spoločnosť božieho slova

Misijné oddelenie

Misijné oddelenie

„Je vzácny život darovaný misiám“ sv. Arnold Janssen

Misijné oddelenie v Nitre má za úlohu rozširovať misijné povedomie o potrebe misijnej činnosti Cirkvi a verbistov vo svete, medzi veriacimi a je zamerané na štyri špecifické oblasti:

1. Animačný program a šírenie misijnej myšlienky.

Stará sa o misijnú animáciu na Slovensku a v Čechách. Misijnú animáciu vykonáme prostredníctvom Ľudových misií, duchovných obnov, a vo všetkých apoštolátoch, ktoré vedieme. Navštevujeme materské, základné a stredné školy, kde rozprávame o svetových misiách. Taktiež navštevujeme farnosti, kde prezentujeme našu Spoločnosť, prácu našich misionárov vo svete, a dôležitosť misií pre Cirkev. Vydávame časopisy: Hlasy z domova a misií, Mladý misionár, knižný, stolový a nástenný kalendár a taktiež knihy z nášho vydavateľstva „Verbum“ a rôznych prospektov, brožúrok a obrázkov s informáciami o misionároch a modlitbami za misie a misionárov.

Ak by ste mali záujem, aby sme spravili vo vašej škole, farnosti, alebo na inom mieste misijnú animáciu formou prezentácie nášho misionára – ktorý pracoval v zahraničných misiách – o jeho práci, ktorá môže byť spojená taktiež so svätou omšou, alebo prednáškou na tému misií, alebo duchovnej obnovy alebo inou formou, obráťte sa na dole uvedenú adresu.

2. Misijná rodina.

Je to spoločenstvo laikov, ktorí vedení Duchom Svätým, chcú naplno žiť svoj kresťanský a misionársky život, v spolupráci s misionármi Spoločnosti Božieho Slova, žijúc charizmu Sv. Arnolda Janssena, zakorení v Božom Slove.

3. Misijní dobrodinci  a zabezpečenie financií pre rôzne projekty v misiách.

Nemenej dôležitou úlohou Misijného oddelenia je získavanie finančných prostriedkov a darov na zabezpečenie služby misionárov v zahraničných misiách. Každý rok financujeme projekty, ktoré idú cez generalát Spoločnosti Božieho Slova v Ríme, vďaka Vám, teda našim dobrodincom.

4. Starostlivosť o slovenských misionárov pracujúcich v zahraničí a príprava novomisionárov.

Podporujeme vďaka Vám projekty našich slovenských spolubratov a sestier SSpS v misiách. Financujú sa kurzy a materiálne zabezpečenie pre novomisionárov, ktorí odchádzajú, a taktiež prichádzajú k nám zo zahraničia.

Náš zakladateľ, otec Arnold Janssen vyslovil myšlienku: „Život darovaný misiám je vzácny.“ Nie každý z nás však dokáže odovzdať svoj život práve takejto službe. Každý však môže sebe spôsobom vlastným napomôcť misijnému dielu Cirkvi. Modlitba, obeta, či konkrétna hmotná alebo finančná pomoc, to sú niektoré z možností.

Ak by ste chceli napomôcť misiám svojou finančnou pomocou, môžete tak urobiť zaslaním svojho milodaru:

Dar na misie

alebo poštovou poukážkou na číslo účtu: IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)

alebo na adresu: Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra

alebo bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)

s poznámkou: „na misie“

Chceli by sme Vás veľmi poprosiť, aby ste pri zasielaní finančnej čiastky či už poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom zapísali celú – úplnú vašu adresu, na základe ktorej Vám zašleme poďakovanie, aby ste vedeli, že sme ju dostali.

Veľká vďaka.

Misijné oddelenie je zverené misijnému sekretárovi Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, ktorým je páter Pavol Baláž SVD. Ak by ste chceli kontaktovať priamo misijného sekretára, môžete tak urobiť na adrese:

P. Pavol Baláž SVD
Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3,  949 01 Nitra
alebo emailom: svd_misie@svd.sk
alebo telefonicky: 0903 809 615.


MISIJNÁ RODINA SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

MISIJNÁ RODINA SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

Prinášame Vám pútavé video s dôležitými informáciami kto a čo je to Misijná rodina Spoločnosti Božieho Slova. Viac informácii vo videu.

čítaj viac

STRETNUTIE LAICKÝCH MISIONÁROV – MaZ

STRETNUTIE LAICKÝCH MISIONÁROV – MaZ

V dňoch 24.-26. marca 2023 sa v Ivanke pri Nitre v kláštore sestier Služobníc Ducha Svätého konalo stretnutie MaZ (z nemeckého „misionár na čas“)- laických misionárov, ktorí sa pripravujú na misie, zvyčajne to býva na jeden rok. …

čítaj viac

PROJEKT NA PODPORU VZDELÁVANIA DETÍ V INDII

PROJEKT NA PODPORU VZDELÁVANIA DETÍ V INDII

Spoločnosť Božieho Slova si v tomto roku pripomína sto rokov prítomnosti na Slovensku a v Čechám. Pri tejto príležitosti sme uvažovali, ako sa podeliť s aj s tým, ktorí majú menej materiálnych dobier ako my. Výsledkom našich úvah a diskusií je projekt na podporu vzdelávania detí v Indii v meste Palda.

čítaj viac

STRETNUTIE MAZ – MISIONÁR NA ČAS

STRETNUTIE MAZ – MISIONÁR NA ČAS

V dňoch 20. – 22.1.2023 sa v Ivanke pri Nitre v kláštore misijných sestier SSpS konalo stretnutie mladých ľudí, ktorí majú záujem o misie. Ústrednou témou bola myšlienka Sv. Otca Františka: „ Radosť z ohlasovania evanjelia žiari vždy na pozadí vďačnosti. Je to milosť, ktorú si potrebujeme stále vyprosovať. Protagonistom misie je Duch Svätý.“

čítaj viac

VIETNAMSKÁ KATOLÍCKA KOMUNITA NA SLOVENSKU SLÁVILA 1. VÝROČIE U VERBISTOV

VIETNAMSKÁ KATOLÍCKA KOMUNITA NA SLOVENSKU SLÁVILA 1. VÝROČIE U VERBISTOV

16. októbra 2022 sa  u verbistov v Bratislave stretla vietnamská katolícka komunita na Slovensku. Práve pred rokom spojil túto skupinu veriacich seminarista Peter z Vietnamu, ktorý na Slovensku študuje teológiu. Slávnosť sa začala sv. omšou v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Petržalke. Vietnamská katolícka komunita oslavovala … viac v článku.

čítaj viac

Dátumy stretnutí MAZ

Dátumy stretnutí MAZ

Drahí misijní priatelia. Ma konci septembra sme sa stretli na prvom info víkende o misijnom dobrovoľníctve- maz. /misionár na čas/. Tí, ktorí sa nemohli zúčastniť stretnutia a predsa majú záujem pokračovať v príprave, posielam plán stretnutí, aby ste si to vedeli vopred naplánovať. …

čítaj viac

PRÍCHOD SPOLUBRATOV Z VIETNAMU NA OTP (Overseas Training Program)

PRÍCHOD SPOLUBRATOV Z VIETNAMU NA OTP (Overseas Training Program)

Dňa 20. júla 2022 o desiatej hodine doleteli na letisko Schwechat v Rakúsku spolubratia Peter Do Huy Xuan a Jozef Nguyen Van Cuong. Leteli dovedna 16 hodín s medzizastávkami na Taiwane a v Thajsku. Sú verbistami, obaja majú za sebou štúdium filozofie a dva roky štúdia teológie. … viac sa dozviete v článku.

čítaj viac

POZNÁME DVOCH Z NICH

POZNÁME DVOCH Z NICH

Denne sa stretávame s ľuďmi. Niektorí sú pre nás dôležití. Pretože sú to naši priatelia, alebo nejakým spôsobom sú nám blízki. Zastavíme sa pri nich, porozprávame, neraz ich i objímeme. Je mnoho spôsobov ako prejaviť náš vzťah. Niekedy sa niekto z tých, čo poznáme objaví na obrazovke, alebo sa o ňom píše. Ak je to niečo pozitívne, tešíme sa a povieme, že ich poznáme. …

čítaj viac

POĎAKOVANIE Z KUBY

POĎAKOVANIE Z KUBY

Pozdravujem vás z mojej misie na Kube a s veľkou vďačnosťou, ale tiež aj s prosbou o prepáčenie, že píšem a ďakujem až teraz, po takom dlhom čase. Mnohí viete, že posledné mesiace a roky, tu na tomto ostrove sú zakaždým ťažšie pre normálny život, a každým dňom je to akoby ťažšie aj pre mnohých, už takmer bez žiadneho zmyslu. Len krátko na vysvetlenie: …

čítaj viac

MISIJNÁ RODINA VO FARNOSTI V TERNI

MISIJNÁ RODINA VO FARNOSTI V TERNI

V prvý aprílový víkend bolo stretnutie misijnej rodiny vo farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni pri Prešove. …

čítaj viac

STRETNUTIE MISIJNEJ RODINY VO VIDINEJ

STRETNUTIE MISIJNEJ RODINY VO VIDINEJ

Dňa 29.3.2022 bolo stretnutie Misijnej rodiny vo Vidinej pri Lučenci v našom Misijnom dome Božského Srdca. Stretnutie sa uskutočnilo na začiatku sv. omšou v kostole, ktorý je zasvätený Božskému Srdcu a pokračovalo v Misijnom dome v kaštieli.

čítaj viac

MISIJNÝ PROJEKT: SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA POMÁHA UKRAJINE

MISIJNÝ PROJEKT: SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA POMÁHA UKRAJINE

Vo štvrtok 24. februára skoro ráno vtrhli ruské vojská na nezávislú Ukrajinu a začala sa vojna. Vojenská akcia okamžite spôsobila obrovskú vlnu utečencov, ktorí sa presúvajú do susedných krajín. …

čítaj viac

DUCHOVNÁ OBNOVA A TÍMBILDING MISÍJNEJ RODINY SVD

DUCHOVNÁ OBNOVA A TÍMBILDING MISÍJNEJ RODINY SVD

V dňoch 11.-13. februára 2022 sa v Exercičnom dome v Nitre na Kalvárii konala duchovná obnova pre členov misijnej rodiny z Bratislavy. Téma duchovnej obnovy bola “Čítanie Božieho Slova”. O skupinu starších i mladších členov sa starali naši pátri – o. Johny Ambattu, ktorý je rektorom Misijného domu sv. Arnolda Janssena a aktuálne duchovne vedie misijnú rodinu v Bratislave, o. Pavol Baláž, misijný sekretár a o. Ján Štefanec, ktorý viedol celú duchovnú obnovu.

čítaj viac

MISIJNÝ PROJEKT: Filipíny 2022

MISIJNÝ PROJEKT: Filipíny 2022

Pred nedávnom nám prišiel list od nášho generálneho predstaveného z Ríma, so žiadosťou o pomoc, ktorú prosí provinciálny predstavený z Filipín, po ničivom tajfúne, ktorý 16. decembra 2021 zasiahol južnú časť Filipín. V liste sa píše: „… prosíme vás o pomoc po ničivom tajfúne RAI (ODETTE), ktorý nás zasiahol tesne pred Vianocami. Tajfún zasiahol južnú časť Filipín. Zvlášť postihnuté sú časti ostrova Mindanao (najmä Surigao), ďalej Leyte, Bohol a celý juh ostrova Cebu, vrátane mesta Cebu. …

čítaj viac

Fotokronika: VIANOCE NA KUBE 2021/2

Fotokronika: VIANOCE NA KUBE 2021/2

Prinášame Vám fotografie zo slávenia Vianoc od P. Michala Vrtáka SVD z malej a ďalekej komunity Vuelta Larga a z komunity Cocal.

čítaj viac

POĎAKOVANIE P. MICHALA MARHEFKU SVD

POĎAKOVANIE P. MICHALA MARHEFKU SVD

Milí priatelia, dobrodinci a podporovatelia!
S veľkou radosťou som prijal správu o vašej ochote a entuziazme podporiť našu prácu na misii v Rusku. Srdečná vďaka všetkým vám, ktorí cítite spolupatričnosť nielen s našou prácou, ale aj s ľuďmi, ktorým tu slúžime či už hlásaním Slova, alebo sociálnou pomocou.

čítaj viac

PROJEKT UKONČENÝ – PODPORTE MISIJNÝ PROJEKT: „ÚTULOK PRE INVALIDOV BEZ DOMOVA“

PROJEKT UKONČENÝ – PODPORTE MISIJNÝ PROJEKT: „ÚTULOK PRE INVALIDOV BEZ DOMOVA“

Volám sa Michal Marhefka, pochádzam z Ľubice pri Kežmarku a pracujem ako misionár SVD v Rusku už dvanásť rokov, momentálne deväť rokov vo farnosti Navštívenia Panny Márie v Petrohrade. …

čítaj viac

PÁPEŽ FRANTIŠEK VYMENOVAL PÁTRA TIMA NORTONNA SVD ZA POMOCNÉHO BISKUPA

PÁPEŽ FRANTIŠEK VYMENOVAL PÁTRA TIMA NORTONNA SVD ZA POMOCNÉHO BISKUPA

Pápež František 11. novembra 2021 oznámil, že kňaz Spoločnosti Božieho Slova P. Tim Norton sa stane pomocným biskupom v arcidiecéze Brisbane.

čítaj viac

NAŠA MISIA – misijný október 2021

NAŠA MISIA – misijný október 2021

Prinášame Vám misijný časopis s názvom „Naša misia“, ktorý vychádza v misijnom mesiaci október. Môžete sa v ňom dozvedieť viac o misijnej činnosti Cirkvi, aktivitách misionárov, ….

čítaj viac

ZBIERKA PRE KUBU? JE TO ZÁZRAK, HOVORÍ P. MICHAL VRTÁK SVD

ZBIERKA PRE KUBU? JE TO ZÁZRAK, HOVORÍ P. MICHAL VRTÁK SVD

Vo všetkých slovenských kostoloch bude v nedeľu 26. septembra 2021 zbierka na pomoc pre núdznych na Kube. Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca Františka sa ju rozhodli vyhlásiť slovenskí biskupi. „Je to zázrak,“ zareagoval na rozhodnutie slovenských biskupov člen Spoločnosti Božieho Slova P. Michal Vrták, SVD, ktorý pôsobí na ostrove od novembra 2017.

čítaj viac

V LIMBACHU SPOZNÁVALI BOLÍVIU

V LIMBACHU SPOZNÁVALI BOLÍVIU

Dňa 7. septembra 2021 zavítal do Limbachu misionár páter Ondrej Pešta SVD. V dopoludňajších hodinách mal viacero prednášok pre žiakov základnej školy. Prostredníctvom fotografií priblížil žiakom faunu, flóru i život ľudí v tejto juhoamerickej krajine. …

čítaj viac

POZDRAV Z VERUELY!

POZDRAV Z VERUELY!

Prinášame Vám pozdrav P. Petra Filla SVD, ktorý pôsobí na Filipínach.

čítaj viac

POĎAKOVANIE P. MIZERÁKA SVD ZA PODPORU PROJEKTU „TOPÁNKY PRE KUBU“

POĎAKOVANIE P. MIZERÁKA SVD ZA PODPORU  PROJEKTU „TOPÁNKY PRE KUBU“

Drahí dobrodinci a misijní priatelia. Veľmi pekne ďakujeme za tak rýchlu podporu na kúpu topánok pre deti a mladých na Kube, …

čítaj viac

P. KAMIL KOČAN SVD O SVOJEJ MISII V AFRIKE

P. KAMIL KOČAN SVD O SVOJEJ MISII V AFRIKE

Vypočujte si rozhovor s pátrom Kamilom Kočanom SVD. Rozhovor môžete počúvať i kliknutím na nižšie uvedený odkaz alebo na svojej podcastovej aplikácii.

čítaj viac

P. Karol Tefa SVD: JE LÁSKA V KARANTÉNĚ?

P. Karol Tefa SVD: JE LÁSKA V KARANTÉNĚ?

Přinášíme Vám krátkou reflexi P. Karla Tefu SVD, který odešel na dovolenou do své rodné země – Indonésie.

čítaj viac

Projekt ukončený – PODPORTE NÁKUP TOPÁNOK (TENISIEK) PRE KUBU

Projekt ukončený – PODPORTE NÁKUP TOPÁNOK (TENISIEK) PRE KUBU

Volám sa Lukáš Mizerák a pracujem ako misionár SVD na Kube.
Už je to viac rokov dozadu, čo na Kube je veľkým problémom niečo si kúpiť. …

čítaj viac

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK VYMENOVAL PÁTRA JOSEPHA TARIFE DURERO SVD ZA BISKUPA

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK  VYMENOVAL PÁTRA JOSEPHA TARIFE DURERO SVD ZA BISKUPA

Svätý Otec František 23. mája 2021 vymenoval pátra Josepha Tarife Durero SVD, súčasného generálneho vikára arcidiecézy Madang, za nového biskupa diecézy Daru-Kiunga v Papue-Novej Guinei. Bude piatym biskupom zo Spoločnosti Božieho Slova pôsobiacim v tejto krajine.

čítaj viac

PRIPOMÍNAME SI 5. VÝROČIE SMRTI REHOĽNEJ SESTRY VERONIKY TERÉZIE RACKOVEJ SSpS

PRIPOMÍNAME SI 5. VÝROČIE SMRTI REHOĽNEJ SESTRY VERONIKY TERÉZIE RACKOVEJ SSpS

Vo štvrtok 20. mája 2021 si pripomíname piate výročie smrti rehoľnej sestry, misionárky a lekárky Veroniky Terézie Rackovej SSpS, ktorú v Južnom Sudáne postrelili útočníci jednej z armádnych jednotiek a následkom zranenia podľahla. Sr. Veronika pracovala v čase postrelenia ako vedúca zdravotného strediska sv. Bakhity v meste Yei v Južnom Sudáne.

čítaj viac

NOVÉ VIDEO O BOHOSLOVCOCH SVD V BRATISLAVE

NOVÉ VIDEO O BOHOSLOVCOCH SVD V BRATISLAVE

Predstavujeme vám nové video o seminaristoch SVD, ktorí sa pripravujú v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave na kňazstvo a svoju misiu.

čítaj viac

ZOOM STRETNUTIE MISIJNÝCH SEKRETÁROV EURÓPSKEJ ZÓNY

ZOOM STRETNUTIE MISIJNÝCH SEKRETÁROV EURÓPSKEJ ZÓNY

Dňa 26.3.2021 sa uskutočnilo stretnutie misijných sekretárov zóny Európa cez aplikáciu ZOOM. Na stretnutí sa zúčastnili všetci sekretári spolu s európskym koordinátorom MS z Poľska P. Andrzejom Danilewiczom.

čítaj viac

P. ONDREJ PEŠTA SVD / MISIONÁR V BOLÍVII

P. ONDREJ PEŠTA SVD / MISIONÁR V BOLÍVII

Prinášame Vám rozhovor s P. Ondrejom Peštom SVD, ktorý pôsobí v Bolívii. V rozhovore sa dozvedie viac o jeho ceste povolania, misijnej činnosti, ako aj povzbudivé slová pre náš každodenný život.

čítaj viac

MISIJNÝ MAGAZÍN / #05 MISIONÁR Z INDONÉZIE

MISIJNÝ MAGAZÍN / #05 MISIONÁR Z INDONÉZIE

Na Morave V Novom Hrozenkove pôsobí verbista páter Karel, ktorý pochádza z Timoru (Indonézia). O tom, ako si na Morave počína sa dozviete v magazíne.

čítaj viac

MISIJNÝ PROJEKT P. KOTTRU SVD

MISIJNÝ PROJEKT P. KOTTRU SVD

Milí misijní priatelia. Prinášame vám list a misijný projekt P. Radoslava Kottru SVD, ktorý pôsobí ako misionár na Kube.

čítaj viac

List misionára z Mexika

List misionára z Mexika

Milí přátelé a dobrodinci misií!

Dovolte mi, abych Vám napsal o mé misijní činnosti. Jmenuji se P. Ludvík Málek, pocházím z Moravy, z Újezdce u Luhačovic, jsem misionář SVD a působím již 18let v Mexiku.

čítaj viac

Pozdrav misionára na Taiwane

Pozdrav misionára na Taiwane

Páter Patrik Páleník SVD je misionárom na Taiwane. Rozpráva o svojom poslaní v tejto krajine.

čítaj viac

Pozdrav misionára zo St. Peterburgu, Rusko

Pozdrav misionára zo St. Peterburgu, Rusko

Páter Michal Marhefka SVD pôsobí ako misionár v Rusku

čítaj viac

Pozdrav misionára z Ruska.

Pozdrav misionára z Ruska.

Páter Jozef Roman SVD pôsobí v Ruskom meste Archangeľsk. Prostredníctvom videa sa prihovára misijným priateľom v mimoriadnom misijnom mesiaci október.

čítaj viac

List z Albánska od P. Gorazda Kohúta SVD

List z Albánska od P. Gorazda Kohúta SVD

Srdečne vás všetkých pozdravujem. Moje pôsobisko je už isté obdobie v Albánku a preto by som vám o tejto našej misii chcel niečo povedať (napísať).

čítaj viac

Milí priatelia a dobrodinci misií!

Milí priatelia a dobrodinci misií!

Dovoľte mi, aby som vám napísal o svojej misijnej činnosti. Volám sa Ludvík Málek, pochádzam z Újezdca u Luhačovíc, som misionár SVD a pôsobím už 18 rokov v Mexiku.

čítaj viac

Misionár z Oravy medzi imigrantami v Kalifornii

Misionár z Oravy medzi imigrantami v Kalifornii

Páter Pavol Sochuľák SVD pochádza z Novoti na Orave. V roku 1991 vstúpil k misionárom verbistom, teológiu študoval na Slovensku a v Nemecku. V roku 1999 bol vysvätený za kňaza. V tom istom roku odišiel na misie do Kolumbie. Po ročnej jazykovej príprave začal pracovať ako misionár v misijnej stanici Vigia del Fuerte.

čítaj viac

Z Irkutska do Petrohradu

Z Irkutska do Petrohradu

Páter Michal Marhefka SVD, rodák z Ľubice, prišiel do Ruska v roku 2009. V roku 2010 ho predstavení poslali na misiu do Irkutska, kde pôsobil do októbra 2012, kedy dostal určenie na misiu do St. Petersburgu (bývalý Leningrad). O svojej misii v Irkustku, ale i o plánoch v Petrohrade rozpráva v nasledujúcom rozhovore.

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie