spoločnosť božieho slova

Laickí misionári SVD

Kontakt:
P. Pavol Baláž SVD
misijný sekretár
Adresa: Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3, 949 01 Nitra
Telefón: 037 – 7769 442
Číslo mobilného telefónu: 0903 809 615