Dejiny Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova

Dejiny (04): MISIJNÝ DOM BOŽSKÉHO SRDCA VO VIDINEJ

Dejiny (04): MISIJNÝ DOM BOŽSKÉHO SRDCA VO VIDINEJ

Prinášame Vám pokračovanie zaujímavého rozprávania s pera P. Tomáša Gerboca SVD na tému: MISIJNÝ DOM BOŽSKÉHO SRDCA VO VIDINEJ.
Dejiny založenia Misijného domu Božského Srdca vo Vidinej pri Lučenci sú spojené s pôsobením grófa Jánosa Asbótha a jeho manželky Hedvigy Asbóthovej, rodenej Spillmannovej, v tejto obci. Hedviga Asbóthová chcela po smrti svojho manžela prenechať dom a budovy, hospodárstvo i kostol, ktorý dali spolu s manželom postaviť …

čítaj viac

Dejiny (03): MISIJNÝ DOM MATKY BOŽEJ V NITRE NA KALVÁRII

Dejiny (03): MISIJNÝ DOM MATKY BOŽEJ V NITRE NA KALVÁRII

Prinášame Vám pokračovanie zaujímavého rozprávania s pera P. Tomáša Gerboca SVD na tému: Misijný dom Matky Božej v Nitre na Kalvárii.

čítaj viac

Dejiny (02): VERBISTI V MADUNICIACH A MOČENKU

Dejiny (02): VERBISTI V MADUNICIACH A MOČENKU

Príchodom pátrov Alberta Floriána a Jána Česlu i rehoľných bratov Ignáca Pacáka a Modesta Grűβa do Maduníc začala nová etapa v dejinách pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Spoločnosť ešte neuvádzala svoje pastoračné pôsobenie v Maduniciach na Slovensku ako oficiálnu misiu, stalo sa tak až príchodom do Močenku, avšak i napriek tomu bol základom ďalšieho rozvoja úspešný začiatok práve na fare neskoršieho biskupa Michala Bubniča. …

čítaj viac

Dejiny (01): PRÍCHOD SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA DO ČESKOSLOVENSKA

Dejiny (01): PRÍCHOD SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA DO ČESKOSLOVENSKA

Milí priatelia, my, misionári verbisti slávime v roku 2023 úžasné jubileum – sté výročie príchodu prvých verbistov na Slovensko, resp. do Československa. V rámci tohto jubilejného roku vám prinášame i tento pohľad na dejiny rehole. Prečítať a vypočuť si ho môžete na našej webovej stránke a taktiež i na podcastových kanáloch a v aplikáciách, ktoré denne používate. Veríme, že vás poznanie našich dejín zaujme a povzbudí. Dejiny predsa neslúžia len poznaniu minulosti, ale majú byť i pomocou pri reflektovaní toho, čo práve žijeme. „Nech [teda] žije Svätý Trojjediný Boh v našich srdciach i v srdciach všetkých ľudí.“ – ako v minulosti, tak i dnes.

čítaj viac