spoločnosť božieho slova

Ľudové misie

Misie vo farnosti, to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“

Poslaním misionárov Verbistov je ohlasovanie Evanjelia na celom svete. Ako misionári Spoločnosti Božieho Slova ho ohlasujeme v zahraničí, ale i doma. Jednou z foriem ohlasovania sú aj Ľudové misie vo farnostiach. Ľudové misie sú duchovnými cvičeniami pre celú farnosť a slúžia na prehĺbenie viery tých čo veria, aby sa tak oni stávali misionármi pre tých, ktorí neveria alebo svoju vieru nežijú naplno. Je to požehnaný čas pre farnosť, v ktorom sa milujúci Boh chce zastaviť v dome každého jedného a ponúka mu svoju milosť. Zároveň nám ukazuje našu cestu ku skutočnému cieľu života. Je to čas návratu k hodnotám Evanjelia – k tomu, čím sme sa stali pri našom krste a obohatili pri prijímaní Eucharistie, sviatosti birmovania, či manželstva alebo kňazstva. Ľudové misie sú časom obrátenia.

Pre farnosti ponúkame svoje služby vo forme ľudových misií (trvajú 8 dní) alebo duchovných obnov (trvajú 4 dni). Je to čas, v ktorom sa každý člen farského spoločenstva môže posilniť vo viere, zapáliť sa za Evanjelium, napraviť vzťahy, ktoré sa narušili a vzkriesiť Božou milosťou tie, ktoré umreli. To, čo je potrebné a podstatné je zamilovať si Krista a Cirkev.

Tieto požehnané chvíle sú pozvaním zažiť nádherné stretnutie so živým Kristom, ktorý nás neprestáva hľadať a neustále volá: „Adam, kde si?“ „Zachej, dnes chcem zostať v tvojom dome.“ „Žena, odpúšťajú sa ti mnohé hriechy, choď a viac nehreš.

Ľudové misie vo farnosti, to je čas, kedy môžeme urobiť niečo pre svoj vzťah s Bohom a pre spásu svojej duše. V mene Kristovom prosíme každú rodinu a každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“

Keď si myslíš, že nemáš dôvod zúčastniť sa svätých misií, lebo napríklad nemôžeš pristupovať k sviatosti zmierenia, aj tak neváhaj a príď. I pre Teba je miesto v Cirkvi – i Ty do nej patríš. Ak máš prekážky k pristupovaniu k sviatosti zmierenia, môžeš sa zúčastniť duchovného rozhovoru a popremýšľať nad tým, ako prehĺbiť, či napraviť svoj vzťah s Bohom.

Modlitba za farské misie

„Veľký Bože, Ty neustále oživuješ a obnovuješ svoj ľud  a zahŕňaš ho darmi svojej milosti, daruj otvorené srdce všetkým ľuďom našej farnosti a celého mesta,  aby sme počúvali Tvoj hlas.  Na príhovor svätého (spomenie sa patrón kostola), daj nám ducha pokánia a obrátenia, aby sme dokázali zanechať starý a hriešny spôsob života a začali žiť nový život v Kristovi. Zošli dary Ducha Svätého na misionárov, ktorí naše farské misie budú viesť, aj na každého z nás, aby sme sa na ne dobre pripravili  a využili ich na svoje osobné posvätenie. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. Amen.

Milí priatelia, možno bolo by dobre zamyslieť sa nad Ľudovými misiami vo vašej farnosti. 

Ak máte záujem o túto skúsenosť viery prežitej v spoločenstve farnosti, môžete nás kontaktovať:

Koordinátor Ľudových misii:

P. Thomas Tulung SVD

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Terchová
sv. Martina 247
013 06 Terchová

Telefonický kontakt: 0903 491 144

 Alebo sa kontaktujte na adrese:

Misijný dom Matky Božej

Kalvária 3

949 01 Nitra