spoločnosť božieho slova

Vidiná

Vidiná

MISIJNÝ DOM BOŽSKÉHO SRDCA

Misijný dom Božského Srdca vo Vidinej slúži ako noviciát Spoločnosti Božieho Slova. Noviciát pred prvými sľubmi spočíva v jednoročnej príprave, počas ktorej kandidáti rehoľného života  hlbšie spoznávajú rehoľný život i spoločnosť, v ktorej sa rozhodli zasvätiť svoje životy Bohu. Noviciát končí skladaním prvých rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti.

Komunitu vo Vidinej tvoria dvaja spolubratia. Rektor domu a novicmajster. Nakoľko pre potreby noviciátu slúži historická budova, kaštieľ manželov Asbóthovcov, je s jej udržovaním spojená nemalá námaha. Dom a priľahlý park je využívaný aj na sprevádzané duchovné cvičenia a pobyty rôzneho druhu, jak pre zasvätené osoby, tak i laikov.

Vo Vidinej je približne 1200 katolíkov. Správcom filiálky Vidiná, ktorá patrí pod farnosť Lučenec, je páter Peter Vagaš. V kostole je denne slávená svätá omša, ako si to kedysi želala grófka Hedwiga Asbóthová, ktorá potom ako ovdovela svoj kaštieľ spolu s kostolíkom darovala Spoločnosti Božieho Slova. Okrem toho vedie páter Peter modlitbové spoločenstvo veriacich a pripravuje mladých na prijatie prvého svätého prijímania alebo birmovky.
Pátri z Misijného domu Božského Srdca vypomáhajú aj v okolitých farnostiach.Aktuálne

Misijný dom vo Vidinej ponúka

Misijný dom vo Vidinej ponúka

Misijný dom Božského Srdca vo Vidinej je na krásnom mieste a má čo ponúknuť všetkým, ktorí potrebujú oddych, povzbudenie, načerpať nové sily.

čítaj viac

90 rokov misijného domu vo Vidinej

90 rokov misijného domu vo Vidinej

V nedeľu 10.septembra provincial Spoločnosti Božieho Slova slávil spolu s veriacimi z Videnej ďakovnú sv. omšu pri príležitosti 90 rokov od založenia misijného domu.

čítaj viac