Zamyslenia na každý deň

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
ZAMYSLENIE NA SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 8. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 8. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE MATKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE MATKY CIRKVI

čítaj viac
ZAMYSLENI NA SLÁVMOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

ZAMYSLENI NA SLÁVMOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
<strong>ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ</strong>

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 6. VEĽKONOČNÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA STREDU 6. VEĽKONOČNÉHO TÝŽDŇA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDELU

ZAMYSLENIE NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDELU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE FATIMSKEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE FATIMSKEJ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

čítaj viac
​ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

​ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU VEĽKONOČNÚ

ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU VEĽKONOČNÚ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
<strong>ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ</strong>

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYLENIE NA SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

ZAMYLENIE NA SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NA SV. ATANÁZA, BISKUPA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NA SV. ATANÁZA, BISKUPA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA ROBOTNÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA ROBOTNÍKA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDELU

ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDELU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PATRÓNKY EURÓPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PATRÓNKY EURÓPY

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MARKA, EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MARKA, EVANJELISTU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

čítaj viac
SOBOTA PO DRUHEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

SOBOTA PO DRUHEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO DRUHÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO DRUHÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO DRUHEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO DRUHEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO DRUHEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO DRUHEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO DRUHEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO DRUHEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA VELKÝ PÁTEK

ZAMYŠLENÍ NA VELKÝ PÁTEK

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ZELENÝ ŠTVRTOK

ZAMYSLENIE NA ZELENÝ ŠTVRTOK

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA STREDU SVÄTÉHO TÝŽDŇA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKOM TÝŹDNI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKOM TÝŹDNI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA KVETNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA KVETNU NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOTOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOTOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU PÔSTNU

ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU PÔSTNU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JOZEFA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JOZEFA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 4. NEDEĽU PÔSTNU

ZAMYSLENIE NA 4. NEDEĽU PÔSTNU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3.PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3.PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU PÔSTNU

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU PÔSTNU

čítaj viac
Zamyslenie na sobotu po 2. pôstnej nedeli

Zamyslenie na sobotu po 2. pôstnej nedeli

čítaj viac
<strong>ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ</strong>

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELE

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU PÔSTNU

ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU PÔSTNU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
<strong>ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ</strong>

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDELU

ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDELU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA POPOLCOVÚ STREDU

ZAMYSLENIE NA POPOLCOVÚ STREDU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 7. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 7. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
<strong>ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ</strong>

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 6. TÝŽDŇA V CETROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 6. TÝŽDŇA V CETROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CYRILA A METODA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CYRILA A METODA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE LURDSKEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE LURDSKEJ

čítaj viac
<strong>ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ</strong>

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

čítaj viac
<strong>ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ</strong>

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PAVLA MIKIHO A SPOL. MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PAVLA MIKIHO A SPOL. MUČENÍKOV

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
<strong>ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ</strong>

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 3.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 3.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ

ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA, APOŠTOLA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 2.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 2.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
<strong>ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ</strong>

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
<strong>ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ</strong>

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA KRST KRISTA PÁNA

ZAMYSLENIE NA KRST KRISTA PÁNA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOST ZJAVENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOST ZJAVENIA PÁNA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALŽBETY ANNY SETONOVEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALŽBETY ANNY SETONOVEJ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA<br>NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA
NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIRKVI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 31. PROSINCE 2022

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 31. PROSINCE 2022

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY – Ježiša, Márie a Jozefa

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY – Ježiša, Márie a Jozefa

čítaj viac
<strong>ZAMYŠLENÍ NA PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ</strong>

ZAMYŠLENÍ NA PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

čítaj viac
<strong>ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK</strong>

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

čítaj viac
NARODENIE PÁNA

NARODENIE PÁNA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA 24. prosince 2022

ZAMYŠLENÍ NA 24. prosince 2022

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 23. decembra 2022

ZAMYSLENIE NA 23. decembra 2022

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 22. decembra 2022

ZAMYSLENIE NA 22. decembra 2022

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 21. decembra 2022

ZAMYSLENIE NA 21. decembra 2022

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 20.decembra 2022

ZAMYSLENIE NA 20.decembra 2022

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 19. decembra 2022

ZAMYSLENIE NA 19. decembra 2022

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽA

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK TŘETÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK TŘETÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 3. ADVENTNÚ

ZAMYSLENIE NA 3. ADVENTNÚ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU OBETOVANIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU OBETOVANIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ JEŽÍŠA KRISTA KRÁĽA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ JEŽÍŠA KRISTA KRÁĽA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALBERTA VEĽKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALBERTA VEĽKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZAFÁTA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZAFÁTA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS, biskupa

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS, biskupa

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. LVA, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE

ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. LVA, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK VÝROČIA POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK VÝROČIA POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 31. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 31. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU PO 30. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU PO 30. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK 

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK 

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČENÍKA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA XXIII., PÁPEŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA XXIII., PÁPEŽA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIAŤAŤA JEŽIŠ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIAŤAŤA JEŽIŠ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIKVI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. ARCHANDĚLŮ MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. ARCHANDĚLŮ MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO VÁCLAVA, MUČENÍKA 

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO VÁCLAVA, MUČENÍKA 

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. VINCENTA DE PAUL

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. VINCENTA DE PAUL

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 26. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 26. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PIA Z PIETRELČINY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PIA Z PIETRELČINY

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. MATOUŠE, EVANGELISTY

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. MATOUŠE, EVANGELISTY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ONDREJA KIMA TAEGONA, KŇAZA, PAVLA CHONGA HASANGA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ONDREJA KIMA TAEGONA, KŇAZA, PAVLA CHONGA HASANGA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 24. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 24. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENI NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENI NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 23.TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 23.TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 23. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA UTOROK 23. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 22. TÝŽDŇA V CEZROŠNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 22. TÝŽDŇA V CEZROŠNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 22. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 22. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU MUČENÍCKEJ SMRTI SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU MUČENÍCKEJ SMRTI SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 22.NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 22.NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MONIKY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MONIKY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. APOŠTOLA BARTOLOMEJA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. APOŠTOLA BARTOLOMEJA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ

čítaj viac
ZAMASLENIE NA 21. NEDĚĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMASLENIE NA 21. NEDĚĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. BERNARDA, OPÁTA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. BERNARDA, OPÁTA A UČITEĽA CIRKVI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE 

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE 

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 19.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 19.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. DOMINIKA, KŇAZA 

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. DOMINIKA, KŇAZA 

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ PREMENENIE PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ PREMENENIE PÁNA

čítaj viac
Zamyslenie na piatok 18. týždňa v cezročnom období

Zamyslenie na piatok 18. týždňa v cezročnom období

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 18.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 18.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALFONZA Z LIGOURI, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI 

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALFONZA Z LIGOURI, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI 

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH MARTY, MÁRIE A LAZÁRA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH MARTY, MÁRIE A LAZÁRA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 17.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 17.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JAKUBA, APOŠTOLA  

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JAKUBA, APOŠTOLA  

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, REHOĽNIČKY, PATRÓNKY EUROPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, REHOĽNIČKY, PATRÓNKY EUROPY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ MÁRIE MAGDALÉNY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ MÁRIE MAGDALÉNY

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BENEDIKTA, OPÁTA A PATRÓNA EURÓPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BENEDIKTA, OPÁTA A PATRÓNA EURÓPY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ (C)

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ (C)

čítaj viac
SOBOTA 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

SOBOTA 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 14.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 14.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 14. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 14. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK NAVŠTÍVENIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NAVŠTÍVENIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

čítaj viac
ZAMYSLENI NA PIATOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENI NA PIATOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU, SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU, SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 13. NEDĚĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 13. NEDĚĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALOJZA GONZAGU

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALOJZA GONZAGU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANTONA PADUÁNSKEHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANTONA PADUÁNSKEHO

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. BARNABÁŠA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. BARNABÁŠA, APOŠTOLA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, NA SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, NA SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ  NA ČTVRTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MARKA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MARKA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ZELENÝ ČTVRTEK

ZAMYŠLENÍ NA ZELENÝ ČTVRTEK

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA STREDU SVÄTÉHO TÝŽDŇA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA KVETNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA KVETNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. POSTNÍ NEDĚLI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. POSTNÍ NEDĚLI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. POSTNÍ NEDĚLI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. POSTNÍ NEDĚLI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 1. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 1. POSTNÍ NEDĚLI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA POPOLCOVÚ STREDU

ZAMYSLENIE NA POPOLCOVÚ STREDU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 7. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 7. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. POLYKARPA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. POLYKARPA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 6. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 6. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA, DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA, DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JANA BOSCA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JANA BOSCA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA BOSCA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA BOSCA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA NA PAMÁTKU SVATÝCH TIMOTEJE A TITA

ZAMYŠLENÍ NA NA PAMÁTKU SVATÝCH TIMOTEJE A TITA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, NEDEĽU BOŽÍHO SLOVA

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, NEDEĽU BOŽÍHO SLOVA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VIANOČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA DRUHÚ NEDEĽU PO VIANOCIACH

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ NEDEĽU PO VIANOCIACH

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU,<br>SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

ZAMYSLENIE NA SOBOTU,
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI, ŠTEDRÝ DEŇ

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI, ŠTEDRÝ DEŇ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK ČTVRTÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK ČTVRTÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA ŠTVRTÚADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTÚADVENTNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK TŘETÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK TŘETÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA Z KRÍŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA Z KRÍŽA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK  DRUHÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK DRUHÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO AMBRÓZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO AMBRÓZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PRVNÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PRVNÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ONDREJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ONDREJA, APOŠTOLA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

ZAMYSLENIE NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALŽBETY UHORSKEJ, REHOĽNÍČKY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALŽBETY UHORSKEJ, REHOĽNÍČKY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽĎNA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANEŽKY ČESKEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANEŽKY ČESKEJ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
SPOMIENKA SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

SPOMIENKA SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽĎNA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽĎNA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 30. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 30. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽĎNA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
Zamyslenie na spomienku svätého Jána Pavla II.

Zamyslenie na spomienku svätého Jána Pavla II.

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. ŘÍJNA 2021

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. ŘÍJNA 2021

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽĎNA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. LUKÁŠA APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. LUKÁŠA APOŠTOLA

čítaj viac
SOBOTA 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SPOMIENKA SV. MARGARÉTY MÁRIE ALACOQUE

SOBOTA 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SPOMIENKA SV. MARGARÉTY MÁRIE ALACOQUE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 28. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 28. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
Zamyslenie na Stredu 28. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na Stredu 28. týždňa v Cezročnom období

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 27. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 27. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO FRANTIŠKA ASSISKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO FRANTIŠKA ASSISKÉHO

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 26. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 26. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA A PATRÓNKY SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA A PATRÓNKY SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 23. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 23. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA GRODZIECKEHO A ŠTEFANA PONGRÁCZA, KŇAZOV A MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA GRODZIECKEHO A ŠTEFANA PONGRÁCZA, KŇAZOV A MUČENÍKOV

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE SPOMIENKU NA SVÄTÉHO GREGORA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE SPOMIENKU NA SVÄTÉHO GREGORA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 22. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 22. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKA SV. AUGUSTÍNA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKA SV. AUGUSTÍNA

čítaj viac
ZAMYSLENIA NA SPOMIENKU SVÄTEJ MONIKY

ZAMYSLENIA NA SPOMIENKU SVÄTEJ MONIKY

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 21. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 21. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PIA X., PÁPEŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PIA X., PÁPEŽA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 19. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 19. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PATRÓNKY EUROPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PATRÓNKY EUROPY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK PREMENENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK PREMENENIA PÁNA

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA MÁRIU VIANNEYA, KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA MÁRIU VIANNEYA, KŇAZA

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA Z LOYOLY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA Z LOYOLY

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 17. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 17. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 17. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 17. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH GORAZDA A SPOLOČNÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH GORAZDA A SPOLOČNÍKOV

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, PATRÓNKY EURÓPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, PATRÓNKY EURÓPY

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA STREDU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA UTOROK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA PONDELOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

čítaj viac
ZAMYSLENIE NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ