spoločnosť božieho slova

Chceš byť misionárom?

Chceš byť misionárom?

Stať sa misionárom je otázka povolania, rozhodnutia a túžby prežiť naplnený život. Možno aj ty v sebe pociťuješ takéto volanie…

Čo ponúkame?

Zakladateľ Spoločnosti Božieho Slova sv. Arnold Janssen hovorieval, že „život zasvätený misiám je vzácny“, veríš tomu? My sme uverili a nasadili sme sa do misionárskej služby. Je nás viac ako 6000 bratov po celom svete. Čo nás motivuje? Je to Kristova láska! Našli sme život tým, že sme ho darovali Trojjedinému Bohu a misijnému dielu Cirkvi. Vnímaš vo svojom srdci túžbu patriť Pánovi a darovať život Jeho misii? Potom si na správnej stránke a môžeš sa skontaktovať niektorým z našich pátrov, ktorí sa venujú pastorácii povolaní. Radi sa s tebou stretnú a zodpovedajú tvoje ďalšie otázky. 

  1. žijeme ako spoločenstvo, 
  2. ohlasujeme slovom i skutkom,
  3. podporujeme misijnú činnosť,
  4. formujeme misijných spolupracovníkov.

Praktické informácie:

Záujemca o život v Spoločnosti Božieho Slova sa najskôr skontaktuje s niektorým z pátrov, zodpovedným za pastoráciu povolaní (kontakty sú nižšie). Najskôr navštevuje niektoré naše duchovné obnovy, zamerané na rozlišovanie povolania, alebo sa dohodne individuálne na nejakom víkende, ktorý by mohol stráviť v niektorom z našich misijných domov ako hosť. Je to dobré pre spoznanie konkrétneho života daného spoločenstva. 

Po prijatí do spoločenstva začína kandidát ročný postulát. Po ňom nasleduje noviciát, ktorý trvá obvykle jeden rok. Ak sa počas tejto doby osvedčí novicovo povolanie, môže zložiť prvé sľuby na rok, ktoré v nasledujúcich rokoch obnovuje ešte 4. krát. Po 7. rokoch od chvíle započatia postulátu, ak sa ukáže dostatočne vyzretý, môže zložit večné sľuby života v chudobe, čistote a poslušnosti. Z troch krajín, ktoré v modlitbe rozlíšil ako misiu v ktorej by chcel slúžiť, mu generálny predstavený určí jednu z nich, ale je dobré byť ochotný slúžiť kdekoľvek je to potrebné. Misijné určenie sa dostáva pred večnými sľubmi. 

Ak chce byť niekto prijatý do postulátu, musí mať najmenej 18 rokov. Okrem iného je potrebná vlastnoručne napísaná žiadosť a životopis, doklad o prijatí sviatosti krstu a birmovania, doklad o ukončenom vzdelaní (vyžaduje sa ukončenie vzdelania s maturitou), potvrdenie o zdravotnom stave a posudok od miestneho farára.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, či návštevu nášho misijného domu, sa na nás môžte obrátiť prostredníctvom pošty, emailu alebo telefónu.

Koordinátor pastorácie povolaní

Bratislava

P. Tomáš Baleja SVD  
Provinciálny animátor pre pastoráciu povolaní
Adresa: Misijný dom sv. Arnolda Janssena
Krupinská 2, 851 01 Bratislava 5
E-mail: tbaleja@gmail.com
Mobil: 0902 155 998

Nitra 

P. Ján Kušnír SVD
Rektor Misijného domu
Adresa: Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3, Nitra 949 01
Telefón: 037 / 7769 442
Mobil: 0903 809 605

P. Igor Kráľ SVD
Správca farnosti Nitra-Kalvária
Adresa: Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3, Nitra 949 01
Mobil: 0904 738 757

Články a otázky ohľadne hladania a rozlišovania povolania:

https://www.verbisti.sk/online-adoracia-misionarov-verbistov-za-duchovne-povolania/