Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave

web Univerzitného pastoračného centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave: https://www.upc.uniba.sk/

Poslanie

Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Je to miesto, ktoré chce študentom asistovať v ich snahe o žitie života v plnosti (por. Jn 10, 10).

My, ktorí sa v ňom schádzame:

 • sme presvedčení, že jediným prameňom života v plnosti je Kristus. Preto sa snažíme o poznávanie jeho osoby a jeho učenia;
 • sme presvedčení, že Kristus nás pozýva k rozvoju všetkých dimenzií našej osobnosti. Nie je to len dimenzia duchovná, ale aj duševná, telesná, kultúrna, spoločenská, estetická ba i umelecká, avšak duchovná je najdôležitejšia, nakoľko je dušou všetkých ostatných;
 • sme presvedčení, že všetky veci, ktoré Boh stvoril, nám môžu slúžiť k dobru, ak ich užívame uvážene, rozumne a v zhode s Božími princípmi;
 • sme presvedčení, že našou povinnosťou je skúmať svoje schopnosti, osobné dary a talenty a tieto v maximálne možnej miere rozvíjať podľa zásad evanjelia;
 • sme presvedčení, že naším povolaním je budovať si vzťahy: s Bohom, so sebou samými, s inými ľuďmi ako aj s celým Božím stvorením. Preto sa snažíme o vytváranie spoločenstiev, o priateľstvá a o hľadanie spôsobov, ako vyjsť von zo svojej ulity a otvoriť sa aj pre tých, ktorí sú mimo nás;
 • sme si vedomí, že aj napriek tomu, že vo svojom vnútri nosíme veľa energie a dobrej vôle, vlastnými silami nie sme schopní dosiahnuť všetko. K svojmu rozvoju potrebujeme aj Božiu pomoc. Chceme sa teda v maximálne možnej miere pre ňu otvárať. Nakoľko najviac Božej pomoci k nám prichádza cez Cirkev, chceme s ňou vytvárať jednotu.

A konečne sme si vedomí toho, že to, čo my sami spoznáme, máme ponúkať aj ďalej a tak pozývať všetkých ľudí k žitiu života v plnosti.

(Milan Bubák, SVD; 1997)

Vízia a plán aktivít

Predbežná vízia a plán aktivít (z r. 1998)

 1. Rozvoj viery (poučenia, prednášky, evanjelizácia, katechizácia, príprava dospelých ku krstu, prípravy na iné sviatosti, vytváranie príležitostí k získavaniu vedomostí v oblasti viery a pod.).
 2. Duchovný rozvoj (sv. omša, liturgia, modlitba, sviatostný život, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, formačné prednášky, a iné).
 3. Osobný rozvoj (poradenstvo, duchovné vedenie, formácia svedomia, vytváranie príležitostí k službe a iné).
 4. Budovanie spoločenstva („stretká“ malých skupín, spoločenské aktivity, pohostinnosť, rozvoj vodcovských schopností, spoločné aktivity počas akademického roku aj počas prázdnin, ekumenizmus, a pod.).
 5. Vzťahy k farnostiam a diecézam (napojenie na susedné farnosti, na farnosti a diecézy, z ktorých študenti pochádzajú, angažovanie sa v aktivitách a programoch vlastných farností a diecéz a pod.).
 6. Budovanie tímov (organizovanie pracovných stretnutí, proces robenia rozhodnutí, vzájomná pomoc a opora, modlitba, komunikačné schopnosti, schopnosti k nutným konfrontáciám a pod.).
 7. Viera a profesia (schopnosť spojiť svoj profesionálny rozvoj so svojou vierou, prednášky z oblasti vlastnej profesie v napojení na vieru, etické princípy pri profesionálnom rozvoji a pri budovaní si „kariéry“, a pod.).
 8. Výchova k praktickému životu (kurzy: spoločenských tancov, jazykové kurzy a iné).
 9. Voľný čas (zdravé formy trávenia voľného času, zábavy, prekonávania nudy, príležitosti k relaxu a rozptýleniu a pod.)

12. 1. 1998

Naša činnosť

Jedným z našich cieľov je asistovať študentom v ich snahe žiť život v plnosti. Je to jeden z ústredných motívov celého nášho UPeCe a odvíjajú sa od neho aj všetky naše aktivity. Aj keď ako pastoračné centrum kladieme dôraz najmä na vývoj osobnosti po duchovnej stránke, nevyhýbame sa ani športu a kultúre.

Posúďte sami:

 • sv. omše
 • sviatosť zmierenia
 • duchovné poradenstvo
 • katechézy
 • stretká
 • spoločenské hry
 • posedenie v libresse
 • koncerty
 • amatérske skupiny
 • stretnutia s osobnosťami
 • divadlá
 • besedy
 • diskusie
 • zábavy
 • diskotéky
 • knižnica
 • odborné prednášky
 • prednášky s duchovnou tematikou
 • záujmové kurzy
 • ping-pong, kalčeto, florball
 • výlety, spevácky zbor…

Čo ponúkame?

Duchovné naplnenie
Naše centrum je v prvom rade pastoračným centrom a preto najdôležitejšou zložkou z pestrej palety aktivít sú aktivity duchovné. Každý deň sa slúži v kaplnke alebo Veľkej sále svätá omša (okrem soboty – vtedy môžete prísť na gréckokatolícku liturgiu). Od pondelka do piatku môžete využiť prítomnosť kňaza a pristúpiť k svätej spovedi. Na tú je najlepšie sa dopredu zapísať na jeden z papierikov, ktorý nájdete oproti recepcii. Okrem toho môžete kedykoľvek prísť na osobnú modlitbu do kaplnky, tá je otvorená stále.

Pingpong a kalčeto
Už dlhé roky ponúkame možnosť využiť Veľkú sálu aj na športové aktivity. Ak práve v sále nie je nejaká akcia či omša, alebo neprebieha príprava na túto akciu (ich rozpis možno nájsť na našich stránkach), môže si tam hocikto zahrať pingpong (k dispozícii je 6 stolov) alebo kalčeto (stolný futbal – 5 stolov). Upozorňujeme však, že hrať pingpong a kalčeto možno len v obuvi, ktorá nemá čiernu alebo inú tmavú podrážku, ktorá môže robiť šmuhy. Stolnotenisovú raketu alebo kalčetovú loptičku dostanete na recepcii UPeCe výmenou za preukaz ISIC, pingpongová loptička vám bude vydaná za zálohu 0,50 €.

Florbal
Okrem pingpongu a kalčeta je obľúbeným športom, florbal. Florbalové hokejky si môžete požičať na recepcii výmenou za ISIC, takisto aj florbalovú loptičku (so zálohou 1 euro). V utorok sa hráva UFL (Univerzitná florbalová liga), kde je potrebné sa zaregistrovať na začiatku akademického roka a v piatky po 22:00 sú v telocvični tradičné športy. Vo Veľkej sále už nie je možné hrať florbal.

Bedminton
Novinka v Mlynskej doline! V sále Univerzitného Pastoračného Centra sú k dispozícii 4 bedmintonové profesionálne hracie plochy. Pre viac info Bedminton v UPeCe

Klavír
V UPeCe sa nachádzajú 3 klavíre: v Hudobke, Spodnej miestnosti a vo Veľke sále. Kľúče od spomínaných miestností sa dajú požičať na recepcii výmenou za preukaz ISIC (ak nie je miestnosť obsadená za iným účelom). Kľúč od klavíra, ktorý je vo Veľkej sále, sa tiež vydáva na recepcii – za preukaz ISIC. Ak sú všetky klavíre obsadené a príde ďalší zájemca o klavír, vystrieda tých, ktorí si hrajú dlhšie ako hodinu. Všetky tri klavíre sú naladené, za hodinu sa berie príspevok 0,50€.

Libresso a kuchynka
Počas chladných  jesenných večerov si iste radi zohrejete telo i dušu pri teplom čaji v kruhu priateľov. Čaj vás vyjde symbolických 10 centov, ktoré môžete vhodiť do pokladničky UPeCe umiestnenej v Libresse na kuchynskom pulte. Okrem toho je možnosť spraviť si kávu za odporúčaný príspevok 50 centov (resp. 70 centov s mliekom) alebo čokoládu (1 euro). V horúcich dňoch dobre padne zase čapovaná kofola alebo hroznovka za odporúčaný príspevok 10 centov/dcl, ktoré môžete vhodiť do pokladničky nad výčapom. Nachádza sa tu tiež elektrický sporák, mikrovlnka a potrebné kuchynské náčinie, aby ste si pripravili niečo pod zub. Použitý riad sa patrí umyť a odložiť na svoje miesto (5S = sluší sa svoje si spratať).

Študovňa
Nad Libressom a recepciou sa nachádza študovňa, v ktorej sú podobne ako v Libresse stoly a stoličky. Je tu ale navyše možnosť pripojiť sa na internet. Ethernetový kábel si prineste vlastný alebo si ho môžete požičať na recepcii výmenou za preukaz ISIC.

Spoločenské hry
V ponuke je aj pomerne široký sortiment spoločenských hier, ukrývajúci sa na recepcii. Každá hra sa vydáva za preukaz ISIC.

Tak teda vitajte v UPeCe! Dúfame, že u nás prežijete nie jednu peknú chvíľu a svojou prítomnosťou obohatíte rodinnú atmosféru tohto požehnaného miesta.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie