Verbisti
AMBATTU Johny George

Rektor Misijného domu v Bratislave

Misijný dom Arnolda Janssena,

Krupinská 2,

851 01 Bratislava

johnysvd@gmail.com

AMBATTU Johny George

AROCKIAM Charles

Kaplán

Farnosť Povýšenia sv. Kríža,

Daliborovo nám. 1,

851 01 Bratislava

charlessvd@gmail.com

AROCKIAM Charles

BALEJA Tomáš

Prefekt seminaristov

Misijný dom Arnolda Janssena,

Krupinská 2,

851 01 Bratislava

tbaleja@gmail.com

BALEJA Tomáš