ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ
Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Musíme myslieť na to, v čo dúfa Boh, čo od nás chce.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nám predstavuje tri postavy: Ježiša a dvoch slepcov, ktorí sa k nemu blížia. Sú plní viery a nádeje v srdci. Oni počuli o ňom, o jeho citlivosti voči chorým aj o jeho moci. Tieto črty ho identifikovali ako Mesiáša. Kto by im teda mohol pomôcť lepšie ako Syn človeka?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PRVNÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PRVNÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

Slabé základy nás zahanbí, selžou, a to právě v dobách zkoušek, bouří a záplav, které nevyhnutelně naplňují náš život! Pán nás chce naučit, jak si postavit pevný základ, jehož stavba se počíná v naší snaze jednat podle jeho učení a žít podle něj každý den uprostřed drobných problémů.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

„Kristov súcit (…) so všetkými, čo trpia, ide tak ďaleko, že sa s nimi stotožňuje: „Bol som chorý a navštívili ste ma“ (Mt 25,36) . Jeho uprednostňujúca láska k chorým v priebehu storočí neprestala budiť u kresťanov celkom osobitnú pozornosť voči všetkým, čo trpia na tele alebo na duši. Z nej pochádzajú neúnavné úsilia uľaviť im.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č.1503)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ONDREJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ONDREJA, APOŠTOLA

Ježišovi by sme nemali povedať: „potom“, „neskôr“, či „teraz nemám čas“…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Len ten, kto si uvedomuje svoju úbohosť; kto chápe, že zmysel života nemá hľadať v sebe, ale v Bohu, v odovzdaní svojho života jemu a v službe blížnemu, môže mať skutočnú nádej.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Niekedy si niektorí vzdychnú: „Tá naša doba je zvrhlá. O čo lepšie to bolo napríklad pred 500 rokmi, niekedy v stredoveku.“Naozaj? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes, v posledný deň liturgického roka, nás Ježiš pozýva, aby sme boli bdelími vo svojom živote. Ak náš život bude preniknutý iba našími pozemskými vecami, nedokážeme tak Ježišovi dovoliť, aby nás priviedol k božskej blízkosti svojej nekonečnej Lásky. Je to niečo podobné, ako sa stáva rozmaznanému dieťaťu…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Teraz už slovo nie je len počuteľné; nielenže má hlas, teraz má slovo aj tvár, ktorú môžeme vidieť: tvár Ježiša z Nazareta.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Je možné dnes při čtení svatého evangelia nepřemýšlet o přítomnosti, která je den ode dne plnější hrozeb a prolévání krve? „…na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes venujeme pozornosť krátkej, ale mocnej vete nášho Pána, ktorá sa dotýka až hĺbky duše a núti nás zamyslieť sa: „Ak vytrváte, zachováte si život“. Prečo je vytrvalosť tak dôležitá? Prečo Ježiš tvrdí, že naša spása závisí na jej praktizovaní? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes s úžasom počúvame Pánovo prísne varovanie: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Tieto slová Pána Ježiša sú protipólom takzvanej „kultúry neobmedzeného rozvoja ľudstva“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

Je lepšie mať Boha v duši ako zlato v trezore.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

ZAMYSLENIE NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Vo svojom srdci vie, že Ježiš je nevinný. Vo svojej hlave si však uvedomuje, že musí hrať hru politika, a preto sa rozhodne pre kompromis: poumýva si pred davom ľudí ruky a Ježiša pošle na smrť. To akože oni sú za všetko zodpovední. On je čistý. A takto vošiel Pilát do dejín raz navždy a pre všetky časy ako veľký kompromisník, ako patrón tých, ktorí hrajú na všetky strany.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V nebi sa budeme všetci milovať čistým srdcom, bez akýchkoľvek pocitov závisti či nedôvery, a to nielen manžela a manželku, naše deti, alebo svoju rodinu, ale všetkých, bez výnimky, bez jazykového, etnického, rasového či kultúrneho rozdielu…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježišovo gesto je dnes prorocké. Tak ako to robili starí proroci, robí symbolický čin, plný budúcich dôsledkov. Tým, že Ježiš vyhadzuje z chrámu obchodníkov, ktorí predávali veci potrebné pre obety, a pripomína, že “môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy” (Iz 56, 7), ohlasuje nový stav, ktorý sa chystá začať a v ktorom obetovanie zvierat neprichádza do úvahy. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium nám dnes předkládá obraz Ježíše, “který plakal” (Lk 19,41) nad osudem vyvoleného města, jež nepoznalo čas a návštěvu svého Spasitele. Víme, a zvláště my dnes, z nejnovějších zpráv o tomto městě, že tento nářek nad městem je stále aktuální, Jeruzalém je městem svatým, ale také městem rozděleným.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALŽBETY UHORSKEJ, REHOĽNÍČKY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALŽBETY UHORSKEJ, REHOĽNÍČKY

Ježiš nás učí, že dary a vlastnosti, ktoré dal každému z nás, musíme vložiť do práce.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽĎNA

Zachej chce vidieť Ježiša. Uvedomuje si však, že z dôvodu svojej malej postavy musí vyliezť na strom, ak chce niečo vidieť. Aj ja by som chcel vidieť či objaviť Božie pôsobenie v mojom živote, ale nie som si istý, či by som bolo ochotný správať sa tak „bláznivo“ ako Zachej, a pre svoj záujem o Ježiša stať sa aj terčom výsmechu. Čo som ochotný urobiť, aby som sa hlbšie stretol s Ježišom?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám slepý žobrák Bartimej (porov. Mk 10, 46) dáva úplnú lekciu o viere, ktorú s úplnou jednoduchosťou vyjadril pred Kristom. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Aj Božia láska zobrazená na jednej strane mince má svoj opak. Ježiš o tom nemlčí. Trest a odsúdenie človeka za jeho zlý život nie je dielom Boha, ale jeho samého.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANEŽKY ČESKEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANEŽKY ČESKEJ

Hovoriť s Bohom znamená modliť sa.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA

…Pri krátkozrakom videní života sa najvyššia snaha mnohých ľudí sústreďuje na ich vlastný dočasný fyzický život, a preto sa všetko ich úsilie redukuje na udržanie tohto druhu života, na jeho ochranu a obohatenie.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes se farizeové ptají Ježíše se směsicí zájmu, zvědavosti, strachu na něco, co nás všechny vždy zajímalo: kdy přijde Boží království, kdy nastane poslední den, konec světa, Kristův druhý příchod, aby soudil živé i mrtvé v den posledního soudu?

čítaj viac

SPOMIENKA SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

SPOMIENKA SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

S trochou fantázie si dokáže každý z nás predstaviť situáciu týchto vydedencov v našej vlastnej spoločnosti, ktorí však rovnako ako my, majú svoje mená a príbehy: sú to imigranti, drogovo závislí, výtržníci, AIDS pozitívni, nezamestnaní, núdzni…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Nikdy by sme však nemali strácať zo zreteľa, že skutočným miestom stretnutia človeka s Bohom, jeho skutočným chrámom, je Ježiš Kristus.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium dnes hovorí o troch dôležitých témach. Na prvom mieste je to naše správanie k deťom. Druhou témou je odpustenie. Ježiš nás žiada, aby sme odpustili, aj viackrát v ten istý deň, ak to druhého mrzí a ľutuje to. Treťou témou je viera. Viera je okno do Božieho sveta…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Máme vysoké očakávania, čakáme na „silných“ darcov, tí neprichádzajú, alebo keď i prídu, ich dary nás neuspokojujú a my len čakáme. A sme slepí, voči skutočným darcom, ktorí môžu náš život naozaj urobiť šťastným.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Boh nás chce svätých a dnes poukazuje na potrebné vlastnosti, ktoré nám pomôžu dosiahnuť svätosť a mať “pravé dobrá”: vernosť v maličkostiach, autentickosť a nikdy nezabúdať, že Boh pozná naše srdce.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽĎNA

Skutočne veríme, že môžeme oklamať Boha svojím vzhľadom, pričom sa tvárime ako dobrí kresťania? A keď hovoríme o chytráctve, mali by sme hovoriť aj o osobnom záujme. Máme naozaj záujem o Božie kráľovstvo a o jeho spravodlivosť? Je priemernosť našej odpovede ako synov svetla taká častá?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

…”neboť i když je velká bída povýšeného člověka, ještě větší je milosrdenství pokorného Boha”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Veľké zástupy idú za Ježišom, chcú byť jeho učeníkmi. Vedia však, čo to znamená, čo k tomu treba? Ježiš ide do Jeruzalema, kde ho čaká utrpenie, smrť a až potom oslava. Kto sa chce dostať na hostinu, musí pozývajúcemu hneď vyhovieť a nezdržiavať sa kúpou poľa, obhliadaním volov a chystaním vlastnej svadby. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Hroby, cintoríny sú stredom pozornosti týchto dní. Pokiaľ ovocné a kvetino­vé záhrady sú teraz už skoro celkom pusté, cintoríny akoby roz­kvitli záplavou kvetov. Stávajú sa najväčšími kvetinovými záhradami novembrových dní. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Ak by sa nás tak niekto opýtal, či sa chceme stať svätými, pozreli by sme na neho, či si z nás chce robiť žarty alebo či si z nás uťahuje. Sotva kto má prianie a chuť stať sa svätým. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čo nové vlastne Ježiš zákonníkovi povedal? Veď príkazy milovať Boha a milovať svojho blížneho sa nachádzali už v Starom zákone a zákonník ich poznal. A čo nové hovorí Ježiš nám, ľuďom 21. storočia, veď oba príkazy, v tej či onej podobe nájdeme aj v iných náboženstvách sveta.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Celý Ježišov život je zjavením toho, kto je Boh: „Boh je láska.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽĎNA

Mlčanie zákonníkov a farizejov ako aj neschopnosť odpovedať na Ježišove otázky prezrádza, že ich vlastné svedomie ich usvedčovalo z nesprávnosti ich postoja a správania. Ich až smiešne sústredenie sa na literu pri napĺňaní zákona, spojené s pohŕdaním ostatnými a predstavou vlastnej bezúhonnosti nebolo v súlade s duchom zákona, s čistotou srdca a požiadavkou milosrdenstva.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 30. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 30. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes můžeme přemýšlet o celém komplexu Ježíšova života. Život, který má dva zcela zřetelně vymezené body: modlitbu a činnost. Pokud máme jako křesťané napodobovat Ježíšův život, nemůžeme se žádného z těchto dvou rozměrů zříci.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prestaňme kalkulovať. Ponáhľajme sa vstúpiť úzkou bránou, reštartovať toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné, a dôverujme jeho milosrdenstvu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽĎNA

To sa stane s „ostatkom Izraela“, o ktorom sa zmieňuje Starý zákon: ostatok bude musieť zachrániť a vykvasiť všetok ľud. Pokračujúc v podobenstve, potrebujeme len kvas vo vnútri cesta, ktorý sa dostane k ľuďom, aby bol ako soľ, ktorá chráni pred skazou a robí všetky jedlá chutnými (porov. Mt 5, 13).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš odkrýva absurditu nesprávneho prežívania soboty. Božie slovo nám má pomáhať skúmať našu vlastnú náboženskú skúsenosť a zistiť, či nás naše spájanie sa s Bohom privádza ku komunikácii medzi ním a životom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nemôžeme čítať ani počúvať to, čo sme práve čítali alebo počuli, ak tieto slová nepreniknú hlboko do našich sŕdc, ak sme ich skutočne počuli a rozumeli.

čítaj viac

Zamyslenie na spomienku svätého Jána Pavla II.

Zamyslenie na spomienku svätého Jána Pavla II.

Tak, ako ľudia, ktorí zažili Ježiša, tak i my dnes vieme celkom ľahko premárniť jedinečnú šancu v dejinách ľudstva – dnešok.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. ŘÍJNA 2021

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. ŘÍJNA 2021

Evangelium nám dnes představuje Ježíše jako člověka s velkými ambicemi: “Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!” (Lk 12,49). Ježíš by si přál, aby oheň lásky a ctnosti již hořel.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽĎNA

Dnes chceme venovať pozornosť Ježišovým slovám: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.“ (Lk 12, 36).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. LUKÁŠA APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. LUKÁŠA APOŠTOLA

Najlepším svedectvom sviatku tohto apoštola a evanjelistu je, že nás núti myslieť na apoštolský a evanjelizačný rozmer nášho kresťanského života.

čítaj viac

SOBOTA 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SPOMIENKA SV. MARGARÉTY MÁRIE ALACOQUE

SOBOTA 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SPOMIENKA SV. MARGARÉTY MÁRIE ALACOQUE

Tí “múdri a inteligentní” súčasníci Ježiša Krista neocenili jeho Krásu ani jeho Srdce túžiace po láske. Herodes, Pilát, či Kajfáš zaslepení svojou aroganciou Pánom pohŕdali a vysmievali sa mu. Zatiaľ čo Šimon z Cyrény – pokorne pomáhajúci odsúdenému – počul láskavý tlkot Ježišovho Srdca…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu máme predstavenú dosť trápnu epizódu, ktorá musela Ježiša dosť frustrovať. Jakub a Ján prišli za ním a prosili ho, aby im zaistil popredné miesta v jeho budúcom kráľovstve…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pán Ježiš nás chce viesť k tomu, aby sme praktizovali úprimnosť a transparentnosť, a nie pokrytectvo, ako to robia farizeji a zákonici. Tí totiž prejavujú vonkajší postoj, ktorý nezodpovedá ich vnútornému spôsobu života: predstierajú, že sú tým, kým nie sú.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 28. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 28. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

V současnosti máme také několik proroků, kteří se těší skvělé pověsti. Matka Tereza, Jan XXIII., Mons. Romero… Naše generace bude muset skládat účty za ozónovou vrstvu, kterou se nám podařilo zničit, za plýtvání vodními zdroji, ale také za to, že jsme zapomněli na to, co nám řekli naši proroci.

čítaj viac

Zamyslenie na Stredu 28. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na Stredu 28. týždňa v Cezročnom období

Tak, ako ide dobrý pastier, pred stádom, tak idú rodičia pred deťmi, šéf pred zamestnancom, predstavený pred spolubratom. Dať príklad hodný nasledovania. Ak si pastier, buď dobrým pastierom. Ak nasleduješ pastiera, pozorne si ho všímaj a uč sa od neho, aby si bol raz dobrým pastierom i ty.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Bratia, ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sladký – ale tvrdý – Kristov hlas dnes varuje tých, ktorí sú presvedčení, že „lístok“ do neba už majú len preto, že hovoria: „Ježišu, aký si úžasný!“. Kristus zaplatil cenu našej spásy bez toho, aby niekoho vylúčil, ale aj tak je potrebné dodržať určité minimálne podmienky. Medzi nimi je podmienka neočakávať, že Kristus urobí všetko a my nič. Nebola by to len hlúposť, ale aj zlá pýcha. Z tohto dôvodu dnes Pán používa slovo „zlé“ „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ (Lk 11, 29). Nazýva pokolenie „zlým“, pretože ľudia kladú podmienku vidieť Ježišove veľkolepé zázraky pre svoje konečné priľnutie k Ježišovi. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Príbeh z dnešného evanjelia nám v istom zmysle vyráža dych. V celých evanjeliách je jediný, ktorý odmietol pozvanie Ježiša, aby ho nasledoval…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu môžeme počuť, milí priatelia, ten najväčší kompliment, aký mohol Ježiš povedať na adresu vlastnej Matky, Panny Márie: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ Práve touto odpoveďou Ježiš Kristus neodmieta nadšenú chválu, ktorú prostá žena venovala jeho Matke, ale uznáva ju a ide ešte ďalej, keď konštatuje, že blahoslavená Panna Mária je skutočne blahoslavená!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom Evanjeliu môžeme sledovať, ako je Ježiš absurdne „obvinený“ z vyháňania zlých duchov „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.““ (Lk 11,15). …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 27. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 27. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnešní evangelium je Ježíšovou katechezí o modlitbě. Slavnostně prohlašuje, že Otec mu vždy naslouchá: “Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jonášova kázeň mala veľký úspech, Ninive sa obrátilo. Avšak Jonáš sa nad tým neraduje, ale smúti. On hlásal skazu Ninive. Keď sa jeho slová nestanú pravdou, stane sa krivda aj Božej cti. Nechcel zostať v očiach týchto pohanov klamárom, a to pre slávu Božiu. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

Dnes máme spomienku svätej Faustíny Kowalskej, poľskej rehoľníčky, ktorú sv. Ján Pavol II. svätorečil v roku 2000. Ježiš Kristus si ju vybral, aby sa stala apoštolkou Božieho milosrdenstva, čiže aby rozšírila vieru a úctu k Božiemu milosrdenstvu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO FRANTIŠKA ASSISKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Keď sme v jednote s Ním, začíname zakúšať, že s Ním je možné všetko, dokonca aj milovať blížneho.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes máme pred sebou namrzeného Ježiša. Dnešné evanjelium je jediné miesto vo všetkých evanjeliách, kde sa toto silné slovo v súvislosti s Ježišom nachádza. Čo bolo dôvodom tejto jeho namrzenosti?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

Toto hovorí Pán: „Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

Baruch bol priateľom a učeníkom proroka Jeremiáša. Po páde Jeruzalema ostal Baruch spolu s Jeremiášom v Jeruzaleme. V piatom roku po páde Jeruzalema išiel do Babylonu, kde prečítal zajatcom svoje posolstvo, v ktorom sa hovorí aj o priznaní si svojej viny.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 26. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 26. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

„Všichni jsme byli povoláni a všichni musíme cítit odpovědnost. Každý na svém místě a ve svém stavu. V den našeho křtu nám bylo řečeno: “Jsi kněz, prorok a král a odměnou ti bude věčný život”.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

Anjeli slúžia Bohu. Oni oslavujú Svätú Trojicu a robia to, keď slúžia nám. Otec ich posiela, pre naše dobro a našu ochranu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA

Dnes oslavujeme svätosť verného kresťanského laika, ktorý bol verný svojmu krstu a svedomito si plnil svoje povinnosti panovníka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL

Dnes, na pamiatku svätého Vincenta de Paul, chudobného medzi chudobnými, sme pozvaní k tomu, aby sme sa zamysleli nad svojím okolím a uvedomili si sociálne, duchovné, ekonomické potreby a problémy, ktoré nás obklopujú. „Cirkev má vychádzať“ na periférie, ako nás žiada pápež František: „Snívam o misionárskom impulze schopnom všetko premeniť, aby sa zvyky, spôsoby konania a štruktúry Cirkvi nasmerovali na evanjelizáciu dnešného sveta, a nie na jej sebazáchovu.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Neresť, na ktorú sa sústreďuje dnešné Božie slovo, sa nazýva žiarlivosť. Na žiarlivosť trpel Jozue v prvom čítaní. Trpel na ňu Ján a ostatní apoštoli v evanjeliu. A trpíme na ňu i my, ja i ty, a to bez toho, že by sme si to dokonca uvedomovali. Jozuemu vadilo, že dvaja muži menom Eldad a Medad mali Božieho Ducha a že prorokovali, hoci nevyšli ako ostatní von z tábora k stánku, kde boli povinní byť. Jánovi a ostatným apoštolom zasa vadilo, že nejaký človek v Ježišovom mene vyháňal zlých duchov, hoci nepatril medzi nich. A nám? Nám vadí… čo? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.“ (Lk 9,43b-45)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnešní evangelium nám vypráví, jak Herodes toužil vidět Ježíše (srov. Lk 9,9).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

„Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou“.“ Možno aj ty dnes sedíš na svojej „mýtnici“. Zdvihni hlavu a dovoľ Ježišovi, aby sa ti pozrel do srdca. On pozná tvoju únavu a zmätok. Ponúka ti miesto pri budovaní kráľovstva, ktoré potrvá naveky.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Mal by som denne pri spytovaní svedomia uvažovať nad chvíľami, kedy som nemiloval, prejaviť ľútosť, že som sklamal, prosiť, aby som bol zajtra tým, ktorým mám byť.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nedávno mi jeden známy hovoril o jednom spoločenstve, kde jeho členovia žili hlboké kresťanstvo. Slová ako láska, vzájomné pomáhanie si, Božia vôľa, odpúšťanie, svedectvo, modlitba tu boli na dennom poriadku. Veľmi sa mu to páčilo a hlboko ho to zasahovalo. Po čase však začal cítiť, že čosi tam nie je v poriadku. Členovia tohto spoločenstva občas trúsili poznámky na adresu jednotlivých spolučlenov, avšak mimo svojho spoločenstva. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Milovaný, prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo: Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista, ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Dnes si v evanjeliu môžeme všimnúť aký bol Ježišov bežný deň. Svätý Lukáš to vysvetľuje niekoľkými slovami: ” Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve ” (Lk 8, 1).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou (nádobu drahocenného) oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA A PATRÓNKY SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA A PATRÓNKY SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

I Mária musí opustiť svojho Syna kvôli evanjeliu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA
čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

… Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého. (Lk 7,10)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné Božie slovo od nás chce, aby sme uvažovali o jednej veľmi nepríjemnej téme: o krížoch v našom živote. Tejto téme by sme sa najradšej vyhli, tak ako sa jej chceli vyhnúť apoštoli v evanjeliu. Bohužiaľ, nejde to. Bez krížov nejestvuje život. Život bez krížov a utrpení je život, ktorý nevedie nikam. Ježiš v evanjeliu hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes Ježiš vyhlasuje, že „kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich“ je múdry a „podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu“ (Lk 6,47-48). …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Byť radikálny neznamená byť fanatický (lebo láska je trpezlivá a tolerantná) alebo byť nemierny (lebo umiernenosť je vo veciach lásky nutná).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 23. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 23. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes nás Pán skrze evangelistu hned dvakrát žádá, abychom milovali své nepřátele. A uvádí tři příklady naplnění tohoto přikázání: prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Je to přikázání, které se zdá být obtížné dodržovat: jak můžeme milovat ty, kteří nás nemilují? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

Dnes slávime sviatok Narodenia Panny Márie. V evanjeliách sa nespomína nič o jej narodení. Dnešné evanjelium nám hovorí o udalosti, ktorá nastala po počatí Božieho Syna v lone Panny Márie. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA GRODZIECKEHO A ŠTEFANA PONGRÁCZA, KŇAZOV A MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA GRODZIECKEHO A ŠTEFANA PONGRÁCZA, KŇAZOV A MUČENÍKOV

Bratia, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite – v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili –, a vynikajte vo vzdávaní vďaky! …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pre dnešok je potrebné vedieť, že sloboda a láska kráčajú ruka v ruke. Sloboda a láska, podľa príkladu Ježiša Krista.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Povedzme si dnes, milí priatelia, niečo o uzdravovaní. Podnet k tomu nám dáva dnešné evanjelium o uzdravení hluchonemého. Ježiš uzdravil veľa ľudí počas svojej verejnej služby. Niektorí boli uzdravení okamžite, iní postupne, jedni si museli uzdravenie u Ježiša vymôcť, iní ho dostali až po dlhom čase. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes Ježiš v odpovedi na obvinenie farizejov vysvetľuje správny význam soboty a cituje príklad zo Starého zákona (porov. Dt 23,26): „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid […]? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ (Lk 6, 3-4).

čítaj viac

ZAMYSLENIE SPOMIENKU NA SVÄTÉHO GREGORA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE SPOMIENKU NA SVÄTÉHO GREGORA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

Dnes pri uvažovaní nad evanjeliom môžeme odhaliť pascu, ktorú pripravili farizeji a zákonníci na Ježiša, keď dávajú do protikladu pôst a modlitbu farizejov a Jánových učeníkov proti tomu, ako sa správajú Ježišovi učeníci. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 22. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 22. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ještě dnes žasneme nad tím, jak byli tito rybáři schopni opustit všechno, práci, rodinu, aby následovali Ježíše (“přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním”), právě když se před nimi projevil jako výjimečný spolupracovník pro zaměstnání, z něhož měli živobytí. Kdyby Ježíš z Nazareta učinil stejnou nabídku nám, v našem 21. století, měli bychom tolik odvahy jako tito učedníci; dokázali bychom správně vidět, co je pro nás skutečným ziskem? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Každý deň prijať malý záväzok, poraziť svoje sebectvo v nejakej malej veci v prospech druhých (to môžeme nazvať skutočnou láskou).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes môžeme vidieť, že Ježišova učiteľská činnosť bola hlavným poslaním jeho verejného života.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal“ (Lk 4, 18). Tieto slová majú význam, ktorý presahuje konkrétny historický moment, v ktorom boli vyslovené. Duch Svätý plne prebýva v Ježišovi Kristovi a Duch Svätý ho posiela k veriacim.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Božie prikázania opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ Ak si myslíme, že tieto tvrdé slová, milí priatelia, Ježiš adresoval iba svojim súčasníkom a aj to iba niektorým, veľmi sa mýlime. Ľudia každej doby mali silné sklony pliesť si podstatné s nepodstatným a ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKA SV. AUGUSTÍNA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKA SV. AUGUSTÍNA

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. …

čítaj viac

ZAMYSLENIA NA SPOMIENKU SVÄTEJ MONIKY

ZAMYSLENIA NA SPOMIENKU SVÄTEJ MONIKY

Je úžasné, ak ľudia v priebehu rokov získajú múdrosť, ktorá vedie k zmysluplnému životu. Ešte krajšie je, ak do večera svojho života získajú múdrosť, ktorá im pomôže zomrieť zmysluplnou smrťou. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes text evangelia hovoří o nejistotě okamžiku, kdy přijde Pán: nevíte, který den váš Pán přijde. Pokud chceme, aby nás našel v pohotovosti a připravené, když přijde, nemůžeme se být roztržití, ale ani usnout: musíme být vždy plně přítomni.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V týchto dňoch stretáme v evanjeliách Ježiša, ktorý postupne odsudzuje rozmanité postoje zákonníkov a farizejov, ktoré sú nezlučiteľné s dôstojným a slušným životom, nielen kresťanským, ale aj ľudským…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

Na to, aby sme si uvedomili nekonečnú lásku Boha ku každému z nás, aby sme si naplno uvedomili, že nám klope na dvere, potrebujeme niekedy vonkajší hlas, priateľa, „Filipa“, ktorý nám povie „Poď a uvidíš!“ Niekoho, kto nás privedie na cestu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 21. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 21. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Dnes nás Pán chce poučiť o pojme, ktorý je sám o sebe jednoduchý, ale len málokto si ho dokáže osvojiť do hĺbky. Totiž, viesť niekoho ku katastrofe neznamená viesť ho k životu, ale k smrti. Ten, kto učí, ako zanedbávať svoj život nie je majstrom života, ale „vrahom“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium dnešnej nedele niektorí biblisti nazývajú aj evanjeliom krízy. Obrovský dav Ježišových poslucháčov, obdivovateľov a nasledovateľov, ktorý sa okolo neho počas posledných týždňov sformoval, sa mu v jednom momente začne scvrkávať, až sa celkom rozpadne. Takmer všetci od neho poodchádzajú a ostanú mu iba jeho dvanásti apoštoli. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PIA X., PÁPEŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PIA X., PÁPEŽA

Dnes sa na nás Ježiš Kristus opäť obracia s prosbou o pokoru a s výzvou, aby sme si vybrali to správne miesto.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom Evanjelium sa učiteľ Zákona pýta Ježiša: “Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?” (Mt 22, 36).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnešní podobenství hovoří o králově hostině. Je to vcelku často se opakující příklad v Ježíšově kázání. Souvisí to s tou svatební hostinou, která se stane na konci věků, a tou bude spojení Ježíše s jeho Církví. Bůh Otec připravil tuto hostinu a chce, aby byli přítomni všichni lidé. Proto všem říká: „pojďte na svatbu!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Božie Slovo pozýva, aby sme si uvedomili, že Božia „logika“ presahuje rámec ľudskej logiky.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa zamýšľame nad reakciou učeníkov, ktorú vyvolal Ježišov dialóg s bohatým mladíkom. Divili sa a pýtali: “Kto potom môže byť spasený?” (Mt 19, 25)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Synovia Izraela robili, čo sa Pánovi nepáči, a slúžili Bálom. Opustili Pána, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, chodili za cudzími bohmi, za božstvami národov, ktoré bývali okolo nich, a klaňali sa im. Tak dráždili Pána: opustili ho a slúžili Bálovi a Aštarte. ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Veľké znamenie na nebi ,.. žena odetá slnkom, mesiac pod jej nohami a okolo hlavy koruna z 12 hviezd. Apokalypsa sv. Jána, z ktorej tento obraz líči osudy Božieho kráľovstva na zemi v poslednej fáze až do skončenia sveta, nám ukazuje obrazy, ktoré sú nám nie vždy ľahko pochopiteľné. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA

Jozue prehovoril k ľudu: „Teraz sa bojte Pána a slúžte mu verne a úprimne. Odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii a v Egypte, a slúžte Pánovi. Ak sa vám nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyberte, komu chcete slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii, a či bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. No ja a môj dom, my budeme slúžiť Pánovi.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 19. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 19. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

V dnešnom Evanjeliu Ježiš odpovedá na otázky svojich súčasníkov o skutočnom význame manželstva zdôraznením jeho nerozlučiteľnosti.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Já se dnes ptám kolikrát musím odpustit přestupky svého bratra nebo sestry? Jako bych se ptal: tyto osoby, které tak moc miluji, mají také své stinné stránky a rozmary, které mě trápí a obtěžují takřka den co den… Pane, jak dlouho se s tím vším mám jen smiřovat?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Pán v evanjeliovom úryvku učí tri často ignorované, ale zato dôležité spôsoby, ako postupovať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka

Dnes, na sviatok svätého Vavrinca, rímskeho diakona a mučeníka, nám Cirkev pripomína, že všetci kresťania sú povolaní vydávať svedectvo vernosti Kristovi a to aj za cenu veľkých obetí, utrpenia ba i smrti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PATRÓNKY EUROPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PATRÓNKY EUROPY

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Zaiste každý z nás pozná momenty znechutenia, sklamania a akoby neschopnosti ísť ďalej, pokračovať v tom, čo sme si zaumienili a o čom sme presvedčení, že je to dobrá vec. Tieto momenty pochádzajú z rozličných prameňov: jednak máme obmedzené zdroje energie, a preto sa treba z času na čas zastaviť a znova načerpať energiu. S prázdnou nádržou nie je možné jazdiť! …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Ježiš opäť učí, že zázraky sa merajú mierou našej viery: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto tam!‘ – prejde“ (Mt 17, 20).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK PREMENENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK PREMENENIA PÁNA

Dnes slávime sviatok Premenenia Pána. Aj my sme povolaní v duchu vystúpiť s Pánom na horu Tábor. Hora Tábor, podobne ako hora Sinaj, je miestom blízkosti Boha. Hora je v Písme miesto, kde možno dýchať čerstvý vzduch a tešiť sa z výhľadu na krásu prírody. J

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ježíš dnes Petrovi dává jasné poslání, a to proto, že Petr vyznal, že Kristus je Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš reaguje slovy o blahoslaveném Petrovi, kterému toto nezjevilo tělo a krev, ale nebeský Otec. Ježíš v té chvíli dává Petrovi zřetelně první místo v pozemské struktuře Církve.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA MÁRIU VIANNEYA, KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA MÁRIU VIANNEYA, KŇAZA
čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho etiopskú ženu. Vraveli: „Vari len s Mojžišom hovoril Pán? A nehovoril aj s nami?“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Ježiš stavia pred to, čo je základom nášho kresťanského života a nášho vzťahu s Bohom – byť bohatý – ale pred Bohom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po každom veľkom momente života nasleduje moment reakcie – a práve v tejto reakcii sa nachádza nebezpečenstvo. Zdá sa, ako keby zákonom života bolo to, že po tom, čo sme sa osvedčili v boji s prekážkami a ťažkosťami života, …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA Z LOYOLY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA Z LOYOLY

Všimnime si jeden moment príbehu o smrti sv. Jána Krstiteľa. Herodes sa zaprisahal dcére Herodiady, že jej dá všetko, čo bude chcieť, a tá si na radu matky žiadala hlavu Jána Krstiteľa. Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu rozkázal, aby jej ju dali….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 17. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 17. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Země, tento svět, to je náš bod pro setkání s Pánem. Pán Ježíš jinde v Janově evangeliu říká, že nepřišel prosit Otce, aby nás ze světa vzal, ale abychom byli ochráněni před zlým. Ano, svět je pro nás, je darem Boha a vlastně naším oltářem, na němž každý den přinášíme Bohu oběť milou a svatou. Patříme do tohoto světa, ale to neznamená, že musíme být světští.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 17. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 17. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Matúš predkladá na zamyslenie dve podobenstvá o nebeskom kráľovstve. Ohlasovanie Kráľovstva má podstatný význam v Ježišovom účinkovaní a v nádeji vyvoleného národa.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH GORAZDA A SPOLOČNÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH GORAZDA A SPOLOČNÍKOV

Dnes nás Cirkev prostredníctvom podobenstva o kúkoli a pšenici pozýva, aby sme sa zamysleli nad koexistenciou dobra a zla. Dobro a zlo v našom srdci; dobro a zlo, ktoré môžeme spozorovať na iných, dobro a zlo, ktoré môžeme vidieť vo svete, všade okolo nás.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Ježiš povedal svojim učeníkom: Blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“ (Mt 13, 16-17)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božie Slovo nasledujúcej 17. nedele cez rok mieri na jeden a ten istý terč: na schopnosť deliť sa. Táto schopnosť nie je samoúčelná: tzn. deliť sa pre delenie sa. To nie je cieľ. Cieľom je delenie sa pre to, aby sme mali všetci: aj tí, ktorí sa delia, aj tí, s ktorými sa delíme, ktorým dáme. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Pánove slová a ustanovenia. A všetok ľud odpovedal jedným hlasom: „Všetko, čo Pán povedal, splníme.“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, PATRÓNKY EURÓPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, PATRÓNKY EURÓPY

Počúvajme Boží hlas v tichu a v našej modlitbe. Vzdajme sa toľkých zbytočných a márnych vecí. Nech je naše bohatstvo a majetok len náš Pán.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ve skutečnosti, na úsvitu vzkříšení, Marie hledala Ježíše a našla Ho vzkříšeného. Toho rána ji Ježíš Kristus zjevil nejdůležitější skutečnost naší víry: že byla také Boží dcerou, když říká, že vystupuje k svému Otci, k svému a vašemu Bohu!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom Evanjeliu nás prekvapuje Ježišova otázka: “Kto je moja matka? (Mt 12, 48).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám hovorí o tom, ako niektorí zákonníci a farizeji chcú, aby Ježiš urobil zázrak a tak dokázal svoj božský pôvod. On už však predtým urobil veľa znamení a zázrakov, viac než dosť, aby dokázal nielen svoj pôvod od Boha, ale aj to, že on sám je Boh.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám hovorí o tom, ako niektorí zákonníci a farizeji chcú, aby Ježiš urobil zázrak a tak dokázal svoj božský pôvod.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Bol raz istý človek, ktorý túžil nájsť pravdu. Hľadal dlho a namáhavo, avšak bezvýsledne. Po dlhých rokoch bezúspešného hľadania mu jedného dňa ktosi hovorí: „Vieš čo? Choď tam za tamtú horu a tam nájdeš jaskyňu. V jej vnútri sa nachádza studňa. Tej sa spýtaj, čo je to pravda, ona ti to iste povie!“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium prináša dvojité posolstvo. Za prvé nás Ježiš pozýva, aby sme ho nasledovali a za druhé sa nám ukazuje hodnota nežnej lásky: „Nebude sa škriepiť, nebude kričať̋(Mt 12, 19).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa Pán približuje k obilným poliam našich životov, aby si natrhal plody svätosti.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes vidíme svět, který se rozhodl obrátit zády k Bohu. Naše útočiště před světem nepřátelským vůči křesťanství a křesťanům spočívá v naslouchání Ježíši (který je tím, kdo k nám mluví v liturgii nebo během našeho soukromého čtení Božího Slova) a přináší útěchu, radost a naději uprostřed každodenních bojů: pojďte ke mně všichni, kdo nesete těžká břemena (…), a najdete odpočinek, říká Pán.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pán Ježiš sa dnes modlí: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým” (Mt 11, 25).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jednoducho neexistuje žiadna výhovorka, žiadne ospravedlnenie, ak už je človek pokarhaný samotnou Pravdou.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Ježiš ponúka výbušnú zmes odporúčaní; je to ako jedna z tých módnych hostín, kde sú jedlá len malými lahodnými „chuťovkami“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pred mnohými rokmi som sa stretol s myšlienkou, ktorá ma odvtedy doprevádza. Bola napísaná na stene kaplnky nášho rehoľného domu v Chicagu. Viackrát som si ju odvtedy otestoval a vždy som zistil, že má pravdu. Znela takto: „God will never lead you, where his grace cannot keep you.“ „Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nepodržal svojou milosťou.“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás evanjelium pozýva zamyslieť sa nad vzťahom medzi žiakom a učiteľom: “Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána” (Mt 10, 24).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 14. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 14. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Dnešné evanjelium zdôrazňuje ťažkosti a protivenstvá, ktoré my kresťania musíme znášať kvôli Kristovi, a učí nás ako máme pevne stáť a vytrvať až do konca.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes nás Boží slovo zve k evangelizaci a říká: „Jděte a hlásejte“ (Mt 10,7).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Dbajte na to, aby ste všetci nasledovali biskupa, ako Ježiš Kristus nasleduje Otca, a presbyterov (kňazov), ako by ste nasledovali apoštolov…” (sv. Ignác Antiochijský).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám evanjelium hovorí o mužovi, ktorý bol nemý a posadnutý. Približuje aj protichodné reakcie, ktoré nastali potom, čo ho Ježiš uzdravil.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTCOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTCOV

Kedy sa však môžeme stať misionármi? Keď náš život doma, v práci a všade inde odráža pokoj a spravodlivosť zmiereného srdca.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš dnes prichádza domov, do Nazareta, do dediny, v ktorej vyrastal. Už dlhší čas bol mimo nej. Keď dosiahol vek 30 rokov, z Nazareta odišiel. Cítil, že musí odísť. Jeho pobyt …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO TOMÁŠA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO TOMÁŠA, APOŠTOLA

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.ʺ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.ʺ

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám hovorí o povolaní mýtnika Matúša. Ježiš pripravuje malú skupinu učeníkov, ktorí by pokračovali v jeho diele Spásy. Vyberá si, koho chce: či už rybárov alebo zo skromných povolaní.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes se setkáváme s jedním z mnoha evangelních důkazů milosrdné dobroty Pána. Všechny podobné důkazy zachycené v evangeliu mají něco společného: jsou bohaté na významy a detaily.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes máme možnosť uvažovať o smutnom protiklade. Na jednej strane obdivujeme moc a božský majestát Ježiša Krista, ktorému sa démoni dobrovoľne podriaďujú – čo je signál, že prišlo Nebeské kráľovstvo. Zároveň však vyjadrujeme ľútosť nad obmedzenosťou a lakomosťou, ktorej je schopné ľudské srdce, keď odmieta nositeľa Dobrej zvesti:

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV

„… môžeme kráčať, koľko chceme, môžeme budovať veľa vecí, ale ak nevyznávame Ježiša Krista, nič nám to nepomôže. Staneme sa súcitnou mimovládnou organizáciou, ale nie Cirkvou, Kristovou nevestou.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

Evanjelium nám dnes – prostredníctvom dvoch postáv – predstavuje vlastnosť,
ktorú musí mať dobrý Ježišov učeník.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: …

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám ukazuje celé spektrum čností rímskeho stotníka: nájdeme tu súcit a lásku k svojmu sluhovi, prejavenú v záujme o jeho zdravie, ďalej aj vieru v moc Ježiša, dôveru a pokoru.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám ukazuje malomocného, ktorý si bolestne uvedomuje svoju chorobu, pristupuje k Ježišovi a prosí: …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Svatý Jan je mužem kontrastů: žije v tichu pouště, ale právě odtud apeluje na davy přesvědčivě silným hlasem, který vyzývá k obrácení; je dost pokorný na to, aby řekl, že je pouze hlasem, nikoli Slovem, ale nesnaží se o korektnost svých slov a odvažuje se obvinit a odsoudit všechny nespravedlnosti a vystoupí i vůči samotnému králi

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO 12. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO 12. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Být člověkem víry znamená umět čekat, žít v trpělivosti. Boží „čas“ je jiný než lidský.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Pán dáva tri odporúčania. Prvé z nich je: “Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine” (Mt 7, 6). Čo to znamená?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ak už súdime a napomíname, jediným cieľom má byť náprava druhého.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes – v týchto dňoch “búrlivého počasia” – je evanjelium vystavené otázkam. Ľudstvo prešlo drámami, ktoré sa ako prudké vlny prehnali jednotlivcami i celými národmi, …

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám jasne hovorí o žití „prítomného okamihu“: nemyslieť na to čo bolo včera, ale odovzdať sa Bohu a Jeho milosrdenstvu. Nebyť ustráchaný čo bude zajtra, ale zveriť všetko Jeho Prozreteľnosti. Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša povedala: «Duch sebaodovzdania je môj jediný sprievodca – nemám iný kompas!».

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Pán hovorí, že „lampou tela je oko“ (Mt 6, 22). Svätý Tomáš tvrdí, že keď Ježiš hovorí o oku, tak má na mysli úmysly človeka. Keď je náš úmysel správny, žiarivý, smerujúci k Bohu, všetky naše skutky sú jasné, žiarivé; ale keď sa náš úmysel stane tmou, aj my sa staneme temnými. (porov. Mt 6, 23).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 11. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 11. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Pán nám dnes chce pomoci růst v hlavní otázce našeho křesťanského života: v modlitbě. Varuje nás, abychom se nemodlili jako pohané, kteří se snaží přesvědčit Boha o tom, co chtějí.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

nes nás Ježiš pozýva konať všetko na slávu Božiu, k radosti Otca. To je dôvod, pre ktorý sme stvorení, takto to potvrdzuje Katechizmus Katolíckej Cirkvi: „Boh všetko stvoril pre človeka, ale človek bol stvorený, aby slúžil Bohu, miloval ho a aby mu obetoval celé stvorenie.ʺ

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Kristus pozýva k láske. Sv. Augustín hovorí: „Jedinou mierou lásky je milovať bez miery.“ Boh je Láska, ktorá “dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých” (Mt 5, 45). My ľudia, stvorení na Boží obraz a podobu, sa máme neustále snažiť o to, aby sme sa mu podobali a mohli byť: „synmi a dcérami svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Ježiš učí, že odpustenie môže zvíťaziť nad nenávisťou…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš nás dnes vedie na pole a do prírody a chce, aby sme sa pozorovaním toho, ako príroda funguje, čomusi naučili. Medzi rastom v prírode a rastom v nás je veľká podobnosť. Podobenstvá o raste semena a … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Dnes slávime spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. V evanjeliu sme počuli slová: „A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.“ V biblickom jazyku sa srdce vzťahuje na najhlbšiu podstatu človeka, centrum jeho osobnosti, odkiaľ vychádzajú všetky myšlienky, slová a skutky. Môžeme si preto položiť pár otázok, ktoré nám objasnia dnešnú spomienku.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Dnes máme pred očami – alebo ešte lepšie pred vnútornými očami, osvietenými vierou – postavu Krista, ktorý práve zomrel na kríži a ktorého bok prebodla stotníková kopija. “Hneď vyšla krv a voda” (Jn 19,34).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 10. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 10. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ježíš nás dnes vyzývá, abychom dělali víc, než jen dodržovali zákony. I když totiž nutně neupadáme do promyšleně zlých skutků, rutina docela často zabíjí touhu po hledání svatosti tím, že se pohodlně přizpůsobí požadavku vlastně jen tak nějak průměrně dobrého chování.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Boh chce od človeka odpoveď lásky, ktorá sa vyjadruje i naplnením jeho učenia: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám svätý Matúš pripomína slová, ktoré Ježiš povedal o misii nás kresťanov: byť soľou a svetlom sveta.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Ježiš ohlasovaním blahoslavenstiev ukazuje, aká má byť identita jeho učeníka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Spisovateľ Wilhelm Hünnermann píše v jednom zo svojich románov o istom kňazovi, volal sa Viliam Gautier, ktorý sa dostal do zajatia do Afriky a tam odpadol od viery. Uniesli ho piráti a predali ho ako otroka … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes, podobne ako v Ježišových časoch, môžeme upadnúť do pokušenia duchovného pokrytectva.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: ‚Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.‘ Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“ A veľký zástup ho počúval s radosťou. (Mk 12,35-37)

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Dnes slavnostně oslavujeme Kristovu eucharistickou přítomnost mezi námi: „Toto je moje tělo (…). Toto je má krev“ (Mk 14, 22–24). Připravme se na to, že naše duše bude odpovídat velmi konkrétně tomuto „eucharistickému zázraku“ (sv. Jan Pavel II.).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Cirkev predkladá – prostredníctvom Kristových slov – skutočnosť zmŕtvychvstania a vlastností zmŕtvychvstalých tiel. Evanjelium spomína Ježišovo stretnutie so Saducejmi, ktorí na hypotetickom a scestnom príklade predkladajú Ježišovi otázku o vzkriesení mŕtvych, v ktoré oni i tak neveria.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JUSTÍNA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JUSTÍNA

Dnes opäť žasneme nad Kristovým dôvtipom a múdrosťou. Svojou majstrovskou odpoveďou priamo poukazuje na spravodlivú samostatnosť svetských skutočností: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi“ (Mk 12, 17).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu sme si vypočuli podobenstvo, ktoré nesie názov: podobenstvo o zlých vinohradníkoch.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Dnes máme sviatok Najsvätejšej Trojice. Tajomstvo Trojice nie je ľahké pochopiť. Je to záhada, nad ktorou si lámal hlavu už nejeden katolík, no márne. My si dnes skúsme … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI na slávnosť NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

KATECHÉZA PRE DETI na slávnosť NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na slávnosť NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné Evanjelium nás pozýva premýšľať nad našimi úmyslami, keď sa ideme stretnúť s Ježišom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Lebo len očami viery môžeme pochopiť, čo myslí Ježiš svojimi slovami: „A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

Liturgia dnes nás pozýva, aby sme spoznali úžasné kňazské srdce Ježiša Krista.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 8. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 8. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes nás Pán učí jaký má být náš postoj před křížem. Vroucí láska Ježíše k vůli Jeho Otce, k uskutečnění spásy lidstva, každého muže, každé ženy, ho vede, aby se rychle vydal směrem do Jeruzaléma, kde „Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes počúvame rozhovor Pána Ježiša s Petrom. Pán potrebuje učeníkov, nasledovníkov a priateľov. Podobá sa hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno, aby najal ľudí na prácu do svojej vinice. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ – SPOMIENKA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ – SPOMIENKA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

Dnes si pripomíname Máriu, matku Cirkvi. V tomto zmysle uvažujeme o duchovnom materstve Márie v súvislosti s Cirkvou, ktorá je sama osebe Matkou Božieho ľudu, pretože „nikto nemôže mať Boha za Otca, ak nemá Cirkev za Matku“ (sv. Cyprián). …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Dnes máme Turíce, a preto je namieste sa pýtať: Kto je Duch Svätý?

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI na slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI na slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami a krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

„Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“ Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Sme veľmi vďační svätému Jánovi, že nám zanechal svedectvo tohto dôverného dialógu medzi Ježišom a Petrom: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SEDMÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SEDMÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Dnes se nabízí pevný základ pro důvěru v evangelium: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne…“ (Jan 17,20). Je to Ježíšovo srdce, které v intimitě společenství s jeho učedníky otevírá nevyčerpatelné poklady své lásky. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Žijeme dnes vo svete, ktorý nepozná pravú radosť, Ježišovu radosť; vo svete, ktorý ju hľadá na nesprávnych miestach a nesprávnymi spôsobmi. Hľadanie šťastia bez Ježiša však vedie jedine k hlbokému nešťastiu. Len sa pozri na programy v televízii – neustále je niekto v problémoch. Televízne seriály nám poukazujú na biedu života bez Boha. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium sa začína slovami o „hodine”. Ježiš sa modlí: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba ” (Jn 17, 1). Je to nádherná a hlboká modlitba, ktorou sa prihovára Otcovi v čase, keď sa napĺňa jeho poslanie a dokončuje dielo, ktoré má vykonať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

V dnešnej dobe môžeme mávať vnútorný pocit, že viera v Krista vo svete slabne. Mnohé prúdy dnešnej doby sú namierené proti nášmu odhodlaniu a odvahe, postaviť svoj život v celistvosti na Evanjeliu. Konzumný spôsob života, …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

V čítaniach dnešnej nedele sa dvakrát spomína Judáš. Je to v prvom čítaní zo Skutkov apoštolov, kde jedenásti apoštoli vyberajú za Judáša náhradníka a v evanjeliu, kde ho Ježiš nazýva synom zatratenia. Sme už ďaleko od udalostí Veľkého Piatku a … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 7. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Boh na nikoho z nás nezabúda a každého z nás volá k sebe!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

Dnes si Cirkev pripomína deň, keď si apoštoli vybrali Ježišovho učeníka, ktorý mal nahradiť Judáša Iškariotského.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

„Veríme v toho, ktorého sme nevideli. Tí, čo ho videli, ho zvestovali (…). Ten, ktorý to prisľúbil, je verný a nikdy nesklame: posilnite svoju dôveru a očakávajte jeho prísľub (…) zachovajte si pevnú vieru!” (sv. Augustín).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO ŠESTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO ŠESTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Dnes nám Pán chce znovu otevřít oči, abychom si uvědomili, že velmi často děláme věci úplně špatně. „Duch pravdy přichází a uvede vás do celé pravdy“ (Jan 16,13).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel.“ Dnešné evanjelium nám ponúka hlbšie chápanie skutočnosti Nanebovstúpenia Pána.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes v evanjeliu Ježiš ohlasuje a sľubuje príchod Ducha Svätého: “Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.” (Jn 15, 26).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Hovorí sa, že keď sv. apoštol Ján bol už veľmi starý, svoje kázne obmedzil iba na jednu vetu: „Deti moje, milujte sa navzájom!“ Keď sa ho pýtali, prečo opakuje to isté stále dokola, on im odpovedal: „Toto je prikázanie, ktoré sme dostali od nášho Pána. Ak ho zachováme, nemusíme robiť už nič iné!“ … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 6. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

… Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!“ Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium. (Sk 16, 9-10)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nás Pán pozýva k bratskej láske: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ (Jn 15, 12), to znamená, ako ste ma videli milovať a ako ma stále budete vidieť milovať.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO PÁTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO PÁTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 15, 9-11)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

… lebo prostredníctvom lásky zotrvávame v jednote!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.“ Dnes nám Ježiš nepriamo hovorí o kríži a o pokoji, ktorý z neho prúdi. Dáva nám pokoj, ale za cenu svojho “odchodu” z tohto sveta, čiže za cenu svojho bolestného utrpenia a smrti

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI – SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI – SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

Dnes slávime sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov. Dnešné evanjelium zachytáva súkromný rozhovor Ježiša s apoštolmi s cieľom poskytnúť im jasnú predstavu o sebe a svojej misii na Zemi, pretože apoštoli boli veľmi preniknutí myšlienkami, ktoré Židia udržiavali o Mesiášovi: očakávali pozemského a politického osloboditeľa, zatiaľ čo Ježišova osoba sa vôbec nestretla so žiadnym z týchto vopred vytvorených obrazov.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Možno si ešte pamätáte zo školských lavíc, konkrétne z hodín literatúry, myšlienku tzv. zbytočného človeka. Vo svojich literárnych dielach sa ňou zaoberali najmä ruskí romantickí spisovatelia 19. storočia, … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 5. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU PO 4.  NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nás Ježiš vyzýva, aby sme ostali pokojní. Pokoj a radosť plynú z jeho vzkrieseného Srdca smerom k tomu nášmu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY

Dnes církev s radostí a vděčností oslavuje svátek sv. Kateřiny Sienské. S radostí proto, že se v ní slova našeho Pána stala skutečností, když velebí Otce za to, že „tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým“ (Mt 11,25). Ukazuje nám stupeň vnitřní dospělosti a láskyplného spojení – dokonce i mystického manželství – s Ježíšem Kristem u dívky tak mladé jako Kateřina.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.“ Evanjelista píše, že Ježiš „zvolal“. Volá ako niekto, kto chce, aby ho mohol každý jasne počuť. Jeho výkrik je zhrnutím celého jeho spasiteľného poslania; prišiel “spasiť svet”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes vidíme Ježiša prechádzať sa „v Šalamúnovom stĺporadíʺ (Jn 10,23) v Jeruzaleme počas sviatku Posvätenia chrámu. Židia sa ho vtedy pýtali: „Ak si Mesiáš, povedz nám to otvoreneʺ, na čo im odvetil: „Už som vám povedal, a neveríteʺ (Jn 10,24-25).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes budeme uvažovať nad jedným z najkrajších a najznámejších obrazov Ježišovho kázania: Dobrý pastier, jeho ovce a brána. Viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

V dnešnom evanjeliu Ježiš porovnáva dva rôzne typy pastierov: nádenníka a dobrého pastiera. V čom je hlavný rozdiel medzi nimi? … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 4. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes sme si práve prečítali v evanjeliu Ježišovu reč o chlebe života, ktorým je on sám, ktorý nám ponúka svoje telo ako výživu pre našu dušu a pre náš kresťanský život. A ako sa to zvyčajne stáva, musíme uvažovať o dvoch odlišných – ak nie opačných – reakciách od tých, ktorí ho počúvajú.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Sme pozvaní, aby sme vo svojom vnútri objavovali a prehlbovali “cit a nehu” voči Eucharistii, aby nebola len kúskom chleba, ale kúskom neba a závdavku večného života …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO TŘETÍ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO TŘETÍ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

“Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes vidíme, ako veľmi sa náš hlad a smäd dotýka Boha! Hoci sa niekomu môže zdať, že Bohu je náš život ľahostajný, nie je to tak. Je to skôr naša slabá viera, ktorá má ťažkosti uveriť v jeho nežnú lásku, ktorú má voči každému jednému z nás.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes v Ježišových slovách môžeme vidieť rozdielnosť a zároveň paralelu medzi Starým a Novým zákonom: Starý zákon bol očakávaním Nového zákona a v Novom zákone sa napĺňajú Božie prisľúbenia dané otcom Starého zákona.

čítaj viac

ZAMÝŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMÝŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Lidé, kteří byli svědky Ježíšových mocných činů a chtěli ho učinit králem, vnímají jeho mimořádnost a sílu, a proto ho hledají, proto si nelení za ním jet. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky?”

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 3. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Keď sa zvečerilo, zišli Ježišovi učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

V dnešnom evanjeliu počujeme o zázraku rozmnoženia chlebov: „Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.“ (Jn 6, 11). … viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO DRUHÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO DRUHÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Evangelium nás dnes vyzývá, abychom přestali být tak „světští“, abychom přestali být lidmi, kteří mluví jen o pozemských věcech, abychom místo toho přijali za vzor toho, „kdo přichází shora“ (Jan 3,31), kterým je Ježíš.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnešná pasáž evanjelia identifikuje Krista ako „cestu, pravdu a život“ (Jn 14,6). Mimo Krista je iba skľúčenosť, lož a ​​smrť. Existuje jediná cesta do neba a volá sa Ježiš Kristus.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nám Ježiš hovorí o tom ako je ťažké predvídať a poznať pôsobenie Ducha Svätého. On totižto „veje, kam chce“ (Jn 3, 8). Ježiš to spája aj so svedectvom, ktoré dáva, a s potrebou narodiť sa zhora. Slovami: „Musíte sa znova narodiť.” (Jn 3, 7), nám jasne dáva najavo, že nový život je potrebný na to, aby sme mali prístup k večnému životu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes k Ježišovi prichádza, spomedzi židov, popredný muž. Evanjelium hovorí, že to robí v noci. Prečo? Možno preto, lebo sa obáva, čo by povedali jeho druhovia, keby sa to dozvedeli. V Ježišových slovách, ktoré mu hovorí, nachádzame krstnú katechézu, ktorá s najväčšou istotou kolovala v prvotnej komunite.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Viete, milí priatelia, čo bolo prvým darom vzkrieseného Krista? Bola to sviatosť zmierenia. Aj keď viem, že mnohí biblisti by túto vetu celkom nepodpísali, ona je predsa pravdivá. Totiž sviatosť zmierenia, … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 2. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Dnes, opierajúc sa o slová Zmŕtvychvstalého Krista, sme znovu povolaní objaviť evanjelium ako „dobrú zvesť“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Dnes sa Ježiš po tretí raz zjavuje učeníkom po svojom zmŕtvychvstaní. Peter sa vrátil k svojej starej práci rybára a ostatní apoštoli sa rozhodli pridať sa k nemu. Je logické, že ak bol pred nasledovaním Ježiša rybárom, tak sa vracia k svojej starej práci.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Vzkříšený Kristus se dnes znovu setkává se svými učedníky a touží jim předat pokoj. Dávat tak šanci tomu, aby zmizely obavy a strachy, které se učedníkům nashromáždily během posledních dní v jejich nejistotě a osamělosti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Dnešné evanjelium nás uisťuje, že Ježiš žije a naďalej je stredobodom, okolo ktorého sa buduje spoločenstvo učeníkov.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Dnes môžeme v postave Márie Magdalény uvažovať o dvoch úrovniach prijatia nášho Spasiteľa: prvej – nedokonalej; a druhej – úplnej.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Veľká radosť zo vzkriesenia, ktorú prežívali ženy pri hrobe pána Ježiša, sa stala základom ďalších odvážnych hlásateľova radostnej zvesti. Posolstvo anjela o Pánovom vzkriesení naplnilo ich srdcia „veľkou radosťou”. A hneď nato, “vybehli”, aby oznámili apoštolom túto radostnú správu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

Dnes neuvažujeme o nijakom konkrétnom evanjeliu, pretože je to deň bez liturgie. Ale s Máriou, jedinou, ktorá zostala pevná vo viere a nádeji po tragickej smrti svojho Syna, sa pripravíme v tichosti a v modlitbe sláviť sviatok nášho oslobodenia v Kristovi, t.j. naplnenie evanjelia.

čítaj viac

KRÍŽOVÁ CESTA S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI

KRÍŽOVÁ CESTA S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI

Prinášame Vám krížovú cestu s biblickými postavičkami pripravenú podľa textu Ivy Fukalovej: Křížová cesta – omaľovánky.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

Dnes na Veľký Piatok slávime utrpenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista. Dnes nám Ježiš zanechal to najcennejšie, čo mal: svoju Matku nám dal za matku, odpustil svojim vrahom, zanechal nám príklad dokonalej poslušnosti a úplnej dôvery voči Nebeskému Otcovi a hlavne, položil za nás svoj vlastný život.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK ve Svatém týdnu

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK ve Svatém týdnu

Dnes si připomínáme první Zelený čtvrtek v dějinách, kdy Ježíš Kristus shromáždil své učedníky, aby slavili svátek Pesach – paschu, to je přejití. Je to právě On, kdo tak zahájí nový Pesach nové smlouvy, když se chystá k oběti sebe sama za naši spásu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA STREDU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Dnes nám evanjelium ponúka – prinajmenšom – tri úvahy. Viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Dnes nám liturgia zdôrazňuje drámu, ktorá sa skončí ukrižovaním na Veľký piatok. „Judáš vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.“ (Jn 13, 30). Vždy je noc, keď sa vzďaľujeme od toho, ktorý je “svetlo od svetla, pravý Boh od pravého Boha”.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

V dnešnom evanjeliu sme počuli ako Judáš kritizuje Máriu za pomazanie Ježišových nôh: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ (Jn 12, 4 – 5). Je však príliš ľahké kritizovať, čo by mali radšej robiť tí druhí, ikeď nemajú žiadne skryté úmysly, ako to bolo v prípade Judáša.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA KVETNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA KVETNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na evanjelium, ako Pán Ježíš vstupuje do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA KVETNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA KVETNÚ NEDEĽU

Učeníci Ježišovi sa po Ježišovej smrti a jeho zmŕtvychvstaní rozišli do sveta a ľuďom o tom všetkom, čo Ježiš prežil a čoho oni boli očitými svedkami, začali rozprávať. … Viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes počúvame o tom, ako si Ježiš uvedomuje, že je prenasledovaný a že ho chcú zabiť. Ukazuje sa, že čím viac sa šíri jeho zvesť o Božom kráľovstve, tým viac narastá rozdelenie medzi jeho poslucháčmi, ako aj odpor voči nemu samému.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes, v piatok, keď do dňa pamiatky smrti nášho Pána, zostáva už len týždeň, nám Evanjelium podľa Jána predstavuje motívy jeho odsúdenia. Ježiš sa snaží Židom ukázať pravdu, ale oni ho považujú za rúhača a chcú ho ukameňovať.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK O SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK O SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Dnes slavíme svátek Zvěstování Páně. Prostřednictvím oznámení archanděla Gabriela a Mariiným ano k výslovné Boží vůli, která začala realizovat záměr vtělení Božího Syna do Jejího lůna, Bůh nachystal božské věci tak, že dostaly lidský charakter, lidskou přirozenost.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes, keď nás od Veľkého týždňa delí už len niekoľko dní, nás Kristus žiada, aby sme bojovali o niektoré veľmi konkrétne veci, niekde malé, ale niekedy nie veľmi ľahké. V podstate ide o to, aby sme vytrvali pri jeho slove.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Už iba pár dní nás delí od Veľkého týždňa, počas ktorého budeme kontemplovať veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista. „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som,“ – týmito slovami nás Pán pozýva, aby sme už teraz s očakávaním pozerali na neho, ako bude visieť na kríži, aby nám priniesol vykúpenie.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

V dnešním čtení nacházíme situaci, kdy je Pán Ježíš konfrontován s případem ženy, která se dopustila cizoložného jednání.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

Snáď všetci poznáme umelecké diela, ktoré ich tvorcovia nikdy nedokončili. Medzi tie najslávnejšie patria Mozartovo Requiem alebo Gaudího chrám Sagrada Família v Barcelone. Hoci obe diela sú dnes už dokončené alebo takmer dokončené … viac sa dozviete v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Dnes počujeme krásne evanjelium. Preto sa spoločne na neho pozrime. Viac v dnešnej video- katechéze.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nám predstavuje rôzne reakcie na slová, ktoré odzneli z Ježišových úst.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

Dnes Cirkev slávi slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie. Je to ako radostná medzihra v pôstnej strohosti. Radosť z tohto sviatku by však nemala byť prekážkou v našom napredovaní na ceste nášho osobného obrátenia, čo náleží pôstnemu obdobiu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE

Dnes nás evangelium učí, jak Ježíš čelí následující námitce a používá poučení ze Starého Zákona, kde se v knize Deuteronomium říká: „Proti nikomu nevystoupí pouze jediný svědek v jakémkoli zločinu …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes nám Božie slovo hovorí o odpovedi, ktorú dáva Ježiš tým, ktorí sa na neho nepozerajú dobrými očami, mohli by sme povedať, že sa dívajú so zlosťou, keď sa v sobotu rozhodne vyliečiť postihnutého človeka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

„Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes znovu nachádzame Ježiša v Káne Galilejskej, kde urobil svoj prvý zázrak, keď premenil vodu na víno. Teraz koná ďalší zázrak: uzdravuje syna kráľovského úradníka. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

Medzi dôležitými zásadami, ktorým nás v jednej zo svojich knižiek učí známy duchovný autor, jezuita, John Powell je táto: „Buď aktor a nie reaktor!“ Čo to znamená, … sa dozviete v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Dnes sme počuli veľmi náročné evanjelium. Preto si ho rozdelíme na dve časti a porozprávame si onom v dnešnej video-katechéze.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš nám dnes predstavuje dvoch mužov, ktorí by sa náhodnému návštevníkovi chrámu mohli javiť takmer identickí. Obaja sú totižto v chráme a prišli sa tam modliť – ako sme to práve počuli: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa“ (Lk 18,10). Viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

„Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti. Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí.”

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE

Dnes se v evangeliu znovu objevuje postava ďábla: „Vyháněl zlého ducha z němého člověka“. Pokaždé, když texty mluví o ďáblovi, cítíme se, …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nás pozýva zamyslieť sa nad otázkou odpustenia. Robí to tak, že porovnáva Boží postoj k odpusteniu s ľudským postojom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš nám dnes hovorí, že „Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.“ (Lk 4,24). Použitím tohto príslovia sa Ježiš predstavuje ako prorok.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

Príbeh z dnešného evanjelia, milí priatelia, je veľmi silný. Predstavuje nám Ježiša, ktorý s bičom v ruke razantne vyháňa z jeruzalemského chrámu všetko, čo tam nepatrí. Ako sa s touto udalosťou vysporiadať? Viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. V dnešnom evanjeliu sme počuli, ako Pán Ježíš prišiel do chrámu a potom sa tam niečo odohralo. Tak neváhaj a pozri sa na dnešnú video katechézu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nám predstavuje milosrdenstvo nášho Nebeského Otca. So srdcom plným lásky pozerá na človeka, sirotu, ktorá nevie, že je Božím dieťaťom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš dnes v podobenstve o vinohradníkoch hovorí o zrade a strate dôvery.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE

Dnes v evangeliu nasloucháme podobenství, které nám objasňuje blížeji realitu posmrtného života člověka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

V tomto pôstnom čase, inšpirovanom Duchom Svätým, nám Cirkev ponúka text, v ktorom Ježiš pozýva svojich učeníkov – a samozrejme aj nás všetkých – k zmene zmýšľania.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

„Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. A príďte, budeme sa pravotiť,“ hovorí Pán.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Aké je v dnešnej dobe správanie kresťana k svojim bratom a sestrám? Je prejavom rovnakého súcitu a láskavosti, akej sa mu preukazuje od nebeský Otca: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“? (Lk 6, 36).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

Pre veriaceho človeka je dôležité, aby neustále prežíval skutočnosť, že Pán je prítomný stále v jeho živote a že sa o neho bez prestania stará a že ho miluje. Toto presvedčenie je pre jeho život viery dôležité. Viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Dnes už je druhá pôstna nedeľa. Evanjelium, ktoré ste si práve prečítali, nám na začiatku hovorí, že Pán Ježiš vzal svojich troch učeníkov: Petra, Jakuba a Jána na miesto, kde mohli byť sami. Pozrime sa spoločne na to, čo sa tam odohralo. Viac v dnešnej video katechéze.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nás nabáda k tej najdokonalejšej láske. Láska chce robiť dobre druhým a tu leží naše osobné naplnenie. Nemilujeme kvôli sebe, ale kvôli tomu, aby sme robili dobro svojim blížnym a tiež aby sme sa tým zlepšovali ako ľudia.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

„Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov, nevojdete do nebeského kráľovstva.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Pán Ježiš dnes vysvetľuje, že znamenie, ktoré dá „zlému pokoleniu“, je znamenie Jonášovo, čiže on sám.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešný úryvok z evanjelia podľa Jána nás pozýva, aby sme ho premeditovali v očakávaní vykúpenia z kríža : „Naším veľkňazom je Kristus Ježiš, jeho drahocenným telom je naša obeta, ktorú On obetoval na kríži na oltári za spásu všetkých ľudí” (Svätý Ján Fisher).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Tak už tu máme pôstne obdobie. O tom, čo to pôstna doba je a ako dlho trvá sa dozviete v slovenskej a českej videokatechéze s biblickými postavičkami.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

Dnešné evanjelium poukazuje nato, ako sa pôstny čas posúva vpred s dôrazom k obráteniu ku ktorému nás pozýva náš Pán.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

Dnes je piatok po Popolcovej strede, ktorou sme začali pôstne obdobie. Nastúpili sme na cestu, ktorá nás má dobre pripraviť na slávenie Veľkonočného tajomstva smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

Přinášíme Vám zamyšlení na čtvrtek po popeleční střede, ve kterém meditujeme o „Ježíši, který objal svůj kříž a vyslovil své „ano“.

čítaj viac

ZAMÝŠLENÍ NA POPELEČNÍ STŘEDU

ZAMÝŠLENÍ NA POPELEČNÍ STŘEDU

Přinášíme Vám zamýšlení na první den postního období- na Popeleční středu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu opäť vidíme múdrosť nášho Pána Ježiša. Jeho správanie častokrát úplne odlišné od ostatných ľudí … je originálne. Učeníci určite nezabudli na zázraky ktoré pred nedávnom urobil. A hoci sú ešte stále ohúrení, Ježiš ich varuje pred tým, čo ich čaká: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ (Mk 8,15).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď tak počúvame dnešné evanjelium, možno nám napadne, že nehovorí ani tak o Ježišovi, ako o nás. „Prečo ľudia dnešných časov očakávajú, ba priam túžia po znamení?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nás pozýva uvažovať o viere malomocného, ktorého Ježiš uzdravil.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti, v dnešnom evanjeliu 6. nedele v cezročnom období sme počuli, možno pre niekoho neznáme slovo, a tým slovom je malomocenstvo. Preto je namieste otázka: čo to je to malomocenstvo?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V tých dňoch zasa bol pri Ježišovi veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť.”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám evanjelium predstavuje Ježišov zázrak: dáva hluchým sluch a nemým reč. Ľudia sú plní obdivu a hovoria: „Dobre robí všetko“ (Mk 7,37).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Svatý Augustin říkal, že naše modlitby nejsou vyslyšeny, protože žádáme „aut mali, aut male, aut mala“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ŠKOLASTIKY, PANNY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ŠKOLASTIKY, PANNY

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa môžeme presvedčiť, ako niektoré neskoré tradície učiteľov Zákona prekrútili zmysel štvrtého Božieho prikázania.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu môžeme čítať: “A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium nám dnes ponúka, aby sme kontemplovali Ježiša v Kafarnaume, uprostred jeho služby. Konkrétnejšie, v dome, rodinnom dome, Šimona Petra: „Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu“. (Mk 1,29)

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. O čom si dnes budeme rozprávať? Ak ste dobre počúvali evanjelium, tak už viete, že jedna žena tam ochorela a Pán Ježiš ju uzdravil. Tak sa na to poďme spoločne pozrieť.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO PAVLA MIKIHO A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO PAVLA MIKIHO A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Dnešné evanjelium je veľmi blízke nášmu životu. Opisuje tri skúsenosti, ktoré sprevádzajú aj náš každodenný život: sú to stres, potrebu oddychu a nenaplnené očakávania. 

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes v Evanjeliu čítame o Jánovi Krstiteľovi ale aj o tom, čo sa hovorilo o Ježišovi medzi ľudom. Jeho sláva bola taká veľká, že niektorí si mysleli že je Ján Krstiteľ, ktorý bol Ježišovým príbuzným a predchodcom a že vstal z mŕtvych.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ĽUBOVOĽNÚ SPOMIENKU SV. BLAŽEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA ĽUBOVOĽNÚ SPOMIENKU SV. BLAŽEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

Naše ľudské povolanie je súčasťou – a dôležitou súčasťou – nášho božského povolania. To je dôvod, prečo sa musíme usilovať o svätosť, ktorá dáva osobitý charakter našej ľudskej osobnosti, štýl vášmu životu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

Simeon uvidel Pánovho Mesiáša a jeho život sa naplnil. To bol vrcholný moment celej jeho životnej púte, naplnenie celého jeho života.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Kristus nám dnes adresuje svoj jasný príkaz, bez otázok, s autoritou: „Mlč a vyjdi z neho!“ (Mk 1, 25). Komunikuje so zlými duchmi žijúcimi v nás, ktorí obmedzujú našu slobodu, ktorú nám Boh dal, a chce, aby sme ju v radosti užívali.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame vám novú katechézu s biblickými postavičkami, ktorá je pre vás pripravovaná na 4. nedeľu v cezročnom období.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes vidíme, ako náš Pán karhá svojich učeníkov za nedostatok viery: „Ešte stále nemáte vieru?“ (Mk 4,40). Videli ukážky Jeho božskej moci, ktoré nepochybne dokázali, že Ježiš Kristus bol Božím vyslancom. Napriek tomu mu niektorí z jeho najbližších nasledovníkov neverili.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA.

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA.

Sv. Jozef Freinademetz dal ľuďom, misiám, a hlavne Bohu všetko. Na neho sa vzťahujú slová sv. Pavla apoštola z dnešného čítania: „Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ

A řekl jim: „Přináší se snad svítilna, aby byla dána pod nádobu nebo pod postel, a ne na podstavec?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné Evanjelium podľa Marka nám prináša podobenstvo Pána o rozsievačovi, ktoré je stále aktuálne i dnes.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH TIMOTEJA A TÍTA, BISKUPOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH TIMOTEJA A TÍTA, BISKUPOV

Dnes nachádzame Ježiša obklopeného davom ľudí, ale aj vo veľmi kompromitujúcej scéne. Ježišovi najbližší príbuzní pricestovali z Nazareta a Kafarnauma. Keď však videli to veľké množstvo ľudí okolo Ježiša, rozhodli sa počkať vonku a namiesto toho si ho dali zavolať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA, APOŠTOLA

Dnes si Cirkev pripomína sviatok obrátenia svätého Pavla, apoštola. Krátky fragment evanjelia podľa svätého Marka obsahuje časť kázne, či reči o misii, ktorá bola zverená apoštolom. Jeho výzva ísť do celého sveta a ohlasovať radostnú zvesť obsahuje tézu, že viera a krst sú nevyhnutné pre spásu: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16,16).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

V dnešnom Evanjeliu podľa Marka sme počuli slová Pána Ježiša, ktorými pozýva k zmene spôsobu nášho života. Hovorí: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame vám novu katechézu s biblickými postavičkami, ktorá je pripravovaná na 3. nedeľu v cezročnom období.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Práve sme počuli reakciu Ježišových príbuzných „Pomiatol sa.“ (Mk 3, 21). Zdá sa, že naozaj platí to staré, známe príslovie: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.” (Mt 13, 57)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné zamyslenie nám ponúka úvahu o kresťanskom povolaní, vychádzajúc zo slov evanjelia: „Pán povolal tých, ktorých chcel mať so sebou, a zvolil si ich za apoštolov“ (porov. Mk 3,13-14).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK / PAMÁTKA SV. ANEŽKY, PANNY A MUČEDNICE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK / PAMÁTKA SV. ANEŽKY, PANNY A MUČEDNICE

Janův křest bychom si měli všichni pamatovat. Ne pro tu historickou událost, ale proto, že je to připomínka našeho stálého obrácení, navracení se ke chvíli našeho křtu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?“ ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné Božie slovo smeruje našu pozornosť na zmysel postu. „Pôst a postenie sa, spolu s modlitbou a rozjímaním je doba prípravy. Ježiš sa postí na púšti, modlí sa a rozjíma, čo je jeho príprava na verejný život.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sme v evanjeliu počuli ako Ježiš kráča popri rieke Jordán: je to Kristus, ktorý kráča okolo! Boli asi štyri hodiny popoludní, keď si všimol, že za ním idú dvaja mladí muži, pýta sa ich „Čo hľadáte?“ (Jn 1, 38).

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti, v evanjeliu na 2. nedeľu v Cezročnom období sa opäť hovorí o Jánovi Krstiteľovi. Spomeniete si, kto to vlastne bol? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTA 16. JANUÁRA 2021

ZAMYSLENIE NA SOBOTA 16. JANUÁRA 2021

Svätý Marek nám dnes hovorí, ako Ježiš učil a ako k nemu prišiel zástup. V tých časoch boli rovnako hladní po učení ako my dnes a nevedomosť bola vždy našim najhorším nepriateľom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. LEDNA 2021

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. LEDNA 2021

Dnes v prvním čtení čteme: «Jak říká Duch svatý: `Až uslyšíte dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce » (Heb 3,7-8). A opakujeme to též v odpovědi dnešního žalmu. V tomto krátkém citátu jsou obsaženy hned dva důležité body: touha a varování. Na žádný z nich by se nikdy nemělo zapomínat.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom Evanjelium môžeme vidieť, ako si Ježiš delí čas, mohli by sme povedať pracovný čas, ktorý má. Vidíme ho, ako sa modlí, na druhej strane, ako sa jeho modlitba prejavuje v jeho konaní – skutkoch.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Človek, s ktorým sa Ježiš stretáva v dnešnom evanjeliu, je chorý v dôsledku ovládnutia zlým duchom a …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. Mk 1, 14-20

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

Keď Ježiš nasýtil päťtisíc mužov, hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA

Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 7. LEDNA 2021

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 7. LEDNA 2021

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše:

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

„Ježiš sa rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“

čítaj viac

ZAMÝŠLENÍ NA PONDĚLÍ / 4. LEDNA 2021

ZAMÝŠLENÍ NA PONDĚLÍ / 4. LEDNA 2021

Druhý den Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: “Hle, beránek Boží!” Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: “Co byste chtěli?” Odpověděli mu: “Rabbi” – to přeloženo znamená Mistře – “kde bydlíš?”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIRKVI

Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. PROSINCE 2020

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. PROSINCE 2020

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

„Žila vtedy prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.
Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.
A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.
Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.“
Lk 2, 36-40

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Lk 2, 22-35

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“ Mt 2, 13-18

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY

Milé deti, pred pár dňami sme oslavovali jedny veľké narodeniny.
Áno, boli to narodeniny Pána Ježiša. Keď sa Pán Ježiš narodil, …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

ZAMYSLENIE NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Lukáša.

„Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Mt 10,17-22

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.

Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Jn 1, 1-5. 9-14

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. PROSINCE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. PROSINCE

Janův otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a pronesl tato prorocká slova: “Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Lk 1,67-79

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.

Lk 1, 57-66

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SLÁVNOSŤ NARODENIA KRISTA PÁNA

KATECHÉZA PRE DETI V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU NA SLÁVNOSŤ NARODENIA KRISTA PÁNA

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“
Mária zostala pri Alžbete asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.
(Lk 1,46-56)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Lk 1, 39-45

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Mt 1, 18-24

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. ADVENTNÍHO TÝDNE

Slova svatého evangelia podle Matouše

Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec Fáresa a Záry – jejich (matka) byla Tamar. Fáres byl otec Chesronův, Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův, Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův, Salmón otec Boazův – jeho (matka) byla Rachab. Boaz byl otec Obédův – jeho (matka) byla Rút. Obéd byl otec Jesseův, Jesse otec krále Davida.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

„Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘“
Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.““
Lk 7,19-23

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

Mt 21, 28-32

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA Z KRÍŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA Z KRÍŽA

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“ Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“
Mt 21,23–27

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU

„Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. …

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

Milé deti, dnes sa opäť stretávame s Jánom Krstiteľom. Už z minulej nedele vieme, že Ján Krstiteľ žil na púšti. Živil sa kobylkami a medom divých včiel. Prichádzalo za ním veľké množstvo ľudí, aby …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Lk 1,39-48

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“
Mt 11,16-19

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. ADVENTNÍHO TÝDNE

Slova svatého evangelia podle Matouše

Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od časů Jana Křitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují. Neboť všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout: on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš! (Mt 11,11-15)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Mt 11, 28-30

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. Lk 1, 26 – 38

čítaj viac

ZAMÝŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

ZAMÝŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

Když jednoho dne Ježíš učil, seděli kolem farizeové a učitelé Zákona, kteří přišli ze všech možných míst v Galileji i v Judsku a z Jeruzaléma. Moc Páně v něm působila, aby uzdravoval. Tu přinášeli muži na lehátku člověka, který byl ochrnutý, a pokoušeli se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když ho pro zástup lidí neměli kudy pronést, vystoupili na střechu, a otvorem ve stropě ho i s lehátkem spustili doprostřed před samého Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl: “Člověče, odpouštějí se ti hříchy!”

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.

Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“

Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Mk 1, 1-8

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Mk 1, 1-8

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. ADVENTNEJ NEDELI

„Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

„Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“ Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“ No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.“

Mt 9,27-31

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE

Slova svatého evangelia podle Matouše

Ne každý, kdo mi říká: „Pane, Pane!“, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – i zřítil se a jeho pád byl veliký.“ (Mt 7,21,24-27)

čítaj viac

ZAMYSLENIE STREDU PO 1. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE STREDU PO 1. ADVENTNEJ NEDELI

Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela. Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: “Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.” Učeníci mu povedali: “Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?” Ježiš sa ich opýtal: “Koľko máte chlebov?” Oni odpovedali: “Sedem a zopár rybiek.” Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín.

Mt 15,29-37

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Lk 10,21-24

čítaj viac

ZAMÝŠLENÍ NA SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA

ZAMÝŠLENÍ NA SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA

Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry – Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho.

Mt 4,18-22

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

Mk 13, 33-37

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.
Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

Mk 13, 33-37

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

Lk 21, 34-36

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“
Lk 21,29-33

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše: „Až uvidíte Jeruzalém obklíčený vojskem, pak vězte, že je blízko jeho zpustošení. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor; kdo budou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou; kdo budou na venkově, aťdo města nevcházejí, protože to jsou dny odplaty, kdy se naplní všechno, co je psáno. Běda ženám, které budou v těch dnech těhotné nebo budou kojit! Přijde totiž velká pohroma na tuto zemi a Boží trest na tento lid: padnou ostřím meče, budou odváděni jako zajatci mezi všechny národy; po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se čas pohanů nenaplní. Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“

Lk 21, 20 – 28

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Lk 21, 12-19

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: “Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.” Oni sa ho opýtali: “Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: “Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: “To som ja” a: “Ten čas je už blízko.” Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.” Potom im povedal: “Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.

Lk 21,5-11

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa Ježiš rozhliadol po chráme, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince, a povedal: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

Lk 21, 1-4

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

ZAMYSLENIE NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ –  SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘

Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘

Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Mt 25, 31-46

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

KATECHÉZA PRE DETI NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU OBETOVANIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU OBETOVANIA PANNY MÁRIE

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: “Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.” Ježiš im povedal: “Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva “Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba”. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.” Tu niektorí zákonníci povedali: “Učiteľ, dobre si to povedal.” A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.

Lk 20,27–40

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium: Lk 19,45-48
„Keď Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“
A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše: „Když se přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: ´Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran, srovnají tě se zemí, vyhladí tvé děti a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň´.

Lk 19, 41 – 44

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘ Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘ Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mína získala desať mín.‘ On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.‘ Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘ Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘ On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘ A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.‘ Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať mín!‘ Hovorím vám: ‚Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘“ Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

Lk 19,11-28

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Lk 19, 1-10

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ  33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Slyšel, že jde kolem zástup, a ptal se, co to znamená. Pověděli mu, že tudy prochází Ježíš Nazaretský. Tu zvolal: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ti, kteří šli napřed, ho okřikovali, aby mlčel. On však ještě víc křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a poručil, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, zeptal se ho: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ Ihned začal vidět; velebil Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

Lk 18,35-43

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘

Mt 25, 14-30

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.‘“ A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“
Lk 18, 1-8

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.
Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.
Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.
Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu.
Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.
Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“
Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“ Lk 17,26-37

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše: „Když se ho farizeové ptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: ´Boží království nepřichází tak, že by se dalo pozorovat. Ani se nedá říci: hle, tady je nebo tam je! Neboť Boží království je mezi vámi´. Učedníkům pak řekl: ´Přijdou dny, kdy byste rádi viděli alespoň jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte ho. Budou vám říkat: hle, tady je, hle tam! Neodcházejte a neběhejte za nimi. Neboť jako blesk, když vyšlehne, zazáří od jednoho konce nebe až k druhému, tak to bude i se Synem člověka v jeho den. Napřed však musí mnoho vytrpět a od tohoto pokolení být zavržen.“

Lk 17, 20 – 25

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“

Lk 17, 11-19

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

ZAMYSLENIE NA UTOROK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: “Hneď si poď sadnúť k stolu”? Vari mu nepovie skôr: “Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom”? Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: “Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.”

Lk 17,7–10

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Jn 2, 13-22

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Mt 25, 1-13

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KATECHÉZA PRE DETI NA  32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Mt 25, 1-13

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“

Lk 16, 9-15

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘ Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.“

Lk 16,1-8

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše:
„Přicházeli k němu samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé zákona mezi sebou reptali: Přijímá hříšníky a jí s nimi! Pověděl jim tedy toto podobenství: Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: ´Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci!´ Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devět a devadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. Nebo která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim: ´Radujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila!´ Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“

Lk 15, 1 – 10

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

Lk 14, 25-33

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“ On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ Druhý povedal: ‚Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ A ďalší povedal: ‚Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.‘ Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘ A sluha hlásil: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.‘ Tu pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.‘“

Lk 14, 15-24

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: “Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!” Ale druhý ho zahriakol: “Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.” Potom povedal: “Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.” On mu odpovedal: “Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.”

Lk 23,33,39-43

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

„Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Mt 5,1-12a

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

KATECHÉZA PRE DETI NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Mt 5, 1-12a

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Lk 14, 1. 7-11

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý mal vodnatieľku. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: „Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie?“ Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho a prepustil. A tamtým povedal: „Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl, nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu?“ A nevedeli mu na to odpovedať.

Lk 14, 1-6

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

V tu chvíli k němu přišlo několik farizeů a řekl mu: “Odejdi odtud, protože Herodes tě chce zabít.” Odpověděl jim: “Jděte a řekněte té lišce: ´Vyháním zlé duchy a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dosáhnu svého cíle. Avšak dnes, zítra a pozítří musím pokračovat v cestě, protože není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.´Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. Proto váš dům zůstane opuštěný. Říkám vám: Neuvidíte mě, dokud nepřijde doba, kdy řeknete: ´Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!´”

(Lk 13, 31-35)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. APOŠTOLOV ŠIMONA A JÚDU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. APOŠTOLOV ŠIMONA A JÚDU

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

Lk 6, 12-19

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“ A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

Lk 13, 18-21

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“ Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?“ Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.

Mt 22, 34-40

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Mt 22, 34-40

čítaj viac

ZAMYSLENIE PRE DETI NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE PRE DETI NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Mt 22,34-40

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘ On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“

Lk 13, 1-9

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde,‘ a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte: ‚Bude horúco,‘ a býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

Lk 12, 54-59

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“
Lk 12,49-56

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“ Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“

Lk 12, 39-48

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení.

Lk 12, 35-38

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘ Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

Lk 12, 13-21

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“ Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Odpovedali mu: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

Mt 22, 15-21

čítaj viac

ZAMYSLENIE PRE DETI NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE PRE DETI NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“ Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Odpovedali mu: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

Mt 22, 15-21

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČENÍKA

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“

Lk 12, 8-12

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno, hovorím vám: Tohoto sa bojte! Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“

Lk 12, 1-7

čítaj viac

Zamyšlení na památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Zamyšlení na památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Běda vám! Stavíte náhrobky prorokům, a vaši předkové je zabíjeli. Tím tedy sami dosvědčujete a schvalujete činy svých předků, neboť oni je zabíjeli, a vy jim stavíte (náhrobky). Proto také Boží moudrost řekla: Pošlu k nim proroky a apoštoly. Z nich některé budou zabíjet a pronásledovat, takže na tomto pokolení bude pomstěna krev všech proroků, prolévaná od založení světa, od krve žbelovy až po krev Zachariáše, který byl zabit mezi oltářem a svatyní. Ano, říkám vám: Toto pokolení stihne (pomsta). Běda vám, znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste (k němu) nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili.“ Když odtamtud odcházel, učitelé Zákona a farizeové začali na něho zle dorážet a zahrnovat ho spoustou otázek. Přitom na něj číhali, aby ho mohli chytit za slovo.

Lk 11, 47-54

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“ Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.“ On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“

Lk 11, 42-46

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl. Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“

Lk 11, 37-41

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

Lk 11, 29-32

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.“

Mt 22, 1-10

čítaj viac

ZAMYSLENIE PRE DETI NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE PRE DETI NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. … Potom kráľ povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel.

Mt 22, 1-3, 8-14

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Lk 11, 27-28

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘ Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“

Lk 11, 15-26

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘ A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Lk 11, 5-13

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“

Lk 11, 1-4

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ án jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Lk 10, 38-42

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘ Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

Lk 10, 25-37

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Mt 21, 33-43

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 26. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 26. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“ V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

Lk 10, 17-24

čítaj viac

ZAMYSLENIE V DEŇ SPOMIENKY NA SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

ZAMYSLENIE V DEŇ SPOMIENKY NA SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš! Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“

Lk 10,13-16

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTEJ TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTEJ TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘ Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“

Lk 10, 1-12

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Ako Ježiš a jeho učeníci šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

Lk 9, 57-62

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH ARCHANJELOV MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH ARCHANJELOV  MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“
Jn 1, 47-51

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 26. NEDELE V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 26. NEDELE V CEZROČNOM OBDOBÍ

Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“ Vtedy povedal Ján: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“

Lk 9, 46-50

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

Mt 21, 28-32

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.

Lk 9, 43b-45

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

Lk 9, 18-22

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.

Lk 9, 7-9

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

Lk 9,1-6

čítaj viac

Zamyslenie na utorok 25. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na utorok 25. týždňa v Cezročnom období

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“ On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“

Lk 8, 19-21

čítaj viac

Zamyslenie na sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu

Zamyslenie na sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“
On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Mt 9, 9-13

čítaj viac

Zamyslenie na 25. nedeľu v Cezročnom období

Zamyslenie na 25. nedeľu v Cezročnom období

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘ Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘ Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

Mt 20, 1-16

čítaj viac

Zamyslenie na sobotu 24. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na sobotu 24. týždňa v Cezročnom období

Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“ Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali. Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“

Lk 8, 4-15

čítaj viac

Zamyslenie na piatok 24. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na piatok 24. týždňa v Cezročnom období

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

Lk 8, 1-3

čítaj viac

Zamyslenie na štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období

Ktorýsi farizej pozval Ježiša, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu: „Keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica.“ Ježiš mu vravel: „Šimon, mám ti niečo povedať.“ On odvetil: „Povedz, Učiteľ!“ „Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat. Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej?“ Šimon odpovedal: „Myslím, že ten, ktorému viac odpustil.“ On mu povedal: „Správne usudzuješ.“ Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepobozkal si ma. Ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy bozkávať. Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.“ A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“ Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: „Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?“ On však povedal žene: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“

Lk 7, 36-50

čítaj viac

Zamyslenie na stredu v deň spomienky na sv. Ľudmilu, Kornélia a Cypriána.

Zamyslenie na stredu v deň spomienky na sv. Ľudmilu, Kornélia a Cypriána.

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno, a hovoríte: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti.“

Lk 7, 31-35

čítaj viac

Zamyslenie na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Zamyslenie na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Lk 2, 33-35

čítaj viac

Zamyslenie na sviatok Povýšenia Svätého kríža

Zamyslenie na sviatok Povýšenia Svätého kríža

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Jn 3, 13-17

čítaj viac

Zamyslenie na 24. nedeľu v Cezročnom období

Zamyslenie na 24. nedeľu v Cezročnom období

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Mt 18, 21-35

čítaj viac

Zamyslenie na sobotu 23. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na sobotu 23. týždňa v Cezročnom období

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Čo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ keď nerobíte, čo hovorím? Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený. Ale kto ich počúva, a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko.“

Lk 6, 43-49

čítaj viac

Zamyslenie na piatok 23. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na piatok 23. týždňa v Cezročnom období

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.

Lk 6, 39-42

čítaj viac

Zamyslenie na štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Lk 6, 27-38

čítaj viac

Zamyslenie na stredu 23. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na stredu 23. týždňa v Cezročnom období

Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

Lk 6, 20-26

čítaj viac

Zamyslenie na sviatok Narodenia Panny Márie

Zamyslenie na sviatok Narodenia Panny Márie

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Mt 1, 1-16. 18-23

čítaj viac

Zamyslenie na pondelok / spomienka svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

Zamyslenie na pondelok / spomienka svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa. A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?“ Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela. Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.

Lk 6, 6-11

čítaj viac

Zamyslenie na 23. nedeľu v Cezročnom období

Zamyslenie na 23. nedeľu v Cezročnom období

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.

Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mt 18, 15-20

čítaj viac

Zamyslenie na sobotu 22. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na sobotu 22. týždňa v Cezročnom období

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“ Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“
Lk 6, 1-5

čítaj viac

Zamyslenie na piatok 22. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na piatok 22. týždňa v Cezročnom období

Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť.“

Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: ‚Staré je lepšie.‘“

Lk 5, 33-39

čítaj viac

Zamyslenie na štvrtok 3. septembra 2020 v deň spomienky na sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Zamyslenie na štvrtok 3. septembra 2020 v deň spomienky na sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Lk 5, 1-11

čítaj viac

Streda 22. týždňa v Cezročnom období

Streda 22. týždňa v Cezročnom období

Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich. Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“ A kázal po judejských synagógach.

Lk 4, 38-44

čítaj viac

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období

Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu.

Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“

A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

Lk 4, 31-37

čítaj viac

Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období

Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období

Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“ A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“ Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Lk 4, 16-30

čítaj viac

30. Srpen / 22. neděle v mezidobí

30. Srpen / 22. neděle v mezidobí

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Mt 16, 21-27

čítaj viac

Mučednická smrt svatého Jana Křtitele

Mučednická smrt svatého Jana Křtitele

Slova svatého evangelia podle Marka.

Herodes totiž dal Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jan říkal Herodovi: „Není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra!“ Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla. Herodes totiž měl před Janem strach. Znal ho jako spravedlivého a svatého člověka a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nesvůj, přesto však si ho rád poslechl. Naskytla se vhodná chvíle, když Herodes na své narozeniny vystrojil hostinu svým hodnostářům, důstojníkům a významným lidem z Galileje. Vstoupila tam i dcera té Herodiady a tančila. Herodovi i hostům se tak zalíbila, že král řekl dívce: „Požádej mě, oč chceš, a dám ti to!“ A pod přísahou jí mnoho slíbil: „O cokoli požádáš, dám ti to, i kdyby to byla polovina mého království!“ Ona vyšla ven a zeptala se matky: „Co bych si měla žádat?“ Ta odpověděla: „Hlavu Jana Křtitele.“ Hned se tedy rychle vrátila ke králi a žádala si: „Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele.“ Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům ji nechtěl odmítnout. Hned tedy poslal král kata s rozkazem, aby přinesl jeho hlavu. Ten odešel a sťal ho ve vězení, přinesl jeho hlavu na míse a dal ji dívce a dívka ji dala své matce. Když o tom uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pochovali ho do hrobu.

Mk 6,17-29

čítaj viac

Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.

Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘

Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘

Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘

Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Mt 25, 1-13

čítaj viac

27. august 2020 / svätej Moniky (spomienka)

27. august 2020 / svätej Moniky (spomienka)

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.

Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde‘ a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.“

čítaj viac

Středa po 21. neděli v mezidobí

Středa po 21. neděli v mezidobí

Ježíš řekl: „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům: zvenčí se zdají pěkné, ale uvnitř jsou samé kosti z mrtvých a všelijaká nečistota. Tak i vy se navenek lidem zdáte spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a špatnost. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: `Kdybychom my žili v době našich předků, neprovinili bychom se s nimi proléváním krve proroků.’ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste potomci těch, kdo proroky vraždili. Dovršte tedy míru svých předků!“
Mt 23,27-32

čítaj viac

Úterý po 21. neděli v mezidobí

Úterý po 21. neděli v mezidobí

Ježíš řekl: „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a nezřízenosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek.“

Mt 23,23-26

čítaj viac

Svätého Bartolomeja, apoštola (sviatok)

Svätého Bartolomeja, apoštola (sviatok)

Dnešné Božie Slovo:
„Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“
Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?! “Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš! “
Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti. “
Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš? “
Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“
Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela. “
Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. “
Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. “

Jn 1, 45-51

čítaj viac

23. augusta / 21. nedeľa v Cezročnom období

23. augusta / 21. nedeľa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
Keď Ježíš prišiel do kraja Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „ Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni povedali: „Jedni sa Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša, alebo jedného z prorokov“. Opýtal sa ich: „A za koho ma pokladáte vy?“ Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježíš mu povedal: „Šťastný si Šimon, syn Jonášov, lebo si sa to nedozvedel od tela a krvi, ale zjavil ti to moj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Skala, Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné mocnosti ju nepremožu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Mt 16, 13-20

čítaj viac

22. august / Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

22. august / Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

Dnešné Božie Slovo:

„Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.
Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.
Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Mt 23, 1-12

čítaj viac

Piatok 21. august 2020

Piatok 21. august 2020

Dnešné Božie Slovo:

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“
Mt 22, 34-40

čítaj viac

20. srpna 2020 / památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

20. srpna 2020 / památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš znovu mluvil (k velekněžím a starším lidu) v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: `Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!’ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: `Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.’ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: `Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?’ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: `Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’ Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených!“
Mt 22,1-14

čítaj viac

19. srpen, středa 20. týdne v mezidobí

19. srpen, středa 20. týdne v mezidobí

„Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, a řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.‘ Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu stojíte celý den nečinně?‘ Odpovědí mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ On jim řekne: ‚Jděte i vy na mou vinici.‘ Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!‘ Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři: ‚Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!‘ On však odpověděl jednomu z nich: ‚Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední první a první poslední.“

Mt 20, 1-16a

čítaj viac

Úterý po 20. neděli v mezidobí

Úterý po 20. neděli v mezidobí

„Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: „U lidí je to nemožné, u Boha však je možné všechno.“ Nato mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“

Mt 19, 23-30

čítaj viac

17. august/ Pondelok po 20. nedeli v Období cez rok

17. august/ Pondelok po 20. nedeli v Období cez rok

Dnešné Božie Slovo:

Ak chceš byť dokonalý, predaj, čo máš, a budeš mať poklad v nebi
„ Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“
On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“
Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba?“
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.“
Mt 19, 16-22

čítaj viac

16. srpna, 20. neděle v mezidobí

16. srpna, 20. neděle v mezidobí

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „ Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí. „ Odpověděl: „ Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského“. Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „ Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „ Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „ Ovšem, Pane, jenže i psící se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů.“ Nato ji řekl Ježíš: „ Ženo, jak veliká je tvá víra! Staň se, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.
Mt.15, 21-28

čítaj viac

Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť) – PRIKÁZANÝ SVIATOK

Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť) – PRIKÁZANÝ SVIATOK

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1, 39-56

čítaj viac

14. srpen / Pátek, Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka

14. srpen / Pátek, Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka

Dnešní Boží Slovo:
Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“ Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“
Odpoví jim: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“ Učedníci mu řekli: „Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit.“ On jim odpověděl: „Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je to dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“

Mt 19,3-12

čítaj viac

13. srpen / Čtvrtek po 19. neděli v mezidobí

13. srpen / Čtvrtek po 19. neděli v mezidobí

„Slova svatého evangelia podle Matouše.

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!’ A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!’ Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!’ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?’ A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“ Když Ježíš skončil tyto řeči, vzdálil se z Galileje a odešel do judského území na druhou stranu Jordánu.“

Mt 18,21-19,1

čítaj viac

12. srpen / Středa po 19. neděli v mezidobí

12. srpen / Středa po 19. neděli v mezidobí

„Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď‘. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

Lk 18, 15-20

čítaj viac

11. srpen / Památka sv. Kláry, panny

11. srpen / Památka sv. Kláry, panny

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v nebeském království největší?“ Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: „Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných.

Mt 18,1-5.10.12-14

čítaj viac

10. august 2020 / Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)

10. august 2020 / Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)

Dnešné Božie Slovo:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.
Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“

Jn 12, 24-26

čítaj viac

9. srpen 2020 / 19. nedeľa v Cezročnom období

9. srpen 2020 / 19. nedeľa v Cezročnom období

„Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám.
Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak a strachem začali křičet.
Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“
Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“
A on řekl: „Pojď!“
Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“
Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží syn.“

Mt 14,22-33

čítaj viac

Sobota, 8. august 2020, svätého Dominika, kňaza

Sobota, 8. august 2020, svätého Dominika, kňaza

Dnešné Božie Slovo:
Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom no nemohli ho uzdraviť.“ Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne.“ Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“

Mt 17, 14-20

čítaj viac

7. srpen/ pátek po 18. neděli v mezidobí, 1. pátek v měsíci

7. srpen/ pátek po 18. neděli v mezidobí, 1. pátek v měsíci

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka, jak přichází se svým královstvím.“
Mt 16,24-28

čítaj viac

Svátek Proměnění Páně

Svátek Proměnění Páně

„Milovaní! Když jsme vás poučovali o tom, jak mocný je náš Pán Ježíš Kristus a že zase přijde, nedrželi jsme se v té věci nějakých chytrácky vymyšlených bájí. My jsme přece na vlastní oči viděli jeho velebnost. Neboť přijal od Boha Otce čest a slávu, když o něm vznešená Boží velebnost promluvila tato slova: `To je můj milovaný Syn, v něm já mám zalíbení.’ Ten hlas přicházel z nebe a my jsme ho slyšeli, když jsme s ním byli na posvátné hoře. Ale máme něco spolehlivějšího, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.“

2 Petr 1, 16-19

čítaj viac

5. srpen / Středa po 18. neděli v mezidobí

5. srpen / Středa po 18. neděli v mezidobí

„Ježíš se odebral do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „ Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.“

Mt 15,21-28

čítaj viac

4. srpen / Úterý po 18. neděli v mezidobí

4. srpen / Úterý po 18. neděli v mezidobí

„Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží syn.“ Přeplavili se na druhý břeh a přistáli u Genezareta. Jakmile ho tamější lidé poznali, rozeslali o tom zprávu do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.“
Mt 14,22-36

čítaj viac

3. srpen / Pondělí po 18. neděli v mezidobí

3. srpen / Pondělí po 18. neděli v mezidobí

„Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.“
Mt 14,13-21

čítaj viac

2. srpna /18. nedělě v mezidobí

2. srpna /18. nedělě v mezidobí

Slova svatého evangelia podle Matouše.
„Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí..“

Mt 14,13-21

čítaj viac

1. srpna 2020 / Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve

1. srpna 2020 / Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve

„V ten čas údělný kníže Herodes slyšel vypravovat o Ježíšovi a řekl svým dvořanům: „To je Jan Křtitel! Byl vzkříšen z mrtvých, a proto v něm působí zázračné síly.“ Herodes dal totiž Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu vytýkal: „Není ti dovoleno, abys ji měl za ženu!“ Nejraději by ho připravil o život, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka. Když se však slavily Herodovy narozeniny, tančila dcera té Herodiady před hosty. Herodovi se (tak) zalíbila, že jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. Ona z návodu své matky řekla: „Dej mně hned na míse hlavu Jana Křtitele.“ Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům nařídil, aby jí vyhověli, a dal Jana ve vězení stít. Jeho hlava byla přinesena na míse a dána dívce a ta ji donesla své matce. Potom přišli jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili ho. Pak šli a oznámili to Ježíšovi.“

Mt 14,1-12

čítaj viac

31. červenec/ sv. Ignáce z Loyoly

31. červenec/ sv. Ignáce z Loyoly

„Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagoze, takže (lidé) byli celí užaslí a ptali se: „Kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky? Copak to není syn tesařův? Copak se jeho matka nejmenuje Maria a jeho příbuzní Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nežijí mezi námi všechny jeho příbuzné? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?“ A pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti a ve své rodině.“ A pro jejich nevěru tam neudělal mnoho zázraků.“

Mt 13,54-58

čítaj viac

30. červenec / čtvrtek 17. Týden v mezidobí

30. červenec / čtvrtek 17. Týden v mezidobí

Dnešní Boží slovo:

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, (rybáři) ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“ Když Ježíš skončil tato podobenství, vzdálil se jinam.

Mt 13,47-53

čítaj viac

Svätej Marty (spomienka)

Svätej Marty (spomienka)

„Ako išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: “Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!” Pán jej odpovedal: “Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.” (Lk 10,38-42)

čítaj viac

28. Júl / Utorok 17. týždňa v Cezročnom období

28. Júl / Utorok 17. týždňa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„ Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“
On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.
Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami
Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!“

Mt 13, 36-43

čítaj viac

17. neděle v mezidobí

17. neděle v mezidobí

„Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, (rybáři) ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“

Mt 13,44-52

čítaj viac

Svátek svatého Jakuba, apoštola

Svátek svatého Jakuba, apoštola

K Ježíšovi přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí: „Co si přeješ?“ Odpověděla mu: „Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království.“ Ježíš na to řekl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?“ Odpověděli: „Můžeme.“ Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.“ Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl: „Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“.“1

Mt 20,20-28

čítaj viac

23. júl, Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy (sviatok)

23. júl, Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy (sviatok)

Dnešné Božie Slovo:
„.Ja som pravý vinič a moj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala ešte viac ovocia. Vy ste už čistí slovom, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne ako ja vo vás. Ako ratolesť nemože prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemožete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia na oheň a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete a splní sa vám to. Moj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Ján 15,1-8

čítaj viac

22. júl / Streda 30. týždňa v cezročnom obdobý

22. júl / Streda 30. týždňa v cezročnom obdobý

Dnešné Božie Slovo:

„Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“
Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.
Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“
Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“
Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.
Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“
Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“
Ježiš ju oslovil: „Mária!“
Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.
Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“
Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.“

Jn 20, 1-2. 11-18

čítaj viac

Utorok, 21. júl 2020

Utorok, 21. júl 2020

Dnešné Božie Slovo:
Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“
Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“
Mt 12, 46-50

čítaj viac

Pondělí po 16. neděli v mezidobí

Pondělí po 16. neděli v mezidobí

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Někteří z učitelů Zákona a farizeů řekli Ježíšovi: „Mistře, chceme od tebe vidět znamení.“ (Ježíš) jim odpověděl: „Pokolení zlé a nevěrné hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dni a tři noci, tak bude Syn člověka v nitru země tři dni a tři noci. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš! Královna jihu povstane na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece (někdo) víc než Šalomoun!“
Mt 12,38-42

čítaj viac

19. červenec, 16. neděle v mezidobí

19. červenec, 16. neděle v mezidobí

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš předložil zástupům toto podobenství:
“Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel.
Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: ‘Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?’ On jim odpověděl: ‘To udělal nepřítel.’ A služebníci mu řekli: ‘Máme jít a sesbírat ho?’ On však. řekl: ‘Ne.- Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní, a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.’ ”
Předložil jim další podobenství:
“Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všechna semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.”
Pověděl jim jiné podobenství:
“Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.” To všechno mluvil Ježíš zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: ‘Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.’
Potom rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: “Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.” Odpověděl:
“Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové toho Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé.
Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království všechny svůdce a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce.
Kdo má uši, slyš! ”

Mt 13, 24-43

čítaj viac

Sobota 15. týdne v mezidobí

Sobota 15. týdne v mezidobí

Sobota 15. týdne v mezidobí

čítaj viac

17. júl/ Piatok po 15. nedeli v Období cez rok

17. júl/ Piatok po 15. nedeli v Období cez rok

Dnešné Božie Slovo:

„ V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.
Keď to videli farizeji, povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu.“
On im povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi?
A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú bez viny? No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.
Keby ste vedeli, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,‘ neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

Mt 12, 1-8

čítaj viac

16. Července, Čtvrtek 15. týdne v mezidobí

16. Července, Čtvrtek 15. týdne v mezidobí

Ježíš se ujal slova a řekl: „ Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.
Mt. 11,28-30

čítaj viac

UTOROK 15.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

UTOROK 15.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné Božie Slovo:
„Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“ 

Mt 11, 20-24

čítaj viac

13. červenec / Pondělí 15. Týdne v mezidobí

13. červenec / Pondělí 15. Týdne v mezidobí

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit `syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní: lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí’. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“ Když Ježíš skončil toto poučování svých dvanácti učedníků, šel odtamtud dál, aby učil a kázal po tamějších městech.

Mt 10,34-11,1

čítaj viac

12. červenec 2020 / 15. neděle v mezidobí

12. červenec 2020 / 15. neděle v mezidobí

„Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá (zrna) na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní; trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši k slyšení slyš!“ Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ On odpověděl: „Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a (přece) nevidí, a slyší, a (přece) neslyší ani nerozumějí. Plní se na nich Izaiášovo proroctví: `Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je neuzdravím.’ Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám: Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte (vy), ale neviděli, a slyšet, co slyšíte (vy), ale neslyšeli. Vy tedy poslyšte, jaký je (smysl) podobenství o rozsévači. Když někdo slyší slovo o (Božím) království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto: to je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný.“ “
Mt 13,1-23

čítaj viac

11. červenec

11. červenec

Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.“

Mt 19, 27-29

čítaj viac

10. júla / Piatok 14. týždňa v Cezročnom období

10. júla /  Piatok 14. týždňa v Cezročnom období
čítaj viac

9. červenec

9. červenec

„Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků.
Amen, pravím vám,
neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť hoden je dělník své mzdy.
Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden, u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet.
Když vstoupíte do domu, řekněte: Pokoj vám.
A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám.
A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou.
Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu.“

Mt 10,7-15

čítaj viac

8. červenec / streda 14. týždňa v cezročnom období

8. červenec / streda 14. týždňa v cezročnom období

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto Dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: »Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.«

Mt 10, 1-7

čítaj viac

7. červenec/ úterý po 14.neděli v mezidobí

7. červenec/ úterý po 14.neděli v mezidobí

K Ježíšovi přivedli němého člověka, posedlého zlým duchem. Jakmile byl zlý duch vyhnán, němý začal mluvit. Lidé nad tím žasli a říkali: „Něco takového se dosud v izraelském národě nestalo!“ Ale farizeové tvrdili: „Zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů.“ Ježíš pak obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“

Mt 9, 32-38

čítaj viac

6. července, pondělí 14. týdne z mezidobí

6. července, pondělí 14. týdne z mezidobí

„Když Ježíš mluvil, přišel jeden představený synagogy, padl mu k nohám a řekl: “Právě mi umřela dcera. Ale pojď, vlož na ni ruku, a bude žít!” Ježíš vstal a šel za ním, on i jeho učedníci. Vtom k němu přistoupila zezadu jedna žena, která trpěla krvácením dvanáct let, a dotkla se střapce jeho šatů. Řekla si totiž: “Jestli se dotknu jen jeho šatů, budu uzdravena.” Ježíš se obrátil, a když ji uviděl, řekl: “Buď dobré mysli, dcero. Tvá víra tě zachránila.” A od té chvíle byla ta žena zdravá. Když Ježíš přišel do domu (toho) představeného a uviděl pištce a hlučící dav, řekl: “Odejděte! Vždyť to děvče neumřelo, jenom spí.” Posmívali se mu. Když vykázali zástup ven, vstoupil, vzal ji za ruku, a děvče vstalo. Zpráva o tom se roznesla po celé té krajině.“

Mt 9,18-26

čítaj viac

5. červenec / Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

5. červenec / Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

„Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!’“

Lk 10,1-9

čítaj viac

4. červenec/Sobota po 13. neděli v mezidobí

4. červenec/Sobota po 13. neděli v mezidobí

„Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. „Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí?” ptali se. Ježíš jim odpověděl: „Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy se budou postit. Nikdo nepřišívá na starý plášť záplatu z nové látky. Taková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude ještě horší. Také se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů, a tak se obojí zachová.“

Mt 9,14-17

čítaj viac

3. červenec / Pátek po 13. neděli v mezidobí

3. červenec / Pátek po 13. neděli v mezidobí

Dnešné Božie Slovo:
„Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj.“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“
Jan 20,24-29

čítaj viac

2. července / Čtvrtek po 13. neděli v mezidobí

2. července / Čtvrtek po 13. neděli v mezidobí

„Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle – přinášeli mu ochrnulého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Někteří z učitelů Zákona si však pomyslili: „Ten člověk se rouhá!“ Protože Ježíš poznal jejich myšlenky, řekl: „Proč smýšlíte špatně ve svém srdci? Vždyť co je snadnější – říci: `Odpouštějí se ti hříchy’, nebo říci: `Vstaň a choď ‘? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy“ – řekl ochrnulému: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!“ A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal takovou moc lidem.
Mt 9, 1-8

čítaj viac

Středa po 13. neděli v mezidobí

Středa po 13. neděli v mezidobí

Dnešné Božie Slovo:
„Když se Ježíš dostal na protější břeh do gadarského kraje, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobních slují. Byli velmi nebezpeční, takže nikdo nemohl projít tou cestou. Začali křičet: „Co je ti po nás, Boží synu? Přišel jsi nás trápit, dříve než nastal čas?“ Opodál se páslo velké stádo vepřů. Zlí duchové ho tedy prosili: „Vyháníš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů.“ Řekl jim: „Jděte!“ Vyšli tedy a vstoupili do vepřů – a vtom se celé stádo hnalo po příkrém srázu do moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, přišli do města a tam všechno oznámili, i o těch posedlých. Tu vyšlo celé město Ježíšovi naproti, a když ho uviděli, prosili ho, aby z jejich kraje odešel.“

Mt 8,28-34

čítaj viac

13. nedeľa v Cezročnom období

13. nedeľa v Cezročnom období

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.

A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“
Mt 10, 37-42

čítaj viac

Sobota 12. týždňa v Cezročnom období

Sobota 12. týždňa v Cezročnom období

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“

On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“

Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.

Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ – ide; inému: ‚Poď sem!‘ – tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ – on to urobí.“

Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“

A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.

Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho.

Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“
Mt 8, 5-17

čítaj viac

Piatok 12.týždňa v cezročnom období

Piatok 12.týždňa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva. Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš – im na svedectvo.

Mt 8, 1-4

čítaj viac

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“
Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

Mt 7, 21-29

čítaj viac

24. júna, Narodenie sv. Jána Krstiteľa

24. júna, Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Dnešné Božie Slovo:
„Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.
Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.
Lk 1,57-66.80.

čítaj viac

23. júna, Utorok v 12. týždni

23. júna, Utorok v 12. týždni

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

Mt 7, 6. 12-14

čítaj viac

22. júna, Pondelok 12. týždňa v cezročnom období

22. júna, Pondelok 12. týždňa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: »Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka« – a ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“

Mt 7, 1-5

čítaj viac

21. jún, 12. Nedeľa v cezročnom období

21. jún, 12. Nedeľa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“

Mt 10, 26-33

čítaj viac

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Dnešné Božie Slovo:
„Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.
Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.
Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“
On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.
Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.
A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.
A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.“

Lk 2, 41-52

čítaj viac

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Dnešné Božie Slovo:
„V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Mt 11,25-30

čítaj viac

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

Mt 6, 7-15

čítaj viac

17. júna, streda 11. Týždňa v cezročnom období

17. júna, streda 11. Týždňa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.
Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“
Mt 6, 1-6. 16-18

čítaj viac

16. júna, Utorok 11. týždňa v cezročnom období

16. júna,  Utorok 11. týždňa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Kedysi platilo: Miluj svojich priateľov a maj v nenávisti svojich nepriateľov.
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú.
Takto budete konať ako deti svojho nebeského Otca. On dovoľuje, aby slnko svietilo na dobrých aj na zlých, a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.
Akú máte zásluhu, ak prejavujete lásku iba tým, ktorí vám ju odplácajú? Veď to robia aj sebci.
Ak sa správate priateľsky iba k svojim blízkym, nelíšite sa od ostatných. Nerobia tak azda aj tí, čo neveria v Boha?
Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý aj váš nebeský Otec.“
Mt 5,43-48.

čítaj viac

15. júna, Pondelok 11. týždňa v cezročnom období

15. júna, Pondelok 11. týždňa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.
Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“
Mt 5,38-42.

čítaj viac

14. júna, 11. nedeľa v cezročnom období

14. júna, 11. nedeľa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“
Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.
A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.
Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!
Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“
Mt 9, 36 – 10,8

čítaj viac

Sobota 13. jún sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Sobota 13. jún sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte – ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

Mt 5, 33-37

čítaj viac

Piatok v Cezročnom období

Piatok v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.
A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.
Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“

Mt 5, 27-32

čítaj viac

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Dnešné Božie Slovo:

„Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“
Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.
Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli.
Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“

Jn 6, 51-58

čítaj viac

Streda 10. týždňa v cezročnom období

Streda 10. týždňa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Mt 5, 17 – 19

čítaj viac

Utorok 10. týždňa v Cezročnom období

Utorok 10. týždňa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Mt 5, 13-16

čítaj viac

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“

Mt 5, 1-12

čítaj viac

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Dnešné Božie Slovo:
„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.“

Jn 3, 16-18

čítaj viac

Sobota 9. týždňa v Cezročnom období

Sobota 9. týždňa v Cezročnom období

Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“

Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.

Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

Mk 12,38-44.

čítaj viac

5. júna, Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka

5. júna, Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka

Dnešné Božie Slovo:
Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: ‚Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.‘ Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“
A veľký zástup ho počúval s radosťou.

Mk 12, 35-37

čítaj viac

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš prišiel s učeníkmi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť. Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“
Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“

Mt 26, 36-42

čítaj viac

3.júna, Sv. Karola Lwangu a spoločníkov

3.júna, Sv. Karola Lwangu a spoločníkov

Dnešné Božie Slovo:
Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.“ Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: »Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba«? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“

Mk 12,18-27

čítaj viac

Utorok 9. týždňa v Cezročnom období

Utorok 9. týždňa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
13 Poslali k nemu niekoľkých farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. 14 Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu človeka, ale učíš verne Božej ceste. Je dovolené dávať daň cisárovi, či nie? Máme dávať, alebo nemáme dávať?“ 15 On však spoznal ich pokrytectvo a povedal im: „Prečo ma pokúšate? Prineste mi denár, aby som ho videl!“ 16 Keď mu ho priniesli, spýtal sa ich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpovedali: „Cisárov!“ 17 A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, odovzdajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu!“ Boli úplne ohromení.
Mk 12,13-17.

čítaj viac

1. jún 2020, Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

1. jún 2020, Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

Dnešné Božie Slovo:
Nečítali ste v Písme: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná?“

Mk, 12, 10 – 11

čítaj viac

Zoslanie Ducha Svätého

Zoslanie Ducha Svätého

Dnešné Božie Slovo:
Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.
A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Jn 20, 19-23

čítaj viac

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: “Pane, kto ťa to zradí?” Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: “Pane, a čo bude s týmto?” Ježiš mu odpovedal: “Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!” A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: “Neumrie,” ale: “Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?” To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.“

Jn 21,20-25

čítaj viac

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: “Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?” Odpovedal mu: “Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.” Ježiš mu povedal: “Pas moje baránky.” Opýtal sa ho aj druhý raz: “Šimon, syn Jánov, miluješ ma?” On mu odpovedal: “Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.” Ježiš mu povedal: “Pas moje ovce!” Pýtal sa ho tretí raz: “Šimon, syn Jánov, máš ma rád?” Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: “Máš ma rád?” a povedal mu: “Pane, ty vieš všetko ty dobre vieš, že ťa mám rád.” Ježiš mu povedal: “Pas moje ovce!” Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.” To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: “Poď za mnou!“

Jn 21,15-19

čítaj viac

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Lk 17, 20-26

čítaj viac

27. máj, streda po 7. veľkonočnej nedeli

27. máj, streda po 7. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“
Jn 17, 11-19

čítaj viac

Utorok sv. Filipa Nériho

Utorok sv. Filipa Nériho

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“

Jn 17, 1-11a

čítaj viac

Pondelok po 7.veľkonočnej nedeli

Pondelok po 7.veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Jeho učeníci povedali: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha.“ Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“
Jn 16,29-33

čítaj viac

7. veľkonočná nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.
Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal.
Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený.
Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“
Jn 17, 1-11a

čítaj viac

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“

Jn 16,23b-28

čítaj viac

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to.“

Jn 16, 20-23

čítaj viac

21. mája: Nanebovstúpenie Pána, sviatok

21. mája: Nanebovstúpenie Pána, sviatok

Dnešné Božie Slovo:
„Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16-20

čítaj viac

Pondelok 6. veľkonočnej nedeli

Pondelok 6. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.
Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“

Jn 15, 26 – 16, 4

čítaj viac

6. veľkonočná nedeľa; 17. máj

6. veľkonočná nedeľa; 17. máj

Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.”

Jn 14,15-21

čítaj viac

Sobota 16. mája, Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Sobota 16. mája, Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Dnešné Božie Slovo:
Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.

Jn 15,18-21

čítaj viac

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Jn 15, 12-17

čítaj viac

Štvrtok 14. mája, Sv. Mateja, apoštola

Štvrtok 14. mája, Sv. Mateja, apoštola

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Jn 15, 9-17

čítaj viac

Streda po 5. veľkonočnej nedeli

Streda po 5. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Jn 15, 1-8

čítaj viac

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj Vám zanechávam, svoj pokoj Vám dávam. Ale ja Vám nedávam, ako svet dáva.
Nech sa Vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som Vám povedal: Odchádzam – a prídem k Vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.
Už s Vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.
Jn 14,27-31a

čítaj viac

11. máj, Pondelok / 2 po 5. veľkonočnej nedeli

11. máj, Pondelok / 2 po 5. veľkonočnej nedeli

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“
Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“
Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.
Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

čítaj viac

11. máj, Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli

11. máj, Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“
Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“
Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.
Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

Jn 14,21-26

čítaj viac

5. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“
Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“
Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“
Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“

Jn 14, 1-12

čítaj viac

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“
Jn 14, 7-14

čítaj viac

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. “

Jn 14, 1-6

čítaj viac

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Keď Ježiš umyl učeníkom nohy, povedal im: „Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.
Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: ‚Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.‘ Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som.
Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“

Jn 13,16-20

čítaj viac

Streda po 4. Veľkonočnej nedeli

Streda po 4. Veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ja som prišiel na svet ako svetlo
Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.
Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách.
Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.
Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“

Jn 12, 44-50

čítaj viac

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
V Jeruzaleme boli sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima.
Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. Obstúpili ho Židia a hovorili mu: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene.“
Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca, ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.
Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.
Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“
Jn 10, 22-30

čítaj viac

4. mája, pondelok po 4. veľkonočnej nedeli

4. mája, pondelok po 4. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.
Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.
Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.
Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“
Jn 10, 11-18

čítaj viac

3. máj, 4. veľkonočná nedeľa

3. máj, 4. veľkonočná nedeľa

Dnešné Božie Slovo:
„Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokadiaľ, je zlodej a zbojník. Kto však vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a ony ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzieho však nebudú nasledovať, ale ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im povedal toto prirovnanie, oni však nepochopili, o čom im to hovoril. Ježiš im znova povedal: „Amen, amen, hovorím vám: Ja som dvere k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.
Jn 10, 1-10

čítaj viac

Sobota 2. máj, Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota 2. máj, Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Dnešné Božie Slovo:
Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“
Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“
Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“
Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.
Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“
Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“
Jn 6, 60-69

čítaj viac

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.“
Jn 6, 52 – 59

čítaj viac

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“
Jn 6, 44-51

čítaj viac

Streda po 3. veľkonočnej nedeli

Streda po 3. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“
Mt 11, 25-30

čítaj viac

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“
Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“
Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“
Jn 6, 30-35

čítaj viac

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Keď Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí, jeho učeníci ho videli chodiť po mori. Na druhý deň si však zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky.
No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“
Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.
Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“
Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“
Jn 6, 22-29

čítaj viac

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Dnešné Božie Slovo:
„V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali.“
Lk 24,13-35.

čítaj viac

Sviatok Sv. Marka evanjelistu

Sviatok Sv. Marka evanjelistu

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.
Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.“
Mk 16, 15-20

čítaj viac

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.
Jn 6, 1-15

čítaj viac

Štvrtok po 2. Veľkonočnej nedeli

Štvrtok po 2. Veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery. Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.“
Jn 3,31-36

čítaj viac

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.
A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“

Jn 3, 16-21

čítaj viac

Utorok po 2.veľkonočnej nedeli 21.4.2020

Utorok po 2.veľkonočnej nedeli  21.4.2020

Ježiš povedal Nikodémovi: Musíte sa znovu narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Nikodém sa ho opýtal : „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. A neveríte, keď vám hovoríme o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“
Jn 3,7b-15

čítaj viac

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“
Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.
Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.
Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“
Jn 3, 1-8

čítaj viac

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dnešné Božie Slovo:
„Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.
A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“
Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“
O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“
Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“
Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“
Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“
Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.“
Jn 20,19-31

čítaj viac

Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Dnešné Božie Slovo:
„Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“
Mk 16, 9-15

čítaj viac

Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov.
Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“
Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič.
Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“
Odpovedali mu: „Nemáme.“
On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.
Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou.
Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla.