Aktuality

Milí priatelia a dobrodinci misií!

Milí priatelia a dobrodinci misií!

Dovoľte mi, aby som vám napísal o svojej misijnej činnosti. Volám sa Ludvík Málek, pochádzam z Újezdca u Luhačovíc, som misionár SVD a pôsobím už 18 rokov v Mexiku.

Pôsobím v hlavnom meste a moja činnosť je zameraná hlavne na školstvo. Hlavná moja náplň je vyučovanie na vysokých školách, na Pápežskej univerzite a tiež na Teologickom rehoľnom inštitúte. Prednášam predmety ako dejiny Izraela, biblickú hebrejčinu, Pentateuch (päť kníh Mojžišových), biblickú spiritualitu, múdroslovné a poetické biblické knihy. Usporiadame biblické kurzy, kde sa sústreďujeme na mladých ľudí, manželské páry a tiež na seniorov. Každé spoločenstvo má svoju základňu a na stretnutie vždy niekto pripraví úryvok z evanjelia, ktorý potom spoločne rozoberáme. Seniori majú tiež priestor, aby sa mohli porozprávať a pocítiť, že niekto ich potreby vníma. A pokiaľ sa vydáme za Indiánmi do hôr, sú to misie, kde idú s nami aj lekári, ako praktickí, tak tiež zubári. Prinášame nielen duchovné slovo, ale pokiaľ možno aspoň kúsok zdravia, pretože obyvatelia hôr nemajú žiadnu zdravotnú starostlivosť dostupnú. V každej dedine je určený domorodý muž, ktorý má na starosti zaistiť ubytovanie, miestnosti na prednášky a zdravotné ošetrenie a pokiaľ sa dá, a to vo väčšine prípadov nie je kostol, pripraviť i miesto na slávenie svätej omše. Na nás je, aby sme im odovzdali radosť a pokoj, aby na ich tvárach žiaril úsmev a radosť z Ježiša Krista. Tak si nás odovzdávajú od dediny k dedine a je zaujímavé, že u nás v Európe majú väčšinou všetky prípravy na starosti ženy, tu zabezpečujú väčšinou všetko muži, vrátane modlitieb, adorácie a slávenia svätej omše. Sú veľmi vďační za akúkoľvek pomoc a hlavne za to, že môžu sláviť svätú omšu. Moja misia mala byť pôvodne na Kube, ale okolnosti boli zložité a ja som zostal v Mexiku. Kubu som navštívil trikrát a tiež som tu pôsobil ako lektor. Vyučoval som náboženstvo a usporiadaním biblických kurzov som spoznával Kubu. Je to iná zem ako Mexiko, ale ľudia sú tu otvorení pre Božie slovo a i po toľkých rokoch útlaku si vieru zachovali.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie