Fotokroniky

OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA VO FARNOSTI POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V BRATISLAVE

OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA VO FARNOSTI POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V BRATISLAVE

V nedeľu 22. januára 2023, vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Bratislave – Petržalke, slávil slávnostnú sv. omšu Páter Pavol Kruták, provinciál SVD na Slovensku, čím otvoril slávenie Jubilejného roka (1923-2023) v tejto farnosti.

čítaj viac

OTEVŘENÍ JUBILEA VE FARNOSTI KOLÍN

OTEVŘENÍ JUBILEA VE FARNOSTI KOLÍN

Dne 17.01.2023 otec provinciál Pavol Kruták SVD spolu s našimi kněžími působícími v Kolíně a dalšími kněžími kolínského vikariátu zahájil oslavy 100. výročí založení provincie verbířů na Slovensku a v České republice. Ke gratulantům se po mši svaté připojil pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. P. Kruták povzbudil kněží i věřící k horlivému hlásní Božího Slova a spolubratrům odevzdal kněžskou štolu se symbolem jubilea.

čítaj viac

OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKU V BRATISLAVE (15.01.2023)

OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKU V BRATISLAVE (15.01.2023)

V kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke sa na sviatok sv. Arnolda Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova, konala slávnosť pri príležitosti 100 rokov príchodu verbistov na Slovensko, ktorej predsedal arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnosti sa zúčastnilo množstvo kňazov, rehoľníkov, rehoľných sestrier, verbistov i zo zahraničia, z Rakúska i Maďarska.

čítaj viac

VIETNAMSKÉ SLÁVENIE VIANOC V PRAHE

VIETNAMSKÉ SLÁVENIE VIANOC V PRAHE

Aj v tomto roku sa zišla vietnamská komunita v Prahe, aby spoločne slávila Vianočné sviatky. Slávnosť trvala 3 dni, odohrala sa v hotely Olympik Tristar a zišlo sa na nej približne 500 (z 2000) veriacich. Prítomní boli dvaja kňazi Spoločnosti Božie Slova a dvaja kňazi z rehole Redemptoristov.

čítaj viac

SLOVENSKÍ VERBISTI V PURI

SLOVENSKÍ VERBISTI V PURI

Dvaja slovenskí verbisti mali možnosť zhliadnuť ovocie diela poľského verbistu, P. Mariana Żelazeka SVD (1918-2006), vo východoindickom Puri. P. Marek Vaňuš sa nachádzal vo východnej časti Indie od začiatku novembra ako vizitátor Východnej indickej provincie verbistov, kým P. Peter Dikoš prišiel do Indie navštíviť verbistické formačné domy v rámci svojej úlohy prokurátora v druhej polovici novembra. Pri spoločnom presune do Mumbai sa vyskytla príležitosť krátko zájsť do mesta Puri, kde vyše tridsať rokov pôsobil P. Żelazek medzi malomocnými a ich rodinami. …

čítaj viac

NOVÝ DIAKON VERBISTA LUKÁŠ

NOVÝ DIAKON VERBISTA LUKÁŠ

Verbisti majú nového diakona. V sobotu 22. októbra 2022 vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského prijal rád diakonátu Lukáš Hanúsek SVD. Slávnosť sa uskutočnila v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke za hojnej účasti kňazov, mládeže a Božieho ľudu. …

čítaj viac

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Prinášame Vám MYŠLIENKY P. ARNOLDA JANSSENA, zakladateľa troch misijno-rehoľných kongregácii, predstavené v obrázkovej podobe.

čítaj viac

Stretnutie „Laických misionárov – MAZ a Deň SVD“ v Nitre

Stretnutie „Laických misionárov – MAZ a Deň SVD“ v Nitre

Od 30. septembra do 2. novembra sa konalo v Ivanke pri Nitre, v kláštore Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého – SSpS prvé stretnutie laických misionárov, tzv. MAZ, z nemeckého – Misionar auf Zeit  – misionár na čas. Ide o projekt, ktorý … viac sa dozviete v článku.

čítaj viac