90 rokov misijného domu vo Vidinej

90 rokov misijného domu vo Vidinej

V nedeľu 10.septembra provincial Spoločnosti Božieho Slova slávil spolu s veriacimi z Videnej ďakovnú sv. omšu pri príležitosti 90 rokov od založenia misijného domu.

9. septembera 1927 bol zriadený nový misijný dom Božského Srdca Ježišovho v kaštieli vo Vidinej, ktorý grófka Asbóthová darovala Spoločnosti Božieho Slova. Misionári ktorí prišli do Vidinej sa starali o duchovné dobro miestnych veriacich a vychovávali dorast pre misijnú úlohu cirkvi až do roku 1950. Potom nasledovalo štyridsaťročné obdobie neprítomnosti a návrat na jeseň v roku 1990. Od tohto roku slúži misijný dom vo Vidinej ako sídlo noviciátu a centrum spirituality kde prichádzajú mnohí rehoľníci na duchovné cvičenia.

V nedeľu 10.septembra provincial Spoločnosti Božieho Slova slávil spolu s veriacimi z Videnej ďakovnú sv. omšu pri príležitosti 90 rokov od založenia misijného domu. V homílii vyzdvihol nezastupiteľnosť tohto miesta v procese formácie nových misionárov a poďakoval miestnym veriacim za podporu.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.