Biblický ruženec

Radostný ruženec

V prípade, že prehrávač neprehrá celý ruženec, skúste spustiť cez tento odkaz radostný ruženec.

Ruženec svetla

V prípade, že prehrávač neprehrá celý ruženec, skúste spustiť cez tento odkaz ruženec svetla.

Bolestný ruženec

V prípade, že prehrávač neprehrá celý ruženec, skúste spustiť cez tento odkaz bolestný ruženec.

Slávnostný ruženec

V prípade, že prehrávač neprehrá celý ruženec, skúste spustiť cez tento odkaz slávnostný ruženec.

Modlitba ruženca – 7 praktických rád

Podcast:

Počas októbra, mesiaca venovaného modlitbe posvätného ruženca, mnoho
katolíkov znovu objavuje duchovnú silu tejto obľúbenej mariánskej
modlitby.
Dokonca aj pápež František vyzval veriacich celého sveta, aby sa modlili
ruženec každý deň, a na príhovor Panny Márie a svätého Michala
archanjela vyprosovali ochranu Cirkvi pred diablom v tejto ťažkej dobe.
Ak chceme duchovne čo najviac načerpať z tejto krásnej modlitby,
uvádzame sedem praktických rád prevzatých z knihy „Ruženec: teológia na
kolenách“, ktorú vydal kňaz, spisovateľ a pracovník vatikánskeho
štátneho sekretariátu Mons. Florian Kolfhaus.

1. Nájdime si čas

Napriek
každodennej vyťaženosti je dobré vyhradiť si denne od 20 do 30 minút na modlitbu
posvätného ruženca. Stretnutie s Ježišom a Máriou v modlitbe je tak isto
dôležité ako aj ostatné naplánované činnosti. Tento čas vyhradený na modlitbu
je v konečnom dôsledku časom vyhradeným pre mňa samotného, v ktorom
sa nežiada odo mňa nič iné, len aby som ho venoval láske.

Pre začiatočníkov
je dobré, ak si vyhradia aspoň dva či tri dni v týždni na modlitbu
ruženca. Takto si môžu postupne zvykať na pravidelnosť a postupne pridávať
aj ďalšie dni, až kým sa ruženec nebudú modliť každý deň.

2. Je to čas pre Ježiša
a jeho matku Máriu.

Od zamilovaných ľudí sa môžeme naučiť ako sa modliť. Keď sú spolu na večeri pri romantickom svite sviec, nik z nich nepozerá na hodiny a nie je mu dlho. Ide tu jednoducho o to, dokázať tráviť čas s druhou osobou. Nejde tu o podanie nejakého výkonu. Centrom modlitby posvätného ruženca je Ježiš Kristus. Pri modlitbe kontemplujeme tajomstvá jeho života. Panne Márii nejde o nič iné, ako nás priviesť bližšie k jej Synovi. Naša pozornosť je upriamená na neho a nie na nás. Chceme ho potešiť tým, že mu venujeme náš čas.

3. Čas aj na prestávky

Svätý Ignác z
Loyoly odporúča v takzvanej „tretej metóde modlitby“, spojiť modlitbu
s našim dychom. Ak sa modlím sám, môžem medzi jednotlivými tajomstvami
urobiť krátku prestávku a uvedomiť si, že Ježiš a jeho Matka sa
pozerajú na mňa s láskou a radosťou. V tejto prestávke sa môžem
dva až trikrát hlbšie nadýchnuť a vydýchnuť a potom zas pokračovať
v ústnej modlitbe.

4. Čas pre milujúce pohľady

Pred každým
desiatkom ruženca by sme sa v mysli mali zamerať na konkrétne tajomstvo,
ktoré ideme meditovať.  Ak opakujeme dané
tajomstvo v každom Zdravase, a nie iba na začiatku, pomáha nám to
koncentrovať sa na to, čo je podstatné. Takto máme stále pred našim duchovným
zrakom Ježiša a Pannu Máriu, a zároveň vnímame na sebe ich láskavý
pohľad.

5. Čas radostného stretnutia

Jedným z prvých a
dôležitejších krokov k vnútornej modlitbe je nielen venovanie sa premýšľaniu a
meditácii, ale aj uvedomenie si, komu je venovaná naša modlitba. Ježiš, na
ktorého sa obraciame, nás miluje svojou božskou, nekonečnou láskou. Všetko, čo
v tajomstvách jeho života meditujeme, urobil z lásky k nám.
Teraz sa teší sa z našej pozornosti a prítomnosti. To nás môže napĺňať
radosťou, podobne ako sa tešíme zo stretnutia s človekom, na ktorom nám záleží.

6. Čas
na zatvorenie očí a premietanie

Niektorí ľudia si zatvárajú
oči, aby sa mohli lepšie sústrediť a modliť. Niekedy stačí iba upriamiť zrak na
jedno miesto a vyhnúť sa obzeraniu do strán. V každom prípade je však dôležité,
aby oči srdca zostali stále otvorené.

S modlitbou posvätného ruženca je to ako
s pozeraním filmu v kine. Pozeráme na obrazy, ktoré sa premietajú
pred našimi očami. Pri tomto vnútornom pozeraní môže byť vhodné položiť si otázky,
súvisiace s daným tajomstvom: Kto, čo, ako, kedy, kde?  Napr. Ako chápem narodenie Ježiša Krista, jeho
ukrižovanie, zmŕtvychvstanie…   Niekedy – akoby som mal fotoaparát
s objektívnom na zväčšenie – si môžem priblížiť detaily scény, ktorá sa
odohráva. Môžem vidieť Kristovu ruku, prebodnutú klincami;  slzy v očiach apoštola Jána, zatiaľ čo Pán
vystupuje do neba…

7. Čas pre hlavu, ústa a srdce

Mysľou sa
sústreďujeme na dané tajomstvo a ústami vyslovujeme slová modlitby. To
najdôležitejšie pri modlitbe je však naše srdce.  Svätá Terézia z Avily to vysvetľuje
jednoducho: „Nemysli veľa, ale veľa miluj!“ Autor týchto siedmych rád spomína
na istú pani, ktorá mu pri jednej príležitosti povedala, že sa nedokáže modliť
ruženec každý deň. Jediné, čo dokáže, je, že si v srdci povie: „Ježišu,
Mária, milujem vás!“  Toto by malo byť aj
ovocím modlitby posväteného ruženca.

Preložil a upravil P. Peter Dušička SVD

Bohoslovci SVD z Vietnamu sa modlia ruženec

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie