Poslanie

Všade, kde ako misionári pracujeme, prebúdzame misijné povedomie a podporujeme misijnú prácu na celom svete.

Naše poslanie a činnosť charakterizuje Vízia a Misia, na ktorých sa zhodla posledná Provinciálna kapitula v roku 2018. V súlade s nimi koordinujeme všetky svoje aktivity a pastoračnú službu.

Vízia Slovenskej provincie SVD:

Zakorenení v Božom Slove svedčíme o láske Trojjediného Boha ako misionári rôznych národov a kultúr.

Misia Slovenskej provincie SVD:

Inšpirovaní charizmou sv. Arnolda Janssena, pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie, žijeme svoje rehoľno – misionárske povolanie ako spoločenstvo bratov a kňazov v otvorenosti voči výzvam Ducha Svätého.

Ohlasujeme Evanjelium Ježiša Krista na Slovensku a v Česku, pričom máme na pamäti predovšetkým ľudí na okraji spoločnosti.

Podporujeme personálne, duchovne a materiálne misijnú činnosť Cirkvi na celom svete, k čomu formujeme aj našich laických spolupracovníkov.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie