Praha – Uhříněves

Od roku 2011 pôsobia kňazi Spoločnosti Božieho slova v Prahe. Na pozvanie českého metropolitu, kardinála Dominika Duku OP, prevzal farnosť ako administrátor P. Jarosław Batóg SVD, ktorý tu pôsobil do januára 2020. V roku 2015 tu prišiel kvôli štúdiu jazyka v hlavnom meste Českej republiky misionár z Konga P. Georges M. Mondo SVD, ktorý tu pôsobil rok. V januári 2016 tu na pol roka tiež zakotvil P. Ján Halama SVD, obaja menovaný potom odišli do novo získaného pôsobiska pre SVD, a síce do Kolína. Jeden rok tu pôsobil ako farský vikár P. Jozef Daniš SVD, a to do mája 2018. Do farnosti okrem farského kostola Všetkých Svätých patria ešte ďalšie tri kostoly: kostol sv. Markéty v Prahe – Kralovice, kostol sv. Petra v Dubečku a kostol sv. Ondreja v Kolovratoch. Územie farnosti zahŕňa šesť pražských mestských častí. Súčasným administrátorom farnosti je P. Marian Brudny SVD, farským vikárom P. Juraj Begany SVD. Vo farnosti býva tiež P. John Baptist Nguyen SVD, ktorý je poverený starostlivosťou o vietnamské komunity.

farský kostol Všetkých Svätých v Uhříněvsi

K životu farnosti patria nielen pravidelné (v nedeľu štyri) sväté omše, ale tiež pravidelné vyučovanie náboženstva detí (v priestoroch fary, ale aj na školách, a v rodinách), pravidelné adorácie v každom z kostolov s možnosťou prijatia sviatosti zmierenia. Na prízemí fary sa nachádza Detsky klub Sovička pre najmenšie deti, keramické dielne (oboje pod hlavičkou Saleziánskeho hnutia mládeže, s ktorým farnosť úzko a veľmi dobre spolupracuje), nedeľná káva po svätej omši, príprava na birmovanie, prvé sväté prijímanie, na manželstvo, ďalej stretávanie farníkov pri neformálnych príležitostiach vo farskej záhrade, stretnutia mládeže, miništrantské schôdzky, krúžok biblického zdieľania pre dospelých a mnoho ďalších aktivít. Vo farnosti sa nachádza relatívne početná komunita slovenských veriacich, a preto sa na konci mesiaca jedna nedeľná svätá omša slávi v tomto jazyku. Webové stránky farnosti s ďalšími podrobnosťami aj fotogalériami nájdete na https://uhrineveska.farnost.cz/

Kontakt:

Římskokatolícka farnost u kostela Všech svatých
Nám. bří Jandusů 21/2
104 00 Praha 10 – Uhříněves

E-mail: uhrineves@efara.cz

facebook: @farnostuhrineves

Púť k svätému Václavovi (Stará Boleslav 2020)

Letný farský tábor 2020
kostol sv. Petra v Dubečku (viac informácií nájdete: http://uhrineveska.farnost.cz/Kostely/Filialni-kostel-sv-Petra-v-Dubecku
kostol sv. Ondreja v Kolovratoch (viac informácií nájdete: http://uhrineveska.farnost.cz/Kostely/Filialni-kostel-sv-Ondreje-v-Kolovratech
kostol sv. Markéty v Prahe – Královice (viac informácií nájdete: http://uhrineveska.farnost.cz/Kostely/Filialni-kostel-sv-Markety-v-Kralovicich

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie