spoločnosť božieho slova

Spoločnosť Božieho Slova

Oficiálny názov: Spoločnosť Božieho Slova – latinsky Societas Verbi Divini, skratka SVD
Oficiálny znak:
Cirkev: Rímskokatolícka cirkev
Štatút: mužská misionárska rehoľná spoločnosť pápežského práva
Zakladateľ: sv. Arnold Janssen (1837 – 1909) 
Vznik: 8. september 1875 – Steyl, Holandsko 
Pravidlá života: Konštitúcie a direktórium Spoločnosti Božieho Slova
Spôsob života: rehoľní bratia a kňazi v medzinárodných komunitách
Zameranie: ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista všetkým národom
Spiritualita: trojičná, so zvláštnou úctou k Vtelenému Slovu, k Duchu Svätému a Božskému Srdcu
Sesterské rehole: Služobnice Ducha Svätého (SSpS) a
Služobnice Ducha Svätého ustavičnej adorácie (SSpSAP)
IČO: 00586757
DIČ: 2021253025
Číslo účtu: IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)
   

Misia Slovenskej provincie SVD

My, misionári Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova, verní odkazu nášho zakladateľa sv. Arnolda Janssena, žijeme svoje rehoľno-misionárske povolanie v neustálej otvorenosti voči výzvam Ducha Svätého nasledujúcim spôsobom:

– ohlasujeme evanjelium Ježiša Krista, vteleného Božieho Slova, v miestnej cirkvi na Slovensku a v Česku v súlade s charizmou našej Spoločnosti prostredníctvom farskej pastorácie, biblického apoštolátu, masmédií, ľudových misií, apoštolátu univerzitnej mládeže a angažovania v oblasti spravodlivosti a pokoja – medzi národnostnými menšinami, imigrantmi a ľuďmi na okraji spoločnosti.

– duchovne a materiálne podporujeme misijnú činnosť Cirkvi na celom svete prostredníctvom misijnej animácie, získavaním a formáciou nových duchovných povolaní a laikov pre misie.

Osobným i komunitným životom, ktorý žijeme v jednote so spolubratmi z rôznych národov a kultúr, svedčíme o láske Trojjediného Boha voči ľudstvu. Svoje poslanie zverujeme Sedembolestnej Panne Márii, patrónke našej provincie. 

Zoznam krajín, v ktorých misionári verbisti ponúkajú svoju misijnú službu v roku 2019:

EUROPAAMERICAAFRICAASIAOCEANIA
Rakúsko
Belgicko
Bielorusko
Chorvatsko
Česká republika
Francúzsko
Nemecko
Grécko
Velká Británia
Írsko

Taliansko
Maďarsko
Moldavsko
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Rusko
Srbsko
Slovensko
Španielsko
Švedsko
Švajčiarsko
Ukrajina
Anguilla
Antigua
Argentína
Bolívia
Brazilia
Canada
Čile
Colombia
Cuba
Ecuador
Giamaica
Messico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Paraguay
Saint Kitts e Nevis

Spojené štáty
Angola
Benin
Botswana
Congo
Etiopia
Ghana
Kenya
Madagascar
Mozambico
Sudafrica
Sudan del Sud
Tanzania
Togo
Zambia
Zimbabwe
Corea del Sud
Filipíny
Giappone
India
Indonézia
Myanmar
Taiwan
Thailand
Timór Lorosa’e
Vietnam
Austrália
Nový Zéland
Nová Guinea

Misijné inštitúty Ad gentes v katolíckej cirkvi:

#Rehoľný inštitút
Počet členov
1Spoločnosť Božieho slova / Verbisti / SVD6.023 (stav k 27.3.2021)
2Oblati M. Imm. OMI4.760
3Spiritani CSSp3.005
4Comboniani MCCJ2.218
5Miss. d’Africa M Afr2.068
6Miss. Scheut CICM1.220
7Miss. Consolata1.010
8Soc. Miss. Africane SMA1.004
9Miss. Saveriani SX877
10PIME567