ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ
Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

… keď naša sekularizovaná spoločnosť od nás a od Cirkvi žiada určité zmeny alebo kompromis, jednoducho sa od nás žiada, aby sme sa vzdialili od Boha.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nás Pán pozýva k bratskej láske: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Dnes znovu slyšíme slova důvěry, která Ježíš vyslovil minulý Zelený čtvrtek: “Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

Dnes môžeme opäť vidieť Ježiša obklopeného apoštolmi v atmosfére mimoriadnej blízkosti. Dáva im to, čo by sme mohli považovať za jeho posledné odporúčania…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa,
toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Ľudia zo sveta nás konfrontujú a žiadajú od nás dôkazy, že naša viera je vierou plodnou a že je niečím, čo by aj oni mohli potrebovať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

Dnes si v Cirkvi pripomíname deň, keď si apoštoli vybrali jedného z Ježišových učeníkov, Mateja, aby nahradil Judáša Iškariotského…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Niekedy žijeme časy rozrušenia, nepokoja a stresu. Časy, v ktorých „otec lži“ nakazil inteligenciu človeka tým, že ho prinútil nazývať to, čo je zlé, dobrým a čo je dobré, zlom, aby svetlo pokladal za tmu a tmu za svetlo, aby do jeho duše zasadil spaľujúcu pochybnosť a skepsu, ktorá zabíja najmenšiu stopu nádeje v obzore plnosti…

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Výkrik, čosi veľmi dôležité, čomu by mal každý venovať pozornosť a načúvať. Ježiš hovorí o hlbokej jednote s Otcom: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Iba prostredníctvom viery je človek schopný uznať Ježiša Krista za Božieho Syna.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Ježíš nemluvil obrazně, když říkal, že dobrý pastýř obětuje svůj život za své ovce. On to totiž skutečně udělal: jeho život byl cenou, kterou zaplatil za naše znovunalezení…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Problém odpisovania ľudí ako stratených prípadov je problémom aj dnešného evanjelia. Za Ježišom prichádzajú hriešnici, aby ho počúvali. No farizeji a zákonici namietajú, že ich víta a že s nimi jedáva. Farizeji by si želali, aby si Ježiš týchto ľudí nevšímal, aby im jednoducho dal najavo, že sú stratenými prípadmi; odpísanými, bezcennými, nezaujímavými, bez šance.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježišov jazyk je pre niektorých príliš tvrdý, príliš nepochopiteľný pre ich mentalitu, uzavretú pred spásonosným Pánovým slovom…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Je to sám Boh, ktorý zostupuje do srdca človeka, aby nadviazal tajomný vzťah lásky. Žiadne iné náboženstvo nemá podobnú iniciatívu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Živým chlebem je Ježíš. Není to pokrm, který si osvojujeme my, ale který si osvojuje nás. Dává nám pocítit hlad po Bohu, žízeň po naslouchání jeho slovu…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Pápež František, povedal raz v homílii o Božom tele: „Aké krásne je po prijatí svätého prijímania predstaviť si svoj život ako „predĺženie“ svätej omše, v ktorej prinášame ovocie Pánovej prítomnosti do sveta rodín, našich sídlisk, škôl a pracovísk.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

Viesť dialóg s Ježišom, klásť mu otázky a načúvať jeho odpovede. K tomu sme pozvaní…

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Historie nám říká, že někdy docházelo k pokusům využít božské či posvátné k politickým nebo jiným účelům. V dnešním evangeliu se zástup vydal hledat Ježíše. Proč?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Evanjelium dnešnej nedele nám hovorí presne o tomto. Otázka, ktorú rieši je: Kto môže byť na čele ako takej a aj jej malých spoločenstiev a komunít? Odpoveď, ktorá vyplýva z evanjelia nás možno prekvapí. Na čele cirkvi a jej spoločenstiev môže byť iba hriešnik…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nás Ježiš znepokojuje zázrakom – prichádza po vode – nehľadá senzáciu, ale približuje sa k apoštolom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY

Takzvaní „múdri“ bývajú často aj pyšní a arogantní, a zvyčajne neprijímajú názory, ktoré sú odlišné od ich vlastných. Jeho učeníci, ľudia málo vzdelaní alebo vôbec nevzdelaní, ti boli otvorení počúvať a prijať jeho posolstvo.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Musíme se vždy snažit následovat Boží smýšlení, usilovat o následování Krista a snažit se vidět lidi a jejich okolnosti stejnýma očima, tedy skrze Slovo, které se stalo tělem.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Keď sa usilujeme o svätosť, začíname vo svojom živote odrážať Božiu pravdu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

O neviditeľných veciach nemáme žiadnu názornú predstavu a tak si pomáhame prirovnaniami k veciam známejším. Duch – to je čosi neviditeľné a nevieme, ako si ho predstaviť. Ale i v každodennom živote sa stretávame s čímsi, čo má istú podobnosť. Je to vzduch. Ani ten nevidíme a normálne si ani zvlášť neuvedomujeme, že okolo nás je. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MARKA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MARKA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Dnes by sa dalo veľa hovoriť o tom, prečo slovo evanjelia nezaznieva so silou a presvedčivosťou; prečo my, kresťania, napriek takzvanej „novej evanjelizácii“ zanovito mlčíme o tom, v čo veríme.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

…Ak chceme hovoriť o milosrdenstve, nemôžeme nehovoriť o spravodlivosti a naopak ak chceme hovoriť o spravodlivosti, nemôžeme nehovoriť o milosrdenstve. Spravodlivosť a milosrdenstvo nemôžeme od seba oddeliť.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

… svätosť nie je výnimočná cesta vyhradená iba niektorým, ale cesta, z ktorej nik nie je vylúčený. Nik nie je vylúčený z povolania ku svätosti: ani tí najslabší či najhriešnejší.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Tých, ktorých Pán volá aby ho zblízka nasledovali a žili jeho spôsob života, opúšťajú svoje pôvodné povolania, aby žili iba pre Pána.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

Kristus dává zmizet obavám a předtuchám, které apoštolové nahromadili během dnů utrpení a osamění.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Poznáš koncept, v ktorom môžeš spoznať Krista?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

Dnes se nezřídka objevují křesťané, kteří nevidí jasně za hranice tohoto života, a proto pochybují o Ježíšově vzkříšení. V tom nám mohou pomoct slova dnešního evangelia a příklad Máří Magdalény.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

„Nebojte sa“, hovorí Ježiš zbožným ženám. Bojíte sa nášho Pána? Nikdy, pretože on je Láska milujúcich! Báť sa ho stratiť? Áno, pretože si dobre uvedomujeme svoju slabosť…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Peter a ten iný učeník reagovali tak, že bežali k hrobu. Žiaľ, jediné, čo našli, bol prázdny priestor a poskladané plachty. No neskôr, v ten istý deň večer Pána predsa našli. Nie, nebol položený v inom hrobe…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe, rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, a v modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

Dnes slávime druhý deň veľkonočného posvätného Trojdnia – utrpenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista. Je to deň víťazstva kríža, na ktorom nám Ježiš zanechal neprekonateľný znak svojej veľkej lásky…

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ZELENÝ ČTVRTEK

ZAMYŠLENÍ NA ZELENÝ ČTVRTEK

V Mistrově gestu je něco víc než poučení o pokoře. Je to symbol předjímací událost jeho umučení, naprostého ponížení, které musí vytrpět, aby spasil všechny lidi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA STREDU SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Dnes nám evanjelium predstavuje tri scény: Judášovu zradu, prípravu na slávenie Paschy a večeru s Dvanástimi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Hriešnik je ten, kto sa obracia chrbtom k Pánovi, ktorý krúži okolo stvorených vecí bez toho, aby ich ukazoval, že ich má od svojho Stvoriteľa. Svätý Augustín opisuje hriech ako „lásku k sebe samému až po pohŕdanie Bohom.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Je príliš ľahké kritizovať to, čo môžu robiť iní…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA KVETNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA KVETNÚ NEDEĽU

Vstupujeme do Veľkého týždňa. Bránou k nemu je Kvetná nedeľa. Jedným z dôležitých miest liturgie Kvetnej nedele je čítanie alebo spievanie Pašií, tzn. príbehu umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista. Každý rok liturgického cyklu si ich čítame od iného evanjelistu, tento rok to je sv. Lukáš.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Boh premieňa zlomyseľný výrok na dielo spásonosnej lásky

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš sa snaží Židom ukázať pravdu, ale oni ho považujú za rúhača a chcú ho ukameňovať. … Ježiš sa snaží predložiť argumenty, ktoré by mohli byť pre Židov prijateľné, ale bezvýsledne.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. POSTNÍ NEDĚLI

Křesťanství je mnohem víc než jen soubor náročných morálních norem, jaké může představovat dokonalá láska nebo třeba odpuštění. Křesťanství je víra v jednu osobu. Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Niektorí sa nadraďujú, pretože sú bohatí, iní preto, že viac študovali. Niektorí preto, že zastávajú významné funkcie, iní preto, že pochádzajú z významných rodín.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjeliu nás pozýva – a to týždeň pred tým, ako budeme vchádzať do veľkého týždňa, aby sme sa na Ježiša pozerali v očakávaní, a zároveň ako povedal sv. Ján Fischer – v nazeraní na vykúpenie z kríža: „Naším veľkňazom je Ježiš Kristus, našou obetou je Jeho drahocenné telo, ktoré obetoval na oltári kríža za spásu všetkých ľudí“. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

Ježíšova osoba, jeho učení, jeho životní příklady jsou tím světlem, které osvěcuje celou naši existenci, ať už v dobrých hodinách, nebo ve chvílích utrpení či rozporů.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

skutočná pravda, skrytá kdesi v hĺbke človeka, je iná a možno ďaleko komplexnejšia a veľkolepejšia, než je tá, ktorú vidíš navonok. Ak túto pravdu objavíš, možno začneš tohto človeka obdivovať, lebo v ňom nájdeš veci, ktoré ťa privedú do úžasu. A odtiaľ už nebudeš mať ďaleko k tomu, aby si ho začal ochraňovať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš Kristus je naozaj „znamenie, ktorému budú odporovať“, tak ako to Simeon povedal Márii. Tí, čo počúvali Ježišove slová, voči nim nezostali ľahostajní, a to až do tej miery, že pri tejto príležitosti, ako aj pri mnohých iných, sa zástup kvôli nemu rozdelil na dve časti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nás pozýva zamyslieť sa nad neistotou, ktorá vznikla okolo identity a poslania Ježiša Krista. Keď sa ľudia stretávajú s Ježišom, dochádza k nedorozumeniam a domnienkam o tom, kým vlastne je a ako naplní alebo nenaplní starozákonné proroctvá.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. POSTNÍ NEDĚLI

Ježíš ve svůj prospěch předkládá svědectví Jana Křtitele, svědectví Otce – projevující se skrze skutky, které vykonal – a konečně svědectví Písma.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Počúvať a uveriť Ježišovi, znamená mať už večný život

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Je to dosť fascinujúce!: Ježišovi sa podarí dostať do prostriedku nejakého problému. Kamkoľvek ide, vždy je niekto „oslobodený, alebo vyliečený“; chce, aby ľudia cítili šťastie a radosť. Farizeji sa namiesto toho riešili, že je sobota. Ich chybná viera zabíjala ich ducha. Nevideli hriešnika ako človeka, ale len jeho zlé črty. Nič nie je horšie ako človek, ktorý nechce počúvať a vnímať druhých. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes znovu nachádzame Ježiša v Káne Galilejskej, kde urobil svoj prvý zázrak, keď premenil vodu na víno. Teraz koná ďalší zázrak: uzdravuje syna kráľovského úradníka. I keď bol prvý zázrak veľkolepý, predsa len je tento druhý dôležitejší, pretože to, čo Ježiš týmto zázrakom rieši, nie je nič materiálne, ale dotýka sa hlbokého problému ľudského života, akým je choroba a utrpenie. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

Nie je vôbec samozrejmé, že napríklad otec automaticky miluje svojho syna, alebo brat automaticky miluje svojho brata, alebo dcéra automaticky miluje svoju matku. Sú prípady, keď napríklad mladý človek odíde z domu a jeho odchod sa vôbec nepociťuje ako strata, ale naopak víta sa s pocitom úľavy. ..

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš nám dnes predstavuje dvoch mužov, ktorí by sa náhodnému návštevníkovi chrámu mohli javiť takmer identickí. Obaja sú totižto v chráme a prišli sa tam modliť – ako sme to práve počuli: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa“ (Lk 18,10). No zdanie klame. Vo svojom vnútri sü títo dvaja muži radikálne odlišní: jeden z nich, farizej, má kľudné svedomie, zatiaľ čo druhého, mýtnika – čiže výbercu daní, trápia pocity viny a ľútosti. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

Otec posiela Syna, vteleného Duchom Svätým. Prečo? Lebo On je Boh s nami – Emanuel.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. POSTNÍ NEDĚLI

Pokaždé, když se v Písmu mluví o ďáblu, cítíme se možná trochu nesví. Je pravda, že zlo existuje a je tak hluboce zakořeněné, že ho nemůžeme zcela odstranit. Ježíš však přišel, aby s těmito zlými silami bojoval…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Žijeme v dobe, v ktorej sú rôzne náboženstvá veľmi rešpektované. Všetky vyjadrujú snahu človeka o transcendenciu, o život po smrti…. A predsa v kresťanstve, ktoré má svoje korene v judaizme, je tento jav opačný: je to Boh, kto hľadá človeka…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

V skutočnosti človek vždy buď odmieta odpustiť, alebo lakomo vymeriava svoje odpustenie. Ale ako často si uvedomujeme, že od Boha dostávame neustále opakované a neobmedzené odpustenie?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Musíme počúvať Slovo s úprimným srdcom, nechať Ho, aby sa dotkol nášho vlastného života, nechať Ho, aby nás naplnilo, povzbudilo, zmobilizovalo…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

Milí priatelia, po nedeli pokúšania a po nedeli premenenia prichádzame na svojej púti pôstom, ktorou nás v tomto liturgickom roku C sprevádza evanjelista Lukáš k nedeli, ktorú by sme mohli nazvať nedeľou trpezlivosti a nových šancí.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Sv. Jozef – príklad v konaní dobra.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš, zhromaždil okolo seba dvanástich apoštolov, ktorí sú symbolom „nového“ Izraela. Povolal ich, aby prinášali úrodu plodov večného života a ohlasovali spásu všetkým národom. Tento nový Izrael je Cirkev a teda všetci pokrstení…

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. POSTNÍ NEDĚLI

Dnešní evangelium je podobenstvím, které odhaluje realitu člověka v posmrtném životě. Ježíš nám vypráví o božské odměně nebo odplatě, které se nám dostane v závislosti na našem chování. Bůh nás nakonec povolá k odpovědnosti. A měli bychom být skutečně vždy připraveni…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš dnes mení ľudskú a pozemskú mentalitu svojich učeníkov a otvára nový horizont chápania nového štýlu života svojich nasledovníkov.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Čujte Pánovo slovo, kniežatá sodomské, počúvaj zákon nášho Boha, ľud gomorský! „Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. A príďte, budeme sa pravotiť,“ hovorí Pán.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Aké je v dnešnej dobe správanie kresťana k svojim bratom a sestrám? Je prejavom rovnakého súcitu a láskavosti, akej sa mu preukazuje od nebeský Otca: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“? (Lk 6, 36).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

Z evanjelií je, milí priatelia, jasné, že ľudia, ktorí sa vyskytovali v Ježišovom okolí, očakávali od neho množstvo vecí. Očakávali, že zmení situáciu, v ktorej sa nachádzali, že zmení ľudí, s ktorými nevychádzali, že zmení svet, ktorý im nevyhovoval…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Láska, keď je skutočne ľudská, miluje Božím srdcom a dokáže objať aj svojho nepriateľa. V opačnom prípade človek skutočne nemiluje.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Viera, ktorú vyznávame pri slávení liturgie, by mala prenikať do nášho každodenného života a ovplyvňovať spôsob nášho života.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 1. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 1. POSTNÍ NEDĚLI

Jako křesťané jsme na poutní cestě. Naše modlitba nás však přibližuje k Bohu, otevírá dveře jeho nesmírné lásce a přináší nebeské milosti už tady na zemi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Tak ako sa Jonáš nechal hodiť cez palubu lode, aby utíšil zúrivú búrku a zachránil životy námorníkov, tak sa Ježiš nechal hodiť cez palubu, aby utíšil búrky hriechu, ktoré ohrozujú naše životy.

čítaj viac

UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Prvým aspektom je dôvera a istota, že Boh nás počúva…Vedzme, že Boh nás vypočuje, pretože Boh – ktorý je zároveň našim Otcom – nás miluje a počúva nás.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ

Činy jako: sytit hladové, dávat pít žíznivým, oblékat nahé, navštěvovat nemocné… to jsou skutky lásky křesťanů, kteří při jejich konání mohou vidět, jak se v těchto skutcích zrcadlí sám Kristus.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

Ako môže Boh niekoho viesť do pokušenia? Boh predsa nie je pokušiteľom! Na pozadí Božieho slova dnešnej nedele, ktorú nazývame aj nedeľou pokušenia, máme možnosť sa na tieto slová konečne pozrieť zbližša.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

Ježiš Kristus nám ponúka možnosť nasledovať ho, ako to urobil s prvým evanjelistom, mýtnikom Levim, ktorému jednoducho hovorí: „Poď za mnou!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

Nastúpili sme na cestu, ktorá nás má dobre pripraviť na slávenie Veľkonočného tajomstva smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Pôst, modlitba a almužna sú tri tradičné charakteristiky, ktoré by mali v tomto období sprevádzať život každého veriaceho.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

Dnes je první postní čtvrtek. Popel, kterým nám včera církev označila čelo, je stále čerstvý a má nám připomínat čtyřicetidenní cestu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA POPOLCOVÚ STREDU

ZAMYSLENIE NA POPOLCOVÚ STREDU

Nikdy by sme nemali zabúdať, že nie sme absolútnymi vlastníkmi dobier, ktoré vlastníme, ale len ich správcami.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Akýkoľvek skutok lásky a obety nás robí podobnejšími Ježišovi Kristovi, ktorý nás svojou smrťou na kríži zachraňuje. Vždy máme čas zrevidovať svoj život a priblížiť sa k Ježišovi Kristovi, najmä počas adventu a pôstu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Dnešní liturgie nám předkládá evangelium, které, pokud se k němu postavíme s upřímným srdcem, nám znemožňuje zůstat lhostejní.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Dnešní žízeň po Bohu, je horečná snaha najít smysl své existence a svého konání. Boom zájmu o esoteriku to dokazuje, ale samospasitelné teorie nepomůžou.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Lepšie je pre človeka mlčať a byť [kresťanom], ako hovoriť a nebyť ním.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pane, Ty nás stále učíš, že mimo správnych ciest, nebudem môcť nájsť pravé šťastie.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 7. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 7. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ježíš je velmi náročný na ty z nás, kteří jsme jeho následovníky. Ale Syn Boží chce jen zdůraznit, že se musíme naučit vzdát se věcí, i když je máme rádi a bude nás to bolet, protože mohou být někdy příčinou všeho hříchu a neřesti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. POLYKARPA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. POLYKARPA

Ježiš nám dáva správny pohľad, ktorý by sme mali voči ľuďom zastávať: prijať ich a rozšíriť svoje obzory s pokorou voči sebe samým, vždy zdieľať spoločné puto spoločenstva, rovnakú vieru…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

Dnes slávime sviatok Katedry sv. Petra. Od 4. storočia chce Cirkev touto slávnosťou zdôrazniť skutočnosť, že Cirkev, ako božia stavba, stojí na Kniežati apoštolov – na Ježišovi Kristovi. Avšak Ježiš si vyberá Petra – „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ (Mt 16,18) a on má na zemi viesť všetky národy, má byť hlavou všetkých ďalších, nových apoštolov, a privádzať ich k Pánovi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ale táto viera, ktorá dokáže hory prenášať, je predovšetkým darom od Boha.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Kristovo přikázání nás vyzývá, abychom dospěli k dokonalosti lásky, a povzbuzuje nás, abychom otevřeli náruč všem lidem, těm, kteří nepatří mezi nás nebo nás chtějí urazit či zranit. Ježíš nás nabádá, abychom měli srdce jako On, jako je srdce jeho Otce…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom zamyslení uväzujeme nad tým, že jazyk je nástrojom nášho rozumu a srdca, vyjadruje rozhodnutia, city, a hnutia nášho vnútra. Ten si teda nevie ovládať svoj jazyk, kto nie je pánom svojho zmýšľania.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nesením svojho kríža prijímame tie ťažkosti, s ktorými sa každý deň na svojej ceste boríme. Dnešné evanjelium hovorí súčasne o dvoch témach: kríži, ktorý máme niesť každý deň a jeho ovocí, ktorým je život s veľkým Ž, život nadprirodzený a večný.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 6. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 6. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelista Marek nám prostřednictvím svých textů nabízí reakce jiných lidí na Ježíše: nemocných, učedníků, zákoníků a farizeů. A dnes se nás přímo ptá: Ale vy, za koho mě pokládáte vy?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Ježiš ďalším zázrakom ukazuje proces viery. Uzdravenie slepého v dvoch fázach nám hovorí, že viera nie je vždy okamžité svetlo, ktoré na nás dopadne, ale skôr určitá cesta, ktorá nás privedie k svetlu a umožní nám jasne vidieť. Avšak už prvý krok viery – začať vidieť Božie svetlo – je dôvodom na radosť. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Naša viera musí byť skutočná. Musíme sa na veci pozerať Božími očami, nie očami hriešneho človeka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa nám môže zdať, že evanjelium nehovorí príliš veľa o Ježišovi ani o nás. „Prečo toto pokolenie žiada znamenie?“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Jsme ponořeni do touhy po požitcích a bohatství; ponořeni do konzumu; zaslepeni libertariánskou indoktrinací plnou planých a prázdných slov, která zatemňují naše osobní normy a hodnoty a opovrhují učením Církve a Krista, což je jediný směr myšlení, který právě teď jde skutečně proti proudu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ukrývame sa v našom malom svete a hovoríme, že nemôžeme nič urobiť. „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ (Mk 8, 4). Kde nájdeme pravé a pevné slovo nádeje? Ako povedať veriacim a neveriacim, že násilie a smrť nie sú riešením?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ježíš si nic nenechává na potom, aby to dokončil později. Proč se také my nesnažíme mít všechno v pořádku už hned: své modlitby; svou práci; svůj apoštolát; svůj duchovní i profesní rozvoj…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Modlitba je vtedy neefektívnou, keď nie je skutočnou modlitbou. V dnešnom Evanjeliu vidíme konanie ženy, ktorá nepatrila do Božieho vyvoleného ľudu, ale verila, že Ježiš môže uzdraviť…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ
čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ježíš Kristus je skutečným vykladačem Božího zákona; proto vysvětlil správný význam čtvrtého přikázání tím, že odkryl smutnou chybu jejich židovského fanatismu…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes v evanjeliu vidíme obrovskú silu kontaktu s osobou nášho Pána. Tento úryvok nám môže pomôcť zamyslieť sa nad tým, ako prijímame nášho Pána vo svätom prijímaní. Robíme to s vierou, že tento kontakt s Kristom môže v našom živote spôsobiť zázraky?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium dnešnej nedele, milí priatelia, má svoju silu. Pre niektorých je možno smiešne to, čo urobili rybári, keď po zázračnom rybolove zanechali všetko a rozhodli sa pre radikálne nasledovanie Ježiša Krista. No pre iných je tento ich postoj silnou inšpiráciou, aby urobili to isté.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Boží odpočinok je tvorivý!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes v Evanjeliu čítame o Jánovi Krstiteľovi ale aj o tom, čo sa hovorilo o Ježišovi medzi ľudom. Jeho sláva bola taká veľká, že niektorí si mysleli že je Ján Krstiteľ, ktorý bol Ježišovým príbuzným a predchodcom a že vstal z mŕtvych. To si myslel aj Herodes, ktorý nariadil Jánovu smrť. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

…Tajemství spočívá v tom, že milujeme svět celou svou duší a žijeme s láskou to povolání, které Ježíš Kristus dal apoštolům a tím i nám všem.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA, DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA, DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Dnes počujeme ako Simeon očakáva príchod Mesiáša. Pred päťsto rokmi, keď sa začal stavať Chrám, bola v krajine taká bieda, že jeho stavitelia boli veľmi znechutení. Vtedy Aggeus prorokoval: „Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého, hovorí Pán zástupov, a na tomto mieste budem dávať pokoj“…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám predstavuje dva Ježišove zázraky, ktoré hovoria o veľkej viere dvoch úplne odlišných osôb…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JANA BOSCA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JANA BOSCA

Dosť často nás nahnevá akákoľvek finančná strata či umenšenie nášho majetku. Na druhej strane nám takmer vôbec nevadí, že nielen vo svete ale aj v našom okolí žije veľa ľudí v podmienkach nedôstojných ľudskej osoby…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prorok – ako to hovorí aj Ježiš v dnešnom evanjeliu – nebol prijatý vo svojej otčine a teda zmena sa neuskutočnila. Je to pravda, ťažko je byť prorokom tam, kde vás poznajú. Prorokom môže byť – niektorí usudzujú – len ten, kto žije to, čo hovorí. Nikto iný! Naozaj? Je to naozaj pravda, že právo byť prorokom má iba ten, kto úplne žije to, čo hlása? Máme prestať byť prorokmi, ak máme maslo na hlave?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA

Daj mi prosím kúsok, daj mi aspoň niečo z toho, čo máš. Požiadavka, ktorá nie je pre každého ľahko splniteľná. To „niečo“ má neraz pre človeka nemalú hodnotu. Ak má dať, chcel by čosi iné za to dostať späť, chce mať náhradu. Niekedy však nedá ani za náhradu, lebo má k tej veci silné väzby. „Toto ti nemôžem dať, je to cenná pamiatka na rodičov, na dôležitú udalosť života…“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pretože kto ako žije, tak pripravuje cestu Bohu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Možno si predstaviť niečo tak hlúpe, ako odložiť zapálenú sviečku pod posteľ? Toto sa deje, keď nedávame všetku svoju lásku a všetko svoje poznanie do služieb viery…

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA NA PAMÁTKU SVATÝCH TIMOTEJE A TITA

ZAMYŠLENÍ NA NA PAMÁTKU SVATÝCH TIMOTEJE A TITA

Moře, loď a pobřeží nahradily stadiony, obrazovky a moderní komunikační a dopravní prostředky. Ježíš je však stále stejný včera i dnes. Nezměnil se ani člověk a jeho touha naučit se milovat. I dnes jsou lidé, kteří bezprostředněji přijímají a chápou Slovo – z milosti a svobodného Božího vyvolení, tajemně… zatímco na druhé straně je mnoho těch, kteří potřebují popisnější a promyšlenější vysvětlení Zjevení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA

Po svojom obrátení začal Saul chodiť do synagóg v Damasku a hlásať, že Ježiš je Boží Syn. Neskôr sa jeho meno zmení na Pavol a začína svoje misijné cesty, na ktorých prináša evanjelium židovským aj pohanským komunitám v dnešnom Turecku, v Grécku a nakoniec v Ríme, hlavnom meste Rímskej ríše. Takto aj on napĺňa misijný príkaz, ktorý dal vzkriesený Pán svojim apoštolom: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

Ježíšova neobmedzená blahosklonnosť ho privádza k tomu, že sa pokúša otvoriť uzavreté srdcia farizejov tým, že sa s nimi dohaduje pomocou podobenstiev, ale bezvýsledne. Nakoniec ich Ježiš v božskej, ale prísnej autorite Božstva varuje, že ich tvrdosť srdca je vzburou proti Duchu Svätému a že im nikdy nebude odpustená…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, NEDEĽU BOŽÍHO SLOVA

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, NEDEĽU BOŽÍHO SLOVA

Nazaretčania Ježiša nepochopili. Tak ako ho nepochopil ani jeho národ ako celok a, paradoxne, ako ho nechápu dokonca ani mnohí kresťania ani dnes, a to aj napriek tomu, že sú v jeho skupine. Prečo je tomu tak? Prečo ho jedni nechápu a iní sú, naopak, z neho užasnutí…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Vo veciach lásky totiž nie je možné preháňať. Naopak, je pravda, že sme „radikálni“, pretože skutočná láska pohlcuje celého človeka – alebo láska zabije mňa, alebo ja lásku.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

Povolanie je “úloha” v živote, ktorú nám pridelil Boží plán vykúpenia, aby sme mohli splniť svoju úlohu v jeho diele vykúpenia. Čo však Boh vyžaduje od tých, ktorých povoláva?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů si uvědomme , jak jsme se my křesťané v průběhu staletí rozdělili na katolíky, pravoslavné, anglikány, luterány atd. Historický hřích proti jednomu ze základních bodů naší církve je jasný, je to hřích proti jednotě, tedy hřích proti Kristu, jehož Církev je jedna a v ní každý najde spásu. A co naše biskupství, naše farnost, naše křesťanské společenství. Jsme opravdu v jednotě? Je naše svědectví jednoty skutečně motivem pro obrácení těch, kdo jsou mimo Církev?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš Kristus prišiel zjavil plnosť Božej lásky a ohlasovať evanjelium o spáse, avšak nie všetci chápali šírku a hĺbku Božej lásky, ktorú zvestoval. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Farizeji obviňujú Ježišových učeníkov z porušovania soboty… Podľa nich trhať obilné klasy znamená “žať”, zatiaľ čo „drviť ich“ znamenalo pre nich „mlátiť”, čiže vykonávať poľnohospodárske práce.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš všetkým pripomína, že musia prijať jeho posolstvo s novým duchom, ktorý sa rozchádza s konformizmom a rutinou unavených duší…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

V Káne hrozilo, že sa ľudia po tom, čo sa im minulo víno, rozídu. Ich spoločenstvo preto, že nemali pri čom sedieť, malo skončiť. Ježiš toto zachránil. Urobil im z vody víno, a tak ich udržal pospolu, v jednote…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

Dnes slávia misionári verbisti ako aj dve misijné kongregácie Služobníc Ducha Svätého sviatok svojho zakladateľa, sv. Arnolda Janssena. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš je opäť „doma“ v Kafarnaume a len čo sa to ľudia dozvedeli, začali obliehať dom. Pred dverami je veľký stisk a nedá sa prejsť ani dostať dopredu. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Riziko, na které nesmíme nikdy zapomenout je, že přebývání v hříchu, často zatvrzelé a dlouhodobé, může zatvrdit a umlčet naše srdce…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Niekedy, či často, hovoríme: – Nemám čas! Sme takí zaneprázdnení domácimi úlohami, profesionálnou činnosťou, nespočetnými úlohami v našom programe. Preto sa dosť často domnievame, že by sme mali byť od každodenných modlitieb oslobodení…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

To, čo poslucháči obdivujú, nie je ani tak učenie, ale sám Učiteľ; nie to „čo sa hovorí“ ale „kto“ to hovorí. Ježiš učí ako ten, ktorý má moc; čiže z jeho postoja a slov sála čosi, čo mu dodáva veľkú autoritu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prichádza Ježiš a volá: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mk 1,17). Volá apoštolov za iných rybárov, ako boli doposiaľ naučení. Je to pre nich veľmi otázne, veď idú do neznáma. Odkiaľ mali takú istotu, že to v živote neoľutujú? A pritom zanechali nielen svoju prácu, ale aj svojich najbližších. Ježiš prichádza k nim na rozdiel od Jána Krstiteľa, za ktorým ľudia chodili na určité pevné miesto pri Jordáne. Prichádza a volá.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

Čo by ste povedali, milí priatelia, keby sme dnes na sviatok Krstu nášho Pána Ježiša Krista, pouvažovali o svojom vlastnom krste? Môže to byť celkom užitočná vec, pretože sa stavím, že väčšina z nás ani nevie, kedy presne bola pokrstená.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

Koľkokrát sme dovolili, aby sa naše správanie riadilo zhonom a netrpezlivosťou? Koľkokrát sme nechceli zmeniť naše plány, aby sme zohľadnili naliehavé a nepredvídané potreby blížnych?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA

Ohlasovatelia. Ich srdce bolo preniknuté tajomstvom Ježiša, že nemohli ostať ticho. Nedalo sa. Museli hovoriť. A hovorili. Museli byť tak silno oslovení, tak nadšení a dojatí, tak presvedčiví a naplnení milosťou, že im mnohí naozaj uverili. Boli autentickí. Ježiš v nich čosi zanechal a oni si to nemohli nechať len pre seba.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

Dnešná slávnosť má viacero názvov. Ľudovo ju nazývame: „Traja králi“. V teológii sa zas nazýva epifánia, čo je grécke slovo a znamená zjavenie. Konkrétne tu myslíme na tri „epifánie“, čiže zjavenie Božstva Ježiša Krista…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VIANOČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Filip dáva dôležitú a zaujímavú lekciu. Žiada Natanaela, aby šiel spolu s ním v ústrety Ježišovii. Prečo?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

Pre adoptované Božie dieťa je hriech čosi proti prirodzenosti, čo sa protiví jeho vzťahu k Bohu, čo v človekovi Boží život hasí. Preto by pokrstený človek nemal viac hrešiť…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

Boh rodí stále nové deti a tak rozširuje Vianoce do času a priestoru.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ NEDEĽU PO VIANOCIACH

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ NEDEĽU PO VIANOCIACH

Presvedčenie, že iní nám v trápeniach nášho života nerozumejú, je preto často oprávnené, ale môžeme ho prenášať aj na Boha? Koľkí z nás útočíme na Boha alebo Boha opúšťame. Keď sa nám niečo prihodí so slovami „Stará sa Boh o to, čo ja prežívam? Vie Boh, čo to je byť človekom a čo to je trpieť?“ Vie, či nevie, priatelia?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU,
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

ZAMYSLENIE NA SOBOTU,<br>SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Všetci spolu, pastieri, Mária a Jozef, a “dieťa uložené v jasliach” tvoria krásny obraz Cirkvi v adorácii.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Viera je náš život vložený do života Boha.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

Maria a Josef dodržují to, co říká zákon, protože dělat to, co chce Bůh, je znamením věrnosti a lásky k Bohu. Od chvíle, kdy se jejich Syn – a Boží Syn – narodil, zažívají Josef a Maria jedno překvapení za druhým: pastýři, tři mudrci, andělé…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Čosi sa končí, a čosi nové začína. Ten, ktorého ohlásil kráľ Dávid, keď skladal svoje mesiášske žalmy, konečne vstupuje do Božieho chrámu! Starček Simeon čoskoro opustí tento svet temnoty, aby vstúpil do videnia večného Svetla…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV

Slávime dnes sviatok svätých neviniatok, mučeníkov. V rámci vianočných osláv nemôžeme ignorovať posolstvo, ktoré nám chce dnešná liturgia povedať. Môžeme si v evanjeliu všimnúť dva dôležité akcenty. V prvom rade je to dispozícia svätého Jozefa spolupracovať na Božom pláne. A na druhej strane je to zlo, nespravodlivosť, ktorú vo svojom živote často nachádzame, vyjadrenú v tomto prípade mučeníctvom týchto nevinných detí. To všetko si vyžaduje osobný a sociálny prístup a reakciu. ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Ján v skutočnosti verí bez toho, aby „ešte videl“ Krista.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Milí priatelia, máme veľa spoločenstiev rozličného charakteru. Máme farnosti, stretká, združenia, kluby, asociácie, tímy, triedy, mužstvá, družiny. Väčšina z nich má pre náš život bezpochyby svoju dôležitosť, a to hlavne, keď sme mladí. No nielen vtedy, aj v dospelosti je dobre, keď niekde patríme. Tieto spoločenstvá nás nielen formujú, ale poskytujú nám i priestor pre kreativitu, zábavu či stretávanie sa s druhými. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

Ježiš sa nenarodil v prostredí konzumu, pohodlia, rozmarov, plných stolov ale i plných odpadkových košov. Ježiš sa narodil v pokore a chudobe betlehemských jasieľ…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI, ŠTEDRÝ DEŇ

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI, ŠTEDRÝ DEŇ

“Pán je blízko, Pán je tu”. Otec, predchodca si uvedomuje, že príchod Mesiáša znamená predovšetkým svetlo. Svetlo, ktoré osvecuje tých, čo žijú v tme a v tieni smrti. Osvecuje nás! Kiež by sme si s plným vedomím uvedomili, že Ježiš prišiel osvetliť náš život, že prichádza, aby nás viedol, aby nám ukázal cestu, ktorou máme ísť… Bolo by skvelé, keby sme mu dovolili, aby nás viedol svojimi túžbami a nádejou, ktorú do nás vložil!

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK ČTVRTÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK ČTVRTÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

Bůh se totiž ze všeho nejvíc chce narodit v našich srdcích. Život Jana nás učí ctnostem, které potřebujeme k tomu, abychom Ježíše náležitě přijali; zásadní je pokora srdce.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

Magnifikát – pieseň, ktorou sa Mária radovala, žehnala a ďakovala Bohu za všetku jeho milosť a čistú dobrotu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

Radosť je neoddeliteľná od viery. „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“. Radosť Boha a Márie sa rozšírila do celého sveta.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

Zvestovanie je veľkolepá udalosť, tak ako cnosti Márie, Panny: je plná milosti, Pán je pri nej, je pokorná, jednoduchá, prístupná Božej vôli, veľkorysá. Božie plány s ňou, rovnako ako so mnou či s Vami, sa ale spoliehajú na jej i našu slobodnú a láskyplnú spoluprácu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTÚADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTÚADVENTNÚ NEDEĽU

Mária je ako monštrancia. Avšak nie monštrancia, ktorá je vyložená v kostole vysoko na oltári, ku ktorej putujú ľudia. Mária je monštranciou, ktorá kráča a putuje k ľuďom a spolu s ľuďmi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnešná liturgia slova nás vyzýva, aby sme mysleli na úžasný príklad, ktorý nám dáva svätý Jozef. On bol mimoriadne citlivý voči Márii, svojej snúbenici.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

Matúš tým chce povedať, že Ježiš je skutočný človek. Inými slovami, že Ježiš – tak ako každý muž a každá žena, ktorí prichádzajú na tento svet – nezačína od nuly, ale prináša so sebou určitú historickú batožinu. To znamená, že Vtelenie je niečo zámerné, že keď sa Boh stáva človekom a stáva sa ním so všetkými dôsledkami. Keď Boží Syn prichádza na tento svet, prináša so sebou aj svoju rodinnú minulosť.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK TŘETÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK TŘETÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

Zdá se, že Ježíš dnes chce, abychom se zbavili své dychtivosti po zvědavosti, své arogance, kterou farizeové a mistři Zákona projevili tím, že se na Boží plány dívali svrchu, když ignorovali Janovo volání.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

„Naše srdcia by mali byť pripravené na Kristov príchod tak, ako keby mal ešte len prísť na tento svet.“ (Svätý Karol Boromejský)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA Z KRÍŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA Z KRÍŽA

Plnenie vôle Nebeského Otca je to, k čomu nás pozýva Kristus. Sv. Augustín napísal v tejto súvislosti: „Sú dve vôle. Snaž sa zmeniť svoju vôľu tak, aby sa stotožnila s Božou vôľou a nesnaž sa Božiu vôľu prispôsobiť svojej.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE

Toľkokrát synovia temnoty využívajú všetku svoju bystrosť, aby dosiahli viac peňazí, viac moci a viac prestíže; zatiaľ čo my, synovia svetla, akoby sme mali svoju bystrosť a predstavivosť trochu uspanú.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

Don’t worry! Be happy! Netráp sa! Buď šťastný! Takto nás, milí priatelia, už tri desaťročia vo svojej piesni s rovnakým názvom presviedča známy americký „à capella“ spevák Bobby McFerrin. A takmer rovnakými slovami nás už niekoľko storočí povzbudzuje liturgia tretej adventnej nedele, ktorá sa latinsky tradične nazýva Dominica Gaudete, čiže nedeľou radosti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

„Ján je Eliáš, ktorý má prísť: prebýva v ňom oheň Ducha a pobáda ho „ísť pred“ (ako „predchodca“) Pánom, ktorý prichádza. V Jánovi, Predchodcovi, Duch Svätý dokončuje pripravovať Pánovi „ochotný ľud“ (Lk 1,17) .“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, č. 718)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. ADVENTNEJ NEDELI

Obnovme s Ním náš dialóg. Odpovedzme svojou modlitbou nádeje a lásky bez toho, aby sme venovali pozornosť hlučnému svetu, ktorý nás obklopuje.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK DRUHÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK  DRUHÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

Jan je rozhodný člověk, který si velmi dobře uvědomuje hodnotu věcí, který si je vědom toho, že je třeba bojovat, abychom se zdokonalili a byli svatí…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

Plán. Mária, mladá žena “zasnúbená s mužom menom Jozef z Dávidovho rodu”. Mária má plán. Zrejme ľudského rozmeru. Napriek tomu Boh vstupuje do jej života, aby jej daroval ďalší projekt… božských rozmerov. Dnes chce vstúpiť aj do našich životov, aby našim každodenným ľudským úlohám dal božské rozmery.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO AMBRÓZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO AMBRÓZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Aké milosrdenstvo praktizujete? Možno by sme my, „praktizujúci katolíci“, ktorí sme hojne pili Božie milosrdenstvo vo sviatostiach, mohli dospieť k tomu, že by sme si mysleli, že sme už v Božích očiach ospravedlnení. Hrozí nám nebezpečenstvo, že sa nevedomky staneme farizejom, ktorý pohŕda mýtnikom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnes Ježiš učí a zároveň uzdravuje. Spočiatku vidíme Pána vyučovať tých, ktorí samých seba považujú za tých vzdelanejších: Farizejov a zákonníkov. Niekedy si môžeme myslieť aj my vzhľadom na storočie, v ktorom žijeme, či dosiahnutý stupeň štúdia, že nie je toho veľa, čo by sme sa ešte mohli naučiť. Táto prirodzená logika nás následne vedie k presvedčeniu, že Boh by sa mal prispôsobovať nášmu spôsobu zmýšľania a nie naopak.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Je pravda, Ježiš prišiel a stal sa cestou. Lenže čo z toho, keď si ho ty doteraz neprijal ako svoju cestu? Ježiš o sebe tiež povedal, že on je pravda. Lenže čo z toho, keď si ho ty neprijal ako svoju vlastnú pravdu? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Musíme myslieť na to, v čo dúfa Boh, čo od nás chce.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nám predstavuje tri postavy: Ježiša a dvoch slepcov, ktorí sa k nemu blížia. Sú plní viery a nádeje v srdci. Oni počuli o ňom, o jeho citlivosti voči chorým aj o jeho moci. Tieto črty ho identifikovali ako Mesiáša. Kto by im teda mohol pomôcť lepšie ako Syn človeka?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PRVNÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PRVNÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

Slabé základy nás zahanbí, selžou, a to právě v dobách zkoušek, bouří a záplav, které nevyhnutelně naplňují náš život! Pán nás chce naučit, jak si postavit pevný základ, jehož stavba se počíná v naší snaze jednat podle jeho učení a žít podle něj každý den uprostřed drobných problémů.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

„Kristov súcit (…) so všetkými, čo trpia, ide tak ďaleko, že sa s nimi stotožňuje: „Bol som chorý a navštívili ste ma“ (Mt 25,36) . Jeho uprednostňujúca láska k chorým v priebehu storočí neprestala budiť u kresťanov celkom osobitnú pozornosť voči všetkým, čo trpia na tele alebo na duši. Z nej pochádzajú neúnavné úsilia uľaviť im.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č.1503)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ONDREJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ONDREJA, APOŠTOLA

Ježišovi by sme nemali povedať: „potom“, „neskôr“, či „teraz nemám čas“…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Len ten, kto si uvedomuje svoju úbohosť; kto chápe, že zmysel života nemá hľadať v sebe, ale v Bohu, v odovzdaní svojho života jemu a v službe blížnemu, môže mať skutočnú nádej.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Niekedy si niektorí vzdychnú: „Tá naša doba je zvrhlá. O čo lepšie to bolo napríklad pred 500 rokmi, niekedy v stredoveku.“Naozaj? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes, v posledný deň liturgického roka, nás Ježiš pozýva, aby sme boli bdelími vo svojom živote. Ak náš život bude preniknutý iba našími pozemskými vecami, nedokážeme tak Ježišovi dovoliť, aby nás priviedol k božskej blízkosti svojej nekonečnej Lásky. Je to niečo podobné, ako sa stáva rozmaznanému dieťaťu…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Teraz už slovo nie je len počuteľné; nielenže má hlas, teraz má slovo aj tvár, ktorú môžeme vidieť: tvár Ježiša z Nazareta.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Je možné dnes při čtení svatého evangelia nepřemýšlet o přítomnosti, která je den ode dne plnější hrozeb a prolévání krve? „…na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes venujeme pozornosť krátkej, ale mocnej vete nášho Pána, ktorá sa dotýka až hĺbky duše a núti nás zamyslieť sa: „Ak vytrváte, zachováte si život“. Prečo je vytrvalosť tak dôležitá? Prečo Ježiš tvrdí, že naša spása závisí na jej praktizovaní? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes s úžasom počúvame Pánovo prísne varovanie: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Tieto slová Pána Ježiša sú protipólom takzvanej „kultúry neobmedzeného rozvoja ľudstva“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

Je lepšie mať Boha v duši ako zlato v trezore.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

ZAMYSLENIE NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Vo svojom srdci vie, že Ježiš je nevinný. Vo svojej hlave si však uvedomuje, že musí hrať hru politika, a preto sa rozhodne pre kompromis: poumýva si pred davom ľudí ruky a Ježiša pošle na smrť. To akože oni sú za všetko zodpovední. On je čistý. A takto vošiel Pilát do dejín raz navždy a pre všetky časy ako veľký kompromisník, ako patrón tých, ktorí hrajú na všetky strany.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V nebi sa budeme všetci milovať čistým srdcom, bez akýchkoľvek pocitov závisti či nedôvery, a to nielen manžela a manželku, naše deti, alebo svoju rodinu, ale všetkých, bez výnimky, bez jazykového, etnického, rasového či kultúrneho rozdielu…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježišovo gesto je dnes prorocké. Tak ako to robili starí proroci, robí symbolický čin, plný budúcich dôsledkov. Tým, že Ježiš vyhadzuje z chrámu obchodníkov, ktorí predávali veci potrebné pre obety, a pripomína, že “môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy” (Iz 56, 7), ohlasuje nový stav, ktorý sa chystá začať a v ktorom obetovanie zvierat neprichádza do úvahy. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium nám dnes předkládá obraz Ježíše, “který plakal” (Lk 19,41) nad osudem vyvoleného města, jež nepoznalo čas a návštěvu svého Spasitele. Víme, a zvláště my dnes, z nejnovějších zpráv o tomto městě, že tento nářek nad městem je stále aktuální, Jeruzalém je městem svatým, ale také městem rozděleným.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALŽBETY UHORSKEJ, REHOĽNÍČKY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALŽBETY UHORSKEJ, REHOĽNÍČKY

Ježiš nás učí, že dary a vlastnosti, ktoré dal každému z nás, musíme vložiť do práce.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽĎNA

Zachej chce vidieť Ježiša. Uvedomuje si však, že z dôvodu svojej malej postavy musí vyliezť na strom, ak chce niečo vidieť. Aj ja by som chcel vidieť či objaviť Božie pôsobenie v mojom živote, ale nie som si istý, či by som bolo ochotný správať sa tak „bláznivo“ ako Zachej, a pre svoj záujem o Ježiša stať sa aj terčom výsmechu. Čo som ochotný urobiť, aby som sa hlbšie stretol s Ježišom?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám slepý žobrák Bartimej (porov. Mk 10, 46) dáva úplnú lekciu o viere, ktorú s úplnou jednoduchosťou vyjadril pred Kristom. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Aj Božia láska zobrazená na jednej strane mince má svoj opak. Ježiš o tom nemlčí. Trest a odsúdenie človeka za jeho zlý život nie je dielom Boha, ale jeho samého.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANEŽKY ČESKEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANEŽKY ČESKEJ

Hovoriť s Bohom znamená modliť sa.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA

…Pri krátkozrakom videní života sa najvyššia snaha mnohých ľudí sústreďuje na ich vlastný dočasný fyzický život, a preto sa všetko ich úsilie redukuje na udržanie tohto druhu života, na jeho ochranu a obohatenie.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes se farizeové ptají Ježíše se směsicí zájmu, zvědavosti, strachu na něco, co nás všechny vždy zajímalo: kdy přijde Boží království, kdy nastane poslední den, konec světa, Kristův druhý příchod, aby soudil živé i mrtvé v den posledního soudu?

čítaj viac

SPOMIENKA SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

SPOMIENKA SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

S trochou fantázie si dokáže každý z nás predstaviť situáciu týchto vydedencov v našej vlastnej spoločnosti, ktorí však rovnako ako my, majú svoje mená a príbehy: sú to imigranti, drogovo závislí, výtržníci, AIDS pozitívni, nezamestnaní, núdzni…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Nikdy by sme však nemali strácať zo zreteľa, že skutočným miestom stretnutia človeka s Bohom, jeho skutočným chrámom, je Ježiš Kristus.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium dnes hovorí o troch dôležitých témach. Na prvom mieste je to naše správanie k deťom. Druhou témou je odpustenie. Ježiš nás žiada, aby sme odpustili, aj viackrát v ten istý deň, ak to druhého mrzí a ľutuje to. Treťou témou je viera. Viera je okno do Božieho sveta…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Máme vysoké očakávania, čakáme na „silných“ darcov, tí neprichádzajú, alebo keď i prídu, ich dary nás neuspokojujú a my len čakáme. A sme slepí, voči skutočným darcom, ktorí môžu náš život naozaj urobiť šťastným.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Boh nás chce svätých a dnes poukazuje na potrebné vlastnosti, ktoré nám pomôžu dosiahnuť svätosť a mať “pravé dobrá”: vernosť v maličkostiach, autentickosť a nikdy nezabúdať, že Boh pozná naše srdce.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽĎNA

Skutočne veríme, že môžeme oklamať Boha svojím vzhľadom, pričom sa tvárime ako dobrí kresťania? A keď hovoríme o chytráctve, mali by sme hovoriť aj o osobnom záujme. Máme naozaj záujem o Božie kráľovstvo a o jeho spravodlivosť? Je priemernosť našej odpovede ako synov svetla taká častá?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

…”neboť i když je velká bída povýšeného člověka, ještě větší je milosrdenství pokorného Boha”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Veľké zástupy idú za Ježišom, chcú byť jeho učeníkmi. Vedia však, čo to znamená, čo k tomu treba? Ježiš ide do Jeruzalema, kde ho čaká utrpenie, smrť a až potom oslava. Kto sa chce dostať na hostinu, musí pozývajúcemu hneď vyhovieť a nezdržiavať sa kúpou poľa, obhliadaním volov a chystaním vlastnej svadby. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Hroby, cintoríny sú stredom pozornosti týchto dní. Pokiaľ ovocné a kvetino­vé záhrady sú teraz už skoro celkom pusté, cintoríny akoby roz­kvitli záplavou kvetov. Stávajú sa najväčšími kvetinovými záhradami novembrových dní. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Ak by sa nás tak niekto opýtal, či sa chceme stať svätými, pozreli by sme na neho, či si z nás chce robiť žarty alebo či si z nás uťahuje. Sotva kto má prianie a chuť stať sa svätým. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čo nové vlastne Ježiš zákonníkovi povedal? Veď príkazy milovať Boha a milovať svojho blížneho sa nachádzali už v Starom zákone a zákonník ich poznal. A čo nové hovorí Ježiš nám, ľuďom 21. storočia, veď oba príkazy, v tej či onej podobe nájdeme aj v iných náboženstvách sveta.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Celý Ježišov život je zjavením toho, kto je Boh: „Boh je láska.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽĎNA

Mlčanie zákonníkov a farizejov ako aj neschopnosť odpovedať na Ježišove otázky prezrádza, že ich vlastné svedomie ich usvedčovalo z nesprávnosti ich postoja a správania. Ich až smiešne sústredenie sa na literu pri napĺňaní zákona, spojené s pohŕdaním ostatnými a predstavou vlastnej bezúhonnosti nebolo v súlade s duchom zákona, s čistotou srdca a požiadavkou milosrdenstva.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 30. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 30. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes můžeme přemýšlet o celém komplexu Ježíšova života. Život, který má dva zcela zřetelně vymezené body: modlitbu a činnost. Pokud máme jako křesťané napodobovat Ježíšův život, nemůžeme se žádného z těchto dvou rozměrů zříci.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prestaňme kalkulovať. Ponáhľajme sa vstúpiť úzkou bránou, reštartovať toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné, a dôverujme jeho milosrdenstvu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽĎNA

To sa stane s „ostatkom Izraela“, o ktorom sa zmieňuje Starý zákon: ostatok bude musieť zachrániť a vykvasiť všetok ľud. Pokračujúc v podobenstve, potrebujeme len kvas vo vnútri cesta, ktorý sa dostane k ľuďom, aby bol ako soľ, ktorá chráni pred skazou a robí všetky jedlá chutnými (porov. Mt 5, 13).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš odkrýva absurditu nesprávneho prežívania soboty. Božie slovo nám má pomáhať skúmať našu vlastnú náboženskú skúsenosť a zistiť, či nás naše spájanie sa s Bohom privádza ku komunikácii medzi ním a životom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nemôžeme čítať ani počúvať to, čo sme práve čítali alebo počuli, ak tieto slová nepreniknú hlboko do našich sŕdc, ak sme ich skutočne počuli a rozumeli.

čítaj viac

Zamyslenie na spomienku svätého Jána Pavla II.

Zamyslenie na spomienku svätého Jána Pavla II.

Tak, ako ľudia, ktorí zažili Ježiša, tak i my dnes vieme celkom ľahko premárniť jedinečnú šancu v dejinách ľudstva – dnešok.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. ŘÍJNA 2021

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. ŘÍJNA 2021

Evangelium nám dnes představuje Ježíše jako člověka s velkými ambicemi: “Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!” (Lk 12,49). Ježíš by si přál, aby oheň lásky a ctnosti již hořel.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽĎNA

Dnes chceme venovať pozornosť Ježišovým slovám: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.“ (Lk 12, 36).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. LUKÁŠA APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. LUKÁŠA APOŠTOLA

Najlepším svedectvom sviatku tohto apoštola a evanjelistu je, že nás núti myslieť na apoštolský a evanjelizačný rozmer nášho kresťanského života.

čítaj viac

SOBOTA 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SPOMIENKA SV. MARGARÉTY MÁRIE ALACOQUE

SOBOTA 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SPOMIENKA SV. MARGARÉTY MÁRIE ALACOQUE

Tí “múdri a inteligentní” súčasníci Ježiša Krista neocenili jeho Krásu ani jeho Srdce túžiace po láske. Herodes, Pilát, či Kajfáš zaslepení svojou aroganciou Pánom pohŕdali a vysmievali sa mu. Zatiaľ čo Šimon z Cyrény – pokorne pomáhajúci odsúdenému – počul láskavý tlkot Ježišovho Srdca…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu máme predstavenú dosť trápnu epizódu, ktorá musela Ježiša dosť frustrovať. Jakub a Ján prišli za ním a prosili ho, aby im zaistil popredné miesta v jeho budúcom kráľovstve…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pán Ježiš nás chce viesť k tomu, aby sme praktizovali úprimnosť a transparentnosť, a nie pokrytectvo, ako to robia farizeji a zákonici. Tí totiž prejavujú vonkajší postoj, ktorý nezodpovedá ich vnútornému spôsobu života: predstierajú, že sú tým, kým nie sú.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 28. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 28. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

V současnosti máme také několik proroků, kteří se těší skvělé pověsti. Matka Tereza, Jan XXIII., Mons. Romero… Naše generace bude muset skládat účty za ozónovou vrstvu, kterou se nám podařilo zničit, za plýtvání vodními zdroji, ale také za to, že jsme zapomněli na to, co nám řekli naši proroci.

čítaj viac

Zamyslenie na Stredu 28. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na Stredu 28. týždňa v Cezročnom období

Tak, ako ide dobrý pastier, pred stádom, tak idú rodičia pred deťmi, šéf pred zamestnancom, predstavený pred spolubratom. Dať príklad hodný nasledovania. Ak si pastier, buď dobrým pastierom. Ak nasleduješ pastiera, pozorne si ho všímaj a uč sa od neho, aby si bol raz dobrým pastierom i ty.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Bratia, ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sladký – ale tvrdý – Kristov hlas dnes varuje tých, ktorí sú presvedčení, že „lístok“ do neba už majú len preto, že hovoria: „Ježišu, aký si úžasný!“. Kristus zaplatil cenu našej spásy bez toho, aby niekoho vylúčil, ale aj tak je potrebné dodržať určité minimálne podmienky. Medzi nimi je podmienka neočakávať, že Kristus urobí všetko a my nič. Nebola by to len hlúposť, ale aj zlá pýcha. Z tohto dôvodu dnes Pán používa slovo „zlé“ „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ (Lk 11, 29). Nazýva pokolenie „zlým“, pretože ľudia kladú podmienku vidieť Ježišove veľkolepé zázraky pre svoje konečné priľnutie k Ježišovi. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Príbeh z dnešného evanjelia nám v istom zmysle vyráža dych. V celých evanjeliách je jediný, ktorý odmietol pozvanie Ježiša, aby ho nasledoval…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu môžeme počuť, milí priatelia, ten najväčší kompliment, aký mohol Ježiš povedať na adresu vlastnej Matky, Panny Márie: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ Práve touto odpoveďou Ježiš Kristus neodmieta nadšenú chválu, ktorú prostá žena venovala jeho Matke, ale uznáva ju a ide ešte ďalej, keď konštatuje, že blahoslavená Panna Mária je skutočne blahoslavená!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom Evanjeliu môžeme sledovať, ako je Ježiš absurdne „obvinený“ z vyháňania zlých duchov „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.““ (Lk 11,15). …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 27. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 27. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnešní evangelium je Ježíšovou katechezí o modlitbě. Slavnostně prohlašuje, že Otec mu vždy naslouchá: “Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jonášova kázeň mala veľký úspech, Ninive sa obrátilo. Avšak Jonáš sa nad tým neraduje, ale smúti. On hlásal skazu Ninive. Keď sa jeho slová nestanú pravdou, stane sa krivda aj Božej cti. Nechcel zostať v očiach týchto pohanov klamárom, a to pre slávu Božiu. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

Dnes máme spomienku svätej Faustíny Kowalskej, poľskej rehoľníčky, ktorú sv. Ján Pavol II. svätorečil v roku 2000. Ježiš Kristus si ju vybral, aby sa stala apoštolkou Božieho milosrdenstva, čiže aby rozšírila vieru a úctu k Božiemu milosrdenstvu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO FRANTIŠKA ASSISKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Keď sme v jednote s Ním, začíname zakúšať, že s Ním je možné všetko, dokonca aj milovať blížneho.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes máme pred sebou namrzeného Ježiša. Dnešné evanjelium je jediné miesto vo všetkých evanjeliách, kde sa toto silné slovo v súvislosti s Ježišom nachádza. Čo bolo dôvodom tejto jeho namrzenosti?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

Toto hovorí Pán: „Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

Baruch bol priateľom a učeníkom proroka Jeremiáša. Po páde Jeruzalema ostal Baruch spolu s Jeremiášom v Jeruzaleme. V piatom roku po páde Jeruzalema išiel do Babylonu, kde prečítal zajatcom svoje posolstvo, v ktorom sa hovorí aj o priznaní si svojej viny.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 26. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 26. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

„Všichni jsme byli povoláni a všichni musíme cítit odpovědnost. Každý na svém místě a ve svém stavu. V den našeho křtu nám bylo řečeno: “Jsi kněz, prorok a král a odměnou ti bude věčný život”.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

Anjeli slúžia Bohu. Oni oslavujú Svätú Trojicu a robia to, keď slúžia nám. Otec ich posiela, pre naše dobro a našu ochranu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA

Dnes oslavujeme svätosť verného kresťanského laika, ktorý bol verný svojmu krstu a svedomito si plnil svoje povinnosti panovníka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL

Dnes, na pamiatku svätého Vincenta de Paul, chudobného medzi chudobnými, sme pozvaní k tomu, aby sme sa zamysleli nad svojím okolím a uvedomili si sociálne, duchovné, ekonomické potreby a problémy, ktoré nás obklopujú. „Cirkev má vychádzať“ na periférie, ako nás žiada pápež František: „Snívam o misionárskom impulze schopnom všetko premeniť, aby sa zvyky, spôsoby konania a štruktúry Cirkvi nasmerovali na evanjelizáciu dnešného sveta, a nie na jej sebazáchovu.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Neresť, na ktorú sa sústreďuje dnešné Božie slovo, sa nazýva žiarlivosť. Na žiarlivosť trpel Jozue v prvom čítaní. Trpel na ňu Ján a ostatní apoštoli v evanjeliu. A trpíme na ňu i my, ja i ty, a to bez toho, že by sme si to dokonca uvedomovali. Jozuemu vadilo, že dvaja muži menom Eldad a Medad mali Božieho Ducha a že prorokovali, hoci nevyšli ako ostatní von z tábora k stánku, kde boli povinní byť. Jánovi a ostatným apoštolom zasa vadilo, že nejaký človek v Ježišovom mene vyháňal zlých duchov, hoci nepatril medzi nich. A nám? Nám vadí… čo? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.“ (Lk 9,43b-45)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnešní evangelium nám vypráví, jak Herodes toužil vidět Ježíše (srov. Lk 9,9).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

„Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou“.“ Možno aj ty dnes sedíš na svojej „mýtnici“. Zdvihni hlavu a dovoľ Ježišovi, aby sa ti pozrel do srdca. On pozná tvoju únavu a zmätok. Ponúka ti miesto pri budovaní kráľovstva, ktoré potrvá naveky.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Mal by som denne pri spytovaní svedomia uvažovať nad chvíľami, kedy som nemiloval, prejaviť ľútosť, že som sklamal, prosiť, aby som bol zajtra tým, ktorým mám byť.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nedávno mi jeden známy hovoril o jednom spoločenstve, kde jeho členovia žili hlboké kresťanstvo. Slová ako láska, vzájomné pomáhanie si, Božia vôľa, odpúšťanie, svedectvo, modlitba tu boli na dennom poriadku. Veľmi sa mu to páčilo a hlboko ho to zasahovalo. Po čase však začal cítiť, že čosi tam nie je v poriadku. Členovia tohto spoločenstva občas trúsili poznámky na adresu jednotlivých spolučlenov, avšak mimo svojho spoločenstva. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Milovaný, prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo: Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista, ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Dnes si v evanjeliu môžeme všimnúť aký bol Ježišov bežný deň. Svätý Lukáš to vysvetľuje niekoľkými slovami: ” Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve ” (Lk 8, 1).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou (nádobu drahocenného) oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA A PATRÓNKY SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA A PATRÓNKY SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

I Mária musí opustiť svojho Syna kvôli evanjeliu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA
čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

… Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého. (Lk 7,10)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné Božie slovo od nás chce, aby sme uvažovali o jednej veľmi nepríjemnej téme: o krížoch v našom živote. Tejto téme by sme sa najradšej vyhli, tak ako sa jej chceli vyhnúť apoštoli v evanjeliu. Bohužiaľ, nejde to. Bez krížov nejestvuje život. Život bez krížov a utrpení je život, ktorý nevedie nikam. Ježiš v evanjeliu hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes Ježiš vyhlasuje, že „kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich“ je múdry a „podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu“ (Lk 6,47-48). …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Byť radikálny neznamená byť fanatický (lebo láska je trpezlivá a tolerantná) alebo byť nemierny (lebo umiernenosť je vo veciach lásky nutná).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 23. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 23. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes nás Pán skrze evangelistu hned dvakrát žádá, abychom milovali své nepřátele. A uvádí tři příklady naplnění tohoto přikázání: prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Je to přikázání, které se zdá být obtížné dodržovat: jak můžeme milovat ty, kteří nás nemilují? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

Dnes slávime sviatok Narodenia Panny Márie. V evanjeliách sa nespomína nič o jej narodení. Dnešné evanjelium nám hovorí o udalosti, ktorá nastala po počatí Božieho Syna v lone Panny Márie. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA GRODZIECKEHO A ŠTEFANA PONGRÁCZA, KŇAZOV A MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA GRODZIECKEHO A ŠTEFANA PONGRÁCZA, KŇAZOV A MUČENÍKOV

Bratia, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite – v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili –, a vynikajte vo vzdávaní vďaky! …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pre dnešok je potrebné vedieť, že sloboda a láska kráčajú ruka v ruke. Sloboda a láska, podľa príkladu Ježiša Krista.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Povedzme si dnes, milí priatelia, niečo o uzdravovaní. Podnet k tomu nám dáva dnešné evanjelium o uzdravení hluchonemého. Ježiš uzdravil veľa ľudí počas svojej verejnej služby. Niektorí boli uzdravení okamžite, iní postupne, jedni si museli uzdravenie u Ježiša vymôcť, iní ho dostali až po dlhom čase. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes Ježiš v odpovedi na obvinenie farizejov vysvetľuje správny význam soboty a cituje príklad zo Starého zákona (porov. Dt 23,26): „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid […]? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ (Lk 6, 3-4).

čítaj viac

ZAMYSLENIE SPOMIENKU NA SVÄTÉHO GREGORA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE SPOMIENKU NA SVÄTÉHO GREGORA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

Dnes pri uvažovaní nad evanjeliom môžeme odhaliť pascu, ktorú pripravili farizeji a zákonníci na Ježiša, keď dávajú do protikladu pôst a modlitbu farizejov a Jánových učeníkov proti tomu, ako sa správajú Ježišovi učeníci. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 22. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 22. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ještě dnes žasneme nad tím, jak byli tito rybáři schopni opustit všechno, práci, rodinu, aby následovali Ježíše (“přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním”), právě když se před nimi projevil jako výjimečný spolupracovník pro zaměstnání, z něhož měli živobytí. Kdyby Ježíš z Nazareta učinil stejnou nabídku nám, v našem 21. století, měli bychom tolik odvahy jako tito učedníci; dokázali bychom správně vidět, co je pro nás skutečným ziskem? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Každý deň prijať malý záväzok, poraziť svoje sebectvo v nejakej malej veci v prospech druhých (to môžeme nazvať skutočnou láskou).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes môžeme vidieť, že Ježišova učiteľská činnosť bola hlavným poslaním jeho verejného života.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal“ (Lk 4, 18). Tieto slová majú význam, ktorý presahuje konkrétny historický moment, v ktorom boli vyslovené. Duch Svätý plne prebýva v Ježišovi Kristovi a Duch Svätý ho posiela k veriacim.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Božie prikázania opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ Ak si myslíme, že tieto tvrdé slová, milí priatelia, Ježiš adresoval iba svojim súčasníkom a aj to iba niektorým, veľmi sa mýlime. Ľudia každej doby mali silné sklony pliesť si podstatné s nepodstatným a ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKA SV. AUGUSTÍNA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKA SV. AUGUSTÍNA

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. …

čítaj viac

ZAMYSLENIA NA SPOMIENKU SVÄTEJ MONIKY

ZAMYSLENIA NA SPOMIENKU SVÄTEJ MONIKY

Je úžasné, ak ľudia v priebehu rokov získajú múdrosť, ktorá vedie k zmysluplnému životu. Ešte krajšie je, ak do večera svojho života získajú múdrosť, ktorá im pomôže zomrieť zmysluplnou smrťou. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes text evangelia hovoří o nejistotě okamžiku, kdy přijde Pán: nevíte, který den váš Pán přijde. Pokud chceme, aby nás našel v pohotovosti a připravené, když přijde, nemůžeme se být roztržití, ale ani usnout: musíme být vždy plně přítomni.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V týchto dňoch stretáme v evanjeliách Ježiša, ktorý postupne odsudzuje rozmanité postoje zákonníkov a farizejov, ktoré sú nezlučiteľné s dôstojným a slušným životom, nielen kresťanským, ale aj ľudským…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

Na to, aby sme si uvedomili nekonečnú lásku Boha ku každému z nás, aby sme si naplno uvedomili, že nám klope na dvere, potrebujeme niekedy vonkajší hlas, priateľa, „Filipa“, ktorý nám povie „Poď a uvidíš!“ Niekoho, kto nás privedie na cestu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 21. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 21. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Dnes nás Pán chce poučiť o pojme, ktorý je sám o sebe jednoduchý, ale len málokto si ho dokáže osvojiť do hĺbky. Totiž, viesť niekoho ku katastrofe neznamená viesť ho k životu, ale k smrti. Ten, kto učí, ako zanedbávať svoj život nie je majstrom života, ale „vrahom“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium dnešnej nedele niektorí biblisti nazývajú aj evanjeliom krízy. Obrovský dav Ježišových poslucháčov, obdivovateľov a nasledovateľov, ktorý sa okolo neho počas posledných týždňov sformoval, sa mu v jednom momente začne scvrkávať, až sa celkom rozpadne. Takmer všetci od neho poodchádzajú a ostanú mu iba jeho dvanásti apoštoli. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PIA X., PÁPEŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PIA X., PÁPEŽA

Dnes sa na nás Ježiš Kristus opäť obracia s prosbou o pokoru a s výzvou, aby sme si vybrali to správne miesto.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom Evanjelium sa učiteľ Zákona pýta Ježiša: “Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?” (Mt 22, 36).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnešní podobenství hovoří o králově hostině. Je to vcelku často se opakující příklad v Ježíšově kázání. Souvisí to s tou svatební hostinou, která se stane na konci věků, a tou bude spojení Ježíše s jeho Církví. Bůh Otec připravil tuto hostinu a chce, aby byli přítomni všichni lidé. Proto všem říká: „pojďte na svatbu!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Božie Slovo pozýva, aby sme si uvedomili, že Božia „logika“ presahuje rámec ľudskej logiky.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa zamýšľame nad reakciou učeníkov, ktorú vyvolal Ježišov dialóg s bohatým mladíkom. Divili sa a pýtali: “Kto potom môže byť spasený?” (Mt 19, 25)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Synovia Izraela robili, čo sa Pánovi nepáči, a slúžili Bálom. Opustili Pána, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, chodili za cudzími bohmi, za božstvami národov, ktoré bývali okolo nich, a klaňali sa im. Tak dráždili Pána: opustili ho a slúžili Bálovi a Aštarte. ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Veľké znamenie na nebi ,.. žena odetá slnkom, mesiac pod jej nohami a okolo hlavy koruna z 12 hviezd. Apokalypsa sv. Jána, z ktorej tento obraz líči osudy Božieho kráľovstva na zemi v poslednej fáze až do skončenia sveta, nám ukazuje obrazy, ktoré sú nám nie vždy ľahko pochopiteľné. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA

Jozue prehovoril k ľudu: „Teraz sa bojte Pána a slúžte mu verne a úprimne. Odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii a v Egypte, a slúžte Pánovi. Ak sa vám nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyberte, komu chcete slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii, a či bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. No ja a môj dom, my budeme slúžiť Pánovi.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 19. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 19. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

V dnešnom Evanjeliu Ježiš odpovedá na otázky svojich súčasníkov o skutočnom význame manželstva zdôraznením jeho nerozlučiteľnosti.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Já se dnes ptám kolikrát musím odpustit přestupky svého bratra nebo sestry? Jako bych se ptal: tyto osoby, které tak moc miluji, mají také své stinné stránky a rozmary, které mě trápí a obtěžují takřka den co den… Pane, jak dlouho se s tím vším mám jen smiřovat?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Pán v evanjeliovom úryvku učí tri často ignorované, ale zato dôležité spôsoby, ako postupovať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka

Dnes, na sviatok svätého Vavrinca, rímskeho diakona a mučeníka, nám Cirkev pripomína, že všetci kresťania sú povolaní vydávať svedectvo vernosti Kristovi a to aj za cenu veľkých obetí, utrpenia ba i smrti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PATRÓNKY EUROPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PATRÓNKY EUROPY

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Zaiste každý z nás pozná momenty znechutenia, sklamania a akoby neschopnosti ísť ďalej, pokračovať v tom, čo sme si zaumienili a o čom sme presvedčení, že je to dobrá vec. Tieto momenty pochádzajú z rozličných prameňov: jednak máme obmedzené zdroje energie, a preto sa treba z času na čas zastaviť a znova načerpať energiu. S prázdnou nádržou nie je možné jazdiť! …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Ježiš opäť učí, že zázraky sa merajú mierou našej viery: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto tam!‘ – prejde“ (Mt 17, 20).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK PREMENENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK PREMENENIA PÁNA

Dnes slávime sviatok Premenenia Pána. Aj my sme povolaní v duchu vystúpiť s Pánom na horu Tábor. Hora Tábor, podobne ako hora Sinaj, je miestom blízkosti Boha. Hora je v Písme miesto, kde možno dýchať čerstvý vzduch a tešiť sa z výhľadu na krásu prírody. J

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ježíš dnes Petrovi dává jasné poslání, a to proto, že Petr vyznal, že Kristus je Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš reaguje slovy o blahoslaveném Petrovi, kterému toto nezjevilo tělo a krev, ale nebeský Otec. Ježíš v té chvíli dává Petrovi zřetelně první místo v pozemské struktuře Církve.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA MÁRIU VIANNEYA, KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA MÁRIU VIANNEYA, KŇAZA
čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho etiopskú ženu. Vraveli: „Vari len s Mojžišom hovoril Pán? A nehovoril aj s nami?“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Ježiš stavia pred to, čo je základom nášho kresťanského života a nášho vzťahu s Bohom – byť bohatý – ale pred Bohom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po každom veľkom momente života nasleduje moment reakcie – a práve v tejto reakcii sa nachádza nebezpečenstvo. Zdá sa, ako keby zákonom života bolo to, že po tom, čo sme sa osvedčili v boji s prekážkami a ťažkosťami života, …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA Z LOYOLY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA Z LOYOLY

Všimnime si jeden moment príbehu o smrti sv. Jána Krstiteľa. Herodes sa zaprisahal dcére Herodiady, že jej dá všetko, čo bude chcieť, a tá si na radu matky žiadala hlavu Jána Krstiteľa. Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu rozkázal, aby jej ju dali….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 17. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 17. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Země, tento svět, to je náš bod pro setkání s Pánem. Pán Ježíš jinde v Janově evangeliu říká, že nepřišel prosit Otce, aby nás ze světa vzal, ale abychom byli ochráněni před zlým. Ano, svět je pro nás, je darem Boha a vlastně naším oltářem, na němž každý den přinášíme Bohu oběť milou a svatou. Patříme do tohoto světa, ale to neznamená, že musíme být světští.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 17. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 17. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Matúš predkladá na zamyslenie dve podobenstvá o nebeskom kráľovstve. Ohlasovanie Kráľovstva má podstatný význam v Ježišovom účinkovaní a v nádeji vyvoleného národa.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH GORAZDA A SPOLOČNÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH GORAZDA A SPOLOČNÍKOV

Dnes nás Cirkev prostredníctvom podobenstva o kúkoli a pšenici pozýva, aby sme sa zamysleli nad koexistenciou dobra a zla. Dobro a zlo v našom srdci; dobro a zlo, ktoré môžeme spozorovať na iných, dobro a zlo, ktoré môžeme vidieť vo svete, všade okolo nás.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Ježiš povedal svojim učeníkom: Blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“ (Mt 13, 16-17)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božie Slovo nasledujúcej 17. nedele cez rok mieri na jeden a ten istý terč: na schopnosť deliť sa. Táto schopnosť nie je samoúčelná: tzn. deliť sa pre delenie sa. To nie je cieľ. Cieľom je delenie sa pre to, aby sme mali všetci: aj tí, ktorí sa delia, aj tí, s ktorými sa delíme, ktorým dáme. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Pánove slová a ustanovenia. A všetok ľud odpovedal jedným hlasom: „Všetko, čo Pán povedal, splníme.“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, PATRÓNKY EURÓPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, PATRÓNKY EURÓPY

Počúvajme Boží hlas v tichu a v našej modlitbe. Vzdajme sa toľkých zbytočných a márnych vecí. Nech je naše bohatstvo a majetok len náš Pán.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ve skutečnosti, na úsvitu vzkříšení, Marie hledala Ježíše a našla Ho vzkříšeného. Toho rána ji Ježíš Kristus zjevil nejdůležitější skutečnost naší víry: že byla také Boží dcerou, když říká, že vystupuje k svému Otci, k svému a vašemu Bohu!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom Evanjeliu nás prekvapuje Ježišova otázka: “Kto je moja matka? (Mt 12, 48).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám hovorí o tom, ako niektorí zákonníci a farizeji chcú, aby Ježiš urobil zázrak a tak dokázal svoj božský pôvod. On už však predtým urobil veľa znamení a zázrakov, viac než dosť, aby dokázal nielen svoj pôvod od Boha, ale aj to, že on sám je Boh.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám hovorí o tom, ako niektorí zákonníci a farizeji chcú, aby Ježiš urobil zázrak a tak dokázal svoj božský pôvod.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Bol raz istý človek, ktorý túžil nájsť pravdu. Hľadal dlho a namáhavo, avšak bezvýsledne. Po dlhých rokoch bezúspešného hľadania mu jedného dňa ktosi hovorí: „Vieš čo? Choď tam za tamtú horu a tam nájdeš jaskyňu. V jej vnútri sa nachádza studňa. Tej sa spýtaj, čo je to pravda, ona ti to iste povie!“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium prináša dvojité posolstvo. Za prvé nás Ježiš pozýva, aby sme ho nasledovali a za druhé sa nám ukazuje hodnota nežnej lásky: „Nebude sa škriepiť, nebude kričať̋(Mt 12, 19).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa Pán približuje k obilným poliam našich životov, aby si natrhal plody svätosti.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes vidíme svět, který se rozhodl obrátit zády k Bohu. Naše útočiště před světem nepřátelským vůči křesťanství a křesťanům spočívá v naslouchání Ježíši (který je tím, kdo k nám mluví v liturgii nebo během našeho soukromého čtení Božího Slova) a přináší útěchu, radost a naději uprostřed každodenních bojů: pojďte ke mně všichni, kdo nesete těžká břemena (…), a najdete odpočinek, říká Pán.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pán Ježiš sa dnes modlí: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým” (Mt 11, 25).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jednoducho neexistuje žiadna výhovorka, žiadne ospravedlnenie, ak už je človek pokarhaný samotnou Pravdou.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Ježiš ponúka výbušnú zmes odporúčaní; je to ako jedna z tých módnych hostín, kde sú jedlá len malými lahodnými „chuťovkami“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pred mnohými rokmi som sa stretol s myšlienkou, ktorá ma odvtedy doprevádza. Bola napísaná na stene kaplnky nášho rehoľného domu v Chicagu. Viackrát som si ju odvtedy otestoval a vždy som zistil, že má pravdu. Znela takto: „God will never lead you, where his grace cannot keep you.“ „Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nepodržal svojou milosťou.“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás evanjelium pozýva zamyslieť sa nad vzťahom medzi žiakom a učiteľom: “Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána” (Mt 10, 24).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 14. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 14. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Dnešné evanjelium zdôrazňuje ťažkosti a protivenstvá, ktoré my kresťania musíme znášať kvôli Kristovi, a učí nás ako máme pevne stáť a vytrvať až do konca.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes nás Boží slovo zve k evangelizaci a říká: „Jděte a hlásejte“ (Mt 10,7).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Dbajte na to, aby ste všetci nasledovali biskupa, ako Ježiš Kristus nasleduje Otca, a presbyterov (kňazov), ako by ste nasledovali apoštolov…” (sv. Ignác Antiochijský).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám evanjelium hovorí o mužovi, ktorý bol nemý a posadnutý. Približuje aj protichodné reakcie, ktoré nastali potom, čo ho Ježiš uzdravil.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTCOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTCOV

Kedy sa však môžeme stať misionármi? Keď náš život doma, v práci a všade inde odráža pokoj a spravodlivosť zmiereného srdca.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš dnes prichádza domov, do Nazareta, do dediny, v ktorej vyrastal. Už dlhší čas bol mimo nej. Keď dosiahol vek 30 rokov, z Nazareta odišiel. Cítil, že musí odísť. Jeho pobyt …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO TOMÁŠA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO TOMÁŠA, APOŠTOLA

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.ʺ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.ʺ

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám hovorí o povolaní mýtnika Matúša. Ježiš pripravuje malú skupinu učeníkov, ktorí by pokračovali v jeho diele Spásy. Vyberá si, koho chce: či už rybárov alebo zo skromných povolaní.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes se setkáváme s jedním z mnoha evangelních důkazů milosrdné dobroty Pána. Všechny podobné důkazy zachycené v evangeliu mají něco společného: jsou bohaté na významy a detaily.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes máme možnosť uvažovať o smutnom protiklade. Na jednej strane obdivujeme moc a božský majestát Ježiša Krista, ktorému sa démoni dobrovoľne podriaďujú – čo je signál, že prišlo Nebeské kráľovstvo. Zároveň však vyjadrujeme ľútosť nad obmedzenosťou a lakomosťou, ktorej je schopné ľudské srdce, keď odmieta nositeľa Dobrej zvesti:

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV

„… môžeme kráčať, koľko chceme, môžeme budovať veľa vecí, ale ak nevyznávame Ježiša Krista, nič nám to nepomôže. Staneme sa súcitnou mimovládnou organizáciou, ale nie Cirkvou, Kristovou nevestou.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

Evanjelium nám dnes – prostredníctvom dvoch postáv – predstavuje vlastnosť,
ktorú musí mať dobrý Ježišov učeník.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: …

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám ukazuje celé spektrum čností rímskeho stotníka: nájdeme tu súcit a lásku k svojmu sluhovi, prejavenú v záujme o jeho zdravie, ďalej aj vieru v moc Ježiša, dôveru a pokoru.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám ukazuje malomocného, ktorý si bolestne uvedomuje svoju chorobu, pristupuje k Ježišovi a prosí: …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Svatý Jan je mužem kontrastů: žije v tichu pouště, ale právě odtud apeluje na davy přesvědčivě silným hlasem, který vyzývá k obrácení; je dost pokorný na to, aby řekl, že je pouze hlasem, nikoli Slovem, ale nesnaží se o korektnost svých slov a odvažuje se obvinit a odsoudit všechny nespravedlnosti a vystoupí i vůči samotnému králi

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO 12. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO 12. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Být člověkem víry znamená umět čekat, žít v trpělivosti. Boží „čas“ je jiný než lidský.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Pán dáva tri odporúčania. Prvé z nich je: “Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine” (Mt 7, 6). Čo to znamená?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ak už súdime a napomíname, jediným cieľom má byť náprava druhého.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes – v týchto dňoch “búrlivého počasia” – je evanjelium vystavené otázkam. Ľudstvo prešlo drámami, ktoré sa ako prudké vlny prehnali jednotlivcami i celými národmi, …

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám jasne hovorí o žití „prítomného okamihu“: nemyslieť na to čo bolo včera, ale odovzdať sa Bohu a Jeho milosrdenstvu. Nebyť ustráchaný čo bude zajtra, ale zveriť všetko Jeho Prozreteľnosti. Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša povedala: «Duch sebaodovzdania je môj jediný sprievodca – nemám iný kompas!».

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Pán hovorí, že „lampou tela je oko“ (Mt 6, 22). Svätý Tomáš tvrdí, že keď Ježiš hovorí o oku, tak má na mysli úmysly človeka. Keď je náš úmysel správny, žiarivý, smerujúci k Bohu, všetky naše skutky sú jasné, žiarivé; ale keď sa náš úmysel stane tmou, aj my sa staneme temnými. (porov. Mt 6, 23).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 11. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 11. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Pán nám dnes chce pomoci růst v hlavní otázce našeho křesťanského života: v modlitbě. Varuje nás, abychom se nemodlili jako pohané, kteří se snaží přesvědčit Boha o tom, co chtějí.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

nes nás Ježiš pozýva konať všetko na slávu Božiu, k radosti Otca. To je dôvod, pre ktorý sme stvorení, takto to potvrdzuje Katechizmus Katolíckej Cirkvi: „Boh všetko stvoril pre človeka, ale človek bol stvorený, aby slúžil Bohu, miloval ho a aby mu obetoval celé stvorenie.ʺ

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Kristus pozýva k láske. Sv. Augustín hovorí: „Jedinou mierou lásky je milovať bez miery.“ Boh je Láska, ktorá “dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých” (Mt 5, 45). My ľudia, stvorení na Boží obraz a podobu, sa máme neustále snažiť o to, aby sme sa mu podobali a mohli byť: „synmi a dcérami svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Ježiš učí, že odpustenie môže zvíťaziť nad nenávisťou…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš nás dnes vedie na pole a do prírody a chce, aby sme sa pozorovaním toho, ako príroda funguje, čomusi naučili. Medzi rastom v prírode a rastom v nás je veľká podobnosť. Podobenstvá o raste semena a … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Dnes slávime spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. V evanjeliu sme počuli slová: „A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.“ V biblickom jazyku sa srdce vzťahuje na najhlbšiu podstatu človeka, centrum jeho osobnosti, odkiaľ vychádzajú všetky myšlienky, slová a skutky. Môžeme si preto položiť pár otázok, ktoré nám objasnia dnešnú spomienku.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Dnes máme pred očami – alebo ešte lepšie pred vnútornými očami, osvietenými vierou – postavu Krista, ktorý práve zomrel na kríži a ktorého bok prebodla stotníková kopija. “Hneď vyšla krv a voda” (Jn 19,34).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 10. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 10. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ježíš nás dnes vyzývá, abychom dělali víc, než jen dodržovali zákony. I když totiž nutně neupadáme do promyšleně zlých skutků, rutina docela často zabíjí touhu po hledání svatosti tím, že se pohodlně přizpůsobí požadavku vlastně jen tak nějak průměrně dobrého chování.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Boh chce od človeka odpoveď lásky, ktorá sa vyjadruje i naplnením jeho učenia: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám svätý Matúš pripomína slová, ktoré Ježiš povedal o misii nás kresťanov: byť soľou a svetlom sveta.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Ježiš ohlasovaním blahoslavenstiev ukazuje, aká má byť identita jeho učeníka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Spisovateľ Wilhelm Hünnermann píše v jednom zo svojich románov o istom kňazovi, volal sa Viliam Gautier, ktorý sa dostal do zajatia do Afriky a tam odpadol od viery. Uniesli ho piráti a predali ho ako otroka … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes, podobne ako v Ježišových časoch, môžeme upadnúť do pokušenia duchovného pokrytectva.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: ‚Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.‘ Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“ A veľký zástup ho počúval s radosťou. (Mk 12,35-37)

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Dnes slavnostně oslavujeme Kristovu eucharistickou přítomnost mezi námi: „Toto je moje tělo (…). Toto je má krev“ (Mk 14, 22–24). Připravme se na to, že naše duše bude odpovídat velmi konkrétně tomuto „eucharistickému zázraku“ (sv. Jan Pavel II.).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Cirkev predkladá – prostredníctvom Kristových slov – skutočnosť zmŕtvychvstania a vlastností zmŕtvychvstalých tiel. Evanjelium spomína Ježišovo stretnutie so Saducejmi, ktorí na hypotetickom a scestnom príklade predkladajú Ježišovi otázku o vzkriesení mŕtvych, v ktoré oni i tak neveria.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JUSTÍNA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JUSTÍNA

Dnes opäť žasneme nad Kristovým dôvtipom a múdrosťou. Svojou majstrovskou odpoveďou priamo poukazuje na spravodlivú samostatnosť svetských skutočností: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi“ (Mk 12, 17).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu sme si vypočuli podobenstvo, ktoré nesie názov: podobenstvo o zlých vinohradníkoch.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Dnes máme sviatok Najsvätejšej Trojice. Tajomstvo Trojice nie je ľahké pochopiť. Je to záhada, nad ktorou si lámal hlavu už nejeden katolík, no márne. My si dnes skúsme … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI na slávnosť NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

KATECHÉZA PRE DETI na slávnosť NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na slávnosť NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné Evanjelium nás pozýva premýšľať nad našimi úmyslami, keď sa ideme stretnúť s Ježišom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Lebo len očami viery môžeme pochopiť, čo myslí Ježiš svojimi slovami: „A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

Liturgia dnes nás pozýva, aby sme spoznali úžasné kňazské srdce Ježiša Krista.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 8. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 8. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes nás Pán učí jaký má být náš postoj před křížem. Vroucí láska Ježíše k vůli Jeho Otce, k uskutečnění spásy lidstva, každého muže, každé ženy, ho vede, aby se rychle vydal směrem do Jeruzaléma, kde „Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes počúvame rozhovor Pána Ježiša s Petrom. Pán potrebuje učeníkov, nasledovníkov a priateľov. Podobá sa hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno, aby najal ľudí na prácu do svojej vinice. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ – SPOMIENKA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ – SPOMIENKA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

Dnes si pripomíname Máriu, matku Cirkvi. V tomto zmysle uvažujeme o duchovnom materstve Márie v súvislosti s Cirkvou, ktorá je sama osebe Matkou Božieho ľudu, pretože „nikto nemôže mať Boha za Otca, ak nemá Cirkev za Matku“ (sv. Cyprián). …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Dnes máme Turíce, a preto je namieste sa pýtať: Kto je Duch Svätý?

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI na slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI na slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami a krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

„Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“ Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Sme veľmi vďační svätému Jánovi, že nám zanechal svedectvo tohto dôverného dialógu medzi Ježišom a Petrom: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SEDMÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SEDMÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Dnes se nabízí pevný základ pro důvěru v evangelium: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne…“ (Jan 17,20). Je to Ježíšovo srdce, které v intimitě společenství s jeho učedníky otevírá nevyčerpatelné poklady své lásky. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Žijeme dnes vo svete, ktorý nepozná pravú radosť, Ježišovu radosť; vo svete, ktorý ju hľadá na nesprávnych miestach a nesprávnymi spôsobmi. Hľadanie šťastia bez Ježiša však vedie jedine k hlbokému nešťastiu. Len sa pozri na programy v televízii – neustále je niekto v problémoch. Televízne seriály nám poukazujú na biedu života bez Boha. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium sa začína slovami o „hodine”. Ježiš sa modlí: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba ” (Jn 17, 1). Je to nádherná a hlboká modlitba, ktorou sa prihovára Otcovi v čase, keď sa napĺňa jeho poslanie a dokončuje dielo, ktoré má vykonať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

V dnešnej dobe môžeme mávať vnútorný pocit, že viera v Krista vo svete slabne. Mnohé prúdy dnešnej doby sú namierené proti nášmu odhodlaniu a odvahe, postaviť svoj život v celistvosti na Evanjeliu. Konzumný spôsob života, …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

V čítaniach dnešnej nedele sa dvakrát spomína Judáš. Je to v prvom čítaní zo Skutkov apoštolov, kde jedenásti apoštoli vyberajú za Judáša náhradníka a v evanjeliu, kde ho Ježiš nazýva synom zatratenia. Sme už ďaleko od udalostí Veľkého Piatku a … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 7. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Boh na nikoho z nás nezabúda a každého z nás volá k sebe!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

Dnes si Cirkev pripomína deň, keď si apoštoli vybrali Ježišovho učeníka, ktorý mal nahradiť Judáša Iškariotského.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

„Veríme v toho, ktorého sme nevideli. Tí, čo ho videli, ho zvestovali (…). Ten, ktorý to prisľúbil, je verný a nikdy nesklame: posilnite svoju dôveru a očakávajte jeho prísľub (…) zachovajte si pevnú vieru!” (sv. Augustín).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO ŠESTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO ŠESTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Dnes nám Pán chce znovu otevřít oči, abychom si uvědomili, že velmi často děláme věci úplně špatně. „Duch pravdy přichází a uvede vás do celé pravdy“ (Jan 16,13).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel.“ Dnešné evanjelium nám ponúka hlbšie chápanie skutočnosti Nanebovstúpenia Pána.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes v evanjeliu Ježiš ohlasuje a sľubuje príchod Ducha Svätého: “Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.” (Jn 15, 26).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Hovorí sa, že keď sv. apoštol Ján bol už veľmi starý, svoje kázne obmedzil iba na jednu vetu: „Deti moje, milujte sa navzájom!“ Keď sa ho pýtali, prečo opakuje to isté stále dokola, on im odpovedal: „Toto je prikázanie, ktoré sme dostali od nášho Pána. Ak ho zachováme, nemusíme robiť už nič iné!“ … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 6. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

… Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!“ Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium. (Sk 16, 9-10)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nás Pán pozýva k bratskej láske: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ (Jn 15, 12), to znamená, ako ste ma videli milovať a ako ma stále budete vidieť milovať.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO PÁTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO PÁTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 15, 9-11)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

… lebo prostredníctvom lásky zotrvávame v jednote!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.“ Dnes nám Ježiš nepriamo hovorí o kríži a o pokoji, ktorý z neho prúdi. Dáva nám pokoj, ale za cenu svojho “odchodu” z tohto sveta, čiže za cenu svojho bolestného utrpenia a smrti

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI – SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI – SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

Dnes slávime sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov. Dnešné evanjelium zachytáva súkromný rozhovor Ježiša s apoštolmi s cieľom poskytnúť im jasnú predstavu o sebe a svojej misii na Zemi, pretože apoštoli boli veľmi preniknutí myšlienkami, ktoré Židia udržiavali o Mesiášovi: očakávali pozemského a politického osloboditeľa, zatiaľ čo Ježišova osoba sa vôbec nestretla so žiadnym z týchto vopred vytvorených obrazov.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Možno si ešte pamätáte zo školských lavíc, konkrétne z hodín literatúry, myšlienku tzv. zbytočného človeka. Vo svojich literárnych dielach sa ňou zaoberali najmä ruskí romantickí spisovatelia 19. storočia, … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 5. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU PO 4.  NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nás Ježiš vyzýva, aby sme ostali pokojní. Pokoj a radosť plynú z jeho vzkrieseného Srdca smerom k tomu nášmu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY

Dnes církev s radostí a vděčností oslavuje svátek sv. Kateřiny Sienské. S radostí proto, že se v ní slova našeho Pána stala skutečností, když velebí Otce za to, že „tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým“ (Mt 11,25). Ukazuje nám stupeň vnitřní dospělosti a láskyplného spojení – dokonce i mystického manželství – s Ježíšem Kristem u dívky tak mladé jako Kateřina.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.“ Evanjelista píše, že Ježiš „zvolal“. Volá ako niekto, kto chce, aby ho mohol každý jasne počuť. Jeho výkrik je zhrnutím celého jeho spasiteľného poslania; prišiel “spasiť svet”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes vidíme Ježiša prechádzať sa „v Šalamúnovom stĺporadíʺ (Jn 10,23) v Jeruzaleme počas sviatku Posvätenia chrámu. Židia sa ho vtedy pýtali: „Ak si Mesiáš, povedz nám to otvoreneʺ, na čo im odvetil: „Už som vám povedal, a neveríteʺ (Jn 10,24-25).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes budeme uvažovať nad jedným z najkrajších a najznámejších obrazov Ježišovho kázania: Dobrý pastier, jeho ovce a brána. Viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

V dnešnom evanjeliu Ježiš porovnáva dva rôzne typy pastierov: nádenníka a dobrého pastiera. V čom je hlavný rozdiel medzi nimi? … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 4. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes sme si práve prečítali v evanjeliu Ježišovu reč o chlebe života, ktorým je on sám, ktorý nám ponúka svoje telo ako výživu pre našu dušu a pre náš kresťanský život. A ako sa to zvyčajne stáva, musíme uvažovať o dvoch odlišných – ak nie opačných – reakciách od tých, ktorí ho počúvajú.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Sme pozvaní, aby sme vo svojom vnútri objavovali a prehlbovali “cit a nehu” voči Eucharistii, aby nebola len kúskom chleba, ale kúskom neba a závdavku večného života …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO TŘETÍ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO TŘETÍ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

“Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes vidíme, ako veľmi sa náš hlad a smäd dotýka Boha! Hoci sa niekomu môže zdať, že Bohu je náš život ľahostajný, nie je to tak. Je to skôr naša slabá viera, ktorá má ťažkosti uveriť v jeho nežnú lásku, ktorú má voči každému jednému z nás.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes v Ježišových slovách môžeme vidieť rozdielnosť a zároveň paralelu medzi Starým a Novým zákonom: Starý zákon bol očakávaním Nového zákona a v Novom zákone sa napĺňajú Božie prisľúbenia dané otcom Starého zákona.

čítaj viac

ZAMÝŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMÝŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Lidé, kteří byli svědky Ježíšových mocných činů a chtěli ho učinit králem, vnímají jeho mimořádnost a sílu, a proto ho hledají, proto si nelení za ním jet. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky?”

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 3. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Keď sa zvečerilo, zišli Ježišovi učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

V dnešnom evanjeliu počujeme o zázraku rozmnoženia chlebov: „Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.“ (Jn 6, 11). … viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO DRUHÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO DRUHÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Evangelium nás dnes vyzývá, abychom přestali být tak „světští“, abychom přestali být lidmi, kteří mluví jen o pozemských věcech, abychom místo toho přijali za vzor toho, „kdo přichází shora“ (Jan 3,31), kterým je Ježíš.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnešná pasáž evanjelia identifikuje Krista ako „cestu, pravdu a život“ (Jn 14,6). Mimo Krista je iba skľúčenosť, lož a ​​smrť. Existuje jediná cesta do neba a volá sa Ježiš Kristus.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nám Ježiš hovorí o tom ako je ťažké predvídať a poznať pôsobenie Ducha Svätého. On totižto „veje, kam chce“ (Jn 3, 8). Ježiš to spája aj so svedectvom, ktoré dáva, a s potrebou narodiť sa zhora. Slovami: „Musíte sa znova narodiť.” (Jn 3, 7), nám jasne dáva najavo, že nový život je potrebný na to, aby sme mali prístup k večnému životu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes k Ježišovi prichádza, spomedzi židov, popredný muž. Evanjelium hovorí, že to robí v noci. Prečo? Možno preto, lebo sa obáva, čo by povedali jeho druhovia, keby sa to dozvedeli. V Ježišových slovách, ktoré mu hovorí, nachádzame krstnú katechézu, ktorá s najväčšou istotou kolovala v prvotnej komunite.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Viete, milí priatelia, čo bolo prvým darom vzkrieseného Krista? Bola to sviatosť zmierenia. Aj keď viem, že mnohí biblisti by túto vetu celkom nepodpísali, ona je predsa pravdivá. Totiž sviatosť zmierenia, … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 2. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Dnes, opierajúc sa o slová Zmŕtvychvstalého Krista, sme znovu povolaní objaviť evanjelium ako „dobrú zvesť“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Dnes sa Ježiš po tretí raz zjavuje učeníkom po svojom zmŕtvychvstaní. Peter sa vrátil k svojej starej práci rybára a ostatní apoštoli sa rozhodli pridať sa k nemu. Je logické, že ak bol pred nasledovaním Ježiša rybárom, tak sa vracia k svojej starej práci.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Vzkříšený Kristus se dnes znovu setkává se svými učedníky a touží jim předat pokoj. Dávat tak šanci tomu, aby zmizely obavy a strachy, které se učedníkům nashromáždily během posledních dní v jejich nejistotě a osamělosti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Dnešné evanjelium nás uisťuje, že Ježiš žije a naďalej je stredobodom, okolo ktorého sa buduje spoločenstvo učeníkov.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Dnes môžeme v postave Márie Magdalény uvažovať o dvoch úrovniach prijatia nášho Spasiteľa: prvej – nedokonalej; a druhej – úplnej.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Veľká radosť zo vzkriesenia, ktorú prežívali ženy pri hrobe pána Ježiša, sa stala základom ďalších odvážnych hlásateľova radostnej zvesti. Posolstvo anjela o Pánovom vzkriesení naplnilo ich srdcia „veľkou radosťou”. A hneď nato, “vybehli”, aby oznámili apoštolom túto radostnú správu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

Dnes neuvažujeme o nijakom konkrétnom evanjeliu, pretože je to deň bez liturgie. Ale s Máriou, jedinou, ktorá zostala pevná vo viere a nádeji po tragickej smrti svojho Syna, sa pripravíme v tichosti a v modlitbe sláviť sviatok nášho oslobodenia v Kristovi, t.j. naplnenie evanjelia.

čítaj viac

KRÍŽOVÁ CESTA S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI

KRÍŽOVÁ CESTA S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI

Prinášame Vám krížovú cestu s biblickými postavičkami pripravenú podľa textu Ivy Fukalovej: Křížová cesta – omaľovánky.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

Dnes na Veľký Piatok slávime utrpenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista. Dnes nám Ježiš zanechal to najcennejšie, čo mal: svoju Matku nám dal za matku, odpustil svojim vrahom, zanechal nám príklad dokonalej poslušnosti a úplnej dôvery voči Nebeskému Otcovi a hlavne, položil za nás svoj vlastný život.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK ve Svatém týdnu

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK ve Svatém týdnu

Dnes si připomínáme první Zelený čtvrtek v dějinách, kdy Ježíš Kristus shromáždil své učedníky, aby slavili svátek Pesach – paschu, to je přejití. Je to právě On, kdo tak zahájí nový Pesach nové smlouvy, když se chystá k oběti sebe sama za naši spásu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA STREDU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Dnes nám evanjelium ponúka – prinajmenšom – tri úvahy. Viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Dnes nám liturgia zdôrazňuje drámu, ktorá sa skončí ukrižovaním na Veľký piatok. „Judáš vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.“ (Jn 13, 30). Vždy je noc, keď sa vzďaľujeme od toho, ktorý je “svetlo od svetla, pravý Boh od pravého Boha”.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

V dnešnom evanjeliu sme počuli ako Judáš kritizuje Máriu za pomazanie Ježišových nôh: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ (Jn 12, 4 – 5). Je však príliš ľahké kritizovať, čo by mali radšej robiť tí druhí, ikeď nemajú žiadne skryté úmysly, ako to bolo v prípade Judáša.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA KVETNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA KVETNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na evanjelium, ako Pán Ježíš vstupuje do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA KVETNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA KVETNÚ NEDEĽU

Učeníci Ježišovi sa po Ježišovej smrti a jeho zmŕtvychvstaní rozišli do sveta a ľuďom o tom všetkom, čo Ježiš prežil a čoho oni boli očitými svedkami, začali rozprávať. … Viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes počúvame o tom, ako si Ježiš uvedomuje, že je prenasledovaný a že ho chcú zabiť. Ukazuje sa, že čím viac sa šíri jeho zvesť o Božom kráľovstve, tým viac narastá rozdelenie medzi jeho poslucháčmi, ako aj odpor voči nemu samému.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes, v piatok, keď do dňa pamiatky smrti nášho Pána, zostáva už len týždeň, nám Evanjelium podľa Jána predstavuje motívy jeho odsúdenia. Ježiš sa snaží Židom ukázať pravdu, ale oni ho považujú za rúhača a chcú ho ukameňovať.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK O SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK O SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Dnes slavíme svátek Zvěstování Páně. Prostřednictvím oznámení archanděla Gabriela a Mariiným ano k výslovné Boží vůli, která začala realizovat záměr vtělení Božího Syna do Jejího lůna, Bůh nachystal božské věci tak, že dostaly lidský charakter, lidskou přirozenost.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes, keď nás od Veľkého týždňa delí už len niekoľko dní, nás Kristus žiada, aby sme bojovali o niektoré veľmi konkrétne veci, niekde malé, ale niekedy nie veľmi ľahké. V podstate ide o to, aby sme vytrvali pri jeho slove.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Už iba pár dní nás delí od Veľkého týždňa, počas ktorého budeme kontemplovať veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista. „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som,“ – týmito slovami nás Pán pozýva, aby sme už teraz s očakávaním pozerali na neho, ako bude visieť na kríži, aby nám priniesol vykúpenie.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

V dnešním čtení nacházíme situaci, kdy je Pán Ježíš konfrontován s případem ženy, která se dopustila cizoložného jednání.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

Snáď všetci poznáme umelecké diela, ktoré ich tvorcovia nikdy nedokončili. Medzi tie najslávnejšie patria Mozartovo Requiem alebo Gaudího chrám Sagrada Família v Barcelone. Hoci obe diela sú dnes už dokončené alebo takmer dokončené … viac sa dozviete v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Dnes počujeme krásne evanjelium. Preto sa spoločne na neho pozrime. Viac v dnešnej video- katechéze.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nám predstavuje rôzne reakcie na slová, ktoré odzneli z Ježišových úst.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

Dnes Cirkev slávi slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie. Je to ako radostná medzihra v pôstnej strohosti. Radosť z tohto sviatku by však nemala byť prekážkou v našom napredovaní na ceste nášho osobného obrátenia, čo náleží pôstnemu obdobiu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE

Dnes nás evangelium učí, jak Ježíš čelí následující námitce a používá poučení ze Starého Zákona, kde se v knize Deuteronomium říká: „Proti nikomu nevystoupí pouze jediný svědek v jakémkoli zločinu …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes nám Božie slovo hovorí o odpovedi, ktorú dáva Ježiš tým, ktorí sa na neho nepozerajú dobrými očami, mohli by sme povedať, že sa dívajú so zlosťou, keď sa v sobotu rozhodne vyliečiť postihnutého človeka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

„Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes znovu nachádzame Ježiša v Káne Galilejskej, kde urobil svoj prvý zázrak, keď premenil vodu na víno. Teraz koná ďalší zázrak: uzdravuje syna kráľovského úradníka. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

Medzi dôležitými zásadami, ktorým nás v jednej zo svojich knižiek učí známy duchovný autor, jezuita, John Powell je táto: „Buď aktor a nie reaktor!“ Čo to znamená, … sa dozviete v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Dnes sme počuli veľmi náročné evanjelium. Preto si ho rozdelíme na dve časti a porozprávame si onom v dnešnej video-katechéze.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš nám dnes predstavuje dvoch mužov, ktorí by sa náhodnému návštevníkovi chrámu mohli javiť takmer identickí. Obaja sú totižto v chráme a prišli sa tam modliť – ako sme to práve počuli: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa“ (Lk 18,10). Viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

„Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti. Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí.”

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE

Dnes se v evangeliu znovu objevuje postava ďábla: „Vyháněl zlého ducha z němého člověka“. Pokaždé, když texty mluví o ďáblovi, cítíme se, …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nás pozýva zamyslieť sa nad otázkou odpustenia. Robí to tak, že porovnáva Boží postoj k odpusteniu s ľudským postojom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš nám dnes hovorí, že „Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.“ (Lk 4,24). Použitím tohto príslovia sa Ježiš predstavuje ako prorok.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

Príbeh z dnešného evanjelia, milí priatelia, je veľmi silný. Predstavuje nám Ježiša, ktorý s bičom v ruke razantne vyháňa z jeruzalemského chrámu všetko, čo tam nepatrí. Ako sa s touto udalosťou vysporiadať? Viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. V dnešnom evanjeliu sme počuli, ako Pán Ježíš prišiel do chrámu a potom sa tam niečo odohralo. Tak neváhaj a pozri sa na dnešnú video katechézu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nám predstavuje milosrdenstvo nášho Nebeského Otca. So srdcom plným lásky pozerá na človeka, sirotu, ktorá nevie, že je Božím dieťaťom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš dnes v podobenstve o vinohradníkoch hovorí o zrade a strate dôvery.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE

Dnes v evangeliu nasloucháme podobenství, které nám objasňuje blížeji realitu posmrtného života člověka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

V tomto pôstnom čase, inšpirovanom Duchom Svätým, nám Cirkev ponúka text, v ktorom Ježiš pozýva svojich učeníkov – a samozrejme aj nás všetkých – k zmene zmýšľania.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

„Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. A príďte, budeme sa pravotiť,“ hovorí Pán.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Aké je v dnešnej dobe správanie kresťana k svojim bratom a sestrám? Je prejavom rovnakého súcitu a láskavosti, akej sa mu preukazuje od nebeský Otca: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“? (Lk 6, 36).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

Pre veriaceho človeka je dôležité, aby neustále prežíval skutočnosť, že Pán je prítomný stále v jeho živote a že sa o neho bez prestania stará a že ho miluje. Toto presvedčenie je pre jeho život viery dôležité. Viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Dnes už je druhá pôstna nedeľa. Evanjelium, ktoré ste si práve prečítali, nám na začiatku hovorí, že Pán Ježiš vzal svojich troch učeníkov: Petra, Jakuba a Jána na miesto, kde mohli byť sami. Pozrime sa spoločne na to, čo sa tam odohralo. Viac v dnešnej video katechéze.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nás nabáda k tej najdokonalejšej láske. Láska chce robiť dobre druhým a tu leží naše osobné naplnenie. Nemilujeme kvôli sebe, ale kvôli tomu, aby sme robili dobro svojim blížnym a tiež aby sme sa tým zlepšovali ako ľudia.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

„Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov, nevojdete do nebeského kráľovstva.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Pán Ježiš dnes vysvetľuje, že znamenie, ktoré dá „zlému pokoleniu“, je znamenie Jonášovo, čiže on sám.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešný úryvok z evanjelia podľa Jána nás pozýva, aby sme ho premeditovali v očakávaní vykúpenia z kríža : „Naším veľkňazom je Kristus Ježiš, jeho drahocenným telom je naša obeta, ktorú On obetoval na kríži na oltári za spásu všetkých ľudí” (Svätý Ján Fisher).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Tak už tu máme pôstne obdobie. O tom, čo to pôstna doba je a ako dlho trvá sa dozviete v slovenskej a českej videokatechéze s biblickými postavičkami.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

Dnešné evanjelium poukazuje nato, ako sa pôstny čas posúva vpred s dôrazom k obráteniu ku ktorému nás pozýva náš Pán.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

Dnes je piatok po Popolcovej strede, ktorou sme začali pôstne obdobie. Nastúpili sme na cestu, ktorá nás má dobre pripraviť na slávenie Veľkonočného tajomstva smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

Přinášíme Vám zamyšlení na čtvrtek po popeleční střede, ve kterém meditujeme o „Ježíši, který objal svůj kříž a vyslovil své „ano“.

čítaj viac

ZAMÝŠLENÍ NA POPELEČNÍ STŘEDU

ZAMÝŠLENÍ NA POPELEČNÍ STŘEDU

Přinášíme Vám zamýšlení na první den postního období- na Popeleční středu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu opäť vidíme múdrosť nášho Pána Ježiša. Jeho správanie častokrát úplne odlišné od ostatných ľudí … je originálne. Učeníci určite nezabudli na zázraky ktoré pred nedávnom urobil. A hoci sú ešte stále ohúrení, Ježiš ich varuje pred tým, čo ich čaká: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ (Mk 8,15).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď tak počúvame dnešné evanjelium, možno nám napadne, že nehovorí ani tak o Ježišovi, ako o nás. „Prečo ľudia dnešných časov očakávajú, ba priam túžia po znamení?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nás pozýva uvažovať o viere malomocného, ktorého Ježiš uzdravil.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti, v dnešnom evanjeliu 6. nedele v cezročnom období sme počuli, možno pre niekoho neznáme slovo, a tým slovom je malomocenstvo. Preto je namieste otázka: čo to je to malomocenstvo?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V tých dňoch zasa bol pri Ježišovi veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť.”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám evanjelium predstavuje Ježišov zázrak: dáva hluchým sluch a nemým reč. Ľudia sú plní obdivu a hovoria: „Dobre robí všetko“ (Mk 7,37).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Svatý Augustin říkal, že naše modlitby nejsou vyslyšeny, protože žádáme „aut mali, aut male, aut mala“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ŠKOLASTIKY, PANNY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ŠKOLASTIKY, PANNY

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa môžeme presvedčiť, ako niektoré neskoré tradície učiteľov Zákona prekrútili zmysel štvrtého Božieho prikázania.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu môžeme čítať: “A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium nám dnes ponúka, aby sme kontemplovali Ježiša v Kafarnaume, uprostred jeho služby. Konkrétnejšie, v dome, rodinnom dome, Šimona Petra: „Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu“. (Mk 1,29)

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. O čom si dnes budeme rozprávať? Ak ste dobre počúvali evanjelium, tak už viete, že jedna žena tam ochorela a Pán Ježiš ju uzdravil. Tak sa na to poďme spoločne pozrieť.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO PAVLA MIKIHO A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO PAVLA MIKIHO A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Dnešné evanjelium je veľmi blízke nášmu životu. Opisuje tri skúsenosti, ktoré sprevádzajú aj náš každodenný život: sú to stres, potrebu oddychu a nenaplnené očakávania. 

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes v Evanjeliu čítame o Jánovi Krstiteľovi ale aj o tom, čo sa hovorilo o Ježišovi medzi ľudom. Jeho sláva bola taká veľká, že niektorí si mysleli že je Ján Krstiteľ, ktorý bol Ježišovým príbuzným a predchodcom a že vstal z mŕtvych.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ĽUBOVOĽNÚ SPOMIENKU SV. BLAŽEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA ĽUBOVOĽNÚ SPOMIENKU SV. BLAŽEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

Naše ľudské povolanie je súčasťou – a dôležitou súčasťou – nášho božského povolania. To je dôvod, prečo sa musíme usilovať o svätosť, ktorá dáva osobitý charakter našej ľudskej osobnosti, štýl vášmu životu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

Simeon uvidel Pánovho Mesiáša a jeho život sa naplnil. To bol vrcholný moment celej jeho životnej púte, naplnenie celého jeho života.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Kristus nám dnes adresuje svoj jasný príkaz, bez otázok, s autoritou: „Mlč a vyjdi z neho!“ (Mk 1, 25). Komunikuje so zlými duchmi žijúcimi v nás, ktorí obmedzujú našu slobodu, ktorú nám Boh dal, a chce, aby sme ju v radosti užívali.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame vám novú katechézu s biblickými postavičkami, ktorá je pre vás pripravovaná na 4. nedeľu v cezročnom období.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes vidíme, ako náš Pán karhá svojich učeníkov za nedostatok viery: „Ešte stále nemáte vieru?“ (Mk 4,40). Videli ukážky Jeho božskej moci, ktoré nepochybne dokázali, že Ježiš Kristus bol Božím vyslancom. Napriek tomu mu niektorí z jeho najbližších nasledovníkov neverili.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA.

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA.

Sv. Jozef Freinademetz dal ľuďom, misiám, a hlavne Bohu všetko. Na neho sa vzťahujú slová sv. Pavla apoštola z dnešného čítania: „Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ

A řekl jim: „Přináší se snad svítilna, aby byla dána pod nádobu nebo pod postel, a ne na podstavec?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné Evanjelium podľa Marka nám prináša podobenstvo Pána o rozsievačovi, ktoré je stále aktuálne i dnes.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH TIMOTEJA A TÍTA, BISKUPOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH TIMOTEJA A TÍTA, BISKUPOV

Dnes nachádzame Ježiša obklopeného davom ľudí, ale aj vo veľmi kompromitujúcej scéne. Ježišovi najbližší príbuzní pricestovali z Nazareta a Kafarnauma. Keď však videli to veľké množstvo ľudí okolo Ježiša, rozhodli sa počkať vonku a namiesto toho si ho dali zavolať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA, APOŠTOLA

Dnes si Cirkev pripomína sviatok obrátenia svätého Pavla, apoštola. Krátky fragment evanjelia podľa svätého Marka obsahuje časť kázne, či reči o misii, ktorá bola zverená apoštolom. Jeho výzva ísť do celého sveta a ohlasovať radostnú zvesť obsahuje tézu, že viera a krst sú nevyhnutné pre spásu: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16,16).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

V dnešnom Evanjeliu podľa Marka sme počuli slová Pána Ježiša, ktorými pozýva k zmene spôsobu nášho života. Hovorí: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame vám novu katechézu s biblickými postavičkami, ktorá je pripravovaná na 3. nedeľu v cezročnom období.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Práve sme počuli reakciu Ježišových príbuzných „Pomiatol sa.“ (Mk 3, 21). Zdá sa, že naozaj platí to staré, známe príslovie: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.” (Mt 13, 57)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné zamyslenie nám ponúka úvahu o kresťanskom povolaní, vychádzajúc zo slov evanjelia: „Pán povolal tých, ktorých chcel mať so sebou, a zvolil si ich za apoštolov“ (porov. Mk 3,13-14).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK / PAMÁTKA SV. ANEŽKY, PANNY A MUČEDNICE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK / PAMÁTKA SV. ANEŽKY, PANNY A MUČEDNICE

Janův křest bychom si měli všichni pamatovat. Ne pro tu historickou událost, ale proto, že je to připomínka našeho stálého obrácení, navracení se ke chvíli našeho křtu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?“ ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné Božie slovo smeruje našu pozornosť na zmysel postu. „Pôst a postenie sa, spolu s modlitbou a rozjímaním je doba prípravy. Ježiš sa postí na púšti, modlí sa a rozjíma, čo je jeho príprava na verejný život.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sme v evanjeliu počuli ako Ježiš kráča popri rieke Jordán: je to Kristus, ktorý kráča okolo! Boli asi štyri hodiny popoludní, keď si všimol, že za ním idú dvaja mladí muži, pýta sa ich „Čo hľadáte?“ (Jn 1, 38).

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti, v evanjeliu na 2. nedeľu v Cezročnom období sa opäť hovorí o Jánovi Krstiteľovi. Spomeniete si, kto to vlastne bol? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTA 16. JANUÁRA 2021

ZAMYSLENIE NA SOBOTA 16. JANUÁRA 2021

Svätý Marek nám dnes hovorí, ako Ježiš učil a ako k nemu prišiel zástup. V tých časoch boli rovnako hladní po učení ako my dnes a nevedomosť bola vždy našim najhorším nepriateľom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. LEDNA 2021

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. LEDNA 2021

Dnes v prvním čtení čteme: «Jak říká Duch svatý: `Až uslyšíte dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce » (Heb 3,7-8). A opakujeme to též v odpovědi dnešního žalmu. V tomto krátkém citátu jsou obsaženy hned dva důležité body: touha a varování. Na žádný z nich by se nikdy nemělo zapomínat.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom Evanjelium môžeme vidieť, ako si Ježiš delí čas, mohli by sme povedať pracovný čas, ktorý má. Vidíme ho, ako sa modlí, na druhej strane, ako sa jeho modlitba prejavuje v jeho konaní – skutkoch.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Človek, s ktorým sa Ježiš stretáva v dnešnom evanjeliu, je chorý v dôsledku ovládnutia zlým duchom a …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. Mk 1, 14-20

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

Keď Ježiš nasýtil päťtisíc mužov, hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA

Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 7. LEDNA 2021

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 7. LEDNA 2021

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše:

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

„Ježiš sa rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“

čítaj viac

ZAMÝŠLENÍ NA PONDĚLÍ / 4. LEDNA 2021

ZAMÝŠLENÍ NA PONDĚLÍ / 4. LEDNA 2021

Druhý den Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: “Hle, beránek Boží!” Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: “Co byste chtěli?” Odpověděli mu: “Rabbi” – to přeloženo znamená Mistře – “kde bydlíš?”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIRKVI

Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. PROSINCE 2020

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. PROSINCE 2020

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

„Žila vtedy prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.
Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.
A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.
Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.“
Lk 2, 36-40

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Lk 2, 22-35

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“ Mt 2, 13-18

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY

Milé deti, pred pár dňami sme oslavovali jedny veľké narodeniny.
Áno, boli to narodeniny Pána Ježiša. Keď sa Pán Ježiš narodil, …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

ZAMYSLENIE NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Lukáša.

„Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Mt 10,17-22

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.

Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Jn 1, 1-5. 9-14

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. PROSINCE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. PROSINCE

Janův otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a pronesl tato prorocká slova: “Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Lk 1,67-79

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.

Lk 1, 57-66

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SLÁVNOSŤ NARODENIA KRISTA PÁNA

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SLÁVNOSŤ NARODENIA KRISTA PÁNA

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“
Mária zostala pri Alžbete asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.
(Lk 1,46-56)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Lk 1, 39-45

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Mt 1, 18-24

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. ADVENTNÍHO TÝDNE

Slova svatého evangelia podle Matouše

Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec Fáresa a Záry – jejich (matka) byla Tamar. Fáres byl otec Chesronův, Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův, Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův, Salmón otec Boazův – jeho (matka) byla Rachab. Boaz byl otec Obédův – jeho (matka) byla Rút. Obéd byl otec Jesseův, Jesse otec krále Davida.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

„Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘“
Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.““
Lk 7,19-23

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

Mt 21, 28-32

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA Z KRÍŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA Z KRÍŽA

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“ Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“
Mt 21,23–27

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU

„Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. …

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

Milé deti, dnes sa opäť stretávame s Jánom Krstiteľom. Už z minulej nedele vieme, že Ján Krstiteľ žil na púšti. Živil sa kobylkami a medom divých včiel. Prichádzalo za ním veľké množstvo ľudí, aby …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Lk 1,39-48

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“
Mt 11,16-19

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. ADVENTNÍHO TÝDNE

Slova svatého evangelia podle Matouše

Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od časů Jana Křitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují. Neboť všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout: on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš! (Mt 11,11-15)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Mt 11, 28-30

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. Lk 1, 26 – 38

čítaj viac

ZAMÝŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

ZAMÝŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

Když jednoho dne Ježíš učil, seděli kolem farizeové a učitelé Zákona, kteří přišli ze všech možných míst v Galileji i v Judsku a z Jeruzaléma. Moc Páně v něm působila, aby uzdravoval. Tu přinášeli muži na lehátku člověka, který byl ochrnutý, a pokoušeli se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když ho pro zástup lidí neměli kudy pronést, vystoupili na střechu, a otvorem ve stropě ho i s lehátkem spustili doprostřed před samého Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl: “Člověče, odpouštějí se ti hříchy!”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.

Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“

Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Mk 1, 1-8

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Mk 1, 1-8

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. ADVENTNEJ NEDELI

„Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

„Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“ Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“ No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.“

Mt 9,27-31

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE

Slova svatého evangelia podle Matouše

Ne každý, kdo mi říká: „Pane, Pane!“, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – i zřítil se a jeho pád byl veliký.“ (Mt 7,21,24-27)

čítaj viac

ZAMYSLENIE STREDU PO 1. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE STREDU PO 1. ADVENTNEJ NEDELI

Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela. Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: “Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.” Učeníci mu povedali: “Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?” Ježiš sa ich opýtal: “Koľko máte chlebov?” Oni odpovedali: “Sedem a zopár rybiek.” Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín.

Mt 15,29-37

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Lk 10,21-24

čítaj viac

ZAMÝŠLENÍ NA SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA

ZAMÝŠLENÍ NA SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA

Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry – Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho.

Mt 4,18-22

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

Mk 13, 33-37

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.
Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

Mk 13, 33-37

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

Lk 21, 34-36

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“
Lk 21,29-33

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše: „Až uvidíte Jeruzalém obklíčený vojskem, pak vězte, že je blízko jeho zpustošení. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor; kdo budou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou; kdo budou na venkově, aťdo města nevcházejí, protože to jsou dny odplaty, kdy se naplní všechno, co je psáno. Běda ženám, které budou v těch dnech těhotné nebo budou kojit! Přijde totiž velká pohroma na tuto zemi a Boží trest na tento lid: padnou ostřím meče, budou odváděni jako zajatci mezi všechny národy; po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se čas pohanů nenaplní. Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“

Lk 21, 20 – 28

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Lk 21, 12-19

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: “Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.” Oni sa ho opýtali: “Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: “Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: “To som ja” a: “Ten čas je už blízko.” Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.” Potom im povedal: “Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.

Lk 21,5-11

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa Ježiš rozhliadol po chráme, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince, a povedal: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

Lk 21, 1-4

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

ZAMYSLENIE NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ –  SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘

Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘

Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Mt 25, 31-46

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

KATECHÉZA PRE DETI NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU OBETOVANIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU OBETOVANIA PANNY MÁRIE

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: “Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.” Ježiš im povedal: “Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva “Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba”. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.” Tu niektorí zákonníci povedali: “Učiteľ, dobre si to povedal.” A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.

Lk 20,27–40

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium: Lk 19,45-48
„Keď Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“
A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše: „Když se přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: ´Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran, srovnají tě se zemí, vyhladí tvé děti a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň´.

Lk 19, 41 – 44

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘ Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘ Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mína získala desať mín.‘ On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.‘ Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘ Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘ On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘ A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.‘ Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať mín!‘ Hovorím vám: ‚Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘“ Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

Lk 19,11-28

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Lk 19, 1-10

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ  33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Slyšel, že jde kolem zástup, a ptal se, co to znamená. Pověděli mu, že tudy prochází Ježíš Nazaretský. Tu zvolal: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ti, kteří šli napřed, ho okřikovali, aby mlčel. On však ještě víc křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a poručil, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, zeptal se ho: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ Ihned začal vidět; velebil Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

Lk 18,35-43

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘

Mt 25, 14-30

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.‘“ A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“
Lk 18, 1-8

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.
Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.
Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.
Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu.
Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.
Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“
Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“ Lk 17,26-37

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše: „Když se ho farizeové ptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: ´Boží království nepřichází tak, že by se dalo pozorovat. Ani se nedá říci: hle, tady je nebo tam je! Neboť Boží království je mezi vámi´. Učedníkům pak řekl: ´Přijdou dny, kdy byste rádi viděli alespoň jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte ho. Budou vám říkat: hle, tady je, hle tam! Neodcházejte a neběhejte za nimi. Neboť jako blesk, když vyšlehne, zazáří od jednoho konce nebe až k druhému, tak to bude i se Synem člověka v jeho den. Napřed však musí mnoho vytrpět a od tohoto pokolení být zavržen.“

Lk 17, 20 – 25

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“

Lk 17, 11-19

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ZAMYSLENIE NA UTOROK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: “Hneď si poď sadnúť k stolu”? Vari mu nepovie skôr: “Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom”? Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: “Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.”

Lk 17,7–10

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Jn 2, 13-22

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Mt 25, 1-13

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI NA  32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Mt 25, 1-13

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“

Lk 16, 9-15

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘ Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.“

Lk 16,1-8

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše:
„Přicházeli k němu samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé zákona mezi sebou reptali: Přijímá hříšníky a jí s nimi! Pověděl jim tedy toto podobenství: Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: ´Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci!´ Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devět a devadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. Nebo která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim: ´Radujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila!´ Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“

Lk 15, 1 – 10

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

Lk 14, 25-33

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“ On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ Druhý povedal: ‚Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ A ďalší povedal: ‚Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.‘ Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘ A sluha hlásil: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.‘ Tu pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.‘“

Lk 14, 15-24

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: “Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!” Ale druhý ho zahriakol: “Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.” Potom povedal: “Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.” On mu odpovedal: “Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.”

Lk 23,33,39-43

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

„Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Mt 5,1-12a

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

KATECHÉZA PRE DETI NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Mt 5, 1-12a

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Lk 14, 1. 7-11

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý mal vodnatieľku. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: „Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie?“ Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho a prepustil. A tamtým povedal: „Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl, nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu?“ A nevedeli mu na to odpovedať.

Lk 14, 1-6

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

V tu chvíli k němu přišlo několik farizeů a řekl mu: “Odejdi odtud, protože Herodes tě chce zabít.” Odpověděl jim: “Jděte a řekněte té lišce: ´Vyháním zlé duchy a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dosáhnu svého cíle. Avšak dnes, zítra a pozítří musím pokračovat v cestě, protože není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.´Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. Proto váš dům zůstane opuštěný. Říkám vám: Neuvidíte mě, dokud nepřijde doba, kdy řeknete: ´Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!´”

(Lk 13, 31-35)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. APOŠTOLOV ŠIMONA A JÚDU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. APOŠTOLOV ŠIMONA A JÚDU

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

Lk 6, 12-19

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“ A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

Lk 13, 18-21

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“ Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?“ Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.

Mt 22, 34-40

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Mt 22, 34-40

čítaj viac

ZAMYSLENIE PRE DETI NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE PRE DETI NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Mt 22,34-40

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘ On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“

Lk 13, 1-9

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde,‘ a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte: ‚Bude horúco,‘ a býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

Lk 12, 54-59

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“
Lk 12,49-56

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“ Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“

Lk 12, 39-48

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení.

Lk 12, 35-38

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘ Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

Lk 12, 13-21

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“ Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Odpovedali mu: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

Mt 22, 15-21

čítaj viac

ZAMYSLENIE PRE DETI NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE PRE DETI NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“ Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Odpovedali mu: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

Mt 22, 15-21

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČENÍKA

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“

Lk 12, 8-12

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno, hovorím vám: Tohoto sa bojte! Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“

Lk 12, 1-7

čítaj viac

Zamyšlení na památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Zamyšlení na památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Běda vám! Stavíte náhrobky prorokům, a vaši předkové je zabíjeli. Tím tedy sami dosvědčujete a schvalujete činy svých předků, neboť oni je zabíjeli, a vy jim stavíte (náhrobky). Proto také Boží moudrost řekla: Pošlu k nim proroky a apoštoly. Z nich některé budou zabíjet a pronásledovat, takže na tomto pokolení bude pomstěna krev všech proroků, prolévaná od založení světa, od krve žbelovy až po krev Zachariáše, který byl zabit mezi oltářem a svatyní. Ano, říkám vám: Toto pokolení stihne (pomsta). Běda vám, znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste (k němu) nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili.“ Když odtamtud odcházel, učitelé Zákona a farizeové začali na něho zle dorážet a zahrnovat ho spoustou otázek. Přitom na něj číhali, aby ho mohli chytit za slovo.

Lk 11, 47-54

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“ Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.“ On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“

Lk 11, 42-46

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl. Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“

Lk 11, 37-41

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

Lk 11, 29-32

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.“

Mt 22, 1-10

čítaj viac

ZAMYSLENIE PRE DETI NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE PRE DETI NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. … Potom kráľ povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel.

Mt 22, 1-3, 8-14

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Lk 11, 27-28

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘ Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“

Lk 11, 15-26

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘ A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Lk 11, 5-13

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“

Lk 11, 1-4

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ án jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Lk 10, 38-42

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘ Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

Lk 10, 25-37

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Mt 21, 33-43

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 26. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 26. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“ V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

Lk 10, 17-24

čítaj viac

ZAMYSLENIE V DEŇ SPOMIENKY NA SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

ZAMYSLENIE V DEŇ SPOMIENKY NA SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš! Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“

Lk 10,13-16

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTEJ TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTEJ TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘ Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“

Lk 10, 1-12

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Ako Ježiš a jeho učeníci šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

Lk 9, 57-62

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH ARCHANJELOV MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH ARCHANJELOV  MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“
Jn 1, 47-51

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 26. NEDELE V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 26. NEDELE V CEZROČNOM OBDOBÍ

Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“ Vtedy povedal Ján: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“

Lk 9, 46-50

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

Mt 21, 28-32

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.

Lk 9, 43b-45

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

Lk 9, 18-22

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.

Lk 9, 7-9

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

Lk 9,1-6

čítaj viac

Zamyslenie na utorok 25. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na utorok 25. týždňa v Cezročnom období

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“ On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“

Lk 8, 19-21

čítaj viac

Zamyslenie na sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu

Zamyslenie na sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“
On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Mt 9, 9-13

čítaj viac

Zamyslenie na 25. nedeľu v Cezročnom období

Zamyslenie na 25. nedeľu v Cezročnom období

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘ Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘ Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

Mt 20, 1-16

čítaj viac

Zamyslenie na sobotu 24. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na sobotu 24. týždňa v Cezročnom období

Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“ Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali. Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“

Lk 8, 4-15

čítaj viac

Zamyslenie na piatok 24. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na piatok 24. týždňa v Cezročnom období

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

Lk 8, 1-3

čítaj viac

Zamyslenie na štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období

Ktorýsi farizej pozval Ježiša, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu: „Keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica.“ Ježiš mu vravel: „Šimon, mám ti niečo povedať.“ On odvetil: „Povedz, Učiteľ!“ „Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat. Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej?“ Šimon odpovedal: „Myslím, že ten, ktorému viac odpustil.“ On mu povedal: „Správne usudzuješ.“ Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepobozkal si ma. Ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy bozkávať. Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.“ A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“ Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: „Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?“ On však povedal žene: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“

Lk 7, 36-50

čítaj viac

Zamyslenie na stredu v deň spomienky na sv. Ľudmilu, Kornélia a Cypriána.

Zamyslenie na stredu v deň spomienky na sv. Ľudmilu, Kornélia a Cypriána.

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno, a hovoríte: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti.“

Lk 7, 31-35

čítaj viac

Zamyslenie na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Zamyslenie na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Lk 2, 33-35

čítaj viac

Zamyslenie na sviatok Povýšenia Svätého kríža

Zamyslenie na sviatok Povýšenia Svätého kríža

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Jn 3, 13-17

čítaj viac

Zamyslenie na 24. nedeľu v Cezročnom období

Zamyslenie na 24. nedeľu v Cezročnom období

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Mt 18, 21-35

čítaj viac

Zamyslenie na sobotu 23. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na sobotu 23. týždňa v Cezročnom období

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Čo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ keď nerobíte, čo hovorím? Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený. Ale kto ich počúva, a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko.“

Lk 6, 43-49

čítaj viac

Zamyslenie na piatok 23. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na piatok 23. týždňa v Cezročnom období

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.

Lk 6, 39-42

čítaj viac

Zamyslenie na štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Lk 6, 27-38

čítaj viac

Zamyslenie na stredu 23. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na stredu 23. týždňa v Cezročnom období

Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

Lk 6, 20-26

čítaj viac

Zamyslenie na sviatok Narodenia Panny Márie

Zamyslenie na sviatok Narodenia Panny Márie

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Mt 1, 1-16. 18-23

čítaj viac

Zamyslenie na pondelok / spomienka svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

Zamyslenie na pondelok / spomienka svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa. A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?“ Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela. Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.

Lk 6, 6-11

čítaj viac

Zamyslenie na 23. nedeľu v Cezročnom období

Zamyslenie na 23. nedeľu v Cezročnom období

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.

Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mt 18, 15-20

čítaj viac

Zamyslenie na sobotu 22. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na sobotu 22. týždňa v Cezročnom období

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“ Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“
Lk 6, 1-5

čítaj viac

Zamyslenie na piatok 22. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na piatok 22. týždňa v Cezročnom období

Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť.“

Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: ‚Staré je lepšie.‘“

Lk 5, 33-39

čítaj viac

Zamyslenie na štvrtok 3. septembra 2020 v deň spomienky na sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Zamyslenie na štvrtok 3. septembra 2020 v deň spomienky na sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Lk 5, 1-11

čítaj viac

Streda 22. týždňa v Cezročnom období

Streda 22. týždňa v Cezročnom období

Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich. Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“ A kázal po judejských synagógach.

Lk 4, 38-44

čítaj viac

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období

Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu.

Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“

A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

Lk 4, 31-37

čítaj viac

Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období

Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období

Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“ A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“ Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Lk 4, 16-30

čítaj viac

30. Srpen / 22. neděle v mezidobí

30. Srpen / 22. neděle v mezidobí

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Mt 16, 21-27

čítaj viac

Mučednická smrt svatého Jana Křtitele

Mučednická smrt svatého Jana Křtitele

Slova svatého evangelia podle Marka.

Herodes totiž dal Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jan říkal Herodovi: „Není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra!“ Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla. Herodes totiž měl před Janem strach. Znal ho jako spravedlivého a svatého člověka a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nesvůj, přesto však si ho rád poslechl. Naskytla se vhodná chvíle, když Herodes na své narozeniny vystrojil hostinu svým hodnostářům, důstojníkům a významným lidem z Galileje. Vstoupila tam i dcera té Herodiady a tančila. Herodovi i hostům se tak zalíbila, že král řekl dívce: „Požádej mě, oč chceš, a dám ti to!“ A pod přísahou jí mnoho slíbil: „O cokoli požádáš, dám ti to, i kdyby to byla polovina mého království!“ Ona vyšla ven a zeptala se matky: „Co bych si měla žádat?“ Ta odpověděla: „Hlavu Jana Křtitele.“ Hned se tedy rychle vrátila ke králi a žádala si: „Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele.“ Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům ji nechtěl odmítnout. Hned tedy poslal král kata s rozkazem, aby přinesl jeho hlavu. Ten odešel a sťal ho ve vězení, přinesl jeho hlavu na míse a dal ji dívce a dívka ji dala své matce. Když o tom uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pochovali ho do hrobu.

Mk 6,17-29

čítaj viac

Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.

Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘

Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘

Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘

Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Mt 25, 1-13

čítaj viac

27. august 2020 / svätej Moniky (spomienka)

27. august 2020 / svätej Moniky (spomienka)

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.

Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde‘ a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.“

čítaj viac

Středa po 21. neděli v mezidobí

Středa po 21. neděli v mezidobí

Ježíš řekl: „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům: zvenčí se zdají pěkné, ale uvnitř jsou samé kosti z mrtvých a všelijaká nečistota. Tak i vy se navenek lidem zdáte spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a špatnost. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: `Kdybychom my žili v době našich předků, neprovinili bychom se s nimi proléváním krve proroků.’ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste potomci těch, kdo proroky vraždili. Dovršte tedy míru svých předků!“
Mt 23,27-32

čítaj viac

Úterý po 21. neděli v mezidobí

Úterý po 21. neděli v mezidobí

Ježíš řekl: „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a nezřízenosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek.“

Mt 23,23-26

čítaj viac

Svätého Bartolomeja, apoštola (sviatok)

Svätého Bartolomeja, apoštola (sviatok)

Dnešné Božie Slovo:
„Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“
Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?! “Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš! “
Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti. “
Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš? “
Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“
Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela. “
Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. “
Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. “

Jn 1, 45-51

čítaj viac

23. augusta / 21. nedeľa v Cezročnom období

23. augusta / 21. nedeľa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
Keď Ježíš prišiel do kraja Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „ Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni povedali: „Jedni sa Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša, alebo jedného z prorokov“. Opýtal sa ich: „A za koho ma pokladáte vy?“ Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježíš mu povedal: „Šťastný si Šimon, syn Jonášov, lebo si sa to nedozvedel od tela a krvi, ale zjavil ti to moj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Skala, Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné mocnosti ju nepremožu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Mt 16, 13-20

čítaj viac

22. august / Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

22. august / Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

Dnešné Božie Slovo:

„Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.
Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.
Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Mt 23, 1-12

čítaj viac

Piatok 21. august 2020

Piatok 21. august 2020

Dnešné Božie Slovo:

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“
Mt 22, 34-40

čítaj viac

20. srpna 2020 / památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

20. srpna 2020 / památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš znovu mluvil (k velekněžím a starším lidu) v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: `Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!’ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: `Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.’ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: `Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?’ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: `Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’ Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených!“
Mt 22,1-14

čítaj viac

19. srpen, středa 20. týdne v mezidobí

19. srpen, středa 20. týdne v mezidobí

„Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, a řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.‘ Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu stojíte celý den nečinně?‘ Odpovědí mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ On jim řekne: ‚Jděte i vy na mou vinici.‘ Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!‘ Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři: ‚Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!‘ On však odpověděl jednomu z nich: ‚Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední první a první poslední.“

Mt 20, 1-16a

čítaj viac

Úterý po 20. neděli v mezidobí