spoločnosť božieho slova

Misijné oddelenie

Misijné oddelenie

„Je vzácny život darovaný misiám“ sv. Arnold Janssen

Misijné oddelenie v Nitre má za úlohu rozširovať misijné povedomie o potrebe misijnej činnosti Cirkvi a verbistov vo svete, medzi veriacimi a je zamerané na štyri špecifické oblasti:

1. Animačný program a šírenie misijnej myšlienky.

Stará sa o misijnú animáciu na Slovensku a v Čechách. Misijnú animáciu vykonáme prostredníctvom Ľudových misií, duchovných obnov, a vo všetkých apoštolátoch, ktoré vedieme. Navštevujeme materské, základné a stredné školy, kde rozprávame o svetových misiách. Taktiež navštevujeme farnosti, kde prezentujeme našu Spoločnosť, prácu našich misionárov vo svete, a dôležitosť misií pre Cirkev. Vydávame časopisy: Hlasy z domova a misií, Mladý misionár, knižný, stolový a nástenný kalendár a taktiež knihy z nášho vydavateľstva „Verbum“ a rôznych prospektov, brožúrok a obrázkov s informáciami o misionároch a modlitbami za misie a misionárov.

Ak by ste mali záujem, aby sme spravili vo vašej škole, farnosti, alebo na inom mieste misijnú animáciu formou prezentácie nášho misionára – ktorý pracoval v zahraničných misiách – o jeho práci, ktorá môže byť spojená taktiež so svätou omšou, alebo prednáškou na tému misií, alebo duchovnej obnovy alebo inou formou, obráťte sa na dole uvedenú adresu.

2. Misijná rodina.

Je to spoločenstvo laikov, ktorí vedení Duchom Svätým, chcú naplno žiť svoj kresťanský a misionársky život, v spolupráci s misionármi Spoločnosti Božieho Slova, žijúc charizmu Sv. Arnolda Janssena, zakorení v Božom Slove.

3. Misijní dobrodinci  a zabezpečenie financií pre rôzne projekty v misiách.

Nemenej dôležitou úlohou Misijného oddelenia je získavanie finančných prostriedkov a darov na zabezpečenie služby misionárov v zahraničných misiách. Každý rok financujeme projekty, ktoré idú cez generalát Spoločnosti Božieho Slova v Ríme, vďaka Vám, teda našim dobrodincom.

4. Starostlivosť o slovenských misionárov pracujúcich v zahraničí a príprava novomisionárov.

Podporujeme vďaka Vám projekty našich slovenských spolubratov a sestier SSpS v misiách. Financujú sa kurzy a materiálne zabezpečenie pre novomisionárov, ktorí odchádzajú, a taktiež prichádzajú k nám zo zahraničia.

Náš zakladateľ, otec Arnold Janssen vyslovil myšlienku: „Život darovaný misiám je vzácny.“ Nie každý z nás však dokáže odovzdať svoj život práve takejto službe. Každý však môže sebe spôsobom vlastným napomôcť misijnému dielu Cirkvi. Modlitba, obeta, či konkrétna hmotná alebo finančná pomoc, to sú niektoré z možností.

Ak by ste chceli napomôcť misiám svojou finančnou pomocou, môžete tak urobiť zaslaním svojho milodaru:

poštovou poukážkou na číslo účtu: IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)

alebo na adresu: Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra

alebo bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)

s poznámkou: „na misie“

Chceli by sme Vás veľmi poprosiť, aby ste pri zasielaní finančnej čiastky či už poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom zapísali celú – úplnú vašu adresu, na základe ktorej Vám zašleme poďakovanie, aby ste vedeli, že sme ju dostali.

Veľká vďaka.

Misijné oddelenie je zverené misijnému sekretárovi Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, ktorým je páter Pavol Baláž SVD. Ak by ste chceli kontaktovať priamo misijného sekretára, môžete tak urobiť na adrese:

P. Pavol Baláž SVD
Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3,  949 01 Nitra
alebo emailom: svd_misie@svd.sk
alebo telefonicky: 0903 809 615.


NAŠA MISIA – misijný október 2021

NAŠA MISIA – misijný október 2021

Prinášame Vám misijný časopis s názvom „Naša misia“, ktorý vychádza v misijnom mesiaci október. Môžete sa v ňom dozvedieť viac o misijnej činnosti Cirkvi, aktivitách misionárov, ….

čítaj viac

ZBIERKA PRE KUBU? JE TO ZÁZRAK, HOVORÍ P. MICHAL VRTÁK SVD

ZBIERKA PRE KUBU? JE TO ZÁZRAK, HOVORÍ P. MICHAL VRTÁK SVD

Vo všetkých slovenských kostoloch bude v nedeľu 26. septembra 2021 zbierka na pomoc pre núdznych na Kube. Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca Františka sa ju rozhodli vyhlásiť slovenskí biskupi. „Je to zázrak,“ zareagoval na rozhodnutie slovenských biskupov člen Spoločnosti Božieho Slova P. Michal Vrták, SVD, ktorý pôsobí na ostrove od novembra 2017.

čítaj viac

V LIMBACHU SPOZNÁVALI BOLÍVIU

V LIMBACHU SPOZNÁVALI BOLÍVIU

Dňa 7. septembra 2021 zavítal do Limbachu misionár páter Ondrej Pešta SVD. V dopoludňajších hodinách mal viacero prednášok pre žiakov základnej školy. Prostredníctvom fotografií priblížil žiakom faunu, flóru i život ľudí v tejto juhoamerickej krajine. …

čítaj viac

POZDRAV Z VERUELY!

POZDRAV Z VERUELY!

Prinášame Vám pozdrav P. Petra Filla SVD, ktorý pôsobí na Filipínach.

čítaj viac

POĎAKOVANIE P. MIZERÁKA SVD ZA PODPORU PROJEKTU „TOPÁNKY PRE KUBU“

POĎAKOVANIE P. MIZERÁKA SVD ZA PODPORU  PROJEKTU „TOPÁNKY PRE KUBU“

Drahí dobrodinci a misijní priatelia. Veľmi pekne ďakujeme za tak rýchlu podporu na kúpu topánok pre deti a mladých na Kube, …

čítaj viac

P. KAMIL KOČAN SVD O SVOJEJ MISII V AFRIKE

P. KAMIL KOČAN SVD O SVOJEJ MISII V AFRIKE

Vypočujte si rozhovor s pátrom Kamilom Kočanom SVD. Rozhovor môžete počúvať i kliknutím na nižšie uvedený odkaz alebo na svojej podcastovej aplikácii.

čítaj viac

P. Karol Tefa SVD: JE LÁSKA V KARANTÉNĚ?

P. Karol Tefa SVD: JE LÁSKA V KARANTÉNĚ?

Přinášíme Vám krátkou reflexi P. Karla Tefu SVD, který odešel na dovolenou do své rodné země – Indonésie.

čítaj viac

Projekt ukončený – PODPORTE NÁKUP TOPÁNOK (TENISIEK) PRE KUBU

Projekt ukončený – PODPORTE NÁKUP TOPÁNOK (TENISIEK) PRE KUBU

Volám sa Lukáš Mizerák a pracujem ako misionár SVD na Kube.
Už je to viac rokov dozadu, čo na Kube je veľkým problémom niečo si kúpiť. …

čítaj viac

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK VYMENOVAL PÁTRA JOSEPHA TARIFE DURERO SVD ZA BISKUPA

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK  VYMENOVAL PÁTRA JOSEPHA TARIFE DURERO SVD ZA BISKUPA

Svätý Otec František 23. mája 2021 vymenoval pátra Josepha Tarife Durero SVD, súčasného generálneho vikára arcidiecézy Madang, za nového biskupa diecézy Daru-Kiunga v Papue-Novej Guinei. Bude piatym biskupom zo Spoločnosti Božieho Slova pôsobiacim v tejto krajine.

čítaj viac

PRIPOMÍNAME SI 5. VÝROČIE SMRTI REHOĽNEJ SESTRY VERONIKY TERÉZIE RACKOVEJ SSpS

PRIPOMÍNAME SI 5. VÝROČIE SMRTI REHOĽNEJ SESTRY VERONIKY TERÉZIE RACKOVEJ SSpS

Vo štvrtok 20. mája 2021 si pripomíname piate výročie smrti rehoľnej sestry, misionárky a lekárky Veroniky Terézie Rackovej SSpS, ktorú v Južnom Sudáne postrelili útočníci jednej z armádnych jednotiek a následkom zranenia podľahla. Sr. Veronika pracovala v čase postrelenia ako vedúca zdravotného strediska sv. Bakhity v meste Yei v Južnom Sudáne.

čítaj viac

NOVÉ VIDEO O BOHOSLOVCOCH SVD V BRATISLAVE

NOVÉ VIDEO O BOHOSLOVCOCH SVD V BRATISLAVE

Predstavujeme vám nové video o seminaristoch SVD, ktorí sa pripravujú v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave na kňazstvo a svoju misiu.

čítaj viac

ZOOM STRETNUTIE MISIJNÝCH SEKRETÁROV EURÓPSKEJ ZÓNY

ZOOM STRETNUTIE MISIJNÝCH SEKRETÁROV EURÓPSKEJ ZÓNY

Dňa 26.3.2021 sa uskutočnilo stretnutie misijných sekretárov zóny Európa cez aplikáciu ZOOM. Na stretnutí sa zúčastnili všetci sekretári spolu s európskym koordinátorom MS z Poľska P. Andrzejom Danilewiczom.

čítaj viac

P. ONDREJ PEŠTA SVD / MISIONÁR V BOLÍVII

P. ONDREJ PEŠTA SVD / MISIONÁR V BOLÍVII

Prinášame Vám rozhovor s P. Ondrejom Peštom SVD, ktorý pôsobí v Bolívii. V rozhovore sa dozvedie viac o jeho ceste povolania, misijnej činnosti, ako aj povzbudivé slová pre náš každodenný život.

čítaj viac

MISIJNÝ MAGAZÍN / #05 MISIONÁR Z INDONÉZIE

MISIJNÝ MAGAZÍN / #05 MISIONÁR Z INDONÉZIE

Na Morave V Novom Hrozenkove pôsobí verbista páter Karel, ktorý pochádza z Timoru (Indonézia). O tom, ako si na Morave počína sa dozviete v magazíne.

čítaj viac

MISIJNÝ PROJEKT P. KOTTRU SVD

MISIJNÝ PROJEKT P. KOTTRU SVD

Milí misijní priatelia. Prinášame vám list a misijný projekt P. Radoslava Kottru SVD, ktorý pôsobí ako misionár na Kube.

čítaj viac

List misionára z Mexika

List misionára z Mexika

Milí přátelé a dobrodinci misií!

Dovolte mi, abych Vám napsal o mé misijní činnosti. Jmenuji se P. Ludvík Málek, pocházím z Moravy, z Újezdce u Luhačovic, jsem misionář SVD a působím již 18let v Mexiku.

čítaj viac

Pozdrav misionára na Taiwane

Pozdrav misionára na Taiwane

Páter Patrik Páleník SVD je misionárom na Taiwane. Rozpráva o svojom poslaní v tejto krajine.

čítaj viac

Pozdrav misionára zo St. Peterburgu, Rusko

Pozdrav misionára zo St. Peterburgu, Rusko

Páter Michal Marhefka SVD pôsobí ako misionár v Rusku

čítaj viac

Pozdrav misionára z Ruska.

Pozdrav misionára z Ruska.

Páter Jozef Roman SVD pôsobí v Ruskom meste Archangeľsk. Prostredníctvom videa sa prihovára misijným priateľom v mimoriadnom misijnom mesiaci október.

čítaj viac

List z Albánska od P. Gorazda Kohúta SVD

List z Albánska od P. Gorazda Kohúta SVD

Srdečne vás všetkých pozdravujem. Moje pôsobisko je už isté obdobie v Albánku a preto by som vám o tejto našej misii chcel niečo povedať (napísať).

čítaj viac

Milí priatelia a dobrodinci misií!

Milí priatelia a dobrodinci misií!

Dovoľte mi, aby som vám napísal o svojej misijnej činnosti. Volám sa Ludvík Málek, pochádzam z Újezdca u Luhačovíc, som misionár SVD a pôsobím už 18 rokov v Mexiku.

čítaj viac

Misionár z Oravy medzi imigrantami v Kalifornii

Misionár z Oravy medzi imigrantami v Kalifornii

Páter Pavol Sochuľák SVD pochádza z Novoti na Orave. V roku 1991 vstúpil k misionárom verbistom, teológiu študoval na Slovensku a v Nemecku. V roku 1999 bol vysvätený za kňaza. V tom istom roku odišiel na misie do Kolumbie. Po ročnej jazykovej príprave začal pracovať ako misionár v misijnej stanici Vigia del Fuerte.

čítaj viac

Z Irkutska do Petrohradu

Z Irkutska do Petrohradu

Páter Michal Marhefka SVD, rodák z Ľubice, prišiel do Ruska v roku 2009. V roku 2010 ho predstavení poslali na misiu do Irkutska, kde pôsobil do októbra 2012, kedy dostal určenie na misiu do St. Petersburgu (bývalý Leningrad). O svojej misii v Irkustku, ale i o plánoch v Petrohrade rozpráva v nasledujúcom rozhovore.

čítaj viac