Naše knihy

MISIJNÉ KALENDÁRE 2022

MISIJNÉ KALENDÁRE 2022

Drahí priatelia, predstavujeme vám knižný kalendár, ktorý je tento rok zameraný na pôsobenie misionárov v Austrálii a Oceánii. Pri čítaní týchto misijných skúsenosti vám vyprosujem zápal za ohlasovanie Kristovej radostnej zvesti akýmkoľvek spôsobom. „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ …

čítaj viac

P. ALADÁR JANEGA SVD: ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA III

P. ALADÁR JANEGA SVD: ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA III

Prinášame Vám knižnú novinku od P. Aladára Janegu SVD s názvom ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA III. V publikácii sa nachádzajú podnety k meditácii na Veľkonočné obdobie.

čítaj viac

P. ALADÁR JANEGA SVD: ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA II

P. ALADÁR JANEGA SVD: ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA II

Prinášame Vám knižnú novinku od P. Aladára Janegu SVD s názvom ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA II. V publikácii sa nachádzajú podnety k meditácii na pôstne obdobie.

čítaj viac

Knižná novinka: ROZMNOŽ NAŠU VIERU – BIBLICKÉ STRETNUTIA FORMOU LECTIO DIVINA

Knižná novinka: ROZMNOŽ NAŠU VIERU – BIBLICKÉ STRETNUTIA FORMOU LECTIO DIVINA

Rok viery inšpiroval Equipo Bíblico Verbo (Biblický tím Verbo) k zostaveniu novej knižnej série, ktorej prvým zámerom je umožniť všetkým kresťanom spoznať Sväté písmo ako Božie slovo. Príťažlivosť slova a bezprostredná skúsenosť evanjelia môžu oživiť našu Cirkev a vrátiť nám našu pravú identitu: identitu evanjelizátorov. Evanjelizátor je človek, ktorý sa osobne stretol s evanjeliom a vkladá ho do rúk ďalších ľudí, aby tak radostná zvesť, slovo živé a účinné (Hebr 4,12), pôsobilo svojou silou vyžarovania a „nákazlivosti“. Preto je najdôležitejšou charakteristickou črtou týchto materiálov, že nie sú samy o sebe cieľom. Sú skôr smerovkami, ktoré poukazujú na Sväté písmo. Možno sa dnes sformujú skupiny veriacich, ktorí s pomocou týchto materiálov budú čítať a počúvať Božie slovo a formovať podľa neho svoj život. Bezpochyby už potom nebudú potrebovať knihy: samotné slovo, čítané v spoločenstve Cirkvi, ich bude nabádať ksvedectvu a kživotu podľa evanjelia.

čítaj viac

Milan Bubák SVD: Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia II.

Milan Bubák SVD: Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia II.

Známy hlas, ktorý nás sprevádzal liturgickým rokom prostredníctvom éteru Vatikánskeho rádia, je zhmotnený v balíčku 3 kníh (Objavuj, obdivuj, ochraňuj; Pracuj s tým, čo máš; Dôležitý je záver). Nedeľné úvahy a dlhoročné skúsenosti Milana Bubáka ako pastoračného kňaza a kazateľa, ktoré odzneli vo Vatikánskom rádiu v r. 2016-2018., ponúkame v kompletnom vydaní všetkých troch liturgických rokov. Vydala Spoločnosť Božieho Slova postupne v r. 2018 až 2020.

čítaj viac

Milan Bubák SVD: Dôležitý je záver. Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia II. Rok B.

Milan Bubák SVD: Dôležitý je záver. Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia II. Rok B.

Obľúbili ste si myšlienky pátra Milana Bubáka? Veríme, že áno. Nepremeškajte preto príležitosť prečítať si knihu Dôležitý je záver, ktorá je tretím a posledným vydaným zväzkom z druhého cyklu kázní pátra Milana Bubáka, ktoré odzneli vo Vatikánskom rádiu v rokoch 2015-2016 (C), 2016-2017 (A) a 2017-2018 (B). Súčasťou knihy je audio CD s mp3 nahrávkami kázní.

čítaj viac

Fritz Bornemann: Sv. Jozef Freinademetz 1852 – 1908

Fritz Bornemann: Sv. Jozef Freinademetz 1852 – 1908

Najobšírnejší životopis prvého misionára Spoločnosti Božieho slova, Pátra Jozefa Freinademetza SVD od jedného z najváženejších autorov životopisov a diel o dejinách Spoločnosti Božieho Slova Pátra Fritza Bornemanna SVD vyšiel už aj v Slovenskom preklade.

čítaj viac

Aladár Janega SVD: Zvestujem vám slovo života

Aladár Janega SVD: Zvestujem vám slovo života

Kniha s názvom „Zvestujem vám slovo života“ je prvá zbierka kázní P. Janegu SVD. Jedná sa o príhovory na Advent a Vianoce, ktoré sú stručné, jasné a výstižné. A hoci boli napísané pred desiatkami rokov, sú aktuálne i dnes.

čítaj viac

Milan Bubák SVD: Pracuj s tým, čo máš. Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia II. Rok A.

Milan Bubák SVD: Pracuj s tým, čo máš. Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia II. Rok A.

Už niekoľko rokov nás na vlnách Vatikánskeho rádia víkend čo víkend svojimi úvahami sprevádza slovenský kňaz páter Milan Bubák SVD. K typickým črtám jeho reflexií patrí živé priblíženie historického biblického príbehu, moderná psychológia, kazateľská zručnosť a tiež umné využitie príbehov a obrazov. To všetko je komunikované jazykom, ktorý je pre súčasníka blízky a zrozumiteľný. Kniha Pracuj s tým, čo máš (rok A) je druhým vydaným zväzkom z jeho druhého cyklu kázní, ktoré odzneli vo Vatikánskom rádiu v rokoch 2015-2016 (C), 2016-2017 (A) a 2017-2018 (B). Súčasťou knihy je audio CD s mp3 nahrávkami kázní.

čítaj viac

Milan Bubák SVD: Objavuj, obdivuj, ochraňuj. Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia II. Rok C

Milan Bubák SVD: Objavuj, obdivuj, ochraňuj. Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia II. Rok C

Už niekoľko rokov nás na vlnách Vatikánskeho rádia víkend čo víkend svojimi úvahami sprevádza slovenský kňaz páter Milan Bubák SVD. K typickým črtám jeho reflexií patrí živé priblíženie historického biblického príbehu, moderná psychológia, kazateľská zručnosť a tiež umné využitie príbehov a obrazov. To všetko je komunikované jazykom, ktorý je pre súčasníka blízky a zrozumiteľný. Kniha Objavuj, obdivuj, ochraňuj (rok C) je prvým vydaným zväzkom z jeho druhého cyklu kázní, ktorý odznel vo Vatikánskom rádiu v rokoch 2015-2016 (C), 2016-2017 (A) a 2017-2018 (B). Súčasťou knihy je audio CD s mp3 nahrávkami kázní.

čítaj viac

Len Kofler: Ako budovať pozitívne vzťahy. Oslobodenie našej prítomnosti od vplyvu minulosti.

Len Kofler: Ako budovať pozitívne vzťahy. Oslobodenie našej prítomnosti od vplyvu minulosti.

Kniha pátra Lena je v mnohých ohľadoch zhrnutím jeho celoživotných skúseností ako kňaza, školiteľa, terapeuta a duchovného vodcu. Nad to všetko, ponúka táto kniha múdrosť človeka, ktorý sa počas svojho dlhého života snaží byť plne funkčnou ľudskou bytosťou, človeka, ktorý rezolútne odmieta falošnú spiritualitu, ktorá sa vyhýba sebapoznaniu a ktorá navodzuje strach z intimity. Čitatelia knihy Ako budovať pozitívne vzťahy sú citlivo vedení územím, ktoré môže na prvý pohľad vyvolávať strach. S vodcom, akým je páter Len, však strach z neznámeho a skúsenosť bolesti z minulosti, postupne ustupuje radostnému očakávaniu z novo nájdenej slobody, ktorá je ovocím sebaprijatia.

– Brian Thorne, Emeritný profesor poradenstva University of East Anglia

čítaj viac

Andreas Englisch: Pápež zázrakov. Ján Pavol II.

Andreas Englisch: Pápež zázrakov. Ján Pavol II.

Nemecký novinár a spisovateľ Andreas Englisch sľúbil, že o zázrakoch, ktoré sa udiali za života Svätého Otca Jána Pavla II., nebude písať do jeho smrti. Sľub dodržal. Knihu o zázračných uzdraveniach, ktoré sa pripisujú modlitbe Jána Pavla II. vydal v nemeckom jazyku v r. 2011 pod názvom Der Wunderpapst.

čítaj viac

Reinhold Stecher: Posolstvo vrchov

Reinhold Stecher: Posolstvo vrchov

Reinhold Stecher, innsbrucký biskup, milovník hôr a človeka prepája vo svojej knihy zážitok hôr s každodennou skúsenosťou, ba ide ďalej, otvára v človeku duchovné priestory a pomáha mu zadívať sa do výšky a do diaľky ľudského života. To všetko vyjadruje jednoduchým a zrozumiteľným jazykom, ktorý triafa priamo do stredu terča ľudskej skúsenosti. Väčšina z nás má tú istú skúsenosť, len sme nenašli tie správne slová na jej vyjadrenie. Reinhold Stecher nám požičiava svoje slová, ktoré vyjadrujú aj to, čo sme zažili my sami.

čítaj viac

Andreas Englisch: Keď hovorí Boh. Proroctvá a katolícka Cirkev

Andreas Englisch: Keď hovorí Boh. Proroctvá a katolícka Cirkev

Existujú moderné proroctvá? Sú ľudia, ktorí im rozumejú? Boli posolstvá Panny Márie vo Fatime proroctvom o utrpení pápeža Jána Pavla II.? Splnilo sa poroctvo o obrátení Ruska? Predpovedal sv. páter Pio Karolovi Wojtylovi, že sa raz stane pápežom? Vedel Ján Pavol II., že jeho nástupcom bude Joseph Ratzinger? Andreas Englisch sa tentokrát vydáva na cestu skúmania toho, či Boh naďalej hovorí k ľuďom a akým spôsobom Cirkev a svet pristupuje k jeho posolstvám.

čítaj viac

Gerald May: Závislosť a milosť

Gerald May: Závislosť a milosť

Podľa Scotta Pecka, autora knihy Nevyšlapanou cestou, je Závislosť a milosť výborná kniha a skvele spracovaný príspevok k pochopeniu človeka.

čítaj viac

Andreas Englisch: Božie stopy. Zázraky a katolícka cirkev

Andreas Englisch: Božie stopy. Zázraky a katolícka cirkev

Turínske plátno, príbeh stigmatizovaného pátra Pia, prvé zjavenie Panny Márie v Guadalupe, zázraky v Lurdoch, Fatime ako aj vlastný príbeh Andreasa Englischa a jeho stretnutia s Nevysvetliteľným a mnohé iné výnimočné udalosti, ktoré my veriaci nazývame zázraky, sú zachytené v knihe Božie stopy.

čítaj viac

Friedbert Ewertz: Božia vôľa nadovšetko

Friedbert Ewertz: Božia vôľa nadovšetko

Myšlienky, život a dielo sv. Arnolda Janssena.

čítaj viac