Nový Hrozenkov

Farnosť a sídlo českého dištriktu

Farnost Nový Hrozenkov patří do Olomoucké arcidiecéze, Vsetínského děkanátu. Do farnosti patří farní kostel sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově (poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele 24. června) a filiální kostel Panny Marie Karmelské v Karolince (poutní slavnost 16. července).  Kněží misijního řádu Společnosti Božího Slova spravují farnost od července roku 1998. Od srpna roku 2016 je správcem farnosti P. Dušan Šimala, SVD.

Městys Nový Hrozenkov a město Karolinka se nachází v okrese Vsetín ve Zlínském kraji. V každém žije téměř 3 tisíce obyvatel. Nový Hrozenkov byl do roku 1649 součástí obce Hovězí. Stavba kostela sv. Jana Křtitele byla dokončena roku 1789. Město Karolinka (do roku 1951 Karolinina Huť) bylo do roku 1949 součástí Nového Hrozenkova. Kostel Panny Marie Karmelské byl vysvěcen 16. července 1997. V roce 2016 prošel kostel rekonstrukcí. Pod vedením, toho času seminaristy, P. Juraje Beganyho SVD vznikla mozaika o velikosti 120 m2 nesoucí název „Bůh, dárce každého dobra“.

K životu farnosti patří nejen pravidelné mše svaté (v neděli tři), ale také vyučování náboženství dětí (ve školách), pravidelné adorace v každém z kostelů s možností přijetí svátostí smíření. První sobota v měsíci patří Panně Marii a „Fatimské mši svaté“ v kostele P.M.Karmelské v Karolince. Každoroční pouť mariánských ctitelů a rodáků ze Stanovnice ke kapličce ve Skaličí. Také tradiční Setkání lidí dobré vůle na hřebeni Javorníků ( z obcí N.Hrozenkov, Halenkova a Lázy pod Makytů, Dolná a Horná Marikova a Mestečko) k poctě slovanských věrozvěstů či již tradiční podzimní farní pouť na Radhošť ke Kapli Cyrila a Metoděje. Dále příprava biřmovanců, dětí k prvnímu svatému přijímání, snoubenců apod.

Farníci se scházejí v menších společenstvích. Nám známy jsou čtyři skupiny Modliteb matek, otců, manželů, seniorů, animátorů táborů, scholy při obou kostelích či sbor. Také zde působí křesťanská sportovní organizace OREL jednota Nový Hrozenkov a Charita Nový Hrozenkov. Na faře v prvním patře jsme vybudovali atrium pro výuku Katecheze Dobrého Pastýře, kde se v doprovodu katechetů scházejí děti ve věku 3-6let a v přípravě je i navazující program. Další společenství dětí „Děláme radost“ se schází v místnosti pod věží karolínského kostela. Náplní dětí je dělat radost v rámci jejích možností- společně tvoří, modlí se, sdílejí a nacvičují divadelní představení se kterými vystupují při různých událostech v kostele, domech Charity či DPS. V letošním roce také na Arcidiecézní pouti rodin na Sv. Hostýně. Dále vyrábějí drobné předměty na misijní jarmarky či opět pro babičky a dědečky do Charity. Misijní jarmarky jsou ve farnosti také oblíbené, zde se zapojí celá farnost prostřednictvím svých domácích výrobků a produktů. Výtěžek z akce poté posíláme na některý z misijních projektů. Dále setkávání farníků při neformálních příležitostech ve farní zahradě či faře, farní den, ples a nemálo významná Noc kostelů, která se také těší velké oblibě nejen z řad věřících.

Prítomnosť misionárov verbistov v Českej Republike je predovšetkým vo farnostiach, či už na Morave, alebo v Čechách. Orem bežnej farskej pastorácie sa venujeme pastorácii národnostných menšín, špeciálne vietnamských komunít o ktoré  sa starajú spolubratia missionári z Vietnamu.

Farnosť Nový Hrozenkov je oficiálnym sídlom verbistov v Českej Republike.

Na adrese farnosti sa môžu veriaci dozvedieť viac o živote a práci verbistov, o misiách a prihlásiť sa do misiného omšového spolku.

Fotogalerie kotela Narození sv. Jana Křtitele:

Fotogalerie kotela Panny Marie Karmelské:

Viac na stránkch:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie