Knihy

Knižná novinka: P. Igor Kráľ – TRANSFORMAČNÁ SILA UTRPENIA

Knižná novinka: P. Igor Kráľ – TRANSFORMAČNÁ SILA UTRPENIA

P. Igor Kráľ SVD vo svojej publikácii s názvom TRANSFORMAČNÁ SILA UTRPENIA : Teológia kríža v živote a diela Arnolda Janssena píše: Požiadavka vziať každý deň svoj kríž na svoje plecia a s vernosťou v postoji seba záporu ho nasledovať je jedna z podmienok, ako sa stať skutočným učeníkom vteleného Slova. Svätci, kvalifikované vzory nasledovania Ježiša Krista po strmej ceste vedúcej k úzkej bráne večného života, ju propagovali ako cestu očisťovania, posväcovania, ktorej ovocím je láskyplné poznanie Boha a jeho svätej vôle. Podobné poznanie potvrdené vlastnou skúsenosťou dosiahol aj Arnold Janssen (1837-1909), ktorý založil tri rehoľné kongregácie: Spoločnosť Božieho Slova, Kongregáciu Služobníc Ducha Svätého a Kongregáciu Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony. Stal sa nielen iniciátorom misijného hnutia v nemecky hovoriacich krajinách, ale bol neúnavným propagátorom ekumenických úsilí a zaangažovanosti laikov v apoštolskom nasadení. Stál za znovuzrodením hnutia duchovných cvičení a využíval dostupné médiá svojej doby pre šírenie radostnej zvesti evanjelia. Arnold Janssen počas svoj ho života poslal do misií stovky misionárov a tisíc ďalších mal vo svojich formačných domoch v Európe.

Autor: P. Igor Kráľ SVD

Vydavateľstvo: Spoločnosť Božieho Slova

Rok: 2022

Počet strán: 326 s.

ISBN 9 788089 688371

Cena: 24,10 euro

Knihu si môžete objednať v kníhkupectve Verbum, Kalvária 3, 949 01 Nitra, telefonicky: +421 37 7769420 alebo e-mailom: verbum@svd.sk

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie