Proste Pána žatvy

PÁPEŽ MINIŠTRANTOM: NENECHAJTE SA STRHNÚŤ PRIEMERNOSŤOU, HĽADAJTE SVOJU VLASTNÚ CESTU

PÁPEŽ MINIŠTRANTOM: NENECHAJTE SA STRHNÚŤ PRIEMERNOSŤOU, HĽADAJTE SVOJU VLASTNÚ CESTU

„Nenechajte sa strhnúť priemernosťou, ktorá nás ponižuje, neopúšťajte veľké ideály, buďte svätí a originálni“ je výzva Svätého Otca František miništrantom, ktorú zaslal v osobitnom liste biskupovi José Manuel Garcia Cordeiro (biskup Cordeiro je predseda portugalskej biskupskej komisie pre liturgiu a spiritualitu a organizátor 25. národnej púte miništrantov a akolytov).

Pápež František vo svojom liste povzbudzuje miništrantov, aby zosúladili svoje vnútro s činnosťou, pri ktorej pomáhajú. Pápež v liste pripomína, že Ježiš všetkým v prvom rade hovorí, aby „boli svätí“. „Keď pristupujete k oltáru, máte to šťastie „úzko spolupracovať na zázraku“, keď sa chlieb stáva Kristovým telom a víno v kalichu Kristovou krvou.  Nech váš vnútorný a vonkajší postoj zodpovedá tomu, čo robíte, najmä keď stojíte pri oltári, keď robíte znamenie kríža, keď kľačíte, keď sedíte alebo keď sa zúčastňujete na spoločnej modlitbe a chválach. Vaša služba miništranta sa stane vyznaním viery pre spoločenstvo, oživené úctou a vnútornou kontempláciou. Aby ste to dokázali, vložte do tohto stretnutia s Ježišom ukrytým pod eucharistickým závojom všetok entuziazmus svojho veku. Ponúknite Ježišovi svoje ruky, svoje myšlienky a svoj čas a On vás nezabudne odmeniť, dať vám skutočnú radosť a dať vám pocítiť, kde nájdete to najplnšie šťastie.“

Pápež v liste ďalej spomína viacerých svätcov, ako napríklad je blahoslavenú Alexandrinu z Balazaru (1904 – 1955), Portugalku, ktorá sa štrnásť rokov sýtila iba svätým prijímaním. Ďalej je spomenutý farár z Arsu, svätý Ján Mária Vianney, ktorého hĺbka eucharistického tajomstva dojala k slzám, či svätý František Marto, fatimský pastierik, ktorého portugalskí miništranti vzývajú ako svojho ochrancu. S odvolaním sa na apoštolskú exhortáciu Christus vivit pápež František pripomína, že „svätosť nemožno dosiahnuť kopírovaním a napodobňovaním iných“. Príklad svätých nás má povzbudiť a motivovať, aby sme objavili jedinečnú cestu, ktorú má pre nás pripravenú Boh. Máme si vytvoriť osobný spôsob svätosti, nezávislý od toho, čo hovoria alebo si myslia iní. „Byť svätým znamená stať sa plnšie sám sebou, osobou, ktorou ma Boh chce mať, a nie jej kópiou. Ak niekoho kopírujete, ochudobňujete zem, ale aj nebo o to, čo nemôže ponúknuť nikto iný, len vy“ zdôrazňuje pápež (porov. ChV, č. 162).

Svätý Otec František ďalej miništrantom pripomenul  slová nedávno blahoslaveného patróna mládeže Carla Acutisa, že všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie. Ako vysvetľuje pápež, sú to tí, ktorí nedávajú k dispozícii dary a schopnosti, ktoré do nich Boh zasial. „Prosím vás, milí miništranti, nenechajte sa strhnúť k priemernosti, ktorá nás ponižuje a robí nás šedivými. Život nie je šedivý, život by mal byť založený na veľkých ideáloch.“ Pápež ďalej povzbudzuje, aby miništranti dôverovali nebeskému Otcovi, ktorý jediný sa postará o to, aby boli „originálnymi svätými“, takými, akými ich chce mať.

Text je pripravený podľa: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-05/papez-k-ministrantum-nedejte-se-strhnout-k-prumernosti-hledejt.html

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie