ZpS a ZOS

Spoločnosť Božieho Slova – zariadenie pre seniorov (ZpS) a zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

Na treťom poschodí Misijného domu sa nachádza Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby. V ňom sú na zaslúženom odpočinku verbisti pochádzajúci zo Slovenska, ktorí pôsobili na Slovensku alebo v zahraničných misiách. ZPS a ZOS je prioritne určené pre kňazov a rehoľníkov, avšak jeho klientmi sú a môžu byť i laici. Misie a našu rehoľu tak podporujú svojim obetami a modlitbami. O ich zdravotnú starostlivosť sa stará odborný personál pozostávajúci zo zdravotných sestier, opatrovateliek, sociálneho pracovníka a zariadenie má k dispozícii vlastného kňaza, ktorý je určený práve na pastoráciu klientov.

Právna forma: neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

IČO: 00586757

Štatutárny zástupca: ThDr. Marek Vaňuš, PhD.

Sídlo a miesto poskytovania soc. služby: Kalvária 3, 949 01 Nitra

Kontakt: Mgr. Alena Lopašková – riaditeľka

Telefón: 037 /77 69413

Mail: alena.lopaskova@svd.sk

Druh poskytovanej sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová, celoročná

Kapacita zariadenia: Zariadenie pre seniorov 8 miest a Zariadenie opatrovateľskej služby 10 miest.

Podmienka poskytovania sociálnej služby: právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu.

Cieľová skupina prijímateľov: v Zariadení pre seniorov sú to ľudia v dôchodkovom veku, v Zariadení opatrovateľskej služby môžu byť umiestnení aj mladší prijímatelia, ktorí spĺňajú podmienku na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu.

Podmienky pre poskytovanie služby: prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jednolôžkových izbách s kompletným sociálnym zariadením, ktoré je bezbariérové.

Súčasťou zariadení je spoločná jedáleň, spoločenská miestnosť, knižnica a kaplnka.

Na stiahnutie:

 

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie