spoločnosť božieho slova

Kontakty

VŠEOBECNÉ:

Adresa: Spoločnosť Božieho Slova, Kalvária 3, 949 01 Nitra
Telefón: 037 – 77 69 411
Fax: 037 – 77 69 437
IČO: 00586757
DIČ: 2021253025
Číslo účtu:
IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)


PREDSTAVENÍ:

P. Pavol Kruták SVD
provinciál
Adresa: Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3, 949 01 Nitra
Telefón: 037/7769412

P. Ján Kušnír SVD
rektor Nitra
Adresa: Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3, 949 01 Nitra
Telefón: 037 / 7769 410

P. Johny Ambattu SVD
rektor Bratislava
Adresa: Misijný dom sv. Arnolda Janssena
Krupinská 2, 851 01 Bratislava 5
Telefón: 02 / 63534951

P. Emil Králik SVD
rektor Vidiná
Adresa: Misijný dom Božského Srdca
Zvolenská 74, 985 59 Vidiná
Telefón: 047/ 4370041

P. Dušan Šimala SVD
predstavený dištriktu v Českej Republike
Adresa: Nový Hrozenkov 460
756 04 Nový Hrozenkov, Česká republika
Telefón: 00420 731 402 394

PRE MISIE:

Misijné oddelenie
P. Pavol Baláž SVD
misijný sekretár
Adresa: Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3,  949 01 Nitra
Telefón: 037 – 7769 442
Číslo mobilného telefónu: 0903 809 615

Laickí misionári
P. Pavol Baláž SVD
misijný sekretár
Adresa: Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3, 949 01 Nitra
Telefón: 037 – 7769 442
Číslo mobilného telefónu: 0903 809 615

 

Misijné múzeum – NITRA
Adresa: Kalvária 3,  949 01 Nitra
Telefón: 037 – 77 69 440 alebo 037 – 77 69 411

Misijný omšový spolok
Adresa: Misijný omšový spolok
Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3, 949 01 Nitra
Telefón: 037 / 77 69 440

Informácie: Pošlite nám mená tých, ktorých chcete prihlásiť do Misijného omšového spolku, a doklad o zaplatení finančného príspevku 10 € za každého nového člena. Nezabudnite uviesť vašu adresu, aby sme vám mohli zaslať členské karty. Poslať nám to môžete buď na nižšie uvedený e-mail, alebo môžete použiť formular.
Číslo účtu: IBAN SK9509000000005029115971
(bez variabilného symbolu)
omsovy.spolok@svd.sk 

PRE MLÁDEŽ:

Misijné prázdniny
P. Tomáš Gerboc SVD
Adresa: Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3, 949 01 Nitra
Telefón: 0904 738 966

Pastorácia povolaní
P. Tomáš Baleja SVD
Adresa: Misijný dom sv. Arnolda Janssena
Krupinská 2, 851 01 Bratislava 5
Číslo mobilného telefónu: 0902 155 998

EXERCÍCIE:

Exercičný dom
Adresa: Kalvária 3, 949 01 Nitra
Telefón: 037 – 77 69 440