Ľudové misie

Misie vo farnosti, to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“

Poslaním misionárov Verbistov je ohlasovanie Evanjelia na celom svete. Ako misionári Spoločnosti Božieho Slova ho ohlasujeme v zahraničí, ale i doma. Jednou z foriem ohlasovania sú aj Ľudové misie vo farnostiach. Ľudové misie sú duchovnými cvičeniami pre celú farnosť a slúžia na prehĺbenie viery tých čo veria, aby sa tak oni stávali misionármi pre tých, ktorí neveria alebo svoju vieru nežijú naplno. Je to požehnaný čas pre farnosť, v ktorom sa milujúci Boh chce zastaviť v dome každého jedného a ponúka mu svoju milosť. Zároveň nám ukazuje našu cestu ku skutočnému cieľu života. Je to čas návratu k hodnotám Evanjelia – k tomu, čím sme sa stali pri našom krste a obohatili pri prijímaní Eucharistie, sviatosti birmovania, či manželstva alebo kňazstva. Ľudové misie sú časom obrátenia.

Pre farnosti ponúkame svoje služby vo forme ľudových misií (trvajú 8 dní) alebo duchovných obnov (trvajú 4 dni). Je to čas, v ktorom sa každý člen farského spoločenstva môže posilniť vo viere, zapáliť sa za Evanjelium, napraviť vzťahy, ktoré sa narušili a vzkriesiť Božou milosťou tie, ktoré umreli. To, čo je potrebné a podstatné je zamilovať si Krista a Cirkev.

Tieto požehnané chvíle sú pozvaním zažiť nádherné stretnutie so živým Kristom, ktorý nás neprestáva hľadať a neustále volá: „Adam, kde si?“ „Zachej, dnes chcem zostať v tvojom dome.“ „Žena, odpúšťajú sa ti mnohé hriechy, choď a viac nehreš.

Ľudové misie vo farnosti, to je čas, kedy môžeme urobiť niečo pre svoj vzťah s Bohom a pre spásu svojej duše. V mene Kristovom prosíme každú rodinu a každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“

Keď si myslíš, že nemáš dôvod zúčastniť sa svätých misií, lebo napríklad nemôžeš pristupovať k sviatosti zmierenia, aj tak neváhaj a príď. I pre Teba je miesto v Cirkvi – i Ty do nej patríš. Ak máš prekážky k pristupovaniu k sviatosti zmierenia, môžeš sa zúčastniť duchovného rozhovoru a popremýšľať nad tým, ako prehĺbiť, či napraviť svoj vzťah s Bohom.

Modlitba za farské misie

„Veľký Bože, Ty neustále oživuješ a obnovuješ svoj ľud  a zahŕňaš ho darmi svojej milosti, daruj otvorené srdce všetkým ľuďom našej farnosti a celého mesta,  aby sme počúvali Tvoj hlas.  Na príhovor svätého (spomenie sa patrón kostola), daj nám ducha pokánia a obrátenia, aby sme dokázali zanechať starý a hriešny spôsob života a začali žiť nový život v Kristovi. Zošli dary Ducha Svätého na misionárov, ktorí naše farské misie budú viesť, aj na každého z nás, aby sme sa na ne dobre pripravili  a využili ich na svoje osobné posvätenie. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. Amen.

Milí priatelia, možno bolo by dobre zamyslieť sa nad Ľudovými misiami vo vašej farnosti. 

Ak máte záujem o túto skúsenosť viery prežitej v spoločenstve farnosti, môžete nás kontaktovať:

Koordinátor Ľudových misii:

P. Thomas Tulung SVD

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Terchová
sv. Martina 247
013 06 Terchová

Telefonický kontakt: 0903 491 144

 Alebo sa kontaktujte na adrese:

Misijný dom Matky Božej

Kalvária 3

949 01 Nitra

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie