spoločnosť božieho slova

Nový Hrozenkov

Farnosť a sídlo českého dištriktu

Prítomnosť misionárov verbistov v Českej Republike je predovšetkým vo farnostiach, či už na Morave, alebo v Čechách. Orem bežnej farskej pastorácie sa venujeme pastorácii národnostných menšín, špeciálne vietnamských komunít o ktoré  sa starajú spolubratia missionári z Vietnamu.

Farnosť Nový Hrozenkov  je oficiálnym sídlom verbistov v Českej Republike.

Na adrese farnosti sa môžu veriaci dozvedieť viac o živote a práci verbistov, o misiách a prihlásiť sa do misiného omšového spolku.

Viac na stránkch: