Misijné múzeum

Misijné múzeum

MISIJNÉ MÚZEUM

Na prízemí Misijného domu sa nachádza Misijné múzeum. Jeho vznik môžeme datovať na záver dvadsiatych a začiatok tridsiatych rokov 20-teho storočia. V roku 1925 prišli misionári Verbisti (Spoločnosť Božieho Slova) z Močenku do Nitry (obývali starý kláštor Nazarénov povyše Kostola Nanebovzatia Panny Márie) a v roku 1927 sa začalo so stavbou nového veľkého Misijného domu. Dom bol dokončený v roku 1928 a postupne sa začal zariaďovať a pripravovať na účely, pre ktoré bol vybudovaný (výchova dorastu, štúdium filozofie, teológie a príprava budúcich rehoľníkov – misionárov).

Nakoľko mnohé iné Misijné domy Spoločnosti Božieho Slova po celom svete sa snažili svojím návštevníkov sprístupniť poznanie a vedomosti o misiách a živote v misijných krajinách, i vedenie Verbistov v Nitre sa rozhodlo zriadiť Misijné múzeum.

Prvé exponáty sa stali súčasťou skromnej expozície už v tridsiatych rokoch a pochádzali z darov slovenských, českých, rakúskych, no predovšetkým nemeckých misionár Spoločnosti Božieho Slova a zozbierané boli na všetkých kontinentoch sveta. V roku 1950 bol násilne prerušený rehoľný život v celom Československu a prebehla snaha o jeho úplnú likvidáciu. V tom čase boli zatvorené takmer všetky kláštory a rehoľné domy, taktiež i Misijný dom Matky Božej na Kalvárii. Takýto stav trval až do roku 1989. Až po páde komunizmu bolo Múzeum nanovo zriadené a obnovené boli expozície. Stalo sa tak 15. augusta 1996, v deň konania tradičnej púte k Matke Božej na Kalvársky vrch.

Najväčšie rozšírenie Múzea nastalo v roku 2008, kedy do zbierkového fondu pribudlo takmer 250 kusov zvierat z rôznych kútov sveta. Súčasťou Múzea sa vtedy stala i zbierka motýľov a chrobákov. Všetky tieto exponáty darovala Misijnému múzeu v Nitre nemecká provincia SVD. Múzeum je významné i tým, že má najväčšiu zbierku cudzokrajných (neeurópskych) zvierat na Slovensku.

Obsahom zbierok sú najmä cudzokrajné predmety denného, praktického života (nástroje na lov, poľnohospodárstvo, hrnce, nádoby, súpravy na stolovanie), ale aj kultu (liturgické predmety a kultové predmety prírodných náboženstiev) a vecí slúžiacich k oslavám (origináli i repliky zbraní) a slávnostiam jednotlivých národov, kultúr a domorodých kmeňov (hudobné nástroje a nádherne vypracovaný a ozdobený odev).

Samostatnú zbierku (jedna časť Múzea) tvoria predmety, ktoré prepožičal  slovenský kardinál, kedysi prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, Jozef kardinál Tomko.

Najväčšia časť exponátov pochádza z krajín Ázie, konkrétne Čína, Japonsko, Vietnam, India, či Indonézia. Taktiež z krajín Afriky (napr. Keňa, Zimbabwe, Kongo), Južnej Ameriky (Bolívia, Ekvádor, Kolumbia), Austrálie a Oceánie (Papua Nová Guinea, Austrália), ale taktiež i z Európy.

Misijné múzeum v dnešnej podobe je sprístupnené verejnosti už viac ako dvadsať rokov a je atraktívne najmä pre deti a mládež.

Misijné múzeum je prístupné všetkým záujemcom  od pondelka do piatku od 9.00 do 16.00 hod.. V sobotu a nedeľu od 13.00 do 17.00 hod.

Skupiny treba nahlásiť vopred a je možné dohodnúť si aj individuálny čas návštevy.

Vstupné je dobrovoľné a slúži na podporu misií.

Návštevu múzea s väčšou skupinou aj v inom čase a s programom podľa vášho výberu si možno dohodnúť na týchto telefónnych číslach: 037 – 77 69 440 alebo 037 – 77 69 411

Kontakt:

Misijné múzeum

Misijný dom Matky Božej

Kalvária 3

949 01 Nitra

Email.: emilia.slosarova@svd.sk

Web: https://www.verbisti.sk/misijne-muzeum/

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie