Fotokroniky

OCENENIE PRE P. MILANA BUBÁKA

V podvečerných hodinách 25. apríla sa v bratislavskom Divadle P. O. Hviezdoslava konalo udeľovanie Ceny primátora Bratislavy 2024. Ocenenie má dlhoročnú tradíciu a patrí k najvýznamnejším prejavom uznania v rámci hlavného mesta Slovenska.

Primátor Matúš Vallo udelil za rok 2024 cenu siedmim osobnostiam a jednej rodine. Medzi ocenených patril aj P. Milan Bubák SVD, a to najmä za založenie Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza, ktoré funguje v internátnom „mestečku“ v Mlynskej doline v Bratislave už viac ako štvrťstoročie.

Ako uviedol primátor Matúš Vallo: „Cena primátora je jedinečnou príležitosťou poďakovať sa výnimočným osobnostiam Bratislavy, ľuďom, ktorí každý deň trpezlivou a poctivou prácou pretvárajú kúsok po kúsku svet okolo seba. Dobro robia často v skrytosti, nepotrebujú byť stredobodom pozornosti. … Ocenení sú jedinečné osobnosti a rovnako jedinečné sú aj ich príbehy. Ak sa však pozriete bližšie, všimnete si minimálne dve spoločné črty. Spája ich všímavosť a láskavosť k svojmu okoliu. Či už je to k prírode, ku kultúre, k slabším, ku komunitám, k hodnotám, ktoré je dôležité nielen hlásať, ale aj žiť.“

„Laudatio“ čiže predstavenie laureáta, predniesla jedna z bývalých študentiek, doprevádzaná skupinou ďalších siedmich – všetko dnes už manželov, ktorí v UPeCe našli prijatie a priestor na integrálny rast. Formovanie „integrálnej osobnosti“ bolo spomenuté ako kľúčové heslo vo vízii UPeCe ako ju nastavil P. Milan.

V spontánnych slovách poďakovania laureát zaplnenej sále mestského divadla pripomenul, že UPeCe má vo vienku otvorenosť pre všetkých, veriacich i neveriacich, a popri predkladaní „nezriedeného evanjelia“ sa usiluje vytvárať možnosti pre budovanie autentických vzťahov. „Mission statement“ centra totiž vychádza z Ježišových slov: „Ja som prišiel, aby mali život, a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10,10). Vyjadril nádej, že UPeCe bude môcť i naďalej plniť svoje poslanie uprostred študentov pod vedením súčasného správcu centra, P. Igora Kráľa. Podotkol, že práve 25. apríla 1996 mal prvú obnovu pre študentov, čo neskôr prerástlo do pravidelných nedeľných sv. omší a nakoniec vytvorenia samotného UPeCe.

Na odovzdávaní ceny sa spolu s P. Milanom Bubákom a P. Igorom Kráľom zúčastnili i P. Pavol Hudák a P. Marek Vaňuš. Laureátovi blahoželáme!

Text: P. Marek Vaňuš SVD a Mediálny tím SVD Foto: P. Marek Vaňuš SVD, Vladimír Sovič, FB: Matúš Vallo

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie