Proste Pána žatvy

ODIŠIEL ZO SLUŽBY AMERICKÝCH VZDUŠNÝCH SÍL A VSTÚPIL DO SEMINÁRA

ODIŠIEL ZO SLUŽBY AMERICKÝCH VZDUŠNÝCH SÍL  A VSTÚPIL DO SEMINÁRA

Prinášame vám pozoruhodný životný príbeh 35. ročného duchovného otca Nicholasa Radloffa, ktorý bol vysvätený za kňaza 23. mája 2020 pre arcidiecézu Debuque v štáte Iowa, USA.

čítaj viac

Z PRÁVNIKA SA STAL MISIONÁR: ZANECHAL VŠETKO A ODIŠIEL DO AFRIKY

Z PRÁVNIKA SA STAL MISIONÁR: ZANECHAL VŠETKO A ODIŠIEL DO AFRIKY

Boh oslovuje mnoho mladých ľudí a jeho hlasu sa nedá odolať. Príkladom toho je aj mladý muž Jeremías Villalba z Argentíny, ktorý zanechal svoju právnickú kariéru a odišiel evanjelizovať do Malawi, jednej z najchudobnejších krajín Afriky. Je misionárom „ad gentes“ – kresťanskej organizácie, ktorá umožňuje mladým ľuďom ísť na misijnú skúsenosť. …

čítaj viac

SKLADAL SATANISTICKÉ PIESNE A POSMIEVAL SA CIRKVI – DNES JEJ SLÚŽI AKO REHOĽNÝ KŇAZ

SKLADAL SATANISTICKÉ PIESNE A POSMIEVAL SA CIRKVI – DNES JEJ SLÚŽI AKO REHOĽNÝ KŇAZ

Príbeh povolania mladého kňaza z Nemecka, člena radu augustiniánskych kanonikov, je ďalším dôkazom pravdy slov Písma, že Bohu nič nie je nemožné. (porov. Lk 1,37)

čítaj viac

NÁROČNÁ ÚLOHA = VEĽA VNÚTORNEJ A FYZICKEJ SILY

NÁROČNÁ ÚLOHA = VEĽA VNÚTORNEJ A FYZICKEJ SILY

Každý človek na zvládnutie náročnej úlohy potrebuje veľa vnútornej i fyzickej sily. Aby vystúpil na vysoký končiar potrebuje okrem dobrej fyzickej kondície aj silnú motiváciu. Taktiež je nevyhnutné aj dobré zázemie, výstroj, pomoc priateľov…

čítaj viac

MODLITBA ZA KŇAZOV

MODLITBA ZA KŇAZOV

Dobrý Pastier,
prosíme za terajších i nových kňazov.
Nielen prosíme, ale i sľubujeme,
že budeme stáť pri nich,
pomáhať im a modliť sa za nich.
Mária, Kráľovná kňazov,
prednes naše prosby svojmu
Synovi, Najvyššiemu Veľkňazovi,
aby nám nikdy nechýbali kňazi
– verní svedkovia živej viery,
ktorí nás bezpečne prevedú
pozemským životom
do večnej blaženosti.
Amen.

čítaj viac

KRESŤANSKÁ RODINA, SEMENISKO POVOLANÍ

KRESŤANSKÁ RODINA, SEMENISKO POVOLANÍ

Jednou z najlepších príležitostí na stretnutie s kresťanskými rodinami (píše P. Eric Lacandula SVD) je pre misionára slávenie krstu. Počas obradu sa rodičom kladie niekoľko dôležitých otázok. Jednu z týchto otázok energicky zdôrazňujem vždy, keď udeľujem túto sviatosť. …

čítaj viac

PÁPEŽ MINIŠTRANTOM: NENECHAJTE SA STRHNÚŤ PRIEMERNOSŤOU, HĽADAJTE SVOJU VLASTNÚ CESTU

PÁPEŽ MINIŠTRANTOM: NENECHAJTE SA STRHNÚŤ PRIEMERNOSŤOU, HĽADAJTE SVOJU VLASTNÚ CESTU

„Nenechajte sa strhnúť priemernosťou, ktorá nás ponižuje, neopúšťajte veľké ideály, buďte svätí a originálni“ je výzva Svätého Otca František miništrantom, ktorú zaslal v osobitnom liste biskupovi José Manuel Garcia Cordeiro.

čítaj viac

TRAJA BRATIA – KŇAZI – UKAZUJÚ SILU RODINY ZASVÄTENEJ BOHU

TRAJA BRATIA – KŇAZI – UKAZUJÚ SILU RODINY ZASVÄTENEJ BOHU

Kríza kňazských povolaní? Nespočetné príbehy bratov – kňazov poukazujú na riešenie krízy povolaní: veriace kresťanské rodiny. Ako to však robia?

čítaj viac

“CHCEŠ BYŤ JEDNÝM Z NÁS?”

“CHCEŠ BYŤ JEDNÝM Z NÁS?”

Stať sa misionárom je otázka povolania, rozhodnutia a túžby prežiť naplnený život. Možno aj ty v sebe pociťuješ takéto volanie…

čítaj viac

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2021

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2021

V rámci týždňa modlitieb za duchovné povolania (19.4. – 25.4.2021) Vám prinášame: modlitbu za nové duchovné povolania, modlitbu odovzdanosti a spracované myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Sv. Otca Františka, ktoré pri tejto príležitosti napísal.

čítaj viac

BOLA ZA TÝM LEN FOTOGRAFIA?

BOLA ZA TÝM LEN FOTOGRAFIA?

Hľadáme príčiny toho, čo sa deje okolo nás. Prečo je počasie také, aké je, prečo sa nejaký človek správa tak, ako sa správa a podobne. Katolíci sa pýtajú, prečo je kňazov menej? Čo je príčinou? …

čítaj viac

LEKÁR A REHOĽNÝ BRAT SVD ODPOVEDÁ NA NOVÉ VOLANIE OD PÁNA

LEKÁR A REHOĽNÝ BRAT SVD ODPOVEDÁ NA NOVÉ VOLANIE OD PÁNA

Po rokoch, ktoré venoval službe chorým a chudobným prostredníctvom povolania zdravotníka, lekára a rehoľníka, sa brat Ruel Bancoro SVD chystá začať novú kapitolu života a to štúdiom teológie pre kňazstvo.

čítaj viac

SESTRA ANDRE SLÁVI SVOJE 117. NARODENINY

SESTRA ANDRE SLÁVI SVOJE 117. NARODENINY

Sestra Lucile Randon, známa ako sestra Andre, patrí do Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul, u nás známej ako sestry vincentky.

čítaj viac

ÚSPEŠNÁ PODNIKATEĽKA ZO SILICON VALLEY NECHÁVA VŠETKO A IDE SLÚŽIŤ BOHU

ÚSPEŠNÁ PODNIKATEĽKA ZO SILICON VALLEY NECHÁVA VŠETKO A IDE SLÚŽIŤ BOHU

Pod týmto titulkom si čitateľ na španielskej webovej stránke www.aciprensa.com mohol prečítať príbeh povolania mladej milionárky, ktorá sa rozhodla zmeniť kurz života a stať sa rehoľníčkou. Jej príbeh je zaujímavý tým, že radikálne spochybňuje model dnešného chápania kariéry a úspechu v živote.

čítaj viac

ŽIVOT V MEDZINÁRODNÝCH KOMUNITÁCH

ŽIVOT V MEDZINÁRODNÝCH KOMUNITÁCH

Generálny radca Spoločnosti Božieho Slova P. Anselmo Ribeiro SVD nám ponúka zamyslenie tým, čo znamená život v medzinárodných komunitách.

čítaj viac

ZO ŠTARTOVACEJ RAMPY VO VESMÍRNOM STREDISKU NASA DO KLÁŠTORA

ZO ŠTARTOVACEJ RAMPY VO VESMÍRNOM STREDISKU NASA DO KLÁŠTORA

Prinášame vám príbeh sestra Libby Osgood CND. Svoje rozprávanie o povolaní začína slovami:

Desať. Deväť. Osem. Sedem. Stála som v riadiacej miestnosti v Goddardovom vesmírnom letovom stredisku NASA v Marylande 11. júna 2008 so svojimi kolegami, inžiniermi a vedcami.

čítaj viac

PROSÍM, POĎ SOM MNOU

PROSÍM, POĎ SOM MNOU

Neznámy kraj, neznáme prostredie alebo aj situácie si vyžadujú dobrého sprievodcu. Nie len preto, že je to bezpečnejšie, ale ušetríme veľa času. Cítime sa spokojnejší, keď máme vedľa seba niekoho, kto sa tam vyzná. Veľkou neznámou pre každého človeka je aj samotný život. Ako žiť, čím naplniť svoj život, ako to robiť, aby som spravil nielen čo najmenej chýb, ale ho naplnil niečím pekným? Čo chce Boh, aby som zo svojho života urobil? Aký má plán s mojím životom?

čítaj viac

MODLITBY ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

MODLITBY ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Modlitba za povolania

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia. Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen.

Panna Mária, matka Krista – Veľkňaza, vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.

čítaj viac

MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA.

MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA.

Je pre mňa povzbudzujúce, keď vidím v aute na spätnom zrkadle zavesený ruženec. Pomyslím si – som s týmto človekom rovnaká „krvná skupina“, mám dočinenia s veriacim, s katolíkom. Ak tam však vidím i ďalšie predmety – „amulety“, už si veru nie som istý tým, koho mám pred sebou. Ruženec už nie je prejav viery, ale stal sa akousi poverou. Pre istotu ho mám, čo ak „náhodou“ pomôže… Ruženec však nie je vec na ozdobu; nie je to predmet, ktorý ak ho pri sebe mám, tak ma ochráni. Ruženec je pomôcka modlitby.

čítaj viac

Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. (Mt 9,38)

Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. (Mt 9,38)

Vo svätom Písme nájdeme nespočetne veľa krát pozvanie k modlitbe. Nájdeme tam aj nádherné príklady modliacich sa ľudí. Spomeňme na Ester, ako sa modlí v nebezpečenstve. Kráľa Dávida alebo prorokov, ako oslavujú a chvália Boha. Každý žalm je modlitbou, vyjadrujúcu to, čo človek práve prežíva. Evanjeliá nám na viacerých miestach hovoria, ako sa Ježiš modlí, ako strávi celú moc so svojím Otcom v modlitbe. Alebo ako by sme mohli nespomenúť nádhernú veľ kňazskú modlitbu, ktorú sa Ježiš modlí pri Poslednej večeri. Ježiš nás tiež učí modliť sa, povzbudzuje nás k modlitbe, ba dokonca menuje aj konkrétne úmysly za ktoré sa máme modliť. Medzi takéto patrí výzva, úmysel, za ktorý sa máme modliť: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ /Mt 9,38/

čítaj viac