spoločnosť božieho slova

Misijné múzeum

Misijné múzeum

MISIJNÉ MÚZEUM

Na prízemí Misijného domu sa nachádza Misijné múzeum. Jeho vznik môžeme datovať na záver dvadsiatych a začiatok tridsiatych rokov 20-teho storočia. V roku 1925 prišli misionári Verbisti (Spoločnosť Božieho Slova) z Močenku do Nitry (obývali starý kláštor Nazarénov povyše Kostola Nanebovzatia Panny Márie) a v roku 1927 sa začalo so stavbou nového veľkého Misijného domu. Dom bol dokončený v roku 1928 a postupne sa začal zariaďovať a pripravovať na účely, pre ktoré bol vybudovaný (výchova dorastu, štúdium filozofie, teológie a príprava budúcich rehoľníkov – misionárov).

Nakoľko mnohé iné Misijné domy Spoločnosti Božieho Slova po celom svete sa snažili svojím návštevníkov sprístupniť poznanie a vedomosti o misiách a živote v misijných krajinách, i vedenie Verbistov v Nitre sa rozhodlo zriadiť Misijné múzeum.

Prvé exponáty sa stali súčasťou skromnej expozície už v tridsiatych rokoch a pochádzali z darov slovenských, českých, rakúskych, no predovšetkým nemeckých misionár Spoločnosti Božieho Slova a zozbierané boli na všetkých kontinentoch sveta. V roku 1950 bol násilne prerušený rehoľný život v celom Československu a prebehla snaha o jeho úplnú likvidáciu. V tom čase boli zatvorené takmer všetky kláštory a rehoľné domy, taktiež i Misijný dom Matky Božej na Kalvárii. Takýto stav trval až do roku 1989. Až po páde komunizmu bolo Múzeum nanovo zriadené a obnovené boli expozície. Stalo sa tak 15. augusta 1996, v deň konania tradičnej púte k Matke Božej na Kalvársky vrch.

Najväčšie rozšírenie Múzea nastalo v roku 2008, kedy do zbierkového fondu pribudlo takmer 250 kusov zvierat z rôznych kútov sveta. Súčasťou Múzea sa vtedy stala i zbierka motýľov a chrobákov. Všetky tieto exponáty darovala Misijnému múzeu v Nitre nemecká provincia SVD. Múzeum je významné i tým, že má najväčšiu zbierku cudzokrajných (neeurópskych) zvierat na Slovensku.

Obsahom zbierok sú najmä cudzokrajné predmety denného, praktického života (nástroje na lov, poľnohospodárstvo, hrnce, nádoby, súpravy na stolovanie), ale aj kultu (liturgické predmety a kultové predmety prírodných náboženstiev) a vecí slúžiacich k oslavám (origináli i repliky zbraní) a slávnostiam jednotlivých národov, kultúr a domorodých kmeňov (hudobné nástroje a nádherne vypracovaný a ozdobený odev).

Samostatnú zbierku (jedna časť Múzea) tvoria predmety, ktoré prepožičal  slovenský kardinál, kedysi prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, Jozef kardinál Tomko.

Najväčšia časť exponátov pochádza z krajín Ázie, konkrétne Čína, Japonsko, Vietnam, India, či Indonézia. Taktiež z krajín Afriky (napr. Keňa, Zimbabwe, Kongo), Južnej Ameriky (Bolívia, Ekvádor, Kolumbia), Austrálie a Oceánie (Papua Nová Guinea, Austrália), ale taktiež i z Európy.

Misijné múzeum v dnešnej podobe je sprístupnené verejnosti už viac ako dvadsať rokov a je atraktívne najmä pre deti a mládež.

Misijné múzeum je prístupné všetkým záujemcom  od pondelka do piatku od 9.00 do 16.00 hod.. V sobotu a nedeľu od 13.00 do 17.00 hod.

Skupiny treba nahlásiť vopred a je možné dohodnúť si aj individuálny čas návštevy.

Vstupné je dobrovoľné a slúži na podporu misií.

Návštevu múzea s väčšou skupinou aj v inom čase a s programom podľa vášho výberu si možno dohodnúť na týchto telefónnych číslach: 037 – 77 69 440 alebo 037 – 77 69 411

Kontakt:

Misijné múzeum

Misijný dom Matky Božej

Kalvária 3

949 01 Nitra

Email.: emilia.slosarova@svd.sk

Web: https://www.verbisti.sk/misijne-muzeum/