Spiritualita Arnolda Janssena
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Spiritualita Arnolda Janssena: ZAČIATOK

Spiritualita Arnolda Janssena: ZAČIATOK

„Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti, aby nedostal oveľa viac…“ (Lk 18,29-30).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: POLITICKÁ SITUÁCIA

Spiritualita Arnolda Janssena: POLITICKÁ SITUÁCIA

„Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach…“ (2 Kor 6,4).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIONÁR

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIONÁR

„Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal […], ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky“ (Tob 12,6).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: NOVÉ PERSPEKTÍVY

Spiritualita Arnolda Janssena: NOVÉ PERSPEKTÍVY

„Nehovor svojmu blížnemu: ´Choď preč a (inokedy) príď!´ a ´Zajtra ti dám,´ keď máš naporúdzi (hneď)“ (Prís 3,28).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: MALÝ POSOL BOŽSKÉHO SRDCA

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: MALÝ POSOL BOŽSKÉHO SRDCA

„Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje“ (Iz 52,7).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: NOVÝ APOŠTOLÁT

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: NOVÝ APOŠTOLÁT

„Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1Kor 9,16).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: APOŠTOLÁT MODLITBY

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: APOŠTOLÁT MODLITBY

„A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale“ (Mt 7,24).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: PROFESOR

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: PROFESOR

„Niektorý učiteľ je zbehlý a vyučuje mnohých, ale sebe vie málo osožiť. Múdry učiteľ vie poučiť mnohých, aj sám sebe osoží“ (Sir 37,21-22).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: KŇAZ

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: KŇAZ

„Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 15,15).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: POVOLANIE

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: POVOLANIE

„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, a skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil“ (Jer 1,4-5).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: DOSPIEVANIE

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: DOSPIEVANIE

„Kto sa bojí Boha, bude mať ozaj pravé priateľstvo, lebo kto aký je, takého bude mať aj priateľa“ (Sir 6,17).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: SYNOVSKÁ LÁSKA

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: SYNOVSKÁ LÁSKA

„Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja“ (Prís 3,1-2).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: ŠTUDENT

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: ŠTUDENT

4. kapitole zo Spirituality Arnolda Janssena vám prinášame tému ŠTUDENT. Pozrieme sa kde P. Arnold študoval a ako mu to na študiach išlo.

čítaj viac

3. RODINNÁ SPIRITUALITA

3. RODINNÁ SPIRITUALITA

V 3. kapitole zo Spirituality Arnolda Janssena vám prinášame tému s názvom RODINNÁ SPIRITUALITA. Ako sa žila viera v rodine Janssenovcov? Prečo je rodina taká dôležitá?

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: RODINA

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: RODINA

2. kapitole zo Spirituality Arnolda Janssena vám prinášame tému RODINA. Ako P. Arnold vnímal rodinu? Aké postavenie má rodina dnes?

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: IDEÁL – SEN

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: IDEÁL – SEN

Mladého Arnolda Janssena napĺňala spokojnosť a chvel sa od radosti. Čo bolo toho príčinou?

čítaj viac

ARNOLD JANSSEN: PODOBENSTVÁ A ÚVAHY NA CESTU

ARNOLD JANSSEN: PODOBENSTVÁ A ÚVAHY NA CESTU

PRÍHOVOR K SLOVENSKÉMU VYDANIU

Ktosi prirovnal svätca k ožarujúcemu ohňu: Počas života horí, svieti a zohrieva. Keď však oheň oslabne, jeho prejavy sa postupne zmiernia, ale nezanikne celkom. Pod vrstvou popola zostanú žeravé uhlíky, ktoré síce nevidieť, ale oni sú tam a tlejú. Stačí ich iba rozdúchať, odstrániť popol a uhlíky sa opäť naplno rozhoria; opätovne začnú hriať, ponúkať svetlo a vytvárať príťažlivé čaro.

čítaj viac

„KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“ 1923 – 2023

„KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“ 1923 – 2023

Pripravme sa spoločné na slávenie 100. výročia pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku (1923 – 2023). O tom, čo nás čaká počas tejto prípravy sa dozviete vo videu „KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“ 1923 – 2023.

čítaj viac