verbisti STREAM / 4. apríl 2020

Pozývame na spoločnú modlitbu prostredníctvom online prenosov ...

čítaj viac

Zamyslenia na každý deň

Prvou adventnou nedeľou sa začal sláviť Rok Božieho Slova, počas ktorého vám chceme ponúknuť úryvok zo Svätého písma, krátke zamyslenie a otázky zamerané na aplikáciu v bežnom živote. Vykročte s nami každý deň s Božím slovom v srdci.

čítaj viac

Pôstna obnova 2020 / Piata pôstna nedeľa

Pozývame Vás zastaviť sa na chvíľu s Pánom prostredníctvom Duchovnej obnovy 2020.

čítaj viac

2% pre SVD

Milí priatelia misií, legislatíva každému umožňuje rozhodnúť sa, na aký účel budú použité 2% resp. 3% z daní, ktoré sme odviedli štátu.

čítaj viac

Ľudové misie

Misie vo farnosti, to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“

čítaj viac

Biblický ruženec

MYŠLIENKA Dňa

„Láska je jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia.“

Sv. Jozef Freinedemetz

Myšlienka P. Pavla Baláža SVD

Myšlienka P. Pavla Baláža SVD

Ponúkame myšlienku P. Mateja Reinera SVD vo forme videa.

čítaj viac

verbisti STREAM / 4. apríl 2020

verbisti STREAM / 4. apríl 2020

Pozývame na spoločnú modlitbu prostredníctvom online prenosov …

čítaj viac

Piatok po 5. pôstnej nedeli

Piatok po 5. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“ Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: ‚Ja som povedal: Ste bohmi?‘ Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo – a Písmo nemožno zrušiť! –, prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: ‚Rúhaš sa‘ za to že som povedal: Som Boží Syn?! Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk. Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal. Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda.“ A mnohí tam uverili v neho.“
Jn 10, 31-42

čítaj viac

Modlitba k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Modlitba k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu čítaj viac

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“
Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?“
Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh,‘ a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“
Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“
Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.“
Jn 8,51-59

čítaj viac

5. pôstna nedeľa v roku A, “ Lazár, poď von!“

5. pôstna nedeľa v roku A, “ Lazár, poď von!“ čítaj viac

Štyri „slová povolania“ – vyšlo posolstvo na Svetový deň modlitieb za povolania

Štyri „slová povolania“ – vyšlo posolstvo na Svetový deň modlitieb za povolania

„Slová povolania“ – tak znie názov posolstva pápeža Františka k tohtoročnému, v poradí už 57. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý bude Cirkev sláviť na 4. veľkonočnú nedeľu, 3. mája. Posolstvo zverejnila Svätá stolica v utorok 24. marca.

čítaj viac

8 rád na prežívanie svätej omše s úctou a vrúcnosťou z domu

8 rád na prežívanie svätej omše s úctou a vrúcnosťou z domu

Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom boli v mnohých diecézach sveta dočasne pozastavené verejné katolícke bohoslužby.
Veriacim sa odporúča, aby sa na Eucharistii zúčastňovali prostredníctvom rádia, televízie alebo internetu.
Z tohto dôvodu kňaz arcidiecézy v Tolede (Španielsko), don Miguel Garrigós, navrhol agentúre ACI Prensa osem rád, ako prežiť slávenie Eucharistie „na diaľku“, s náležitou úctou a prípravou.

čítaj viac

Pôstna obnova 2020 / Piata pôstna nedeľa

Pôstna obnova 2020 / Piata pôstna nedeľa

Pozývame Vás zastaviť sa na chvíľu s Pánom prostredníctvom Duchovnej obnovy 2020.

čítaj viac

Video na 4. pôstnu nedeľu

Video na 4. pôstnu nedeľu čítaj viac

Slávnosť svätého Jozefa / video

Slávnosť svätého Jozefa / video čítaj viac

Pôstna obnova 2020 / Štvrtá pôstna nedeľa

Pôstna obnova 2020 / Štvrtá pôstna nedeľa

Pozývame Vás zastaviť sa na chvíľu s Pánom prostredníctvom Duchovnej obnovy 2020.

čítaj viac

Víkendová príprava pre snúbencov (17. – 19. 4. 2020)

Víkendová príprava pre snúbencov (17. – 19. 4. 2020)

Predmanželská príprava spočíva v prednáškach, workshopoch, čítaní Písma, modlitbe a individuálnych písomných cvičeniach jednotlivých párov. Predmanželská príprava sa koná v priestoroch exercičného domu.

čítaj viac

Pôstna obnova 2020 / Tretia pôstna nedeľa

Pôstna obnova 2020 / Tretia pôstna nedeľa

Pozývame Vás zastaviť sa na chvíľu s Pánom prostredníctvom Duchovnej obnovy 2020.

čítaj viac

Misijná animácia v Malackách

Misijná animácia v Malackách

Dňa 6. marca 2020 sa v Spojenej škole sv. Františka Assiského v Malackách pre žiakov druhého stupňa na požiadanie riaditeľa školy Mgr. Daniela Masaroviča konala misijná animácia.

čítaj viac

Pôstna obnova 2020 / Druhá pôstna nedeľa

Pôstna obnova 2020 / Druhá pôstna nedeľa

Pozývame Vás zastaviť sa na chvíľu s Pánom prostredníctvom Duchovnej obnovy 2020.

čítaj viac

Stretnutie Misijnej rodiny v Čimhovej

Stretnutie Misijnej rodiny v Čimhovej

Dňa 23. februára 2020 na siedmu nedeľu cez rok sa konalo vo farnosti sv. Imricha v Čimhovej stretnutie Misijnej rodiny.

čítaj viac

Pôstna obnova 2020 / Prvá pôstna nedeľa

Pôstna obnova 2020 / Prvá pôstna nedeľa

Pozývame Vás zastaviť sa na chvíľu s Pánom prostredníctvom Duchovnej obnovy 2020.

čítaj viac

Uznaný zázrak pripisovaný príhovoru ctihodného Božieho služobníka Carla Acutisa

Uznaný zázrak pripisovaný príhovoru ctihodného Božieho služobníka Carla Acutisa

Pápež František schválil dekrét Kongregácie pre kauzy svätých, ktorým sa uznáva zázrak pripisovaný príhovoru ctihodného Božieho služobníka Carla Acutisa, známeho ako „apoštola Eucharistie“, ktorý obetoval svoju chorobu za Cirkev a ktorý využil svoju vášeň k informatike na to, aby evanjelizoval a šíril lásku k Eucharistii.
Ako uviedol sobotný tlačový úrad vo Vatikáne, Svätý Otec prijal 21. februára, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, kardinála Angela Becciu a podpísal dekréty, ktoré uznávajú tri mučeníctva, štyri hrdinské cnosti a tri zázraky, medzi ktorými je aj Carlo Acutis.

čítaj viac

V Rimavskej Sobote si matky, duchovné matky a staré mamy „adoptovali“ misionárov

V Rimavskej Sobote si matky, duchovné matky a staré mamy „adoptovali“ misionárov

19. februára 2020 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo stretnutie „Modlitbového spoločenstva matiek, duchovných matiek a starých mám“ s verbistom pátrom Pavlom Balážom SVD.

čítaj viac

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie