aktuality

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

… keď naša sekularizovaná spoločnosť od nás a od Cirkvi žiada určité zmeny alebo kompromis, jednoducho sa od nás žiada, aby sme sa vzdialili od Boha.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nás Pán pozýva k bratskej láske: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Dnes znovu slyšíme slova důvěry, která Ježíš vyslovil minulý Zelený čtvrtek: “Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás”

čítaj viac

PUMIN 2022

PUMIN 2022

Tohtoročný PUMIN – púť miništrantov Slovenska v (a pri) Národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sa konal v sobotu 14. mája. Témou púte bola osobnosť zaujímavého mexického chlapca, mučeníka, mladého hrdinu, ktorý sa volá José Luis Sánches del Rio. …

čítaj viac

MISIJNÁ PÚŤ DETÍ V RAJECKEJ LESNEJ

MISIJNÁ PÚŤ DETÍ V RAJECKEJ LESNEJ

V sobotu 14.5.2022 sa páter Matej Reiner SVD spolu s deťmi a ich rodičmi z farnosti Nitra – Kalvária zúčastnili Misijnej púti detí v Rajeckej Lesnej. Stretli sa aj s pátrom Thomasom Tulongom SVD, ktorý tam bol pozvaný ako hosť a mal pre deti prichystaný program. Ďakujeme všetkým našim priateľom za pomoc a tešíme sa na budúci rok.

čítaj viac

Misijný magazín verbisti #12 Novici SVD

Misijný magazín verbisti #12 Novici SVD

Prinášame Vám nový Misijný magín, kterého témou sú novici Spoločnosti Božieho Slova vo Vidinej, ktorí sa pripravujú ma zloženie prvých rehoľných sľubov.

čítaj viac

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Prinášame Vám MYŠLIENKY P. ARNOLDA JANSSENA, zakladateľa troch misijno-rehoľných kongregácii, predstavené v obrázkovej podobe.

čítaj viac

MODLITBA ANJELA ZJAVENÁ DEŤOM VO FATIME

MODLITBA ANJELA ZJAVENÁ DEŤOM VO FATIME

Prinášame Vám modlitbu, ktorú fatimským deťom odovzdal anjel, pričom i povedal, aby si pokľakli a modlili sa túto modlitbu, zatiaľ čo sa vo vzduchu vznášala najsvätejšia hostia a kalich.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ČÍNA

Spiritualita Arnolda Janssena: ČÍNA

„Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami, radosťou napĺňaš končiny východu i západu“ (Ž 65,9).

čítaj viac

POSELSTVÍ K 59. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB ZA POVOLÁNÍ

POSELSTVÍ K 59. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB ZA POVOLÁNÍ

8. května 2022, na čtvrtou neděli velikonoční, slavíme 59. světový den modliteb za povolání. Letos má téma „Povoláni k vytváření lidské rodiny“. Uveřejňujeme poselství, které Svatý otec František zasílá k této příležitosti biskupům, kněžím, zasvěceným mužům a ženám a věřícím na celém světě.

čítaj viac

GENERÁLNA VIZITÁCIA SVD PROVINCIE CHICAGO V USA (P. Peter Dušička SVD, 6. marec 2022)

GENERÁLNA VIZITÁCIA SVD PROVINCIE CHICAGO V USA (P. Peter Dušička SVD, 6. marec 2022)

Generálne vizitácie, ktoré sa v Spoločnosti Božieho Slova konajú každých šesť rokov, majú pomôcť Generalátu (ústrednému vedeniu SVD v Ríme) lepšie spoznať život a činnosť spolubratov a získať skutočný obraz o stave a potrebách jednotlivých miest pôsobenia misionárov. Na druhej strane má zas vizitácia v misionároch posilniť vedomie, že Spoločnosť sa zaujíma a stará o každého jej člena. …

čítaj viac

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Siedmy deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Siedmy deň

Chcem vás vrelo povzbudiť k dôvernému priateľstvu s Pánom najmä preto, aby ste zhora vyprosili nové povolania ku kňazstvu a zasvätenému životu. Boží ľud potrebuje, aby ho viedli pastieri, ktorí svoj život zasvätili službe evanjeliu. …

čítaj viac

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Šiesty deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Šiesty deň

Božie povolanie je sprostredkované spoločenstvom. Boh nás povoláva, aby sme sa stali súčasťou Cirkvi, a keď v nej istým spôsobom dozrieme, dá nám špecifické povolanie. Na ceste k povolaniu kráčame spolu s bratmi a sestrami, ktorých nám Pán dáva: ide o spolu-povolanie. Cirkevná dynamika povolania pôsobí proti ľahostajnosti a individualizmu. Nastoľuje také spoločenstvo, v ktorom je ľahostajnosť porazená láskou, lebo vyžaduje, aby sme vyšli zo seba samých a svoj život dali do služby Božiemu plánu, osvojac si tak dejinné postavenie jeho svätého ľudu. …

čítaj viac

DUCHOVNÁ OBNOVA: To je Pán (Jn 21,7)

DUCHOVNÁ OBNOVA: To je Pán (Jn 21,7)

Pozývame mladých mužov, ktorí uvažujú o duchovnom povolaní na víkendovú obnovu do Misijného domu v Bratislave, v dňoch od 20. do 22. mája 2022. Viac informácii na plagáte.

čítaj viac