Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: ŠTYRI KONVERZIE

„Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám“ (Zach 1,3).

Podcast:

V spiritualite našej Spoločnosti sa v súčasnosti hovorí o štvoritom „obrátení“, ku ktorému sme vyzvaní ako učeníci Ježiša Krista.

Od nevery k viere. Je to obrátenie k viere v Ježiša Krista, ktoré je súčasťou misijného ohlasovania. V Svätom písme čítame: „V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4, 12). Kto už v neho uveril, má prosiť slovami otca posadnutého mládenca: „Pane verím, pomôž mojej nevere“ (Mk 9, 24).

Od egoizmu v láske. Vrcholom kresťanskej dokonalosti je láska. Pán Ježiš zanecháva svojim učeníkom nové prikázanie, aby milovali, slúžili a obetovali sa ako on: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“(Jn 13, 34).

Od nacionalizmu k interkulturalite. Nacionalizmus je prehnané vlastenectvo, založené na presvedčení o výnimočnosti či dokonca nadradenosti vlastného národa. Je to vlastne kolektívne sebectvo, zbožňovanie vlastného národa a pohŕdanie inými. Vlastenectvo či patriotizmus je naopak pokojný, mierumilovný cit hrdosti a spolupatričnosti, otvorený na budovanie srdečných vzťahov medzi národmi. Interkulturalita ide ešte ďalej. Je to také spolunažívanie viacerých kultúr, etnických skupín či národov, ktoré nielenže žijú vedľa seba, lež snažia sa aj o vzájomné poznanie a obohacovanie. Jej základom je úcta k dôstojnosti každej osoby ako i váženie si kultúrneho bohatstva iných národov. Sv. Peter v tomto duchu hovorí: „Naozaj chápem, že Boh nehľadí na osobu, lež v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo“ (Sk 10, 34-35).

Od konzumizmu k ekológii. K tomu nás pozýva svätý Otec František v encyklike Laudato Si. Aj my sme totiž obeťou logiky „Použi a odhoď!“, produkujúcej množstvo odpadu len v dôsledku nezriadenej túžby konzumovať viac, než je potrebné. Úsilie o náš spoločný domov, čiže o naše životné prostredie, je tiež úsilím o spoločné dobro, ktoré je súčasťou prikázania lásky k blížnemu.

Menej je viac

Pápež František si všíma rôzne dimenzie obrátenia a píše: „Vo svete sa množia vonkajšie púšte, pretože sa veľmi rozšírili púšte ‚vnútorné‘… Kresťanská spiritualita ponúka alternatívne chápanie kvality života a povzbudzuje k prorockému a kontemplatívnemu životnému štýlu, schopnému hlboko sa radovať a nebyť posadnutý konzumom. Je dôležité prijať starodávne ponaučenie, že „menej je viac“. Je možné potrebovať málo a žiť naplno, najmä ak sme schopní dávať priestor iným potešeniam a nachádzať uspokojenie v bratských stretnutiach, v službe, v zužitkovávaní vlastných chariziem, v hudbe a umení, v kontakte s prírodou, v modlitbe.

Hovoríme o postoji srdca, ktoré všetko prežíva s pokojnou pozornosťou a vie byť naplno prítomné… Ježiš nás učil tomuto postoju, keď nás pozýval, aby sme hľadeli na poľné ľalie a nebeské vtáky, alebo keď sa na hľadajúceho človeka ‚pozrel s láskou’ (Mk 10, 21). On naozaj vedel byť naplno prítomný pred každým človekom a pred každým stvorením.

Na prvom mieste táto (ekologická) konverzia zahŕňa vďačnosť a pocit nezaslúženosti, teda uznanie, že svet je dar darovaný z lásky Otca. Dôsledkom toho je ochota k nezištnému odriekaniu a veľkodušným činom, aj keď ich nikto nevidí alebo neuznáva: ‚Nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá… a tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti’ (Mt 6, 3.4). Zahrňuje aj láskyplné presvedčenie o tom, že nie sme oddelení od ostatných stvorení, ale že spolu s ostatnými bytosťami sveta tvoríme jedno nádherné univerzálne spoločenstvo. Veriaci nekontempluje svet zvonka, lež zvnútra, pričom uznáva väzby, ktorými ho Otec spojil so všetkými bytosťami. Výnimočnosť svojho postavenia v tvorstve nechápe ako dôvod na osobnú slávu alebo nezodpovednú nadvládu, lež ako výnimočnú schopnosť, ukladajúcu človeku vážnu zodpovednosť vyplývajúcu z jeho viery“(Laudato Si, 216-220).

Muž, ktorý sadil stromy

Francúzsky spisovateľ Jean Giono napísal r. 1953 novelu „Muž, ktorý sadil stromy“. Je to príbeh o Elzéardovi Bouffierovi, jednoduchom pastierovi, ktorý po smrti manželky a jediného syna, žije so psom vo vyprahnutej krajine na samote v kamennom domci, chová ovce a sadí stromy. Každý deň ich vysadí stovku; ročne sa ich ujme tak okolo desaťtisíc. Vďaka jeho neúnavnej práci vyrastie mladý bukový, brezový a dubový les. Rastúci les prebudil k životu aj inú vegetáciu. Do kraja sa tak vrátil život; ba aj zrobení a nevraživí ľudia sa začali meniť.

Mlčanlivý pastier vytrvalo pokračoval v svojom úsilí a ani obidve svetové vojny (o ktorých ani nevedel, že sú), ani vysoký vek mu nezabránili denne chodiť so železnou tyčou a vrecúškom semien a sadiť nové stromy. Takto to robil okolo 30 rokov, pričom nečakal ani uznanie či odmenu. Netušil ani to, že jeho zasadené stromy môžu priniesť úrodu v podobe ľudského šťastia.

Autor novely končí slovami: „Keď si predstavím tohto jednoduchého muža, ktorý spoliehajúc sa iba na svoje vlastné fyzické a duševné sily dokázal premeniť púšť na krajinu hojnosti, napriek všetkým protirečeniam som presvedčený, že ľudské schopnosti sú hodné obdivu. A keď si uvedomím, koľko vytrvalosti, duševnej sily a sebadisciplíny bolo treba na vykonanie takejto premeny, pociťujem nesmiernu úctu k tomuto starému, nevzdelanému mužovi…“.

Pravdou je, že pastier Elzéard je vymyslenou postavou a autor chcel svojou novelou dať iba podnet k sadeniu stromov, keďže si bol vedomý, že lesy menia jednak ráz krajiny ako aj vodné pomery v danej oblasti.  Pravdou je však aj to, že pastier Elzéard má množstvo skutočných nasledovníkov. Jednými z nich sú napr. manželia Salgadovci, ktorí za 20 rokov vysádzania stromov premenili v Brazílii spustnutú krajinu Minas Gerais na krásny les.

Povedz mi…

Povedz mi, milá nezábudka,
odkiaľ máš tieto modré šaty?
Boh Stvoriteľ, On mi ich dal!

A ty máš odkiaľ vienok zlatý,
púpava, povedz, čo ťa stál?
Boh mi ho zdarma daroval!

Odkiaľ máš vôňu, konvalinka,
ktorá sa nesie vánkom v diaľ?
Boh mi ju dal! Boh mi ju dal!

A ty máš odkiaľ farbu bielu,
ľalia, čistý vzácny kvet?
Ten mi ju dal, čo stvoril svet!

Povedz mi, povedz, vtáčik malý,
v hrdielku odkiaľ piesne máš?
Dal mi ich Pán Boh, veď ho znáš!

Odkiaľ máš život, dieťa moje?
Kto ti dal dušu, nohy, zrak?
Boh mi to všetko z lásky dal!
Odpoviem ako kvietok, vták.

Zlatica Oravcová

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie