spoločnosť božieho slova

Mimoň

Mimoň

Farnosť v správe misionárov verbistov

Prvé správy o mimoňskej farnosti sú z roku 1352, a prvý kňaz je známy podľa mena z roku 1377. Farský kostol svätých Petra a Pavla je neprehliadnuteľnou mimoňskou dominantou. Do súčasnej podoby bol upravený v 60. rokoch 17. storočia (architekt Giulio Broggio). V roku 1678 bola v susedstve kostola vybudovaná nová fara.