Naši svätí

blahoslavená HELENA STOLLENWERK (1852 – 1900)

blahoslavená HELENA STOLLENWERK (1852 – 1900)

Liturgická spomienka: 28. november

Bl. Helena Stollenwerk sa narodila v mestečku Rollesbroich v Nemecku 28. novembra 1852. Už počas základnej školy začala s veľkým odhodlaním čítať o misijnej podpore detí v Číne. Keď ako dvadsaťročná chcela nasledovať Boží hlas, ktorý ju volal do misii, nenašla nikde v Nemecku spoločenstvo rehoľných sestier, s ktorými by mohla ísť na misie do Číny. Mnoho rokov hľadala takúto rehoľnú spoločnosť.

Keď navštívila mestečko Steyl v Holandsku, ktoré sa nachádza pri nemeckej hranici, dozvedela sa, že sv. Arnold Janssen, ktorý založil rehoľu verbistov, vníma potrebu založiť aj rehoľnú spoločnosť misijných sestier. Pri rozhovore so sv. Arnoldom prišlo sklamanie, nevedel jej totiž sľúbiť, že rehoľu misijných sestier naozaj založí. Ponúkol jej však prácu v kuchyni Misijného domu. Helena, ktorá mala vtedy už 30 rokov jeho ponuku prijala a pritom dúfala, že sa naplní jej túžba ísť do misii.

Rodný dom Heleny Stollenwerk

O dva roky neskôr, v roku 1884 spoznala Hendrinu Stenmanns, ktorá pochádzala z Nemecka z Spodného Porýnia. Prvých niekoľko rokov pracovali tieto dve ženy v kuchyni a práčovni Misijného domu a bývali v malom veľmi jednoduchom dome. Neskôr, keď sa susedný dom uvoľnil, tak sa presťahovali tam. 8. decembra 1889 založila bl. Helena spolu so sv. Arnoldom rehoľu misijných sestier. Bl. Helena prijala rehoľné meno Mária. Stala sa predstavenou a oslovovali ju Matka Mária. Nová rehoľná kongregácia, ktorá dostala oficiálny názov Služobnice Ducha Svätého, sa rýchlo rozrastať. Prvé sestry boli poslané na misie do Argentíny v roku 1895, čoskoro nasledovalo Togo. Za sedem rokov mala kongregácia 100 sestier.

Prvý kláštor SSpS

Sv. Arnold Janssen vnímal nevyhnutnú potrebu modlitby za misie. Dlhý čas uvažoval o tretej rehoľnej spoločnosti, ktorá by bola kontemplatívna. 8. Decembra 1896 obliekol prvé kontemplatívne sestry do ružových habitov. V roku 1898 požiadal sv. Arnold matku Máriu, aby prešla ku kontemplatívnym sestrám. Bl. Mária mala väčšiu túžbu zostať v kongregácii misijných sestier, avšak na žiadosť sv. Arnolda súhlasila. Začala noviciát a prijala rehoľné meno Mária Virgo. Helenina túžba ísť na misie do ďalekej Číny sa tak nikdy nenaplnila. Na jeseň roku 1899 vážne ochorela. Na smrteľnej posteli mohla zložiť rehoľné sľuby ako sestra kongregácie Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony. Zomrela 3. februára 1900 so slovami: „Ježiš, zomieram pre teba“ 7. mája 1995 bola vyhlásená za blahoslavenú pápežom sv. Jánom Pavlom II.

Sarkofág Márie Virgo

Keď budeš v živote pociťovať ťažkosti, pamätaj na to, že sú tu sestry, ktoré zdvíhajú svoje srdcia a ruky k nebu ako Mojžiš v Starom zákone a ktoré sa 24 hodín denne modlia pred Bohom vo svätostánku za teba.

„Pre Boha česť, pre blížneho dobro a pre mňa bremeno.“ Bl. Mária Virgo.

 

 

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie