k iniciativě „Milion dětí se modlí růženec“. Zúčastnili se této nejnovější každoroční akce, kterou zastřešuje mezinárodní katolická pastorační charita a pontifikální nadace Pomoc církvi v tísni (ACN International). Tato společná modlitba se konala 18. a 19. října tohoto roku. „Zapojení se do ní v tomto roce představuje historický rekord od zahájení této iniciativy v roce 2005,“ uvedl Otec Martin Barta, duchovní asistent ACN International.

čítaj viac

ČO ZDIEĽAM?

ČO ZDIEĽAM?

V posledných rokoch sa veľmi rozšírilo používanie slova zdieľanie. Neviem, či sme ho pred nejakými 30 rokmi vôbec používali. Skôr sme hovorili o tom, že sa máme podeliť, že máme iným dať z toho, čo máme.

čítaj viac

NAŠA ONLINE BESEDA S MISIONÁROM PÁTROM PAĽKOM

NAŠA ONLINE BESEDA S MISIONÁROM PÁTROM PAĽKOM

„Pozývam Ťa na skvelé stretko s prekvapením – hosťom!“ Áno, aj takúto sms môžete dostať v čase núdzového stavu a zákazu vychádzania. A dokonca bude všetko v súlade s pravidlami a opatreniami. 🙂

čítaj viac

U VERBISTOV V PETRŽALKE PREBIEHA CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

U VERBISTOV V PETRŽALKE PREBIEHA CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

Jedno z 96 odberných miest v Petržalke na testovanie Covid-19, ktoré prebieha v našej krajine 31.10.-1.11. sa nachádza v misijnom dome sv. Arnolda Jannsena u verbistov. Testuje sa v exteriéri. Testy zabezpečujú zdravotníci, ale pridali sa k nim aj verbisti – dobrovoľníci.

čítaj viac

NEZABÚDAJME NA ZOMRELÝCH

NEZABÚDAJME NA ZOMRELÝCH

Po minulé roky boli dni okolo Dušičiek akoby dňami sťahovania národov. Cesty boli preplnené, ľudia putovali z jedného konca krajiny na druhý. Na cintorínoch sme boli hlava na hlave a mohli sme sa tam stretnúť s mnohými známymi a príbuznými, ktorých sme niekedy možno aj roky nevideli.

čítaj viac

MYŠLIENKA O NAŠEJ MISII V ČASE KORONAVÍRUSU

MYŠLIENKA O NAŠEJ MISII V ČASE KORONAVÍRUSU

V akom čase žijeme? Čo prežívame? Čo to v nás zanechá? Budeme lepší alebo horší? Otázky, ktoré mnohých zaujímajú a ktoré možno nemajú odpoveď, ale nútia nás lepšie vnímať a načúvať.

čítaj viac

ZOSNULÍ ČLENOVIA SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

ZOSNULÍ ČLENOVIA SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

Drahí priatelia a príbuzní našich spolubratov, ktorí už odišli k Pánovi, a ako veríme, hľadia mu z tváre do tváre.
Každoročne sme sa v týchto dňoch mohli stretnúť pri hroboch našich spolubratov na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre.
Tento rok je iný, a chceme Vás i takto poprosiť, ostaňme doma.

čítaj viac

MODLITBY ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

MODLITBY ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Modlitba za povolania

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia. Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen.

Panna Mária, matka Krista – Veľkňaza, vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.

čítaj viac

OBNOVA NITRIANSKEJ KALVÁRIE

OBNOVA NITRIANSKEJ KALVÁRIE

Nitrianska kalvária ako dominanta mesta Nitra

Nitrianska kalvária je jedným zo siedmych nitrianskych vŕškov a patrí medi najnavštevovanejšie miesta Nitry. Jej krása je viditeľná zo všetkých smerov a jej genius loci je dôvodom, že je vyhľadávaným miestom oddychu, športu, turistiky, kultúry a pre nás veriacich je aj miestom stretnutia sa s Bohom. Ročne ju navštívia tisícky pútnikov, turistov, športovcov, rodín a návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia.

čítaj viac

PÁPEŽ FRANTIŠEK: PRIŠIEL ČAS ZHODNOTIŤ ÚLOHU LAIKOV

PÁPEŽ FRANTIŠEK: PRIŠIEL ČAS ZHODNOTIŤ ÚLOHU LAIKOV

„Prišiel čas, aby laici postúpili o krok vpred, o ďalší krok. A aby našli v Cirkvi priestor potrebný na to, aby mohli konať, spôsob ako odpovedať na svoje povolanie.“ To sú slová pápeža Františka v predslove ku knihe biskupa Fabia Fabene s názvom: „Sinfonia di ministeri. Una rinnovata presenza dei laici nella chiesa“ (Symfónia služby. Nová prítomnosť laikov v Cirkvi).

čítaj viac

MODLITBA RUŽENCA – 7 PRAKTICKÝCH RÁD

MODLITBA RUŽENCA – 7 PRAKTICKÝCH RÁD

Počas októbra, mesiaca venovaného modlitbe posvätného ruženca, mnoho katolíkov znovu objavuje duchovnú silu tejto obľúbenej mariánskej modlitby.
Dokonca aj pápež František vyzval veriacich celého sveta, aby sa modlili ruženec každý deň, a na príhovor Panny Márie a svätého Michala archanjela vyprosovali ochranu Cirkvi pred diablom v tejto ťažkej dobe.
Ak chceme duchovne čo najviac načerpať z tejto krásnej modlitby, uvádzame sedem praktických rád prevzatých z knihy „Ruženec: teológia na kolenách“, ktorú vydal kňaz, spisovateľ a pracovník vatikánskeho štátneho sekretariátu Mons. Florian Kolfhaus.

čítaj viac

BOHOSLOVCI SVD Z VIETNAMU SA MODLIA RUŽENEC V KOSTOLE SV. ARNOLDA JANSSENA V BRATISLAVE

BOHOSLOVCI SVD Z VIETNAMU SA MODLIA RUŽENEC V KOSTOLE SV. ARNOLDA JANSSENA V BRATISLAVE

Seminaristi z vietnamu, misionári verbisti sa modlia ruženec v ich jazyku.

čítaj viac

NOVÉNA O PRÍHOVOR SVÄTEJ KORONY za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození corona-vírusom

NOVÉNA O PRÍHOVOR SVÄTEJ KORONY za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození corona-vírusom

ČO JE NOVÉNA? Pod týmto pojmom rozumieme podľa praxe prvotnej Cirkvi modlitbu, ktorá sa modlí každý deň deväť po sebe idúcich dní. Novéna je preto veľmi intenzívnou modlitbou. Pritom nie je posvätených iba niekoľko minút prednášanej modlitby, ale aj celý čas týchto deviatich dní je venovaný úmyslu, o ktorý sa prosí. Treba sa pritom snažiť o to, aby sa tieto dni sústredili na obrátenie a zameranie sa na Boha so zreteľom vyvarovať sa hriechov. Zaiste má zmysel v tomto čase priniesť aspoň malú obetu alebo zapáliť sviečku v spojení s modlitbou a zrieknutím sa niečoho. To dodá našej modlitbe silu a pevnosť!

čítaj viac

Milan Bubák SVD: Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia II.

Milan Bubák SVD: Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia II.

Známy hlas, ktorý nás sprevádzal liturgickým rokom prostredníctvom éteru Vatikánskeho rádia, je zhmotnený v balíčku 3 kníh (Objavuj, obdivuj, ochraňuj; Pracuj s tým, čo máš; Dôležitý je záver). Nedeľné úvahy a dlhoročné skúsenosti Milana Bubáka ako pastoračného kňaza a kazateľa, ktoré odzneli vo Vatikánskom rádiu v r. 2016-2018., ponúkame v kompletnom vydaní všetkých troch liturgických rokov. Vydala Spoločnosť Božieho Slova postupne v r. 2018 až 2020.

čítaj viac

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie