Aktuality

MODLITBA A LITÁNIE ZA ZOMRELÝCH

Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ všetkých veriacich. Ty si povedal, že svätá a spasiteľná je myšlienka modliť sa za zomrelých, aby boli zbavení svojich hriechov. Vyslyš milostivo naše vrúcne modlitby za rodičov, bratov, sestry a ostatných našich príbuzných, ktorí už z tohto sveta odišli. Oni verili a dúfali v Teba. Daj, aby boli oslobodení od všetkých trestov a stali sa účastní nebeských radostí. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Litánie za zomrelých

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad dušami v očistci.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad dušami v očistci.

Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad dušami v očistci.

Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad dušami v očistci.

Svätá Mária – oroduj za nich.

Svätá Božia Rodička – oroduj za nich.

Svätá Panna panien – oroduj za nich.

Matka Bolestná – oroduj za nich.

Svätý Michal archanjel – oroduj za nich.

Všetci svätí anjeli a archanjeli – orodujte za nich.

Svätý Ján Krstiteľ – oroduj za nich.

Svätý Jozef – oroduj za nich.

Všetci svätí patriarchovia a proroci – orodujte za nich.

Svätí Peter a Pavol – orodujte za nich.

Svätý Ján – oroduj za nich.

Všetky sväté neviniatka – orodujte za nich.

Všetci svätí apoštoli a evanjelisti – orodujte za nich.

Svätý Štefan – oroduj za nich.

Svätý Vavrinec – oroduj za nich.

Všetci svätí mučeníci – orodujte za nich.

Svätý Gregor – oroduj za nich.

Všetci biskupi a vyznávači – orodujte za nich.

Všetci svätí mnísi a pustovníci a všetci svätí učitelia Cirkvi – orodujte za nich.

Svätá Mária Magdaléna – oroduj za nich.

Svätá Katarína – oroduj za nich.

Všetky sväté panny a vdovy – orodujte za nich.

Všetci Boží svätí a sväté – orodujte za nich.

Buď im milostivý – zľutuj sa nad nimi, Pane.

Buď im milostivý – vyslyš ich, Pane.

Od všetkého zla – vysloboď ich, Pane.

Od všetkých trestov – vysloboď ich, Pane.

Od Tvojho hnevu – vysloboď ich, Pane.

Od Tvojej prísnej spravodlivosti – vysloboď ich, Pane.

Od moci zlého nepriateľa – vysloboď ich, Pane.

Od bolestných múk – vysloboď ich, Pane.

Od hrozného väzenia – vysloboď ich, Pane.

Od ukrutného ohňa – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoje obdivuhodné vtelenie – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoje sväté narodenie – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoje najsladšie meno – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoj útek do Egypta – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoj krst a svätý pôst – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoju hlbokú poníženosť – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoju dokonalú poslušnosť – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoju veľkú tichosť a trpezlivosť – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoju nekonečnú lásku – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoje prehorké umučenie – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoju úzkosť a krvavý pot – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoje väzenie – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoje najbolestnejšie bičovanie – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoje ukrutné tŕním korunovanie – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoje zneváženie a krivé obžalovanie – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoje nespravodlivé odsúdenie – vysloboď ich, Pane.

Pre najťažšie nesenie kríža – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoje ukrutné ukrižovanie – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoje bolestné opustenie – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoju horkú smrť – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvojich päť svätých rán – vysloboď ich, Pane.

Pre všetku Tvoju krv vyliatu za nás – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoje slávne zmŕtvychvstanie – vysloboď ich, Pane.

Pre Tvoje nanebovstúpenie – vysloboď ich, Pane.

Pre zoslanie Ducha Svätého – vysloboď ich, Pane.

Pre zásluhy a príhovor Tvojej najsvätejšej matky – vysloboď ich, Pane.

Pre zásluhy a príhovor všetkých Tvojich svätých – vysloboď ich, Pane.

My, hriešnici – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si trpiacim dušiam odpustil – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si im zmazal všetky viny – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si ich prosby a volanie vyslyšal – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si ich z múk a trápenia vyslobodil – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si ich skrze krv nového a večného zákona vyslobodil z ťažkého väzenia – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby všetci mali účasť na zásluhách putujúcej Cirkvi – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si ich skrze Tvojich svätých anjelov potešil – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si ich skrze svätého Michala archanjela odprevadil do večného svetla – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si ich čím skôr obdaroval pohľadom na Tvoju svätú tvár – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si našim zomrelým rodičom, bratom, sestrám, priateľom a dobrodincom, dal večnú slávu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si opusteným a zabudnutým dušiam preukázal svoju milosť – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si všetkým dušiam verných zomrelých udelil večné odpočinutie – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby si nás milostivo vyslyšal – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Ježišu, Syn Boha živého – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nimi, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš ich, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nimi.

V: Odpočinutie večné daj im, Pane.

R: A svetlo večné nech im svieti.

V: Od brány pekelnej.

R: Vysloboď ich duše, Pane.

V: Nech odpočívajú v pokoji.

R: Amen.

Modlime sa:
Bože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší, prosíme o Tvoju svätú milosť skrze Tvojho milovaného Syna, Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista, a Jeho najdrahšiu Krv vyliatu za ľudské spasenie, skrze Ducha Svätého, Tešiteľa všetkých verných duší, a pre zásluhy a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, vzhliadni svojím milosrdným okom na duše nachádzajúce sa v očistci, zvlášť na A. M. (na dušu zomrelého M., dnes pochovaného, za ktorú sa dnešná svätá omša obetovala, za ktorú sa ročná pamiatka vykonáva), ktoré sa trápia pre svoje hriechy, vysloboď ich, buď im milostivý a daj im večné odpočinutie tam, kde sám kraľuješ v nebeskej výsosti s Tvojím milým Synom a Duchom Svätým, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a oslavovať po všetky veky vekov.
Amen.

Zdroj: www.modlitba.sk

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie