spoločnosť božieho slova

Ľudové misie

Ľudové misie

Misie vo farnosti, to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“

Poslaním misionárov Verbistov je ohlasovanie Evanjelia na celom svete. Ako misionári Spoločnosti Božieho Slova ho ohlasujeme doma aj v zahraničí. Jednou z foriem ohlasovanie sú aj Ľudové misie vo farnostiach. Ľudové misie sú duchovnými cvičeniami pre celú farnosť a slúžia na prehĺbenie viery tých čo veria, aby sa tak oni stávali misionármi pre tých, ktorí neveria alebo svoju vieru nežijú naplno. Ľudové misie sú požehnaným časom pre farnosť, kedy milujúci Boh sa chce zastaviť v dome každého a ponúknuť mu svoju milosť a ukázať mu cestu k cieľu. Je to čas návratu k hodnotám evanjelia, k tomu, čím sme sa stali pri našom krste, birmovke či pri prijímaní sviatosti manželstva ale aj kňazstva. Ľudové misie sú časom obrátenia.
Pre farnosti ponúkame svoje služby vo forme ľudových misií (8 dní) alebo duchovných obnov (4 dni), aby sa každý člen farského spoločenstva posilnil vo viere, zapálil za evanjelium, napravil vzťahy, ktoré sa narušili a vzkriesil Božou milosťou tie, ktoré umreli a hlavne zamiloval si Krista a  Cirkev.

Misie vo farnosti, to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“
Keď si myslíš, že nemáš dôvod zúčastniť sa svätých misií, aj keď možno nemôžeš pristupovať k sviatosti zmierenia, aj tak neváhaj a príď, lebo aj pre Teba je miesto v Cirkvi, veď do nej patríš aj ty. Ak máš prekážky k pristupovaniu k sviatosti zmierenia, môžeš sa zúčastniť duchovného rozhovoru.

Milí priatelia, možno bolo by dobre zamyslieť sa nad Ľudovými misiami vo vašej farnosti.  Je to čas, v ktorom môžeme zažiť nádherné stretnutie so živým Kristom, ktorý nás neprestáva hľadať a volá: „Adam, kde si?“ „Zachej, dnes chcem zostať v tvojom dome,“ „Žena, odpúšťajú sa ti mnohé hriechy, choď a viac nehreš.“

Modlitba za farské misie

Veľký Bože, Ty neustále oživuješ a obnovuješ svoj ľud  a zahŕňaš ho darmi svojej milosti,
daruj otvorené srdce všetkým ľuďom našej farnosti a celého mesta,  aby sme počúvali Tvoj hlas.  Na príhovor svätého (spomenie sa patrón kostola), daj nám ducha pokánia a obrátenia, aby sme dokázali zanechať starý a hriešny spôsob života a začali žiť nový život v Kristovi. Zošli dary Ducha Svätého na misionárov, ktorí naše farské misie budú viesť, aj na každého z nás, aby sme sa na ne dobre pripravili  a využili ich na svoje osobné posvätenie. Bez hriechu počatá Panna Mária,  oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. Amen.

Ak máte záujem o túto skúsenosť viery, môžete nás kontaktovať:
P. Ján Kušnír, koordinátor Ľudových misii,
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra
tel. 0903 809 605, email. kusnir@svd.sk