spoločnosť božieho slova

Misijné múzeum

Misijné múzeum

Misijné múzeum v Nitre  sa nachádza priamo v misijnom dome Matky Božej na Kalvárii. Jeho vznik možno datovať okolo roku 1925, spolu s príchodom misionárov verbistov na územie Slovenska. Nachádzajú sa v ňom predmety, ktoré darovali slovenskí, českí, rakúski, ale hlavne nemeckí misionári Spoločnosti Božieho Slova z celého sveta. Po násilnom prerušení činnosti rehole v r. 1950 bolo múzeum znova obnovené 15. augusta 1996.

Obsahom zbierok sú najmä predmety praktického života, ale aj kultu a vecí slúžiacich k slávnostiam jednotlivých národov  a kultúr a domorodých kmeňov. Samostatnú zbierku tvoria predmety, ktoré múzeu prepožičal prove slovenský kardinál Jozef kardinál Tomko.

V posledných rokoch sa zbierky múzea viackrát rozšírili a doplnili o nové exponáty. Najväčšie rozšírenie nastalo v roku 2008, keď pribudlo asi 250 exponátov  vypchávok zvierat zo všetkých svetadielov. Súčasťou expozície je unikátna zbierka motýľov a chrobákov. Tieto exponáty darovala múzeu nemecká provincia Spoločnosti Božieho Slova z bývalého školského múzea v Bad Driburgu. Ide pravdepodobne o najväčšiu zbierku neeurópskych zvierat na Slovensku.

Misijné múzeum je prístupné všetkým záujemcom každý deň od 14:00 do 18:00. V nedeľu od 10:00 do 16:00 hod.


Skupiny treba nahlásiť vopred.

Vstupné je dobrovoľné.

Návštevu múzea s väčšou skupinou aj v inom čase a s programom podľa vášho výberu si možno dohodnúť na týchto telefonných číslach: 037 – 77 69 440 alebo 037 – 77 69 411