Fotokroniky

AKOLYTÁT 2023

AKOLYTÁT 2023

V pondelok 20. marca 2023 provinciál Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, P. Pavol Kruták SVD, udelil rád akolytátu nášmu spolubratovi frt. Jakubovi Doktorovi SVD. Udelenie ministéria sa uskutočnilo počas svätej omše v deň liturgickej slávnosti sv. Jozefa. Počas slávnosti zároveň P. Kruták SVD privítal v bratislavskej komunite štyroch nových spolubratov-študentov z Afriky.

čítaj viac

STRETNUTIE ČESKÉHO DIŠTRIKTU (marec 2023)

STRETNUTIE ČESKÉHO DIŠTRIKTU (marec 2023)

V dňoch 6.-7.marca 2023 sa spolubratia českého dištriktu stretli vo farnosti Nový Hrozenkov na Morave. Stretnutia sa zúčastnil i provinciál dokončujúci svoje funkčné obdobie P. Pavol Kruták SVD, ako aj novovymenovaný provinciál P. Marek Vaňuš SVD, ktorý do úradu nastúpi 1.mája 2023. …

čítaj viac

JUBILEUM na univerzitnej pôde

JUBILEUM na univerzitnej pôde

Už dvadsaťpäť rokov slúži Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline univerzitným študentom a nielen im. Za toto dielo prišli poďakovať slávnostnou svätou omšou, ktorej predsedal Mons. Stanislav Zvolenský spolu s ďalšími troma biskupmi a viacerými kňazmi študenti, absolventi a mnohí podporovatelia tohto dobrého diela v nedeľu 29.1.2023 na sviatok patróna centra sv. Jozefa Freinademetza. …

čítaj viac

OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA VO FARNOSTI POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V BRATISLAVE

OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA VO FARNOSTI POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V BRATISLAVE

V nedeľu 22. januára 2023, vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Bratislave – Petržalke, slávil slávnostnú sv. omšu Páter Pavol Kruták, provinciál SVD na Slovensku, čím otvoril slávenie Jubilejného roka (1923-2023) v tejto farnosti.

čítaj viac

OTEVŘENÍ JUBILEA VE FARNOSTI KOLÍN

OTEVŘENÍ JUBILEA VE FARNOSTI KOLÍN

Dne 17.01.2023 otec provinciál Pavol Kruták SVD spolu s našimi kněžími působícími v Kolíně a dalšími kněžími kolínského vikariátu zahájil oslavy 100. výročí založení provincie verbířů na Slovensku a v České republice. Ke gratulantům se po mši svaté připojil pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. P. Kruták povzbudil kněží i věřící k horlivému hlásní Božího Slova a spolubratrům odevzdal kněžskou štolu se symbolem jubilea.

čítaj viac

OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKU V BRATISLAVE (15.01.2023)

OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKU V BRATISLAVE (15.01.2023)

V kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke sa na sviatok sv. Arnolda Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova, konala slávnosť pri príležitosti 100 rokov príchodu verbistov na Slovensko, ktorej predsedal arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnosti sa zúčastnilo množstvo kňazov, rehoľníkov, rehoľných sestrier, verbistov i zo zahraničia, z Rakúska i Maďarska.

čítaj viac

VIETNAMSKÉ SLÁVENIE VIANOC V PRAHE

VIETNAMSKÉ SLÁVENIE VIANOC V PRAHE

Aj v tomto roku sa zišla vietnamská komunita v Prahe, aby spoločne slávila Vianočné sviatky. Slávnosť trvala 3 dni, odohrala sa v hotely Olympik Tristar a zišlo sa na nej približne 500 (z 2000) veriacich. Prítomní boli dvaja kňazi Spoločnosti Božie Slova a dvaja kňazi z rehole Redemptoristov.

čítaj viac

SLOVENSKÍ VERBISTI V PURI

SLOVENSKÍ VERBISTI V PURI

Dvaja slovenskí verbisti mali možnosť zhliadnuť ovocie diela poľského verbistu, P. Mariana Żelazeka SVD (1918-2006), vo východoindickom Puri. P. Marek Vaňuš sa nachádzal vo východnej časti Indie od začiatku novembra ako vizitátor Východnej indickej provincie verbistov, kým P. Peter Dikoš prišiel do Indie navštíviť verbistické formačné domy v rámci svojej úlohy prokurátora v druhej polovici novembra. Pri spoločnom presune do Mumbai sa vyskytla príležitosť krátko zájsť do mesta Puri, kde vyše tridsať rokov pôsobil P. Żelazek medzi malomocnými a ich rodinami. …

čítaj viac