Terchová

Terchová

Od roku 1731 je samostatnou farnosťou s vlastným Kostolom sv. Martina. V 30. rokoch 20. storočia už kostol nepostačoval a preto sa začalo uvažovať o výstavbe nového kostola. Starý kostol sv. Martina po vojne spustol a prestal od roku 1949 slúžiť pôvodnému účelu. Nový kostol bol vysvätený 8. 10. 1949 nitrianskym arcibiskupom Dr. Eduardom Nécseyom a bol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Kostol je najväčším na území Slovenska, ktorý je zasvätený solúnskym vierozvestom, spolupatrónom Európy. Od roku 1990 sa preto v obci organizujú Cyrilometodské dni celoslovenského významu. Stavbu kostola, ktorá je architektonická dominanta malebnej Terchovej, projektoval nestor slovenských architektov Milan Michal Harminc.

Páter Jozef Šabo SVD bol prvým verbistom, ktorý prevzal správu Terchovskej farnosti po vdp. dekanovi Bitterovi. Odvtedy spravujú farnosť misionári Verbisti.

Farnosť Terchová link:

http://terchova.fara.sk/index.php

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie