Misijné oddelenie

Misijné oddelenie

„Je vzácny život darovaný misiám“ sv. Arnold Janssen

Misijné oddelenie v Nitre má za úlohu rozširovať misijné povedomie o potrebe misijnej činnosti Cirkvi a verbistov vo svete, medzi veriacimi a je zamerané na štyri špecifické oblasti:

1. Animačný program a šírenie misijnej myšlienky.

Stará sa o misijnú animáciu na Slovensku a v Čechách. Misijnú animáciu vykonáme prostredníctvom Ľudových misií, duchovných obnov, a vo všetkých apoštolátoch, ktoré vedieme. Navštevujeme materské, základné a stredné školy, kde rozprávame o svetových misiách. Taktiež navštevujeme farnosti, kde prezentujeme našu Spoločnosť, prácu našich misionárov vo svete, a dôležitosť misií pre Cirkev. Vydávame časopisy: Hlasy z domova a misií, Mladý misionár, knižný, stolový a nástenný kalendár a taktiež knihy z nášho vydavateľstva „Verbum“ a rôznych prospektov, brožúrok a obrázkov s informáciami o misionároch a modlitbami za misie a misionárov.

Ak by ste mali záujem, aby sme spravili vo vašej škole, farnosti, alebo na inom mieste misijnú animáciu formou prezentácie nášho misionára – ktorý pracoval v zahraničných misiách – o jeho práci, ktorá môže byť spojená taktiež so svätou omšou, alebo prednáškou na tému misií, alebo duchovnej obnovy alebo inou formou, obráťte sa na dole uvedenú adresu.

2. Misijná rodina.

Je to spoločenstvo laikov, ktorí vedení Duchom Svätým, chcú naplno žiť svoj kresťanský a misionársky život, v spolupráci s misionármi Spoločnosti Božieho Slova, žijúc charizmu Sv. Arnolda Janssena, zakorení v Božom Slove.

3. Misijní dobrodinci  a zabezpečenie financií pre rôzne projekty v misiách.

Nemenej dôležitou úlohou Misijného oddelenia je získavanie finančných prostriedkov a darov na zabezpečenie služby misionárov v zahraničných misiách. Každý rok financujeme projekty, ktoré idú cez generalát Spoločnosti Božieho Slova v Ríme, vďaka Vám, teda našim dobrodincom.

4. Starostlivosť o slovenských misionárov pracujúcich v zahraničí a príprava novomisionárov.

Podporujeme vďaka Vám projekty našich slovenských spolubratov a sestier SSpS v misiách. Financujú sa kurzy a materiálne zabezpečenie pre novomisionárov, ktorí odchádzajú, a taktiež prichádzajú k nám zo zahraničia.

Náš zakladateľ, otec Arnold Janssen vyslovil myšlienku: „Život darovaný misiám je vzácny.“ Nie každý z nás však dokáže odovzdať svoj život práve takejto službe. Každý však môže sebe spôsobom vlastným napomôcť misijnému dielu Cirkvi. Modlitba, obeta, či konkrétna hmotná alebo finančná pomoc, to sú niektoré z možností.

Ak by ste chceli napomôcť misiám svojou finančnou pomocou, môžete tak urobiť zaslaním svojho milodaru:

Dar na misie
alebo poštovou poukážkou na číslo účtu: IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)

alebo na adresu: Misijný dom Matky Božej,
Kalvária 3, 949 01 Nitra

alebo bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN
SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)

s poznámkou: „na misie“

Chceli by sme Vás veľmi poprosiť, aby ste
pri zasielaní finančnej čiastky či už poštovou poukážkou alebo bankovým
prevodom
zapísali celú – úplnú vašu
adresu
, na základe ktorej Vám zašleme poďakovanie,
aby ste vedeli, že sme ju dostali.

Veľká vďaka.

Misijné oddelenie je zverené misijnému sekretárovi Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, ktorým je páter Pavol Baláž SVD. Ak by ste chceli kontaktovať priamo misijného sekretára, môžete tak urobiť na adrese:

P. Pavol Baláž SVD
Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3,  949 01 Nitra
alebo emailom: svd_misie@svd.sk
alebo telefonicky: 0903 809 615.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

PROJEKT NA PODPORU VZDELÁVANIA DETÍ V INDII

PROJEKT NA PODPORU VZDELÁVANIA DETÍ V INDII

MISIJNÁ RODINA SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

MISIJNÁ RODINA SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

STRETNUTIE LAICKÝCH MISIONÁROV – MaZ

STRETNUTIE LAICKÝCH MISIONÁROV – MaZ

STRETNUTIE MAZ – MISIONÁR NA ČAS

STRETNUTIE MAZ – MISIONÁR NA ČAS

VIETNAMSKÁ KATOLÍCKA KOMUNITA NA SLOVENSKU SLÁVILA 1. VÝROČIE U VERBISTOV

VIETNAMSKÁ KATOLÍCKA KOMUNITA NA SLOVENSKU SLÁVILA 1. VÝROČIE U VERBISTOV

Dátumy stretnutí MAZ

Dátumy stretnutí MAZ

PRÍCHOD SPOLUBRATOV Z VIETNAMU NA OTP (Overseas Training Program)

PRÍCHOD SPOLUBRATOV Z VIETNAMU NA OTP (Overseas Training Program)

POZNÁME DVOCH Z NICH

POZNÁME DVOCH Z NICH

POĎAKOVANIE Z KUBY

POĎAKOVANIE Z KUBY

MISIJNÁ RODINA VO FARNOSTI V TERNI

MISIJNÁ RODINA VO FARNOSTI V TERNI

STRETNUTIE MISIJNEJ RODINY VO VIDINEJ

STRETNUTIE MISIJNEJ RODINY VO VIDINEJ

MISIJNÝ PROJEKT: SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA POMÁHA UKRAJINE

MISIJNÝ PROJEKT: SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA POMÁHA UKRAJINE

DUCHOVNÁ OBNOVA A TÍMBILDING MISÍJNEJ RODINY SVD

DUCHOVNÁ OBNOVA A TÍMBILDING MISÍJNEJ RODINY SVD

MISIJNÝ PROJEKT: Filipíny 2022

MISIJNÝ PROJEKT: Filipíny 2022

Fotokronika: VIANOCE NA KUBE 2021/2

Fotokronika: VIANOCE NA KUBE 2021/2

POĎAKOVANIE P. MICHALA MARHEFKU SVD

POĎAKOVANIE P. MICHALA MARHEFKU SVD

PROJEKT UKONČENÝ – PODPORTE MISIJNÝ PROJEKT: „ÚTULOK PRE INVALIDOV BEZ DOMOVA“

PROJEKT UKONČENÝ – PODPORTE MISIJNÝ PROJEKT: „ÚTULOK PRE INVALIDOV BEZ DOMOVA“

PÁPEŽ FRANTIŠEK VYMENOVAL PÁTRA TIMA NORTONNA SVD ZA POMOCNÉHO BISKUPA

PÁPEŽ FRANTIŠEK VYMENOVAL PÁTRA TIMA NORTONNA SVD ZA POMOCNÉHO BISKUPA

NAŠA MISIA – misijný október 2021

NAŠA MISIA – misijný október 2021

ZBIERKA PRE KUBU? JE TO ZÁZRAK, HOVORÍ P. MICHAL VRTÁK SVD

ZBIERKA PRE KUBU? JE TO ZÁZRAK, HOVORÍ P. MICHAL VRTÁK SVD

V LIMBACHU SPOZNÁVALI BOLÍVIU

V LIMBACHU SPOZNÁVALI BOLÍVIU

POZDRAV Z VERUELY!

POZDRAV Z VERUELY!

POĎAKOVANIE P. MIZERÁKA SVD ZA PODPORU  PROJEKTU „TOPÁNKY PRE KUBU“

POĎAKOVANIE P. MIZERÁKA SVD ZA PODPORU PROJEKTU „TOPÁNKY PRE KUBU“

P. KAMIL KOČAN SVD O SVOJEJ MISII V AFRIKE

P. KAMIL KOČAN SVD O SVOJEJ MISII V AFRIKE

P. Karol Tefa SVD: JE LÁSKA V KARANTÉNĚ?

P. Karol Tefa SVD: JE LÁSKA V KARANTÉNĚ?

Projekt ukončený – PODPORTE NÁKUP TOPÁNOK (TENISIEK) PRE KUBU

Projekt ukončený – PODPORTE NÁKUP TOPÁNOK (TENISIEK) PRE KUBU

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK  VYMENOVAL PÁTRA JOSEPHA TARIFE DURERO SVD ZA BISKUPA

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK VYMENOVAL PÁTRA JOSEPHA TARIFE DURERO SVD ZA BISKUPA

PRIPOMÍNAME SI 5. VÝROČIE SMRTI REHOĽNEJ SESTRY VERONIKY TERÉZIE RACKOVEJ SSpS

PRIPOMÍNAME SI 5. VÝROČIE SMRTI REHOĽNEJ SESTRY VERONIKY TERÉZIE RACKOVEJ SSpS

NOVÉ VIDEO O BOHOSLOVCOCH SVD V BRATISLAVE

NOVÉ VIDEO O BOHOSLOVCOCH SVD V BRATISLAVE

ZOOM STRETNUTIE MISIJNÝCH SEKRETÁROV EURÓPSKEJ ZÓNY

ZOOM STRETNUTIE MISIJNÝCH SEKRETÁROV EURÓPSKEJ ZÓNY

P. ONDREJ PEŠTA SVD / MISIONÁR V BOLÍVII

P. ONDREJ PEŠTA SVD / MISIONÁR V BOLÍVII

MISIJNÝ MAGAZÍN / #05 MISIONÁR Z INDONÉZIE

MISIJNÝ MAGAZÍN / #05 MISIONÁR Z INDONÉZIE

MISIJNÝ PROJEKT P. KOTTRU SVD

MISIJNÝ PROJEKT P. KOTTRU SVD

List misionára z Mexika

List misionára z Mexika

Pozdrav misionára na Taiwane

Pozdrav misionára na Taiwane

Pozdrav misionára zo St. Peterburgu, Rusko

Pozdrav misionára zo St. Peterburgu, Rusko

Pozdrav misionára z Ruska.

Pozdrav misionára z Ruska.

List z Albánska od P. Gorazda Kohúta SVD

List z Albánska od P. Gorazda Kohúta SVD

Milí priatelia a dobrodinci misií!

Milí priatelia a dobrodinci misií!

Misionár z Oravy medzi imigrantami v Kalifornii

Misionár z Oravy medzi imigrantami v Kalifornii

Z Irkutska do Petrohradu

Z Irkutska do Petrohradu

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie